Wat is het

Een trauma trigger kan te maken hebben met het geluid van een trauma, maar in veel gevallen zijn het dagelijks geluiden die het veroorzaken. Geluiden die erg hard zijn of onverwacht zijn voor veel personen een trigger. Een trauma trigger is een trigger die een persoon oploopt naar het krijgen van een trauma. De trauma gedachten zorgen ervoor dat een persoon dagelijks veel meer word getriggerd en een persoon meer last heeft van hoge signalen. Het trauma en de trigger kunnen voor iedereen anders zijn, het heeft te maken met het trauma dat een persoon heeft opgelopen en wat het nare stuk erin is.

Een trigger die te maken heeft met een trauma. Een trigger van bepaalde geluiden, geuren of woorden die kunnen zorgen voor hoge buien in stress of angst die kunnen zorgen voor lichamelijke klachten. Personen met meerdere triggers hebben meer lichamelijke klachten, die invloed hebben op het dagelijks leven. De trigger roept herbelevingen of nachtmerries op. De trigger van geluid kan zorgen voor trauma gedachten waardoor een persoon de gehele situatie kan herbeleven van het begin tot eind, met dezelfde emoties en gevoelens.

Het hebben van een trauma reactie is normaal en komt vaker voor, ook na een lange tijd. Het hebben van een PTSS is vaak voor altijd, het maakt de persoon hooggevoelig, dit blijft ook al is het trauma behandeld. De gevoeligheid voor situaties of personen of signalen blijft, maar is wat lager als niet behandelen. Hierdoor kan een persoon heel lang geen last hebben van het trauma of trauma gedachten maar bij het zien van iemand die erop lijkt of door een situatie die herinneringen oproept, wel een reactie krijgen.

Herkennen

De trigger kan 1 trigger zijn die alleen met het trauma te maken heeft. Hoe meer trauma’s een persoon heeft hoe meer triggers een persoon heeft. Een trigger hoeft niet te maken te hebben met het trauma bijvoorbeeld de persoon kan last hebben van geluiden zoals pratende mensen of blaffende honden, hierdoor heeft een persoon bij elk gesprek meer last van de signalen.

Een deurbel kan voor een persoon een trigger zijn, het geluid is hard, onverwachts en niet gewenst op het moment, dit kan zorgen dat een persoon een bui krijgt wanneer een deurbel gaat. De persoon schiet door het geluid van 0-100 in stress, angst of gedachten. Van 1 deurbel kan een persoon een hele dag last hebben.

Een persoon met een PTSS is hooggevoelig, heeft alertheid en is waakzaam op de omgeving, hierdoor heeft het veel verschillende soorten triggers en is vaker overprikkeld. Een persoon kan naast de PTSS en traumagedachten getriggerd raken door dingen die niet met het trauma te maken hebben. Een trauma trigger kan dus op meerdere gebieden zijn en niet alleen trauma gerelateerd.

Een trauma trigger kan een woord trigger zijn, 1 bepaald woord kan een persoon niet horen zonder er gevoel bij te hebben, emoties te krijgen, gedrag te veranderen of opkomende gedachten. Vele van deze woorden zijn woorden die dagelijks door mensen worden uitgesproken of geschreven. Voor mensen in de mentale gezondheidszorg kunnen dit zijn behandeling, medicatie, hulpverleners.

Een trauma dat niet is verwerkt kan altijd na vele jaren een reactie oproepen, het kan een herinnering geven aan het nare moment, door het uiterlijk van de persoon, woorden die worden gezegd of hoe de persoon doet. Een persoon leert zich in de loop van de jaren om te gaan met de PTSS, hierdoor kan het zijn dat er meer balans is in de signalen en gedachten waardoor een persoon er minder last van heeft.

Wanneer een trauma is verwerkt kan er ook een trigger blijven die het oproept in periode of voor lang tijd niet en door een sitautie er in eens is. Een trauma word verwerkt maakt het beschadigde stuk blijft vaak beschadigd, waardoor een persoon meer hooggevoelig kan zijn voor triggers zoals personen. Wanneer er iets is gebeurt in het ziekenhuis, kan een persoon hier lang niet komen, behandeld zijn voor het trauma, maar de keer dat de persoon er komt kan het nare herinneringen oproepen.

Het kan in een flits zijn geweest en de persoon kan lijken op de persoon die het heeft aangedaan. Het kan dan zijn dat een persoon meer trauma gedachten heeft op het moment en bij meer personen een naar gevoel heeft. De flits laat de persoon echt lijken of die daar ook echt stond, het roept veel angsten op.

Het is belangrijk om te weten wat er voor zorgde dat deze persoon een trigger was. Lange tijd heeft u er geen last van gehad en nu bij deze persoon wel, deze persoon heeft iets anders dan andere. Door dit te weten, weet u welke signalen het opriep, wat het met u deed, wat het eerste gevoel was, wat alles heeft veroorzaakt, hierdoor kunt u dit stuk beter verwerken en laten behandelen.

Behandelen

Trauma triggers kunnen voor een deel verminderen door trauma behandeling. Door de gedachten aan het trauma te verminderen en beter te verwerken heeft u er minder last van. Om minder triggers te ervaren die hard binnen komen, is het vinden van een manier om meer te relaxen en te kunnen ontspannen belangrijk. Er zijn vele manieren voor het vinden van meer rust, welke werkt voor u is een kwestie van zoeken en mogelijkheden verbeteren. In de mentale gezondheidszorg is er weinig aandacht voor triggers in het algemeen. Door een trauma trigger kan een persoon er dagelijks veel last van hebben, wat veel invloed heeft op de mentale gezondheid. Trauma triggers of triggers in het algemeen worden vaak minder goed begrepen, hierdoor kunnen er sneller ruzie of conflicten ontstaan.

Bij trauma behandeling word het ergste stuk van het trauma behandeld, hierdoor blijven er beelden over die niet zijn besproken of verwerkt. Er blijven vaak herinneringen aan het moment maar het is makkelijker om naar te kijken. Hierdoor kan het zijn dat het trauma is behandeld maar een persoon op een lange termijn er wel weer last van krijgt. Een trauma word niet gewist uit het hoofd.

Trauma trigger kunnen in van alles zitten, zoals een vervoersmiddel, een bepaalde geur, een bepaald loopje of woorden. Een persoon kan hier veel last van hebben bij bijvoorbeeld een woord trigger. De trigger hangt samen met de trauma gedachten en de signalen. De triggers zijn moeilijk te voorkomen, doordat ze onverwachts zijn, waardoor het moeilijk is te leren omgaan hiermee.

Hoe snel gedachten weer opkomen naar het behandelen, ligt eraan wat de persoon heeft geleerd in de behandeling, hoe groot het trauma is, hoe goed de persoon met de signalen en gedachten over weg kan, hoe beschadigd een persoon is en welke andere problematiek er nog speelt. Wanneer een trauma is behandeld, kan een persoon geen last meer hebben van de gedachten, maar wanneer er meer trauma’s zijn blijven deze triggeren waardoor het meer opkomt.

Gevolgen

Dat een persoon na zo’n lange tijd (14 jaar) een reactie krijgt geeft aan hoe naar het moet zijn geweest voor de persoon om het te moeten ervaren. Het geeft aan dat er nog een deel van het trauma is dat u nog niet heeft verwerkt of dat nog niet is hersteld. Hierdoor kan het zijn dat u een nachtmerrie gaat krijgen over de situatie van vandaag en het trauma van toen. Wanneer een persoon 4 jaar is behandeld voor PTSS en er nu 10 jaar minder last van heeft, komen de signalen van PTSS veel harder binnen, de persoon is veel minder gewent aan de signalen dan in de 4 jaar van behandeling. Hierdoor kan het veel sneller oplopen tot een crisis.

De reactie die een persoon krijgt kan zijn een herbeleving, schrik reactie, angst, een bui. Het kan ook van alles door elkaar zijn. Een persoon kan hierdoor vluchten er tegen vechten of bevriezen. Voor een persoon is het zeer naar het na een lange tijd weer te ervaren, het kan zorgen dat de trauma gedachten weer vaker gaan opspelen, dat het vaker bezig houd, dat veel signalen weer terug komen.

De reactie kan zorgen voor meer gedachten stromen en negatief denken, een persoon kan meer gaan piekeren of maalgedachten krijgen, waardoor het overdag veel meer last heeft van het ene moment van het zien van de persoon. Het kan veel invloed hebben op de dag. Een behandeld trauma wil niet zeggen dat u er nooit meer last van heeft, in een drukke periode kunt u meer nare gedachten krijgen die iets te maken hebben met het trauma, vaak niet het gehele trauma, een stukje ervan of meer negatief denken. Vaak omdat dit de oorzaak is, de start is van meer ellende. De gedachten kunnen een herbeleving of nachtmerrie oproepen, deze kunnen ook jaren later voorkomen.

Trauma triggers zijn er elke dag, waardoor het dagelijks leven van een persoon veel word bevloeid en word beperkt. Een persoon heeft minder rust en kan zich minder goed concentreren en functioneren. Trauma trigger kunnen erg snel opkomen en kunnen zorgen voor meer benauwdheid, pijnklachten en vele buien die door elkaar kunnen lopen. Een persoon heeft meer last van gedachten stromen die als een tornado door het hoofd gaan.

Wat voor een trauma trigger in wind werkt heeft vaak geen effect in tornado of orkaan. Hierdoor heeft een persoon veel mogelijkheden nodig die kunnen bijdragen aan meer rust of het zoeken van rust. Op een moment van een bui kan een mogelijkheid averechts werken waardoor een persoon meer stress ervaart. Een persoon kan hierdoor de rust kwijt raken en hierdoor geen rust meer kunnen vinden. Door een trauma trigger kan een persoon herbelevingen krijgen van een trigger, de persoon word getriggerd door geluid en dit herinnerd de persoon aan trauma gedachten deze kunnen zeer snel door het hoofd gaan waardoor het heel verwarrend kan zijn voor de persoon.

Door veel triggers kan een persoon meer gaan vermijden omdat het meer angst heeft om naar buiten te gaan, een persoon zich minder goed voelt of omdat een persoon overprikkeld is. Hierdoor kunnen contacten verminderen omdat een deurbel een trigger kan zijn voor de persoon en de persoon minder vaak de deur opent. Hierdoor kan een persoon in een sociaal isolement komen. Door een trauma trigger ervaart een persoon al weinig rust, wanneer een persoon geen rust kan vinden of het proces kan opdraaien kan het alleen meer trauma gedachten krijgen en hoge signalen. Een persoon kan er steeds moeilijker alleen uitkomen.

Plan

Wat was het nare moment? Wat gebeurde er? Wat zorgde voor de reactie? Wat is de reactie geweest? Wat liep op en hoe liep het op? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de ervaring die u heeft gehad en hoe u hierop heeft gereageerd om met vorige momenten te leren van dit moment. Maak de ervaring bespreekbaar en kijk waaraan u nog moet werken om verder te herstellen.

Hoe heeft u gereageerd? Wat heeft u gedaan? Kon u nog wat doen? In welke fase zat u wind storm tornado of orkaan? Zou u het de volgende keer net zo doen of zouden er dingen anders moeten? Het is belangrijk om een signaleringsplan te maken en te leren in welke fase u zit en te weten hoe u kunt of moet handelen. Het kan helpen in de reactie die het oproept.

Welke gedachten maakte het los? Hielden de gedachten lang bezig? Waren het veel trauma gedachten of een gedachten stroom? Voelde u veel angsten of stress? Het is belangrijk te weten wat de gevolgen zijn geweest van het zien van de persoon. Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de gedachten en hoe deze op kwamen, wat de eerste gedachten waren en hoe snel het is veranderd. Hoe meer u het moment kunt beschrijven hoe beter u het kunt verwerken.

Probeer zoveel mogelijk weer de rust te vinden, maak gebruik van de fase om te kijken welke actie nodig is. start met een ademhalingsoefening en probeer deze aan te leren zodat u deze na de situatie gelijk kunt toepassen om te voorkomen dat het te snel oploopt. Plan afleiding zoeken in om u bezig te houden, voorkom dat u gaat stil zitten.

Hoe is de nacht verlopen? heeft u last gehad van het moment? Heeft u voldoende kunnen rusten? Hoeveel dagen heeft het aangehouden? het is belangrijk de gevolgen een paar dagen bij te houden in een dagboek om te kijken wat het met u verder doet, en om bij te houden hoe de nachtrust verloopt zodat u hiervoor hulp kan vragen in de vorm van medicatie. Geef hierbij aan wat de signalen zijn die het oproepen en wat het met u verder doet. Maak de nachtmerrie bespreekbaar om het te verwerken.

Trauma triggers kunnen verminderen door de het trauma aan te pakken, door in behandeling te gaan. Wanneer het trauma minder in de gedachten aanwezig is, word een trigger minder gelinkt aan het trauma. Een persoon kan altijd hooggevoeliger blijven of triggers houden. Het is belangrijk te praten over het trauma en u hierover te uiten. Door er niet over te praten word een trauma aan de kant gezet in de gedachten. Dit kan lang goed gaan, maar op een gegeven moment krijgt u er veel last van.

Van welke triggers heeft u last? Hoe vaak komen deze op? Wat kunt u doen wanneer u getriggerd bent? Het is belangrijk om een dagboek bij te houden van de triggers, hoe vaak deze aanwezig zijn en wat deze met u doen. Door een duidelijk beeld te krijgen van de triggers en deze in te delen in wind storm tornado en orkaan heeft u voor alle triggers mogelijkheden voor een oplossing. Door een goed beeld van de trauma triggers te hebben is het makkelijk uit te leggen aan andere en hierbij de juiste hulp te vragen. Wanneer u bent getriggerd, is het belangrijk dit aan te geven om meer begrip te krijgen voor de situatie en zodat de andere persoon er meer rekening meer houd. Er zijn hulpkaarten die u kunt bestellen met een uitleg hoe een ander kan reageren in het geval van een trigger van PTSS.

Wanneer u getriggerd bent is het zoeken van rust erg belangrijk. Door het dagelijks te oefenen door bijvoorbeeld een ademhalingsoefening, is het makkelijker rust te vinden in hogere fase. Hierbij kan het helpen muziek op te zetten die de triggers overstemd. Vaak helpt het om afleiding zoeken mogelijk te maken, het moment te erkennen dat de trigger te veel vast grijpt. Voor elke fase zijn verschillende oplossingen mogelijk, het is vaak een zoektocht wat de signalen verlicht.

Leer van vorige momenten dat u bent overprikkeld, wat was het gene dat dit veroorzaakte? Wat heeft u gedaan de signalen te verminderen? In hoe verre heeft dit geholpen? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de trigger en de gevolgen voor u gezondheid en om de oplossing die u toen had te verbeteren. Wanneer u een nacht minder heeft geslapen bent u overdag meer prikkelbaar waardoor u meer getriggerd word op een dag. Maak een plan hoe u deze dag kunt doorkomen, bijvoorbeeld met een plan voor afleiding, een goede dagstructuur, het hebben van een hobby. Het kan helpen een geluidsdichte koptelefoon aan te schaffen die u kunt gebruiken wanneer triggers te veel binnen komen.