Wat is het

Ons zit het tegen en soms zit het mee. Wanneer iets tegenzit is dit vaak voor een periode, of soms eenmalig. Het kan altijd gebeuren dat iets tegenzit, de ene persoon heeft meer geluk (minder tegenslagen), dan een andere persoon. Hoe langer het tegenzit en hoe meer er tegen zit, hoe meer kans een persoon heeft op mentale problematiek.

Bij de pakken neerzitten is geen optie, het is wegkijken van de problematiek, het niet aanpakken en verder stappen kunnen zetten voor de dag van morgen. Door geen stappen te kunnen zetten kan problematiek alleen verder oplopen. Het is belangrijk om te accepteren en het aan te pakken en nieuwe doelen voor het leven te maken. Een andere manier is er niet om te herstellen.

Herkennen

Tegen zitten in gebeurtenissen zoals nare gebeurtenissen, rouw, scheiding. Alles rondom de gebeurtenis valt vaak erg zwaar. Tegen zitten in solliciteren door geen reactie of afwijzing. Een persoon raakt minder gemotiveerd om verder te solliciteren en kan meer gaan opzien tegen het weer opnieuw schrijven van een brief. Het solliciteren kan een negatieve wending krijgen.

Tegen zitten in omstandigheden zoals nu met Corona. Er gebeurt veel, alles is nieuw, anders, raar. Er gebeurt veel in 1x, er zijn veel veranderingen waar iedereen last van heeft. Niemand had gedacht dat Corona er nu zou zijn of heeft zich kunnen voorbereiden op Corona. Tegen zitten in behandeling door bijvoorbeeld verkeerde diagnose, waardoor de therapie voor de goede diagnose niet kan worden gegeven. Of wanneer een persoon op de wachtlijst staat en erg lang moet wachten voor het kan starten met een therapie.

Tegen zitten in doelen, die moeilijker te behalen zijn dan u had verwacht. er was hoop op het moment dat het gaat lukken, u was ervan overtuigd, door omstandigheden is het niet gelukt. Het kan demotiveren om een nieuw doel aan te gaan pakken. Tegen zitten in financiën waardoor schulden zijn ontstaan, door het te laat openen van de post, het niet betalen van rekeningen of het kopen op af betaling.

Tegen zitten in gezondheid waardoor en achteruitgang is. Dit kan zijn door de ouderdom waardoor iemand slechter te been is of slechter hoort. Tegenzitten in de gezondheid kan iedereen overkomen op lichamelijk of mentaal gebied heft heeft geen leeftijd, het kan elke dag gebeuren. Tegen zitten in vertrouwen waardoor een persoon een ander niet kan geloven op het woord of eerlijkheid. Doordat er dingen zijn gezegd die iet kloppen aan de hand van feiten, dat er achter iemands rug is gepraat.

Na het stellen van een diagnose kan een persoon het er bij laten zitten, het is nu vastgesteld en herstellen is zwaar en moeilijk en hoeveel kans is er eigenlijk, het kan een soort van wanhoop geven. Het kan een bevestiging zijn van zie je nu wel het is zo, ik ben ook zo. Door er mee te blijven zitten, kunnen mentale problemen oplopen. Een persoon kan eerst last hebben van regelmatig zware stress en dit kan steeds meer oplopen naar dagelijkse buien. Hierdoor kan een persoon steeds minder doen, terwijl er een lange tijd tussen zit om het aan te pakken.

Het aanpakken van mentale problematiek is erg belangrijk om te kunnen herstellen, het te begrijpen en te accepteren. Door het te begrijpen kunnen veel signalen worden aangepakt, als u weet hoe ze opkomen kunt u ze steeds een stap voor zijn. Het accepteren is belangrijk om het te kunnen verwerken en het meer los te laten en om een start te maken met het herstellen.

Het kan komen door schaamte voor mentale problematiek dat een persoon niet kan doorzetten en hulp kan vragen het probleem aan te pakken. Hierdoor moet een persoon een extra grote stap zetten voordat het de hulpvraag gaat stellen. Bij de pakken neerzitten is geen optie, het is het opgeven, ik kan het toch niet, het lukt niet. Een persoon die opgeeft kan vaak geen motivatie vinden het om te draaien. Waar het begint met 1 probleem worden het al snel meerdere problemen.

Bij de pakken neerzitten is geen optie, hierdoor word problematiek niet besproken en aangepakt. Door het niet te bespreken komen signalen zoals zelfvertrouwen en zelfbeeld weinig aanbod, hierdoor kan het steeds moeilijk worden een stap naar hulp te zetten. Een persoon kropt de problematiek op wat gedrag en gevoel kan veranderen. Sommige personen hebben al erg veel meegemaakt in het leven waardoor het gevoel van opgeven steeds groter word. Door alle gebeurtenissen is een persoon veranderd. Een persoon kan hierdoor meer weerstand hebben om het aan te pakken terwijl het wet dat het beter is.

Gevolgen

Tegen zitten in gebeurtenissen kan zorgen voor slaapproblematiek, piekeren en maalgedachten, depressie. Een persoon is meer vermoeid overdag door de vele gedachten, zorgen en stress. Door een slechte nachtrust is de persoon overdag meer prikkelbaar. Tegen zitten in solliciteren kan zorgen dat een persoon zich minderwaardig voelt, minder belangrijk, een persoon krijgt minder zelfvertrouwen. Een persoon kan gedemotiveerd raken voor het vinden van een baan en zich hier minder voor inzetten.

Tegen zitten in behandeling waardoor een behandeling niet word gestart en een persoon verder achteruit gaat. Het dagelijks leven gaat achteruit zonder dat de persoon er iets aan kan doen. De persoon voelt zich niet gehoord en begrepen en gaat minder snel een nieuw contact aan. Tegen zitten in doelen het kost meer tijd om het doel te behalen of het doel kan niet meer worden bereikt door veranderingen. Doelen kunnen te hoog gesteld zijn of niet realistisch en uitvoerbaar. Het is lastig om gemotiveerd te blijven om nieuwe doelen te stellen waardoor het minder vaak gebeurt.

Tegen zitten in financiën zorgt voor schulden, die kunnen oplopen tot problematische schulden waar een persoon niet meer uitkomt. De persoon kan hierdoor alles kwijt raken. Tegen zitten in gezondheid waardoor een persoon sneller achteruit gaat als verwacht of dat een persoon blijft kwakkelen. De gezondheid en de achteruitgang speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven. Tegen zitten in vertrouwen hierdoor kan een persoon contacten gaan vermijden of contacten stop zetten. Hierdoor kan een persoon meer eenzaam zijn, meer gaan vermijden of in een sociaal isolement komen.

Bij de pakken neerzitten is geen optie, hierdoor loopt u een grote kans op een depressie en op een sociaal isolement. Een persoon kan meer gaan vermijden omdat het niet goed voelt. Een persoon kan gedemotiveerd raken en hierdoor minder doen op een dag. Bij de pakken neerzitten is geen optie, het is laat de boel de boel en wat er ook gebeurt het blijft zo. Het is negatief en zorgt voor negatieve gedachten. Een persoon kan meer gaan piekeren of maal gedachten krijgen die steeds negatiever worden.

Bij de pakken neerzitten is geen optie, maar voor sommige personen is het te lastig om stappen te zetten en hulp te vragen, dit kan komen door een trauma dat is opgelopen of omdat een persoon verlegen is, of een persoon meer moeite heeft met contact leggen. Bij de pakken neerzitten is geen optie, hierdoor krijgt u hogere signalen en veel meer stress klachten. Het kan zorgen voor overspannen. Een persoon kan hierdoor minder rust ervaren op een dag en beperkt raken in het dagelijks leven.

Bij de pakken neerzitten is geen optie, hierdoor krijgt u steeds minder dagstructuur, gaat u minder dingen doen en ondernemen, komt u minder buiten. Hierdoor kan er problematiek ontstaan op het gebied van slaap, voeding, sociale contacten, werk, dagelijks leven. Wanneer een persoon verstoten is, heeft de persoon meer wantrouwen naar de samenleving of naar persoon, hierdoor kan een persoon meer opgeven omdat het minder hoop heeft, er minder toekomst is of de persoon getraumatiseerd hierdoor is. Een persoon kan door trauma veel last hebben van het trauma en geen toekomst zien, meer wanhoop hebben of de hoop op verbetering van PTSS hebben opgegeven als het al lang in hulpverlening is.

Plan

Als het nu even tegenzit, zeg dan stop en realiseer u dat het nu een momentopname in uw leven is. Het zal veranderen, wanneer uw wil er is, wanneer u voldoende inzet op verandering en u nieuwe kansen aangrijpt. wanneer iets tegenzit is het belangrijk om het los te laten, om meer te relaxen en te blijven zoeken naar mogelijkheden. Blijf positief kijken, alleen dan komen er mogelijkheden op uw pad. Geef niet op, u kunt het!

Alleen met aanpakken kunt u verder komen, door te blijven zitten voelt u zich niet beter en er veranderd niks. Het gaat alleen ten kosten van uw gezondheid. Voor de personen komt het er vaak op neer dat het is pompen (hulp) of verzuipen (alleen). Het pompen is het pappen en nat houden en zorgen voor het hier en nu. Het verzuipen is geen hulp vragen en het alleen proberen op te lossen met alle gevolgen van dien.

In problematiek zit geen stop alleen als uzelf er een stop aanmaakt door het te gaan aanpakken. Problematiek loopt alleen op als er niks aan word gedaan, het is zonder van de tijd en het niet herstellen. Het kan zorgen voor meer onzekerheid en twijfel. Wanneer een persoon veel heeft geprobeerd maar geen verbetering ziet kan het steeds meer gaan opgeven en het nut er niet meer van inzien. Het helpt de persoon niet verder, vaak heeft een persoon al veel geprobeerd waardoor het nu is van laat het maar zo.

Bij de pakken neerzitten is geen optie, hierdoor komt u verder van de samenleving te staan, het is u neer zetten op een manier die niet passend is, het zorgt voor dat u minder kansen kan zien. Het is belangrijk sociale contacten te hebben, om deze tijd door te komen. Het is belangrijk dagelijkse afleiding te hebben voor een goed ritme.

Schrijf praat van uw af, maak de onderwerpen waarmee u zit bespreekbaar. Kijk naar mogelijkheden die er zijn om het op te lossen of te werken, bijvoorbeeld met lotgenoten of ervaringsdeskundige. Schrijf van uw af in een dagboek, houd een positief dagboek bij met leuke momenten, gezellige momenten, momenten waar u vrolijk van word, zodat u die op dit tijdstip net iets beter laten voelen. Houd een dagboek bij met de signalen die u ervaart, leer de signalen kennen en herkennen, zodat u ze kunt aanpakken. Leer de fase wind storm tornado en orkaan om meer balans te krijgen in gedachten of stress.

Relaxen is belangrijk bij tegenzittende momenten om het even los te kunnen laten en even een time out te nemen, door bijvoorbeeld afleiding zoeken mogelijk te maken, een ademhalingsoefening of door te gaan sporten om de frustratie kwijt te kunnen. Blijf zoveel mogelijk positief denken en kijken naar kansen en mogelijkheden die wel kunnen en wat er nu wel goed gaat. Een tegenslag krijgt u nog niet klein. Maak nieuwe plannen en doelen voor de toekomst. kijk vooruit, het komt goed. Zoek naar activiteiten die u leuk vind te doen, ga deze wat vaker doen in de week, plan er een moment voor in, het is nodig om even alles los te laten.

Het is belangrijk doelen te maken voor de toekomst, wat wilt u in de toekomst hebben bereikt, hoe wilt u dit bereiken en wat heeft u hiervoor nodig? Door het maken van doelen voor een week kunt u in kleine stappen vooruit komen, het motiveert om een doel te behalen en een nieuw doel te maken.

Het is belangrijk een plan te hebben met hoe u het gaat aanpakken en prioriteiten te stellen. Het is belangrijk te letten op de signalen die u dagelijks ervaart hierover te lezen en deze te noteren in het dagboek. Door meer inzicht te krijgen in de signalen kunt u gebruik maken van de fase wind storm tornado en orkaan om meer grip erop te krijgen. Evalueer het plan regelmatig om het aan te passen en te verbeteren.

Na een slechte ervaring of gebeurtenis is het belangrijk door te pakken, de wereld blijft niet stil staan en het leven ook niet. Hierdoor is het belangrijk de gebeurtenis te bespreken en het te verwerken, hoe meer u het een plek kan geven, hoe meer rust u erin heeft hoe meer stappen vooruit u kunt zetten.

Houd een positief dagboek bij met dingen die goed gaan, die lukken, die u heeft behaald. Het zijn meer dingen als u denk die wel goed gaan. Het dagboek kunt u gebruiken op momenten dat het minder gaat om terug te kijken wat u al heeft bereikt of wat goed ging, het geeft positieve herinneringen.

Bij de pakken neerzitten is geen optie, alleen met dagelijks aanpakken en dagelijks opletten en alle mogelijkheden dagelijks langs gaan kan herstel mogelijk zijn. Het is belangrijk om iedere dag op nieuw te beginnen, elke dag heeft nieuwe kansen en mogelijkheden voor stappen. Een dag niet gelukt morgen is er een nieuwe kans.

Praat over de problematiek die u ervaart, het kan opluchten en helpen met verwerken, het kan mogelijkheden geven door te zetten en door te pakken, het kan zorgen voor meer motivatie en een positievere kijk. Door het opkroppen gaat u zich vaak alleen maar naar voelen. Alleen met weer een positief gevoel te krijgen van contacten en van gebeurtenissen is het mogelijk dingen te veranderen.

Afleiding zoeken is belangrijk voor meer rust op een dag en om meer grip te houden op de problematiek. Afleiding zoeken kan door gedachten van u af te schrijven, door de stress er letterlijk uit te sporten, door uw gevoel te uiten op een schilderij. Hoe eerder u in de signalen afleiding kan zoeken hoe beter de balans te houden is.