Wat is het

Trauma gedachten zijn gedachten aan nare gebeurtenissen of situaties. De gedachten komen te pas en te onpas opzetten en kunnen niet worden losgelaten. De gedachten zorgen voor herbelevingen en hebben een grote invloed op het dagelijks leven. Trauma gedachten komen vaak naar geweld, ongelukken. De trauma gedachten kunnen in 1 x wanneer het zeer hevig is, vaak zijn situaties van een paar seconde.

Trauma gedachten zijn herinneringen aan het trauma of iets soortgelijks dat u mee maakt. De gedachten kunnen een persoon bezig houden waardoor de persoon de tijd vergeet, de persoon is hierdoor meer in het verleden dan in het hier en nu. De trauma gedachten kunnen zorgen voor herbelevingen, wanneer een persoon te lang blijft denken in de gedachten word het steeds negatiever.

De trauma gedachten kunnen afnemen wanneer een persoon trauma therapie heeft gehad, wanneer dit niet het geval is kunnen de gedachten steeds meer gaan opspelen en de persoon bezighouden, de gedachten gaan niet meer weg en de persoon moet elke dag het gevecht aangaan met de gedachten die er 24 uur zijn, waar ze normaal komen en gaan.

Herkennen

Trauma gedachten kunnen gedachten zijn maar ook filmpjes. Het kan een heel verhaal zijn of op een specifiek stuk. Hierdoor word het voor de persoon lastig om ze te stoppen, het is leren omgaan met de gedachten door op tijd te weten wat gedachten kunnen veroorzaken, door de gedachten en plaatjes te herkennen en te weten wat u moet doen om het tot zo ver te laten komen.

Gedachten aan een trauma zijn erg naar en angstig. Een persoon ervaart hetzelfde als toe het is gebeurt. Door te leren omgaan met de gedachten kunt u het meer een plek geven waardoor gedachten minder vaak opkomen. Het verminderen van een trauma kan vaak alleen door er over in gesprek te gaan en hulp te accepteren voor het verwerken en herstellen van het trauma. Een trauma doet erg veel met de gezondheid van een persoon, de persoon is beschadigd in het gevoel, gedachten, gedrag en emoties.

Bij scheidingen zijn de gedachten vaak zeer naar en hebben vaak enkele jaren geduurd voor het is opgelopen tot een trauma door bijvoorbeeld ruzie en conflicten waar steeds meer word bij gehaald. Trauma gedachten zijn nog geen PTSS of een trauma. het zijn gedachten aan nare dingen, wanneer ze niet behandeld worden kan het een PTSS worden. Door de gedachten die er steeds over blijft denken en het verergerd of omdat u er steeds aan herinnerd word door een situatie of trigger.

Trauma gedachten zijn gedachten die te pas en te onpas opzetten en herinneren aan de nare traumatische gebeurtenis. Een persoon kan er nachtmerries of herbelevingen van krijgen. Hoe meer trauma’s een persoon heeft hoe moeilijker het is om er controle over te krijgen. Trauma gedachten kunnen af en toe opspelen in een week of kunnen dagelijks zijn en vaker op een dag. De oplossing om de gedachten te verminderen heeft veel te maken met hoe vaak u er last van heeft, dit zegt veel over de ernst van het trauma en hoe u ermee kunt omgaan. De trauma gedachten zijn moeilijk onder controle te brengen, doordat de gedachten vaak in een verhaal vorm zijn, van het begin tot einde van de gebeurtenis of door dingen die er aan vast zijn gelinkt. Het kan een heel verhaal worden in het hoofd waardoor een persoon er meer last van heeft.

Door het trauma te accepteren heeft u al een stap genomen in het beginnen met verwerken van het trauma. Door het te accepteren zijn er mogelijkheden om het aan te pakken en te verbeteren. Door het trauma te accepteren kunt u meer loslaten en er beter over praten. Het verminderen van trauma gedachten kan door het volgen van een traumabehandeling, vaak geeft het goed resultaat om minder last te hebben van de gedachten, het gehele trauma kan niet worden gewist, maar de ernst van het trauma kan gedachten minder laten opkomen. Trauma gedachten meer onder controle krijgen kan door het aanpakken van de signalen van stress en angst.

Behandelen

Los laten onmogelijk = herhaling = geen controle. Een persoon die last heeft van trauma gedachten heeft vaak moeite met problematiek te verwerken of los te laten. Het duur veel langer voor een persoon ergens over heen is. Vaak kan een persoon dit niet zonder trauma therapie. Het loslaten kan bij een langer trauma gevolgen hebben voor het loslaten van ander zaken. De trauma gedachten zijn vaak vastzittende gedachten die herinneringen aan het trauma.

De trauma gedachten kunnen gewone gedachten zijn of kunnen opkomen als een herbeleving.Houden de persoon een gehele dag bezig. Niet denken aan zinnen te verzetten of de tijd vergeten. De gedachten aan het trauma of gedachten daar aan houden een persoon in gedachten en minder in het hier en nu. Het blijven malen herhalen piekeren over gedachten, gedachten stromen van onderwerp naar onderwerp wat aan elkaar gelinkt is.

De persoon krijgt een trauma gedachten in de vorm van een verhaal, een soort film, waar linken zijn aan verschillende gebeurtenissen. Tijd gaat voor bij aan het denken over trauma’s die niet te onderbreken zijn wanneer er meerdere trauma’s zijn. Het is een verhaal lijn die aan elkaar vastzit waardoor het voor de persoon moeilijk is bewust de gedachten te stoppen.

Het herbeleven van trauma’s. Het her overdenken van problematiek, situaties of gebeurtenissen. Door negatieve gedachten heeft een persoon vaker last van suïcidale gedachten. Een persoon met trauma gedachten heeft vaak meer kans op depressie en is vaak somber gestemd. Het heeft veel invloed op de rest van de gedachten het gevoel en de emoties Door het vele denken, malen, piekeren gaat de concentratie voor bijvoorbeeld lezen achteruit. De gedachten houden het hoofd te veel bezig met negatieve herinneringen. Het geheugen slaat minder op.

Het hoofd voelt steeds als vol aan met negatieve herinneringen. Personen met een PTSS hebben veel last van dagelijkse trauma gedachten en hebben hiervan herbelevingen en / of nachtmerries. Hierdoor ontstaat veel andere problematiek. Trauma gedachten komen te pas en te onpas opzetten en zijn vaak gedachten die mild beginnen en voor de persoon er erg in heeft een herbeleving zijn. Dit kan erg snel gaan en zijn niet te stoppen. Een herbeleving zal moeten verminderen net als een bui.

Met trauma therapie kunt u de gedachten aan het trauma aanpakken, na een behandeling kan u nog restverschijnselen houden, zoals extra gevoelig voor geluid of stress. Het verminderen van trauma gedachten is dagelijks bezig zijn met de gedachten en te kijken hoe deze opkomen en wat u kunt doen er minder over na te denken als de gedachten opkomen en dat u deze meer kunt stoppen. Het nadeel van gedachten is dat een oplossing niet altijd werkt. De ene periode gaat het beter dan de andere, het kan ook per dag verschillen.

Hierdoor heeft u meerdere manieren nodig om de gedachten meer onder controle te krijgen. Niet elke oplossing voor een persoon helpt, de ene persoon heeft meer oplossingen die kunnen helpen als een ander persoon. Niet elke trauma gedachten is hetzelfde en komt hetzelfde op en word hetzelfde ervaren. Het is een zoektocht naar oplossingen die mogelijk zijn en werken. Het herstel van traumagedachten kan een langdurig proces zijn, vaak word er aangeven dat een persoon er geen last van kan hebben omdat het trauma te oud is. Hierdoor komt de hulp niet tot stand.

Gevolgen

Wanneer u een trauma heeft opgelopen is het belangrijk deze te verwerken, door dit niet te doen kan het uw dagelijkse leven gaan beïnvloeden en hierdoor meer beperkt moeten leven. Een persoon kan lang geen last hebben van een trauma en de behandeling niet nodig vinden, vaak op latere leeftijd, blijkt een persoon er veel meer last van te hebben en te krijgen.

Door lang met trauma gedachten te blijven lopen heeft een persoon meer kans op het oplopen van een PTSS en van een depressie. De kans is groot dat de gezondheid beetje bij beetje achteruit gaat. De persoon kan minder goed dingen doen en gaat meer vermijden om minder triggers te ervaren. Na een behandeling kan een persoon nog veel last hebben en houden van triggers in woorden geuren en geluiden. De triggers kunnen nog steeds herbelevingen oproepen.

De gevolgen van traumagedachten zijn verschillend per persoon. het is afhankelijk of de persoon wel of geen therapie heeft gehad voor de aan pak van de trauma’s en hiermee heeft leren omgaan. Wanneer een persoon zelf de manier moet bedenken en hier alleen mee moet leren omgaan is de kans groot dat de persoon een PTSS krijgt in de loop van de tijd.

Door de vele dwanggedachten van het trauma heeft een persoon vaker hoog oplopende stress of onrust dit gaat van wind naar tornado. De stress is moeilijk onder controle te houden en vaak helpt afleiding niet voldoende. De oplopende gedachten veroorzaken vaker buien. Er zijn meer triggers van geluiden, geuren, personen, plaatsen. De persoon is vaker overprikkeld.

De gedachten nemen invloed over het dagelijks leven en bepalen hoe het met een persoon gaat. De gedachten moeten genegeerd worden om door te kunnen met het leven. Het parkeren of het dagelijks verkroppen van de gedachten heeft veel impact op het dagelijks leven en is erg zwaar. De persoon is overgeschakeld van leven naar overleven. Het leven na een trauma is vaak totaal anders als daarvoor. Vaak herinneringen aan dingen die niet goed gingen of wat niet opgelost word. Het geeft een gevoel van onmacht, verminder zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Door lange trauma gedachten kan de concentratie en het geheugen ver achteruit gaan. Hierdoor word een persoon meer vergeetachtig en kan met moeite of niet de krant lezen. Met trauma gedachten die te pas en te onpas komen opzetten is het lastig om goed te presteren op het werk. De gedachten zijn niet bij het werk. De gedachten kunnen buien oproepen die op het werk minder worden geaccepteerd. Door het verminderde slapen door nachtmerries of piekeren is het lastig een baan vast te houden en u volledig te blijven in zetten voor u werk. De persoon is meer geprikkeld en vermoeid.

De persoon krijgt last van dwang gedachten die negatief zijn. Deze worden vaak niet behandeld. De behandeling is vaak gericht op het ergste stuk van het trauma. De meest voorgeschreven therapie is EMDR. De therapie word te weinig voorgeschreven omdat trauma’s vaak niet worden erkent. Er is een lange wachtlijst voor de intake. Trauma gedachten worden vaak niet als belangrijkste punt gezien om als eerste aan te pakken. Hierdoor loopt een persoon regelmatig te lang met de gedachten rond.

De gedachten zijn vaak niet allen iets van verwerken maar moeten ook daadwerkelijk behandeld worden. De gedachten kunnen gaan vastzitten waardoor een persoon langer in trauma gedachten zit. Trauma gedachten en PTSS worden vaak verward met andere diagnose. Waardoor er geen therapie word op gezet om de trauma te verwerken.Trauma gedachten kunt u zelf aanpakken als het van een kleine trauma is of van 1 trauma.

Plan

Wat beteken trauma gedachten voor u? Van welke signalen heeft u last? Wat doen de gedachten met u, welke signalen lopen meer op? Welke manieren van afleiding kunnen u helpen en wie kunnen u helpen met de gedachten? Wat zijn mogelijke oplossingen die u snel verlichting kunnen geven of een snelle start kunnen geven van het verwerken? Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de traumagedachten en wat deze met u doen, houd hiervoor dagelijks een dagboek bij met de vragen, gedachten en aantekeningen. Maak gebruik van de fase wind storm tornado en orkaan om er meer duidelijkheid en overzicht in te krijgen. maak gebruik van de schema’s om bij te houden hoeveel last u er van heeft wat mogelijke oplossingen kunnen zijn die werken.

Probeer een weg te vinden in de trauma gedachten die u bezig houden op een dag door het bij te houden in een dagboek en het bespreekbaar te maken met naasten en/of hulpverlening. Zorg dat de gedachten niet oplopen tot een PTSS een onderneem op tijd actie. Lotgenoten kunnen in moeilijke tijden een grote steun zijn, ze weten wat u ervaart en hoe dit is om het te hebben, ze kunnen u helpen en ondersteunen en uw adviseren hoe u het kunt aanpakken.

Door het zoeken van afleiding in muziek en hierop te concentreren en mee te zingen kunt u een deel van de stress kwijt en kunt u gedachten makkelijk stoppen en veranderen. Neem zoveel mogelijk rust tussen door en probeer u hoofd leeg te maken met yoga of relax oefeningen. Door te rekken en te strekken, neemt stress af, wanneer stress afneemt nemen vaak ook gedachten voor een deel af.

Tel van 21 tot 100. probeer het tempo hoog te houden en op te voeren. Hoe sneller u telt hoe minder kans de gedachten hebben. Door u te concentreren op het tellen nemen de gedachten af en krijgt u meer rust. Het is belangrijk om regelmatig terug te kijken naar eerdere trauma gedachten die zijn geweest, hoe het heeft aangepakt, wat de oplossing was en of het heeft gewerkt of niet, hoe de gedachten op kwamen en wat hiervan de oorzaak was. Door het overzicht te hebben en de volgende keer een betere oplossing te vinden kan het makkelijker worden met de gedachten overweg te kunnen.

Voorkom grote slaapproblematiek, wanneer u last heeft van nachtmerries of piekeren pak het direct aan. Wees actief overdag waardoor u beter kan slapen, doe een yoga oefening voor het slapen gaan waardoor u meer rust kunt vinden in het slapen en beter kan doorslapen. Een juiste behandeling bestaat uit het herstellen op meerdere gebieden van het gevoel, gedrag emotie en gedachten, die allemaal samenhangen en op elkaar inwerken.

Voor de gedachten is het belangrijk telefoonnummers klaar te hebben liggen of een manier om direct met iemand contact te zoeken die u kan helpen uit de situatie. Wat lukt er wel en wat lukt er niet? Wie kunt u bellen en vragen om hulp?Hoe kunt u handelen in deze fase? Wat moet er gebeuren om het te verminderen? Hoe kunt u het snel stoppen? Hoeveel last heeft u van het trauma? Wat wilt u er aan gaan doen? Wanneer is het tijd om hulp in te schakelen? Wat zijn vastzittende gedachten die bezig houden?Praat, schrijf, schilder zoveel mogelijk gedachten van u af en maak problematiek bespreekbaar. Door er over te praten verwerkt u voor een deel het probleem of kunt u anders kijken naar het probleem om een betere oplossing te vinden. Kijk online naar de mogelijkheden om de trauma gedachten te laten behandelen en wat u zelf thuis al kunt proberen om het te verminderen.

Neem actie voor een trauma steeds meer u dagen gaat bepalen. Een trauma word behandeld met EMDR maar ook voor thuis zijn er handige manieren om beter om te gaan met de gedachten of om te leren de gedachten meer los te laten. Het hoeft niet op te lopen tot een emdr. Zoek online naar informatie hoe u het het beste kunt aanpakken wat u kunt doen en wat de mogelijkheden zijn.

Maak een afweging wat u wilt gaan doen en onderneem actie. Trauma gedachten stoppen vaak niet van zelf. De gedachten zijn soms na de gebeurtenis heftig en zakken daarna af. Als er iets soort gelijk gebeurt is de gedachten weer hevig. Of de gedachten heeft indirect invloed het uw zijn. Trauma gedachten putten meer uit en geven meer stress. Hierdoor heeft het lichaam vaker last van lichamelijke klachten. Het is belangrijk groet te luisteren naar de signalen om overbelasting of verergering te voorkomen.

Door weinig nachtrust piekeren of malen is u hoofd de gehele dag bezig met denken. Hierdoor is u hoofd voller dan anders. Met trauma gedachten is het belangrijk veel te bewegen, te praten te sporten, voldoende te relaxen en afleiding zoeken wanneer het moet. Ga opzoek naar online ondersteuning, gespreksgroepen, forums of lotgenoten. Vraag om adviezen of ga het gesprek aan. Maak een overzicht van website waar u terecht kunt voor een chat of een gesprek. Bel de hulplijn deze kunt u direct inzetten.

Voor meer trauma of zeer ernstige trauma is het nodig EMDR te volgen om het trauma goed te verwerken. Vaak word er te mild overgedaan en moet een persoon erover heen zijn omdat de tijd dat zegt. een persoon met een trauma heeft vaak last van vooroordelen. Trauma gedachten hebben een grote invloed op het dagelijks leven en het zijn, gevoel, gedrag, emoties. Met grote regelmaat zijn er slechte momenten of minder goede dagen. Wees voorbereid op deze dagen en neem meer rust. Luister naar wat het lichaam aangeeft.

Met trauma gedachten moet u leren omgaan en een manier vinden om deze dagelijks te stoppen, te verminderen en alert zijn op de signalen die de gedachten te weeg brengen.De enige behandeling die voor fase 4 vaak helpt is medicatie of verdoven. Er bestaat geen medicatie voor trauma gedachten wel die de gedachten iets kunnen verminderen maar hierdoor bent u verdoofd in uw hoofd door medicatie. De fase loopt te lang op om het zelf nog te stoppen en te veranderen naar tornado storm.