Wat is het

Iedereen kan een terugval krijgen, altijd. Een terugval is deels te voorkomen, maar wanneer u er voor een deel in zit valt u steeds verder en sneller. Bijna bij elke therapie of afkicken zit een terugval soms groot of soms klein. Het is een fase in het proces waar een persoon door heen moet. Bijvoorbeeld iemand is gestopt met roken en rookt 10 jaar niet. Wanneer er een persoon van dichtbij overlijd, vraagt de persoon om een sigaret en begint opnieuw met roken.

Een terugval gaat gepaard met meer stress, angst , boosheid/frustratie of paniek. Veel personen ervaren de tijd als meer somber, slecht voelen en depressief. Bij een terugval wilt een persoon vaak niks doen, heeft geen zin dingen te ondernemen. Na lange tijd kan dit zorgen voor verwaarlozing van zichzelf

Een terugval geeft het gevoel van het niet aan kunnen, niet willen aanpakken, opgeven. De persoon valt terug in gewoonte en gedrag. Vaak valt het niet op dat oude gewoonte weer normaal zijn waardoor ze langer aanhouden voor er hulp word gezocht. Een terugval komt vaker voor in tijden dat er veel zieke behandelaren/ begeleiders zijn, er weinig behandeling is of de persoon niet juist word geholpen.

Herkennen

Een terugval komt vaak voor bij het stoppen van medicatie. De persoon valt terug in oude gewoonte. Bijvoorbeeld anti depressiva voor een depressie, wanneer het medicijn stopt, is er vaak geen therapie geweest waardoor de kans groot is op een nieuwe depressie. Na een opname is de kans zeer groot dat een persoon binnen het half jaar weer word opgenomen en vaak met dezelfde signalen. Dit heeft vaak te maken doordat er geen therapie word geboden tijdens een opname en de persoon hier niks van leert. Wanneer een persoon na een opname allee thuis is moet de persoon alles zelfstandig en alleen doen waar eerst nog de begeleiding en de mede cliënten waren. Na een opname zijn er vaak geen personen bij wie de persoon direct hulp kan vragen, de persoon gaat vaker malen en piekeren.

Het is belangrijk het overzicht te bewaren en zoveel mogelijk alles in een balans om een terugval zoveel mogelijk te voorkomen. Het is belangrijk te letten op de signalen die oplopen en hoe vaak ze voorkomen om te weten waar u nu zit en te zien hoe ver het nog is. Het oppakken van de problematiek kan zwaar zijn om het toe te geven dat er problematiek speelt, een persoon loopt er niet mee te koop en het valt meestal wel mee, zo erg is het niet, het kan nog wel even wachten. Om het te voorkomen is het belangrijk om open en eerlijk te zijn om de problematiek.

Het terugvallen is mogelijk wanneer een persoon minder controle houd over signalen, wanneer een persoon terug gaat vallen in oude gewoonte, wanneer een persoon de nieuwe gewoonte niet aan kan houden en het langzaam achteruit gaat. Een terugval voorkomen kan door gebruik te maken van overzichten en schema’s en door het maken van plannen met doelen. Hoe meer overzicht u heeft, hoe meer duidelijk het is, hoe meer u weet wat u moet gaan aanpakken en wat u moet doen om het te voorkomen. Alleen door door te pakken kunt u een terugval voorkomen, het blijven doorpakken en verbeteren zorgt dat de kans steeds kleiner word en klein blijft. Het doorpakken en het blijven aan gaan van de strijd tegen de diagnose en mentale problematiek geeft energie en kansen om nieuwe dingen aan te gaan.

Signalen

De signalen van een terugval zijn vaak de signalen die ervaarde voor dat u hulp zorgt en voor u begonnen was met herstel. Het kan hierbij gaan om meer negatief denken, meer stress ervaren, moeilijker gedachten los te laten of verwerken. Het is voor elk persoon anders wat het inhoud het heeft veel te maken met de soort diagnose, bij een depressie ziet een terugval er anders uit dan bij PTSS.

De signalen van een terugval zijn vaak de signalen die ervaarde voor dat u hulp zorgt en voor u begonnen was met herstel. Het kan hierbij gaan om meer negatief denken, meer stress ervaren, moeilijker gedachten los te laten of verwerken. Het is voor elk persoon anders wat het inhoud het heeft veel te maken met de soort diagnose, bij een depressie ziet een terugval er anders uit dan bij PTSS.

A

 • Activiteiten gaan moeizamer
 • Angsten

B

 • Balans word minder in gedachten en signalen
 • Beperkt door de signalen of gedachten
 • Besluiteloosheid
 • Boosheid frustratie
 • Buien komen vaker voor

C

 • Concentratie gaat achteruit

D

 • Dagstructuur word minder
 • Denkvermogen langzamer , verwerken moeilijker

E

 • Eetpatroon veranderd
 • Emoties komen en gaan

F

 • Functioneren word moeilijker

G

 • Gebeurtenissen veel achter elkaar of heftig, geen tijd verwerken
 • Gevoel of gedachten veranderen

H

I

 • Interesse neemt af in activiteiten of personen

J

K

 • Kleine dingen worden steeds lastiger te doen

L

 • Leuk word minder ervaren
 • Loslaten lukt minder goed, het houd vast

M

N

 • Negatief denken

O

 • Ontlopen van situaties, verjaardagen, gebeurtenissen
 • Onzekerheid meer twijfel
 • Opstarten van de dag word lastig
 • Overzicht verliezen
 • Oude gewoontes oppakken

P

 • Piekeren en maal gedachten
 • Pijnklachten of druk in het lichaam nemen toe
 • Prikkelbaar

R

S

 • Somber gestemd
 • Stress en onrust nemen toe
 • Slapen word moeilijker
 • Stemmingswisselingen

T

U

 • Uitzichtloos

V

 • Vergeetachtig
 • Vermoeidheid
 • Verzetten van zinnen is moeilijk

W

Z

 • Zelfvertrouwen verminderd
 • Zorgen maken

Oorzaak

Dat een persoon een terugval heeft kan verschillende oorzaken hebben, het kan zijn dat de problematiek meer is geworden en hierdoor meer signalen zijn waar de persoon nog niet mee heeft leren omgaan. Door de hoge signalen is er meer kans op een terugval in gewoontes, gedrag, gedachten of gevoel en emoties. Het hebben van een terugval kan komen door medicatie gebruik, het helpt bij een signaal maar kan een ander signaal vergroten, hierdoor kan het probleem verlegt worden en een persoon meer achteruit gaan.

Een persoon kan weinig inzicht hebben in de problematiek en hierdoor te weinig overzicht hebben van de problematiek. Hierdoor is het voor een persoon niet mogelijk om een terugval te voorkomen en is te laat. Een persoon moet de fase kennen die voor een terugval zitten en deze herkennen en erkennen en weten welke actie de persoon moet nemen om dit te voorkomen.

Herstellen van de problematiek is een lange zware moeilijke tijd en het gaat erg langzaam, hierdoor kan een persoon meer gedemotiveerd raken en hierdoor meer gevoelig worden voor een terugval. het gemotiveerd blijven om het elke dag aan te pakken vraagt veel van een persoon, hierdoor moet een persoon sterk in de schoenen staan m de eindstreep te halen.

Een terugval kan komen doordat een persoon te laat is met het nemen van een actie bij de signalen of gedachten en hierdoor groter problematiek krijgt. Een terugval ontstaat vaak naar een drukke periode waar veel in is gebeurt wat niet is verwerkt, het kost meer energie om een balans te vinden en dit gaat even goed maar in kleine stappen achteruit, de persoon heeft dit vaak minder in de gaten. De persoon denk op het moment te weinig aan zichzelf en de gezondheid.

Een oorzaak van een terugval kan zijn stress of onrust, het hebben van stress zorgt voor minder rust, waardoor een persoon meer op de tenen moet lopen elke dag met kans op een depressie of burn-out. Hoe meer stress en druk er is voor de persoon hoe groter e kans dat de persoon een terugval krijgt binnen een korte periode.

Een oorzaak kan zijn het meer gaan gebruiken van middelen en hierdoor de problematiek meer weg stoppen in plaats van het aan te pakken en te zorgen voor een herstel. Hoe meer een persoon gaat gebruiken hoe meer er een verslaving ontstaat, hoe meer kans op verslechtering van de gezondheid. Dit is ook mogelijk wanneer een persoon stopt met het gebruik, de signalen die een persoon ervaart kunnen zorgen voor een terugval van gevoel of emoties de reden van het drinken, het gedrag kan hierdoor erg veranderen.

Behandelen

Terugvallen zijn een manier om beter de signalen en diagnoses onder controle te krijgen. Terugvallen zijn erg naar en u bent er niet mee vooruitgekomen maar door te leren van de terugval kunt u makkelijker de stap vooruit weer inzetten. Maak een nieuw plan nadat u de terugval geheel voor u zelf duidelijk heeft. Maak het plan zo snel mogelijk na de terugval met nieuwe doelen en begin opnieuw.

Door dagelijks een dagboek bij te houden met de signalen, deze te leren erkennen en de oplossingen te leren kunt een deel van een terugval voorkomen. Er is nooit een garantie dat u geen terugval krijgt. Start elke keer opnieuw op een dag is het er en lukt het wel. Zie elke dag als een nieuwe kans om iets te verbeteren en om het anders te laten zijn voor de dag van morgen.

Bij een terugval word u vaak opgenomen in de mentale gezondheidszorg. Hier krijgt u medicatie om de signalen te verminderen. Hoe kunt een nieuwe terugval voorkomen? Hoe kunt u de signalen van vorige momenten herkennen en aanpakken? Wat heeft u nodig een terugval te voorkomen en wie kan hierbij helpen? Een terugval voorkomen kan alleen de persoon zelf. Een behandelaar kan u alleen sturen of een richting wijzen. Vraag zoveel mogelijk aan de behandelaar om een terugval te voorkomen en hoe u dit kunt aanpakken en waar u op moet letten.

Hoe kunt u een terugval voorkom en wat heeft u hiervoor nodig? Wat betekend een terugval voor u? Waar merkt u dit aan? Wat zijn signalen die dan meer opspelen? Het beeld van een terugval is voor iedereen anders en het moment dat een persoon is terug gevallen kan voor de ene eerder zijn als voor de andere. Bij diverse diagnose word genoemd dat de kans op een terugval erg groot is, zoals een depressie, eens een depressie altijd een depressie. De kans dat een persoon blijvend hersteld is niet groot maar bestaat wel, de persoon heeft het zwaar en volledig herstel is een lang traject.

Het nu doorpakken op goede gewoontes, hiermee bezig blijven, het is belangrijk om te blijven inzetten op goede dingen en positieve dingen om de energie te houden om het traject van herstellen en verbeteren zoveel mogelijk te kunnen afmaken. Het nu doorpakken op kansen die voor u liggen, het zijn kleine kansen, maar deze kansen bij elkaar na 1 jaar is een grote stap vooruit. Het is belangrijk om zelfvertrouwen te hebben in u zelf en in uw kunnen. Hoe meer u zelfverzekerd bent hoe meer kans u heeft op het voorkomen van een terugval.

Gevolgen

Een persoon heeft gevoel te falen/mislukking in zijn kunnen om het aan te pakken of legt het stokje erbij neer. Dit maakt veel los bij een persoon, die een zware tijd heeft. Verminderd zelfvertrouwen of zelfbeeld. De terugval word vaak pas laat opgemerkt, waardoor er meer hulp of medicatie nodig is. De persoon zal minder snel om hulp vragen, omdat het zich vaak schaamt.

Oude gewoonte worden weer normaal waardoor er meer hulp nodig is de gewoonte te veranderen. Hoe langer een persoon blijft hangen in oude gewoonte hoe moeilijker het is om een terug val te voorkomen. Een persoon zit vaak aan zware medicatie, na een terugval of word opgenomen. Dit is een zeer zware periode voor een persoon.

Het gevaar van een terugval is het blijven hangen in een terugval en niet de stap kunnen/ durven nemen om weer stappen naar voren te zetten of door de hoop in vooruitgang op te geven. Door de lastige situatie is de kans groot terug te pakken op middelen gebruik of de situatie lijkend anders te laten zijn. Door verveling is de kans op een terugval groter.

Door een terugval loopt een persoon mentale schade op wat een trauma zou kunnen veroorzaken. Om naar een terugval weer de juiste weg te vinden is vaak erg lastig. De persoon moet stevig in zijn schoenen staan om een terugval te verminderen of aan te pakken. Vaak lukt dit niet alleen. Heeft een persoon een terugval gehad, dan is de kans groot dat dit vaker gaat gebeuren. De persoon heeft nog niet de kunde de signalen te herkennen en te begrijpen om deze aan te pakken en te voorkomen. Een terugval voorkomen is een leerproces waar een persoon dagelijks mee bezig moet zijn en diverse terugvallen moet hebben meegemaakt.

Nu doorpakken en opnieuw starten kan een paar in het leven voorkomen, voor personen met mentale problematiek is het vaak opnieuw opstarten en opnieuw beginnen met een dagstructuur, het de volgende dag anders laten zijn. Van een terugval kan een persoon een schuldgevoel krijgen, de persoon vind dat die niet genoeg heeft gedaan, zich niet volledig heeft ingezet, vaak word dit door hulpverleners duidelijk gemaakt. De persoon is het niet gelukt om de terugval te voorkomen, vaak heeft dit ook met het aantal uren hulp te maken en wat er daarin gebeurt. Het is vaak niet de schuld van de persoon.

Door een terugval kan een persoon het opgeven, het word uitzichtloos, voor de zoveelste keer. De persoon is op en moe gestreden en kan niet meer opnieuw starten. Hierdoor word het nog moeilijker om het te verbeteren of de moed weer te vinden. Nu doorpakken want anders is er een grote terugval, heb ik niet voldoende geleerd van de signalen en kan ik het nog steeds niet aan waardoor er nog steeds veel buien zijn en de kans groot is op een crisis. Buien komen vaak voor bij personen die worden behandeld in een instantie, deze krijgen te weinig mogelijkheden te leren omgaan met …

Wanneer een persoon terugvalt is het voor een persoon zwaarder weer op te starten, voor een persoon kan een terug val over komen als gefaald hebben, de persoon moet accepteren dat het is teruggevallen om een nieuwe start te kunnen maken. Het kan een persoon onzeker maken. Hoe vaker een terugval, hoe moeilijker het word op te staan. Na enige tijd kan het zijn dat een persoon meer het laat verslonzen, de persoon laat het 1 dag liggen en pakt het weer op de week erna is het 2 dagen laten liggen en zo loopt het snel op tot dagen achter elkaar laten liggen, het gaat doen kan voor een persoon een hele opgave worden.

Plan

Een forse terugval biedt u altijd een kans om nieuwe keuzes te maken. Leer en kijk vooruit. Leer van de momenten die voorkomen. Hoe is het gegaan? Wat kan ik er aan verbeteren? Wat zou u anders doen of misschien laten? Blijf positief denken in zaken die goed gaan. Vaak met kleine aanpassingen lukt het wel of beter. Lees het artikel vorige momenten. Het is belangrijk duidelijk te hebben wat een terugval voor u betekend

signalen kennen

Hoe u dit zou kunnen herkennen? Welke signalen komen ze, wat veroorzaken ze en wat is de oorzaak? Welke signalen had u toen u de therapie begon? Welke signalen heeft u nu? Welke signalen komen overeen? Maak daarom een verslag met punten van signalen hoe u zich voelt en waarom en wat er veranderd.

Een terugval kunt u voorkomen door te weten hoe u moet omgaan met de signalen, hoe u deze kunt verbeteren, hoe deze opkomen en wat u eraan kunt doen, dit kan door het maken van een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan. Wat zijn dingen waaraan u een terugval kunt herkennen? het is belangrijk deze punten te kennen en om ze te bespreken om te kijken wat de mogelijkheden zijn en zodat een behandelaar hier meer alert op is. Het bespreken kan zorgen voor meer duidelijkheid en het beter begrijpen van het signalen of punten.

Het is belangrijk te weten wat een terugval voor u betekend en dat u hiervan een duidelijk beeld heeft. Door te kijken naar vorige momenten kunt u leren van de diagnose of het gedrag dat het heeft veroorzaakt. Hierdoor kunt u leren waarop u moet letten en wat het voor u kan betekenen. Hoe kunt u een terugval voorkomen? Het is belangrijk te weten wat de gewoonte waren die minder goed waren en er voor hebben gezorgd dat u mentale problematiek heeft gekregen. Door te kijken naar de momenten en deze te evalueren kunt u punten vinden die u blijvend moet veranderen om het te voorkomen.

Een gehele terugval kunt u voorkomen door de signalen van de problematiek te kennen en hoe deze oplopen, zoals van dip naar depressie om een depressie te kunnen voorkomen. Wanneer u een depressie heeft gehad kent u de signalen van uzelf hoe dit zo gelopen is, bedenk mogelijkheden die het kunnen voorkomen dat het zo ver oploopt.

De dagelijkse signalen kunnen zorgen dat het steeds wat minder gaat als veel stress of angsten. Het is belangrijk te weten wat deze signalen met u doen en wat de gevolgen kunnen zijn voor een dag en voor een week, om hier oplossingen voor te bedenken om het te kunnen aanpakken.

Leer de signalen beter kennen door het maken van een signaleringsplan, door overzichten bij te houden en te praten met lotgenoten. Lees over de signalen online en hoe andere dit ervaren, lees de gevolgen van de signalen en probeer zoveel mogelijk de tips uit en kijk welke voor u helpen, schrijf deze in een lijstje.

Dagelijks bezig zijn met verbeteren en aanpakken

Herstellen heeft veel tijd nodig en gaat met vallen en opstaan, het leren van signalen, en gedachten en een weg vinden het onder controle te houden. Het is belangrijk positieve aantekeningen te maken van stapjes die u zet, want deze zijn er en kunnen helpen in een moeilijke tijd. Schrijf deze op in het positief dagboek.

Alleen met het dagelijks in balans houden van de signalen is het mogelijk een terugval te voorkomen, hoe meer grip u heeft hoe meer u het kunt voorkomen. Het is belangrijk elke dag bezig te zijn met het aanpakken en oplossingen bedenken voor de problematiek, om er steeds beter in te worden en bij steeds hogere signalen er grip op te hebben.

Een terugval voorkomen is zoveel mogelijk leren van uzelf, van alles wat u ervaart, hoe het opkomt en hoe u het kunt verminderen. Hiervoor is het belangrijk dagelijks bezig te zijn met de gedachten, gevoelens en emoties die u heeft, wat het oproept, hoe het stand houd, wat de gevolgen van de dag kunnen zijn, om hier zo vroeg mogelijk te kunnen veranderen. Leer met vorige momenten terug te kijken naar situatie om het de volgende keer anders aan te pakken of anders te handelen. Probeer zoveel mogelijk tips uit, pas ze aan zodat ze voor u beter werken.

Zorg voor een overzicht van bijgekomen signalen en de oorzaak hiervan. Let extra op signalen en maak ze bespreekbaar. Praten kan een deel van de terugval voorkomen. Maak de terugval zo vroeg mogelijk bespreekbaar met hulpverleners. Zoek naar de mogelijkheden voor online vragen stellen of chatgroepen die u kunnen ondersteunen in de tijd en u tips en advies kunnen geven.

Voldoende afleiding en leuke dingen

Hoe minder goed het lukt om naar buiten te gaan of dingen te gaan doen, hoe meer kan er is dat u een terugval krijgt, het zijn vaak de eerste tekenen van problematiek. Door voldoende afleiding blijft u gemotiveerd, het doen van leuke dingen zorgt voor een positief effect op uw gezondheid, rust en ontspanning en de nachtrust. Het blijven doen van leuke dingen is belangrijk om gedachten en signalen te kunnen verminderen en laag kan houden, het voorkomt dat u meer gaat malen of piekeren.

Maak een overzicht van 10 activiteiten die u kunnen helpen om afleiding te gaan zoeken wanneer u meer rust nodig heeft. Start de lijst altijd bij stap 1 en volg de gehele lijst. na enkele weken is de volgorde een gewoonte geworden en handelt u automatisch in die stappen, neem dan nieuwe activiteiten erbij.

Om een terugval te voorkomen is het belangrijk wat kan helpen in het vinden van rust, ontspanning. Het is belangrijk om voldoende rust te hebben op een dag en voldoende rust te nemen om het lichaam te laten bijkomen van hoge signalen. Het is belangrijk afleiding zoeken mogelijk te maken en te starten met een ademhalingsoefening.

Voldoende slaap en ontspanning

Een terugval krijgt u sneller wanneer u minder rust ervaart en minder uren slaapt. Vooral met problematiek kan het lastig zijn om uw rust te vinden, probeer gesproken yoga audio die u kan leren te ontspannen, alleen het luisteren kan een rustgevend effect hebben. Het slapen is belangrijk dat dit is in een goed dag en nachtritme, hoe meer verandering hierin zit, hoe meer problematiek u vaak krijgt, zoals in de nacht leven en overdag slapen zorgt voor minder contacten.

Voldoende nachtrust is belangrijk om het lichaam te laten herstellen in de nacht. Het is belangrijk om voldoende uren te maken om minder last te hebben van de signalen in de ochtend, die door kunnen gaan op de gehele dag. Om een terugval te voorkomen is de nachtrust en de voeding de 2 belangrijkste punten waar u goed op moet letten.

Kijk naar de mogelijkheden die u heeft om rust te vinden in een sport of actief bewegen om ’s nachts goed te kunnen slapen en om te gebruiken als een uitlaatklep voor gevoel emoties en gedachten. Een goede nachtrust begint bij een leeg hoofd, het verwerken van de gedachten en dingen die bezig houden is hiervoor erg belangrijk, schrijf de gedachten zoveel mogelijk van u af in een dagboek en praat erover. Houd het aantal uren nachtrust bij en plan een dag rust per week zodat u kunt uit slapen of opstaan wanneer u echt wakker word, doe rustig aan deze dag, hierdoor komt u meer tot rust.

Neem op tijd rust, doe relaxen, relax oefeningen en een ademhalingsoefening. Sta op tijd op en ga op tijd slapen, houd een goed dag en nachtritme aan. Opruimen geeft rust, netheid geeft rust en duidelijkheid geeft rust. Zorg voor voldoende afleiding door het bij houden van een afleidingsschema en deze elke dag na te lopen. lees het artikel afleiding zoeken, vaste dagstructuur met voldoende afleiding en ontspanning.

Vast ritme op een dag

Dingen doen en dagstructuur zijn erg belangrijk voor een goede balans van een dag, hoe meer rust u ervaart op een dag, hoe meer de dag vanzelf gaat. Plan zo veel mogelijk in met voldoende ruimte er tussen om even bij te komen en weer verder te kunnen gaan met de volgende activiteit. Van blijven zitten en een doen knop die niet werkt, word u meer somber en blijft u meer thuis hangen, het is belangrijk om elke dag dingen te doen die een prestatie geven en een doel hebben, zo blijft u het langst gemotiveerd.

Heeft u een dag minder eetlust? Kiest u er dan voor om niet te eten of iets kleins? of bent u meer van het gaan snoepen? Het is belangrijk om wel alle vitamine binnen te krijgen ook op dagen dat het minder goed gaat. Kies vifit dit is yoghurt met alles wat u een gehele dag nodig heeft, drinken gaat vaak makkelijker als eten, de vitamine zorgen ervoor dat de eetlust weer terug komt. Of maak de maaltijden kleiner en eet meerdere keren 6x ipv 3x

Het is belangrijk dagelijks te starten met een goede dagstructuur van op tijd op staan ontbijten en de eerste activiteit. Het is belangrijk om de dag niet te vol te plannen en actief af te wisselen met ontspanning om de dag zoveel mogelijk goed door te komen. De dagstructuur en dagactiviteit kunnen helpen een terugval te voorkomen.

Plan maken voor het geval dat het erger word, noodplan

Maak plannen om problematiek te voorkomen, maak zoveel mogelijk overzichten voor duidelijkheid en maak een crisis noodplan om meer rust te ervaren in hoge signalen of veel gedachten. Wat zijn signalen waaraan u het kunt herkennen? Wat kunt u doen de signalen aan te pakken? Wanneer zijn de signalen te ver opgelopen? Wat zijn oorzaken die het kunnen verergeren? Maak een noodplan om duidelijk te hebben welke signalen u dan heeft en waar u het meeste last van heeft, om direct te kunnen starten met het aanpakken. Hoe meer u plant hoe meer duidelijkheid u heeft, hoe meer oplossingen er mogelijk zijn.