Wat is het

De betekenis van een trauma is: een trauma is een het Grieks woord voor wond. Een trauma is een gewelddadig incident die uw leven in de greep houd. Door het trauma word het lastiger een gewoon normaal leven te lijden. Een trauma kan komen door lichamelijk of geestelijk geweld. Een trauma ontstaat door dat personen heftige dingen meemaken. Aan het trauma word u dagelijks herinnerd door bijvoorbeeld geuren, geluiden of een soort gelijke situatie. Doordat het dagelijks aanwezig is beïnvloed het uw dagelijkse leven.

De betekenis van een trauma is: een trauma is een het Grieks woord voor wond. Een trauma is een gewelddadig incident die uw leven in de greep houd. Door het trauma word het lastiger een gewoon normaal leven te lijden. Een trauma kan komen door lichamelijk of geestelijk geweld. Een trauma ontstaat door dat personen heftige dingen meemaken. Aan het trauma word u dagelijks herinnerd door bijvoorbeeld geuren, geluiden of een soort gelijke situatie. Doordat het dagelijks aanwezig is beïnvloed het uw dagelijkse leven.

De betekenis van een trauma is: een trauma is een het Grieks woord voor wond. Een trauma is een gewelddadig incident die uw leven in de greep houd. Door het trauma word het lastiger een gewoon normaal leven te lijden. Een trauma kan komen door lichamelijk of geestelijk geweld. Een trauma ontstaat door dat personen heftige dingen meemaken. Aan het trauma word u dagelijks herinnerd door bijvoorbeeld geuren, geluiden of een soort gelijke situatie. Doordat het dagelijks aanwezig is beïnvloed het uw dagelijkse leven.

De betekenis van een trauma is: een trauma is een het Grieks woord voor wond. Een trauma is een gewelddadig incident die uw leven in de greep houd. Door het trauma word het lastiger een gewoon normaal leven te lijden. Een trauma kan komen door lichamelijk of geestelijk geweld. Een trauma ontstaat door dat personen heftige dingen meemaken. Aan het trauma word u dagelijks herinnerd door bijvoorbeeld geuren, geluiden of een soort gelijke situatie. Doordat het dagelijks aanwezig is beïnvloed het uw dagelijkse leven.

 • 1 trauma Een trauma van 1 schokkende gebeurtenis of voor langere tijd blootgesteld aan geweld of oorlog. En schokkende gebeurtenis valt goed te behandelen. Als het voor langere tijd is, is dit er lastig.
 • Meervoudige trauma’s = PTSS Een PTSS begint vaak bij een trauma opgelopen uit een zeer nare gebeurtenis. Dit trauma heeft invloed op uw dagelijks leven. Hoe veel last u van het trauma heeft bepaald voor een groot deel de ernst van de PTSS. Daarnaast is het soort trauma en hoe u deze heeft opgelopen van invloed.
 • Complex trauma = CPTSS Hoe langer het trauma in stand word gehouden en niet word behandeld, groeit het trauma, hoe lastiger het is om deze voldoende te behandelen.
 • Meervoudig complex trauma = MCPTSS = oorlogsveteraan. Een militair in oorlogsgebied heeft een andere PTSS dan bijvoorbeeld iemand die een ernstig ongeluk heeft meegemaakt.

Herkennen

1 trauma Door: Verkeersongeluk. Invloed: Weinig invloed op dagelijks leven. Er is 1 trauma door een traumatische gebeurtenis..

Meervoudige trauma’s = PTSS Door: Ziektebed + overlijden. Invloed: Matige invloed op dagelijks leven. een opstapeling van traumatische gebeurtenissen. Zoals een combinatie van geweld en mishandeling en verkrachting.

Complex trauma = CPTSS. Door: Vechtscheiding + uithuisplaatsing + hechtingsproblematiek. Invloed: Beheert het dagelijks leven. wanneer de gebeurtenis zich lange tijd heeft afgespeeld. de signalen zijn chronisch en op meerdere gebieden.

Meervoudig complex trauma = MCPTSS = oorlogsveteraan. Door: Verkeersongeluk + Ziektebed + overlijden + Vechtscheiding + uithuisplaatsing + hechtingsproblematiek. Invloed: Beheert het dagelijks leven. Opstapeling van trauma’s op meerdere gebieden. Dit heeft vaak invloed op de persoonlijkheid en begint vaak vanaf de jeugd bij bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing

Niet elk trauma is een PTSS. Een PTSS trauma heeft u als u niet meer kunt slapen door nachtmerries, als u het trauma herbeleeft, als u functioneren er onder lijd en als u dagelijks hierdoor veel stress en onrust ervaart. Niet ieder persoon reageert hetzelfde op het trauma, hierdoor is het lastig vast te stellen of het om een PTSS gaat. Een klein trauma zoals fietsongeluk, kan binnen enkele weken van zelf verdwijnen, een groot trauma zoals huiselijk geweld, kost langer de tijd om het te verwerken.

Niet elk trauma is een PTSS. Een PTSS trauma heeft u als u niet meer kunt slapen door nachtmerries, als u het trauma herbeleeft, als u functioneren er onder lijd en als u dagelijks hierdoor veel stress en onrust ervaart. Niet ieder persoon reageert hetzelfde op het trauma, hierdoor is het lastig vast te stellen of het om een PTSS gaat. Een klein trauma zoals fietsongeluk, kan binnen enkele weken van zelf verdwijnen, een groot trauma zoals huiselijk geweld, kost langer de tijd om het te verwerken.

Veel personen maken in het leven een traumatische ervaring mee. Het krijgen van een traumatische ervaring hoeft niet altijd te zorgen voor een PTSS wanneer een persoon direct start met het verwerken en behandelen. Ongeveer 80% van alle personen maakt iets traumatisch mee in het leven, door bijvoorbeeld, rouw, scheiding of een ongeluk. Ongeveer 10% van de groep krijgt hiervan een PTSS, een persoon heeft minimaal 6 maanden last van de signalen van PTSS, zoals nachtmerries of herbelevingen, of meer angsten en stress.

Een trauma gaat niet vanzelf over, vaak is er te weinig hulp om iedereen juist te behandelen, hierdoor komt het regelmatig voor dat personen er na 5 jaar nog steeds veel last van hebben, de groep is ongeveer de helft van alle personen met PTSS. Er zijn geen precieze cijfers van het aantal personen met een trauma maar de schatting is 1 op 200 mensen in Nederland.

Kenmerken traumatisering

In het oplopen van een trauma zijn vaak enkele dingen aanwezig die voor iedereen gelijk zijn, hierbij maakt het niet uit wat voor soort trauma een persoon heeft opgelopen. Traumatisering is wanneer een persoon een zeer nare gebeurtenis heeft mee gemaakt en hier na de gebeurtenis veel last van heeft in de vorm van slecht slapen, herbelevingen van het moment.

Traumatisering kan zijn over een langere tijd gaan. Hoe langer een persoon negatieve ervaringen op doet hoe meer kans op een PTSS. Bijvoorbeeld bij pesten wat langer aanhoud krijgt de persoon de signalen van een PTSS. Wanneer er negatief tegen de persoon word gesproken zorgt dit elke keer voor meer trauma gedachten, de persoon heeft een verhaal van eerdere ,momenten van negatieve uitingen die aan elkaar worden gelinkt.

het overkomt je – Een trauma word aangedaan, het is een moment dat niet voorspelt is, vaststond. Omdat het een persoon onverwachts overkomt, heeft het een extra grote impact op de persoon. Een trauma is geen keuze wel of niet, vaak is ontsnappen niet mogelijk, het voorkomen van een trauma is niet mogelijk, het is op een moment dat u het niet verwacht.

je hebt geen controle – Over het trauma dat de persoon oploopt, over de gebeurtenis die de persoon meemaakt, is geen controle, de dader heeft het vaak al ingepland en alles doordacht. De persoon kan er van alles aan proberen te doen het anders te laten zijn maar vaak heeft het geen effect voor een eerlijke oplossing zoals bij te kinderopvangtoeslag. Bij een trauma van misbruik is er vaak geen controle mogelijk door de dader die hard handig te werk gaat, het overkomt de persoon.

je bent machteloos – Een persoon heeft vaak geen verweer tegen het oplopen van een trauma zoals bijvoorbeeld geweld,mishandeling, misbruik het kan voor een persoon erg machteloos voelen om weinig of niks te kunnen doen in de situatie. Voor een persoon kan het voelen als ik moet dit ondergaan, omdat het niet de middelen heeft direct iemand te waarschuwen, omdat er niemand in de buurt is, omdat het een groep is.

het is ondragelijk – Voor een persoon is het ondragelijk omdat de persoon door de gebeurtenis is beschadigd in het gevoel, de emoties, de gedachten. Een persoon is het ergste overkomen wat de persoon had kunnen bedenken. Wanneer iemand misbruikt is is dit ondragelijk voor de persoon, de persoon kan zich hierdoor erg gaan schamen en zich regelmatig vies voelen. Een persoon legt door het trauma minder snel contacten.

het blijft in je aanwezig. Een persoon die een trauma heeft opgelopen blijft hier vaak op meerdere manieren last van houden, in trauma gedachten aan het trauma, door minder zelfverzekerd te zijn, minder vertrouwen in anderen, moeilijker contacten aangaan. Door een trauma kan een persoon meer hooggevoelig worden. Het is vaak iemand dichtbij. Bij veel soorten trauma is het een persoon die dicht bij het slachtoffer staat, zoals familie, ouders of kennissen. Het is een persoon van wie het niet word verwacht.

Behandelen

Een klein trauma kan u overheen komen, een midden tot groot trauma is het belangrijk de signalen bij te houden en hulp te zoeken bij de oplossing van het trauma. Een klein trauma verdwijnt meestal binnen 2 weken, of verminderd binnen deze tijd. Een midden trauma is na die tijd nog steeds duidelijk aanwezig en u krijgt hier steeds meer last van. Het dagelijkse leven word lastiger om alles op orde te houden Een groot trauma word naar 6 maanden een PTSS, de persoon heeft herbelevingen van het trauma en heeft problematiek in het dagelijks leven.

 • 1 trauma Behandeling: Kort durend. Na behandeling: Lichte restverschijnselen. Werk: mogelijk
 • Meervoudige trauma’s = PTSS Behandeling = Middel tot lang durend. Na behandeling: Matige restverschijnselen. Werk: aangepast
 • Complex trauma = CPTSS Behandeling: Soms te behandelen, vaak omgaan met = Langdurig/levenslang. “Na” behandeling: PTSS is het leven = Overleven. Werkt: niet mogelijk
 • Meervoudig complex trauma = MCPTSS = oorlogsveteraan.Behandeling: gericht op omgaan met = Langdurig/levenslang. “Na” behandeling: PTSS is het leven = Overleven. Werk: niet mogelijk

Het is verschillend per persoon of de persoon het ervaart als een trauma of dat het een trauma is. Een persoon kan iets traumatisch ervaren maar een andere persoon kan dit heel anders zien. Een trauma ontstaat wanneer een persoon een nare gebeurtenis heeft mee gemaakt of meerdere. Een persoon heeft hier nog regelmatig herbelevingen van. Een nare gebeurtenis kan zijn een auto ongeluk, misbruik, mishandeling, rouw, scheiding of beroepsmatig vechten of een oorlog.

Het trauma is het naarste wat u heeft ervaren, het ergste wat u is overkomen in een sitautie of een gebeurtenis. Er zijn vele mogelijkheden om een trauma op te lopen, het kan wanneer u ergens fiets en ziet dat er een ongeluk is gebeurt, hiervan kunt u nog dagen last hebben. Dit groeit vaak niet uit tot een trauma of PTSS. Het bewust meemaken van een gebeurtenis wel.

Een trauma is iets wat u geen rust geeft, het is iets wat regelmatig, bijna elke dag terug komt in de vorm van gedachten, gevoel of emoties. Het trauma blijft aan zolang het trauma niet is verwerkt en u het los kan laten. Een trauma houd een persoon een gehele dag bezig in de vorm van wisselingen in siganlen en gedachten.

Een trauma psycholoog is opgeleid voor het behandelen van een trauma. De psycholoog heeft veel kennis van een trauma en hoe u kunt omgaan hiermee. De psycholoog voert wekelijk met u gesprekken over het trauma en loopt enkele protocollen door die met de therapie voor trauma te maken hebben zoals het protocol woede wraak, wrok. Wanneer er een goede band is kan er worden gestart met EMDR en het behandelen van het trauma door middel van vinger bewegingen.

De psycholoog kan u huiswerk geven om in de week tussen de gesprekken bezig te zijn met verandering en herstel en het beter leren omgaan met de PTSS. Dit kan zijn het invullen van het PTSS schema of het beantwoorden van vragen om er beter over na te denken voor het volgende gesprek. Een psycholoog kan u helpen met gedragstherapie om meer grip te krijgen op de signalen en gedachten.

Gevolgen

 • Door de emoties en de gedachten achter het trauma kan het zijn dat schoolprestaties minder worden. Het hoofd is meer bezig met het trauma en de vele gedachten dan dat u zich kan concentreren op school.
 • 1 trauma Gevolg: lichte signalen, Regelmatig wind
 • Meervoudige trauma’s = PTSS Gevolg: Zware signalen + mentale Regelmatig storm
 • Complex trauma = CPTSS Gevolgen: chronische signalen + lichamelijke en mentale klachten. Regelmatig tornado
 • Meervoudig complex trauma = MCPTSS = oorlogsveteraan, Gevolgen: Chronische signalen + lichamelijke en mentale klachten, Regelmatig orkaan

Het hebben van een trauma kan een persoon beperken in het dagelijks leven. Het trauma kan worden behandeld waardoor de schade voor de gezondheid beperkt blijft. Van het hebben van een trauma ervaart een persoon regelmatig veel stres angsten of paniek, hiervan kan een persoon regelmatig lichamelijke klachten krijgen.

Een trauma zorgt voor trauma gedachten die te pas en te onpas komen opzetten waardoor het lijkt of een persoon een vol hoofd heeft, hierdoor kan een persoon zich minder concentreren en gaat een persoon meer piekeren of malen. Een persoon kan hierdoor meer last krijgen met het geheugen en vaker dingen vergeten. Wanneer een persoon last heeft van een tornado of orkaan kan een persoon veel last krijgen van hoofdpijnen of migraine en hierdoor meer prikkelbaar zijn en minder goed tegen licht kunnen.

Een persoon kan alert of waakzaam blijven op de omgeving, dit kan ervoor zorgen dat een persoon veel schikt van kleine geluiden, die kunnen triggeren en een persoon een bui ervaart. Een persoon heeft regelmatig last van herbelevingen hierdoor kan een persoon veel minder bewust zijn van de tijd. Een persoon kan veel nachtmerries hebben als het een drukke dag heeft gehad, hierdoor kan een persoon minder goed slapen en is overdag extra prikkelbaar.

De persoon heeft vaak minder controle over buien wanneer deze door een trigger opkomen zetten, hierdoor zit een persoon binnen een paar tellen in een bui van paniek of angsten. Een persoon kan hierdoor moeilijk rust vinden en kan een dag bezig zijn deze te vinden en te ervaren. Doordat een persoon minder goed slaapt is een persoon minder flexibel, en persoon ervaart van veel dingen hoge signalen. Om de signalen minder te ervaren kan een persoon meer gaan vermijden.

Een trauma veranderd de persoon in het gevoel de gedachten emoties en het zijn. Een persoon heeft meer moeite met het leggen van contacten en het onderhouden. Een persoon die een schuldgevoel heeft van het trauma heeft hierdoor zeer weinig of geen contacten. Een persoon kan zich vaak minder inleven in een ander of de persoon heeft minder interesse in de ander.

 • Alertheid bij ptss; hoe langer een trauma aanhoud hoe meer alert een persoon is op de omgeving. Een persoon kan hier 24 uur last van hebben. Door de alertheid is een persoon overgevoelig.
 • Angsten; nervositeit, onrust, rusteloosheid; bij kinderen separatieangst. psychosociale stress, lichamelijke klachten, teruggetrokkenheid,
 • Depressie; Depressie – hopeloosheid, huilbuien, somberheid. Depressie en/of angst gecombineerd met een gedragsstoornis of onaangepast gedrag. Een depressie kan chronisch worden aan de van periode van enkele maanden.
 • Emotionele vervlakking; Aanpassingsstoornissen hierbij heeft de persoon last van Gecombineerd angstig en depressief. negeren van normen en regels, onaangepast gedrag; bij kinderen spijbelen, brutaliteiten, vechten, vandalisme.
 • Gevoelens van vervreemding; Dissociatieve stoornis hierbij is de persoon angstig, kan dagdromen of verstrooid zijn. dit onder andere voor bij PTSS en borderline.
 • Herbeleving; Herbelevingen kunnen in hoeveel en ernst toenemen. Hoe meer herbelevingen een persoon heeft meer het bezig houd op een dag. Dit verstoord heet vinden van rust.
 • Machteloosheid; Acute traumatische stressstoornis hierbij heeft de persoon last van sterke gevoelens van angst, afschuw, machteloosheid en hulpeloosheid, dit kom overeen met de signalen van PTSS voor minder dan 3 maanden.
 • Moeite met concentreren; verminderde prestaties of concentratieproblemen bij werk of studie.
 • Nachtmerrie en angstige dromen over het trauma; een persoon kan nachtmerries krijgen die lijken af de persoon nu in de situatie is van het opgelopen trauma. Deze dromen zijn erg angstig
 • Negatieve gedachten / afgestompt gevoel;
 • Prikkelbaar; de persoon is meer prikkelbaar door hoge signalen, slaaptekort, veel trauma gedachten
 • Schrikreacties of paniek buien; De persoon schrikt zeer regelmatig waardoor de persoon meer paniek ervaart
 • Schuldgevoel; Door het trauma kan een persoon zichzelf de schuld hiervan geven dit kan gevolgen hebben voor contacten of het dagelijks leven. Ik doe toch nooit iets goed.
 • Slaapstoornissen; Door minder te slapen, door piekeren, malen en nachtmerries, heeft een persoon veel meer moeite met slapen zowel in als doorslapen.
 • Stemmingswisselingen;
 • Vermijden; De persoon vermijden de plekken die druk zijn, naar voelen. Hierdoor komt een persoon minder buiten en heeft minder contacten. Dit kan zorgen voor een sociaal isolement

Plan

Hulp vragen

Wanneer u een trauma heeft opgelopen is het belangrijk te accepteren dat u een trauma heeft, dit is nodig om de stap te kunnen maken naar het herstellen van het trauma en het accepteren dat hier hulp voor nodig is. Het is een eerste stap op weg naar een herstel. Een trauma gaat niet vanzelf over hiervoor heeft u een behandeling met traumatherapie nodig. Het is belangrijk het direct te melden bij de huisarts en een verwijzing te vragen. Hoe eerder u erbij bent hoe meer kans op een volledig herstel u heeft.

In de tijd dat u op de wachtlijst staat is het belangrijk bezig te zijn met een herstel. Door meer inzicht te krijgen in de signalen waar u last van heeft, door te onderzoeken hoe deze op komen en oplossingen te bedenken wat helpend zou kunnen zijn. Maak hiervoor een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan. Houd zoveel mogelijk een vaste dagstructuur aan en let goed op de signalen van een PTSS zoals vermijden of herbelevingen. Hoe meer inzicht u heeft in gedachten en signalen van het trauma hoe gerichter u een hulpvraag kan stellen.

Wanneer u een trauma heeft opgelopen is het belangrijk te accepteren dat u een trauma heeft, dit is nodig om de stap te kunnen maken naar het herstellen van het trauma en het accepteren dat hier hulp voor nodig is. Het is een eerste stap op weg naar een herstel. Een trauma gaat niet vanzelf over hiervoor heeft u een behandeling met traumatherapie nodig. Het is belangrijk het direct te melden bij de huisarts en een verwijzing te vragen. Hoe eerder u erbij bent hoe meer kans op een volledig herstel u heeft. In de tijd dat u op de wachtlijst staat is het belangrijk bezig te zijn met een herstel. Door meer inzicht te krijgen in de signalen waar u last van heeft, door te onderzoeken hoe deze op komen en oplossingen te bedenken wat helpend zou kunnen zijn.

Inzicht

Ben u liever alleen en trekt u zich vaker terug op een rustige plek? Heeft u meer last van schommelende stemmingswisselingen, zoals woede buien? Houd dagelijks het dagboek bij en wekt aan de signalen die horen bij een trauma. Schrijf deze op om het inzichtelijk te maken en om ervan te leren. Vraag hulp bij het verwerken van het trauma. neem uw bevindingen mee naar de arts. leg aan de hand van uw informatie uit waar het probleem zit en wat u nodig heeft. Bezoek lotgenoten forums of chatgroepen. Maak gebruik van de hulplijn.

Het is belangrijk om u te uiten en open te zijn over het trauma om het te kunnen verwerken en een plek te geven. Het is een grote stap die u moet nemen en niet te licht moet oppakken. Wanneer u er niet over praat kan het trauma gaan groeien en meer u dag gaan beheersen. Praat met personen die u vertrouwd en schrijf gedachten van u af in een dagboek, blijf ik beweging om grip te houden op signalen, leer zoveel mogelijk van vorige momenten om de signalen te verbeteren.

Het is belangrijk om een zelf onderzoek (onderzoek naar mij zelf) te starten naar de signalen, het trauma en waar u last van heeft. Het onderzoek geeft een duidelijk beeld van de problematiek die er speelt. Het resultaat kunt u gebruiken om dit op te zoeken op Google en tip te zoeken en erover te leen. Het lezen over PTSS geeft u inzichten en ideeën waar u misschien nog niet aan heeft gedacht en kunt uitproberen. De tips kunt u gebruiken zoals het staat omschreven als een basis en kijken hoe het voor u werkt, het kan worden aangepast als het anders beter zou kunnen helpen. Het leren omgaan met PTSS is veel uitproberen en inzicht krijgen en weten hoe het lichaam reageert.

 • PTSS= het inzicht krijgen in de signalen die te maken hebben met PTSS. Welke signalen zijn dit? Welke horen wel bij PTSS en welke horen ergens anders bij? Hoe vaak lopen de signalen op? Hoe vaak heeft u herbelevingen? Het is belangrijk om veel inzicht te hebben in signalen, buien en gedachten die opspelen en hier een manier voor te bedenken om de of te kunnen stoppen of eerder te verminderen.
 • CPTSS = Het is belangrijk om controle en grip te hebben op de signalen, gedrag, gedachten, gevoel en emoties. Hiervoor is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de signalen die hiermee te maken hebben en deze te kennen en herkennen. Door deze te herkennen kunt de signalen eerder stop zetten. Lees op het internet over de signalen waar u last van heeft, kijk wat de gevolgen kunnen zijn en hoe u dit kan voorkomen of aanpakken.
 • MCPTSS = vaak helpende de oplossingen van wind en storm niet volledig of gewoon niet meer. Een persoon ervaart meer signalen over heel de dag. Het is belangrijk om te starten met een manier te vinden die kan helpen rust te krijgen of te vinden door het doen van relaxen of een ademhalingsoefening. Het is belangrijk om een balans aan te houden in een goede dagstructuur door te plannen, door te gaan zitten worden gedachte erger. Het is belangrijk om te weten welke afleiding zoekers nog kan helpen en welke niet.

Herstel

Om meer te herstellen is het belangrijk alle signalen van PTSS aan te pakken. De PTSS kan meer herstellen wanneer u meer zelfvertrouwen hebt, het is makkelijker mee om te gaan wanneer u trauma therapie hebt gehad en een manier hebt om de signalen in een balans te houden. Van PTSS herstellen is werken op alle gebieden elke dag. Hiervoor is meer begeleiding nodig dan die nu word geboden. PTSS geeft problematiek op het gebied van voeding, sociaal, nachtrust en kan ook financieel. De hulp is vaak alleen gericht op het trauma.

Het is belangrijk zo vroeg mogelijk naar het trauma te hebben opgelopen te starten met de trauma therapie. Hoe korter de tijd, hoe minder last u ervan heeft hoe “minder” schade voor u leven en gezondheid. Wanneer u de diagnose PTSS heeft gekregen is het belangrijk voor het herstel om het te accepteren dat het zo is. Hierdoor kunt u meer open praten tijdens de trauma therapie waardoor het trauma beter kan worden behandeld. Door het te accepteren kunt u er aan werken, door het niet te accepteren word het een grote rugzak die u meesleept en dit kan ten koste gaan van uw persoonlijkheid.

Het herstellen van een trauma heeft veel te maken met de inzet van de persoon en behandelaar. Met een goede klikt kan er meer vertrouwen groeien waardoor een persoon meer vertrouwen kan krijgen. Een klik is erg belangrijk, zonder kan het zeer naar zijn voor de persoon. Hoe meer u uw eigen ptss kent, hoe beter u met de signalen kunt leren omgaan. Het is belangrijk het bij te houden en te weten aan de hand van de fase wind storm tornado en orkaan wat de mogelijkheden zijn om het te verminderen. Houd hiervoor overzichten bij en het dagboek om een duidelijk beeld te krijgen.

Dagstructuur

Het is belangrijk om voldoende te bewegen en te sporten om zo min mogelijk hoge signalen te hebben. Buien kunnen minder voorkomen als u meer beweegt. Herbelevingen kunt u stoppen met muziek en actief luisteren en meezingen. Hoge signalen kunt u aanpakken met afleiding zoeken. Meer inzicht krijgt kunt u doen door te kijken naar vorige momenten.

Maak een planning op de dag en breng dagstructuur aan met vaste momenten. Door overdag actief te zijn hebben trauma gedachten vaak minder kans de gehele tijd bezig te houden. Plan actief bezig zijn wisselt met rustige activiteiten. Zorg ervoor dat er een moment rust is ingepland een half uur voor u gaat slapen. Zet alles uit en probeer te ontspannen. In het donker vind u meer rust, komt u in het half uur meer bij, om daarna te kunnen slapen. Ga zo min mogelijk lang zitten, hierdoor gaat u vaak meer nadenken, piekeren en trauma gedachten oproepen, het is de kunst bezig te blijven.

Maak aantekening hoe uw dag verloopt en wat u vandaag bezig houd, van welke signalen u vandaag veel last had en geef het een cijfer. Maak van de aantekeningen een klein doel waar u de hele week aan gaat werken. Evalueer het doel na een week en kijk waar het verbeterd kan worden en probeer dit opnieuw een week.

Praten

Praat zoveel mogelijk over wat u zorgen maakt, wat u bezig houd en wat dit doet met uw dagelijkse leven. Het uitspreken en de taboe doorbreken is zeer belangrijk. Door de gedachten bij u zelf te houden kropt u ze meer op en kunt u er meer last van krijgen. Maak zoveel mogelijk van de zorgen, signalen en alles wat u bezig houd bespreekbaar met lotgenoten, behandelaar of naasten.

Door het voor u te houden en niet te praten kropt u het meer op en worden signalen alleen maar groter. Kijk wie u het toe vertrouwd een gesprek hier over aan te gaan. Leeg zoveel mogelijk u hoofd op een dag door rust zoeken, te praten, schrijven of schilderen. Het is belangrijk om u te uiten en open te zijn over het trauma om het te kunnen verwerken en een plek te geven.

Het is een grote stap die u moet nemen en niet te licht moet oppakken. Wanneer u er niet over praat kan het trauma gaan groeien en meer u dag gaan beheersen. Praat met personen die u vertrouwd en schrijf gedachten van u af in een dagboek, blijf ik beweging om grip te houden op signalen, leer zoveel mogelijk van vorige momenten om de signalen te verbeteren.

Signalen

De gedachten stoppen is met trauma gedachten vaak erg lastig, het trauma komt op zitten en kan zo snel bij het engste punt zijn dat een persoon het niet in de gaten heeft. Hierdoor is het lastig de gedachten op tijd stop te zetten. Het is belangrijk goed op de gedachten en beelden te letten en kenmerken voor u zelf te maken in de gedachten. Wanneer dit beeld op komt is wind, wanneer dit beeld op komt is het tornado en als dit beeld opkomt is het orkaan. Door het steeds in te schalen kunt u de gedachten erkennen en word het een nieuwe gewoonte zo te reageren op de gedachten.

Probeer elke dag zoveel mogelijk afleiding te zoeken in dingen die u leuk vind om te doen en u kunnen motiveren door te gaan, dit geeft vaak meer rust. Zoek rust in het doen van een ademhalingsoefening of door meer te gaan relaxen. Wees elke dag minimaal 30 minuten zeer actief voor het meer in balans krijgen van de signalen.

Plan B

Meld u aan bij een mentale gezondheidszorg. De wachtlijst voor emdr of een andere traumatherapie is vaak erg lang. Het is belangrijk een plan B te starten om de tijd door te komen. Bijvoorbeeld met al starten van een onderzoek naar de signalen en het beter leren begrijpen wat ptss voor u betekend. Start met het volgen van een cursus voor het aanpakken van de signalen zoals stress, voor het vergroten van het zelfvertrouwen of voor gedachten te verminderen. Door te starten hier meer grip op te krijgen kunnen andere dingen ook veranderen.

Maak een overzicht wat u goede begeleiding zou vinden bij uw PTSS? Waar kunt u hulp bij gebruiken? Wat zijn de belangrijkste signalen? Welke problematiek is er nog meer? maak een duidelijk beeld hoe u denk te kunnen herstellen en maak het bespreekbaar met de behandelaar. Wanneer deze er geen gehoor aangeeft, is er de mogelijkheid voor een klacht of PVP.nl Kijk naar andere mogelijkheden van hulp die meer passend is zoals bij een andere instantie of via online hulp. Vraag uw medisch dossier op voor een beter beeld wat er de afgelopen jaren is gebeurt. Vraag alle papieren op die te maken hebben de behandeling zoals behandelplan of medicatielijst

Zelftest

Als u op 7 of meer vragen met ja kan beantwoorden, dan heeft u mogelijk last van een trauma. Het is belangrijk u dit verder laat onderzoeken, om de kans op een PTSS te verkleinen. Print deze pagina uit en neem deze mee, naar uw huisarts en vraag een verwijzing voor ondersteuning.

Gedrag

 1. Heeft u last van slaapproblematiek zoals nachtmerries of nachtelijk piekeren?
 2. Ben u de laatste tijd meer hooggevoelig, meer prikkelbaar? Is uw lontje korter geworden?
 3. Ben u na de gebeurtenis meer plaatsen of mensen gaan mijden, omdat u niet wil herinnerd worden aan de gebeurtenis?
 4. Ben u liever alleen en trekt u zich vaker terug op een rustige plek?
 5. Heeft u meer last van schommelende stemmingswisselingen, zoals woede buien?

Gedachten

 1. Heeft u last van gedachten aan de gebeurtenis, die te pas en te onpas opkomen?
 2. Kunt u zich nog de gehele gebeurtenis herinneren of zijn er stukjes weg of kunt u juist de hele gebeurtenis herinneren tot in perfectie/detail?
 3. Brengen deze gedachten u uit uw ritme? Kunt u minder goed functioneren in het dagelijks leven?
 4. Heeft u na de gebeurtenis meer last van een verminderd zelfvertrouwen, zelfbeeld?
 5. Heeft de gebeurtenis invloed op uw toekomst plannen?
 6. Vergeet u vaker iets of heeft u meer moeite met iets onthouden?
 7. Heeft u meer last van het minder goed kunnen concentreren?

Gevoel

 1. Heeft u het gevoel dat de gebeurtenis weer opnieuw zou kunnen gebeuren, word u hierdoor achtervolgt?
 2. Voelt u zich meer eenzaam, machteloos dan anders?
 3. Bent u meer alert en waakzaam op uw omgeving?
 4. Heeft u meer last van stress, schrik, paniek of angst?
 5. Heeft u meer last van het uiten van emoties en gevoelens?