Wat is het

De wind storm tornado en orkaan hebben te maken met het weer, deze zijn voor iedereen makkelijk voor te stellen hoe het er uit ziet en een beeld bij te bedenken. De wind is de rustigste fase die een persoon heeft en orkaan de hoogste fase. Door signalen makkelijk in te delen in deze stappen, kan er een beter beeld komen van de problematiek en kunnen er meer stappen worden gezet het aan te pakken.

2 herkennen

De fase zijn een methode van Hileka om signalen begrijpelijk te maken en duidelijkheid te geven voor iedereen, zodat er meer over hetzelfde word gesproken en signalen beter begrepen kunnen worden door andere, waardoor er minder niet word gezien.

Op de website staan de fase die worden gebruik zijn de 4 fase wind storm tornado en orkaan. Ze geven aan wat de ernst van een signaal of gedachten is. De fase worden uitgebreid om schreven zodat u weet waar u op moet letten en wanneer het tijd is voor een actie. De 4 fase geven een overzichtelijk beeld van hoe een signaal kan verlopen en kan oplopen en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. De signalen zijn net als de andere artikelen in gedeeld in de 5 stappen van de website.

Bij elk artikelen komen de fase terug, om duidelijk aan te geven wanneer het van toepassing is en wanneer u een actie kunt nemen om het te verminderen. Het artikel met een vast onderwerp verwijst door naar de 4 basis artikelen op de website. De fase zijn belangrijk voor meer duidelijkheid en voor een gerichte behandeling, door meer inzicht kunt u beter hulpvragen stellen waardoor u meer gerichtere hulp kunt krijgen. Door meer inzicht kunt u steeds eerder de signalen erkennen en stoppen.

 • Wind is een fase waarin het goed gaat, er is niks aan de hand het waait een beetje.
 • Storm is een fase waar u moet gaan opletten en actie moet nemen om minder hoog uit te komen, vaak zijn hier kleine dingen mogelijk om weer meer balans aan te brengen. De balans is weer terug te krijgen met afleiding of met gedachten verzetten.
 • Tornado is een fase dat er veel gedachten stromen zijn of signalen lopen als banen door het lichaam. Een persoon ervaart veel druk in het lichaam. Het is bijna de laatste fase hierdoor is een persoon meer verplicht actie te gaan ondernemen om te voorkomen dat het een crisis word.
 • Orkaan is een fase dat het een crisis is, het is de grootste fase van wind, het is belangrijk om direct actie te ondernemen en de fase te kennen. Veel van deze fase kan voorkomen worden.

3 behandelen

 • De fase leren een persoon meer inzicht te krijgen in de signalen en de aanpak om de signalen te verminderen. Het geeft een duidelijk beeld van de signalen en de mogelijkheden die er zijn om het aan te pakken, voor zowel de persoon die het tijd kan hebben in een schrift op map, voor naasten om een persoon beter te begrijpen en om te kunnen ondersteunen en voor een hulpverlener om meer gerichtere vragen te stellen waardoor de problematiek meer duidelijk word.
 • Het crisis noodplan is gebaseerd op de 4 fase, deze kan in alle 4 fase worden toepast om signalen beter te begrijpen en te herkennen zodat u minder vaak hoge signalen heeft.

4 gevolgen

Door de signalen niet in te delen in fase kan er communicatie storing ontstaan. Er word niet gesproken over dezelfde signalen en dezelfde ernst waardoor signalen anders kunnen worden opgevat. De persoon kan de fase leren, maar het kost veel tijd om het gewoon te maken, hierdoor kunnen in de tussentijd nog vele hoge signalen voorkomen voor de persoon het onder de knie heeft.

 • Wind, is een leuke gezellige dag, er zijn wat gedachten maar het stelt niks voor, het kan een leuke dag zijn.
 • Storm is een fase waarin gedachten meer opkomen en moeilijker tegen te houden zijn. Gedachten komen op maar gaan wel weer weg, maar het houd bezig.
 • Tornado is een fase waarin gedachten blijven hangen, een persoon maal gedachten krijgt of gaat piekeren, wat veel gevolgen kan hebben voor de dag.
 • Orkaan, is het is crisis, het is het hoogste van het hoogste, het toppunt van de persoon, alles loopt door elkaar, gevoel, gedachten en emoties. Het is een warboel.

5 plan

De artikelen van de 4 fase gaan over gedachten en stress, het is een voorbeeld die aangeeft hoe het zo kunnen zijn in die fase, u kunt het gebruiken als een basis voor uw eigen plan. De fase wind storm tornado en orkaan zijn te gebruiken op vele gebieden zoals voeding mentale problematiek en financieel. De fase zijn handig voor zowel de persoon als de naasten als hulpverleners.

 • Wind en Storm, het werkt in deze fase goed om afleiding zoeken mogelijk te maken, om muziek te gaan luisteren om de gedachten te verminderen, om te gaan schrijven of praten over zaken die minder goed lopen. In deze rustige fase kunt u kijken naar de andere fase hoe u die kunt aanpakken en hoe u ze kunt voorkomen.
 • Tornado hier gaan minder dingen helpen in afleiding zoeken en sommige activiteiten kunnen meer averechts gaan werken. Het is belangrijk op te schrijven wat heeft geholpen de vorige keer toen u in de fase zat.
 • Orkaan, hier werkt nog zeer weinig wat een positieve bijdrage kan leveren om het te verminderen. Het is belangrijk te weten wat u moet doen, om een crisis te kunnen stoppen. Bel altijd met de crisisdienst.