Vaak weigeren ze naar mij te luisteren en stellen ze enkel vragen aan mijn partner die als begeleider mee is. Je kunt geen fysieke problemen hebben als je PTSS hebt blijkbaar, daar komt alles daardoor.

Wat is het

De persoon met de PTSS kan zich hierdoor niet gehoord voelen door de instantie die de hulp moet bieden. Het komt over of de persoon het niet weet en dat het daarom aan de partner word gevraagd. De enige die antwoord kan geven is de persoon met een PTSS, die het ervaart en beleeft elke dag. De hulp is tenslotte ook voor de persoon en niet voor de partner. De partner kan dingen verduidelijking, dingen aangeven waar tegen aan word gelopen, maar kan het gesprek verder niet overnemen of uitleg geven hoe het is voor de persoon. Het is of de persoon er niet is, om de persoon heen praten terwijl de persoon erbij zit.

Herkennen

PTSS is een diagnose die vaak te weinig word erkent en het leed erachter niet word gezien. Een PTSS word vaak verward met andere diagnose en veel van de signalen worden niet besproken of erkent. Hierdoor is er geen duidelijk beeld van de PTSS van de persoon. Er word weinig gelet op een herbeleving die als wanen word gezien. Wanneer iemand het heeft over het trauma, word het als psychose gezien, dat is niet nu. PTSS word vaak gezien als een diagnose waar een persoon overdrijft of waar een persoon geen last meer van kan hebben. Hulpverleners geven vaak aan dat het na een jaar, een persoon er geen last meer van kan hebben, of dat een persoon maar over de trauma’s hen moet stappen. Een hulpverlener bepaald of de persoon er last van heeft of niet, er word geen gehoor aangegeven dat de persoon er last van heeft.

Hulpverleners hebben vooroordelen over PTSS, deze staan in de weg in het contact met een hulpverlener. De vooroordelen worden soms besproken en geuit, maar vaak niet maar het contact gaat anders verlopen. Er kan geen goed beeld zijn van de persoon als er geen 100% aandacht is voor PTSS en het dagelijks leven. PTSS is een diagnose die een persoon kan krijgen en hiervoor behandeling kan krijgen. Maar omdat veel signalen als herbelevingen, nachtmerries, vermijden, trauma gedachten anders worden gezien, word een persoon al vaak complex bevonden en hierdoor word de start van therapie steeds meer voor uitgeschoven. Er is een lange periode geweest dat een persoon eerst stabiel moest zijn voor het aan traumatherapie kon beginnen. In de periode van het stabiel worden is er alleen medicatie en een gesprek met een ambulant begeleider. De persoon word hierdoor niet stabiel, een persoon moet de trauma’s verwerken, die veel bezig houden, om stabiel te worden.

Personen met PTSS hebben vaak last van lichamelijke problematiek. Omdat de persoon in de mentale hulp is, is er geen aandacht voor lichamelijk. Het zijn 2 aparte stukken die niet samenwerken voor de gezondheid van een persoon. De mentale gezondheidszorg heeft hier te weinig oog voor. Het lichamelijk last krijgen van de PTSS is zeer normaal, alle personen hebben lichamelijke klachten. Door deze zin lijkt het of de persoon geen PTSS heeft omdat het lichamelijke klachten heeft. Terwijl de lichamelijke klachten niet de oorzaak zijn van het probleem maar een gevolg zijn.

PTSS is een diagnose die best vaak word gesteld, de diagnose is zeer duidelijk en als enige duidelijk aan voorwaarden in dsm. Een persoon moet een zeer nare gebeurtenis hebben meer gemaakt en hier veel angst bij hebben ervaren. Het hebben van PTSS is het dagelijks herbeleven van het trauma moment. PTSS is een diagnose die word gesteld maar vaak aan de kant word gezet en complex is zeker wanneer een persoon meerdere diagnose heeft of wanneer een persoon een CPTSS of MCPTSS heeft. Met goede begeleiding en goed therapie kan een persoon met een PTSS herstellen.

Een hulpverlener ziet vaak de lichamelijke klachten als minder belangrijk of verwijst een persoon door naar de huisarts. De behandelaar neemt niet het voortouw om de hulp te regelen omdat het met spoed nodig is. De lichamelijke problematiek behoord niet bij de mentale problematiek, een persoon word niet als geheel persoon gezien met zowel lichamelijke als mentale problematiek.

Gevolgen

Het is ongepast om de vragen niet te stellen aan de persoon die de PTSS heeft, waarom gebeurt het? Wat is de reden dat de persoon geen vragen krijgt terwijl deze veel informatie heeft? Is de partner in therapie of de persoon? Wat doet de persoon dan bij het gesprek, dan kan net zo goed alleen de partner worden uitgenodigd. Dan zou het worden gezien als achter de rug om praten, wat het nu ook is. Naasten en partners hebben vaak meer over een persoon te zeggen als deze in een gesprek erbij zijn. Het woord is vaker aan deze personen als aan de persoon zelf. Wanneer er dingen gebeuren word de partner eerder geloofd dan de persoon. Dit kan zorgen voor meer problematiek in het contact. Als begeleider mee betekend het ondersteunen van de persoon, het kunnen aanvullen, de partner is er voor de persoon bij, de partner is er niet bij voor het hele gesprek te voeren. De persoon word buiten spel gezet door geen vragen aan de persoon te stellen. Hierdoor gaat het doel van begeleiden weg vallen.

Door alleen met de partner te praten komt er een beeld die de partner ervaart, ziet, beleeft. Het kan een ander beeld zijn als hoe de persoon het ervaart en beleeft. Een persoon hoeft niet alles te vertellen tegen de partner waardoor de partner niet alles weet. Het is minderwaardig naar de persoon om niet de vragen aan de persoon te stellen. Het word gedaan of de persoon geen antwoord kan gegeven, het niet meer weet, dat de persoon niet kan nadenken. Het kan een persoon heel onzeker maken en zorgen voor meer weerstand naar een hulpverlener. Hulpverleners praten toch alleen met de partner dus waarom zou ik me inzetten en/of nog komen? Wat is het nut? Word er wel naar mij geluisterd? Wat doe ik hier dan als er geen vragen komen? Een persoon kan de gesprekken gaan zien al nutteloos, geen effect, geen gehoor geven aan het feit dat het om de persoon gaat.

Door alle hoge signalen en buien heeft een persoon vaak spanning in het lichaam of veel druk, hierdoor kunnen spieren veel sneller gaan vastzitten en een persoon meer lichamelijke klachten krijgen. De klachten di een persoon ervaart kunnen chronisch worden waardoor het steeds meer oploopt. De pijnklachten worden vaak niet gezien in de mentale gezondheidszorg maar hierdoor word een persoon meer beperkt in het dagelijks leven. De lichamelijke problematiek word vaak niet begrepen, een persoon overdrijft, er is geen aandacht voor, het word vaak niet gerapporteerd als het word doorgeven. De lichamelijke klachten zijn het gevolg van de PTSS en het dagelijks strijden voor rust in het dagelijks leven. Van PTSS kan een persoon last krijgen van de spieren, migraine, benauwdheid, hartklachten. De klachten zorgen ervoor dat veel minder dingen lukken, hierdoor kan een persoon steeds vaker in hoge signalen zitten en een combinatie hebben van de pijnklachten, het kan zeer gevaarlijk zijn voor de persoon.

PTSS is een diagnose die vaak in combinatie word gesteld met andere diagnose, zoals depressie, autisme, adhd, psychose. Een persoon met PTSS heeft vaak 3 of meer diagnose. Hierdoor is het niet duidelijk wat van welke diagnose komt. Vaak worden de andere diagnose beter aan gepakt dan PTSS. Hoe meer diagnose een persoon heeft hoe meer complex de persoon word bevonden. Hierdoor vallen veel dingen niet op. Een hulpverlener komt maar 1x per week het is een korte moment opname. Een hulpverlener heeft vaak maar algemene kennis van PTSS en dit is vaak te weinig om de juiste hulp te bieden. Op het internet staan meer tips en adviezen, dan de hulpverleners geven. De therapie kan alleen door de hulpverlener worden gegeven, maar deze word vaak niet opgestart. Personen worden vaak niet doorverwezen naar een trauma centrum, de hulp kan niet worden geboden, het is in het belang van de persoon, en blijven onnodig lang pappen en nathouden door hulpverleners.

Plan

Kijk naar de mogelijkheden voor een andere behandelaar, het is ongepast en hierdoor komt er geen goede samenwerking, hierdoor kunt u minder open zijn naar de hulpverlener om de therapie aan te gaan. Hierdoor kan het zijn dat het een veel minder effect heeft. Wat is de reden dat er word gesproken met de partner en niet met u? Wat zijn mogelijkheden dit aan te geven en hoe dit voor u voelt? Bent u eerlijk geweest wat het met u doet? Wat doet dit met u? Het is belangrijk het onderwerp bespreekbaar te maken met de hulpverlener en het uit te leggen wat u ervan vind. Het is belangrijk het moment goed te verwerken. Dat de hulp word geweigerd bij de ene instantie wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn voor een herstel. Het is belangrijk verder te kijken dan de ene hulpverlener, er zijn er veel meer in het land, en waar u ook een andere klik mee kunt hebben. Geeft de hoop niet op en kijk verder naar een andere plek voor meer rust en betere hulp. Het is belangrijk dat u zich goed voelt en dat u zich gehoord en begrepen voelt, dit is nu niet het geval.

wat zijn dingen die de hulpverleners moeten weten? Waar word nu geen gehoor aangegeven? Wat zijn dingen die u wilt bespreken? Wat word er precies geweigerd? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de hulp die u krijgt, het verloop, en wat het effect is. Door het duidelijk op papier te zetten kunt u het bespreekbaar maken en gekeken worden of het anders kan. Hoe zeker bent u dat het PTSS is? Wat betekend het voor u? Wat zijn dingen die het PTSS maken? maak een duidelijk overzicht van wat PTSS voor u betekend, waar u hulp bij wilt en hoe het met uw gezondheid gaat van nu tot een jaar geleden. Hoe beter beeld u heeft, hoe beter u het kunt uitleggen, eventueel aan de hand van het overzicht. Start een onderzoek naar u zelf om een duidelijk beeld te krijgen. Word er PTSS hulp geweigerd, dan kunt u een klacht indienen bij de instantie. Deze word getoetst door de geneesheer directeur. Wanneer dit niet voldoende is kunt u naar de geschillencommissie en rechtbank om de behandeling op te eisen waar u recht op heeft.

Hoeveel last heeft u ervan? Hoe vaak komt het voor in de week? Wat zijn de plekken waar u het meest last van heeft? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de klachten en de oorzaak en het bespreekbaar te maken met de huisarts en aan te geven dat hier geen aandacht voor is bij de mentale gezondheidszorg en dat u graag geholpen wilt worden hierbij. Om meer grip te krijgen op de signalen en gedachten is het belangrijk een signaleringsplan te maken met de 4 fase wind storm tornado en orkaan. Door de signalen te kennen en herkennen bij u zelf en te weten in welke fase u bent en hoe u meer de lage fase kunt houden, hoe meer rust u kunt vinden en signalen minder oplopen tot lichamelijke klachten. Leer te kijken naar vorige momenten en hiervan te leren. Het is belangrijk de lichamelijke klachten onder controle te krijgen door dagelijks bezig te zijn met oefeningen om de spieren soepel te houden. Hoe meer deze soepel zijn hoe minder last u er van heeft hoe meer spanning en druk er op de spieren zit. Hiervoor kunt u yoga oefeningen doen, mindfullness, rek en strekoefeningen, wandelen of sporten.