Vaste begeleiders vs regelmatige wissels

Wat is het

Voor de GGZ is een persoon meer gebaat bij een vaste dag en avond begeleider dan steeds wisselende nieuwe begeleiders. Een begeleider is meer dan gewoon maar een begeleider die langskomt voor iets te drinken of een wandeling, of het gesprek over het weer. Een wisselende begeleider heeft vaker van de manier van het contact dan een vaste begeleider. Een begeleider moet een persoon leren kennen hiervoor is het belangrijk om vaste begeleiders te hebben om meer open te kunnen zijn en een goed contact op te bouwen.

Herkennen

Vaste begeleiders zijn op de hoogte en bij wisselend contact herhaald de persoon. Wanneer er 4 vaste begeleiders zijn is het duidelijk wie er werkt, wanneer de persoon er is voor hulp en bied het meer duidelijkheid en structuur. Door het minimaal aantal begeleiders word de problematiek beter begrepen en kan er meer tijd aan worden besteed. De vaste begeleiders kunnen beter reageren in een situatie omdat ze persoon beter kennen en kleine signalen van de persoon kennen. Hebben meer tijd met de persoon om schema’s bij te houden en dieper op het onderwerp in te gaan, waardoor de hulp bij therapie kan verbeteren. Een persoon is gebaat bij ritme en regelmaat van een begeleider, een persoon waarde persoon op kan steunen en vertrouwen, die de persoon kan helpen stappen te zetten en dingen te leren. de problematiek aan te pakken en positief te gaan kijken naar de toekomst.

Moet een persoon altijd het probleem opnieuw uitleggen en blijft daarmee onnodig op hetzelfde punt. Een persoon kan hier veel weerstand van ervaren van de begeleiders of behandelaren door steeds op punt A te moeten beginnen wanneer er weer een nieuwe is. Een persoon kan hierdoor niet met begeleiders stappen zetten en blijft op punt A uitleggen hangen. Het pappen en nat houden. Veel wissels met mentale problematiek kan ervoor zorgen dat een persoon meer moeite heeft met het onthouden van de namen. Als het te vaak wisselt, neemt de persoon minder de moeite de naam te onthouden. Is het niet duidelijk voor persoon of de boodschap goed aankomt duidelijk is en of het goed word verwerkt. Voor persoon is het onduidelijk wanneer begeleiders werken en wanneer de pb er is. Het word vaak niet in een rapportage aan de persoon gegeven wat is besproken onderling tussen PB of begeleiders of een overleg. Worden rapportage minder gelezen en zijn begeleiders minder op de hoogte van het hier en nu. Word problematiek sneller genegeerd of anders opgepakt. De begeleider leest niet zo ver terug als het al gelezen word, vaak is het maar 1 of 2 dagen.

Behandelen

Er is een duidelijkere korte communicatie. Hierdoor worden afspraken maken of dingen vergeten voorkomen. De behandelaar heeft 1 vast aanspreekpunt voor 1 persoon is duidelijk en gericht. Begeleiders kunnen meer gericht werken met opdrachten voor 1 persoon, wat het herstel bevorderd. Vaste begeleiders geeft meer vertrouwen dan wisselende begeleiders en er is een makkelijkere band mee op te bouwen. Vaste begeleiders kunnen 1 persoon makkelijker stimuleren en motiveren en een doel behalen. Vaste begeleiders hebben meer tijd en aandacht voor de problematiek van het moment, doordat ze beter op de hoogte zijn is het zeggen van tornado of orkaan genoeg om te weten wat er moet gebeuren. Een code woord voor een bui.

Word miscommunicatie niet besproken en om verheldering gevraagd. Er is ruis op de lijn tussen behandelaren en persoon en tussen behandelaren en begeleiders en tussen begeleiders en persoon. Wanneer rapportage kort zijn en niet volledig kan dit zorgen voor een ander beeld bij de behandelaar. Wanneer het een gezellig gesprek is, is het leuk voor het moment, het kan een leuke herinnering zijn maar eigenlijk ziet de persoon de begeleider niet meer omdat het een flex was of een pool. De flex personen hebben vaak meer geduld om te luisteren naar het verhaal, vaak zijn de gesprekken ook beter, maar 1 malig. Het voeren van een ander gesprek kan soms leuk en gezellig zijn met een ander persoon, maar het is minder nuttig waardoor als het vaak gebeurt een persoon de gesprekken als minder nuttig ziet. Er word niet begeleid in de problematiek.

Gevolgen

Wanneer er een mindere klik is met de begeleider kan heet nadelig zijn in het contact. Vaak nemen de collega’s het op voor de begeleider, hierdoor kan er met meerdere begeleiders een probleem komen. Vaste begeleider krijgen een bepaald beeld van een persoon, het beeld hoeft niet geheel te kloppen met hoe de persoon het ervaart, hierdoor kunnen er vaak botsingen zijn of anders worden omschreven in de rapportage. Het is een vast denkpatroon van de begeleider. Vaste begeleiders of behandelaren zijn er maar erg weinig in de mentale gezondheidszorg. De personen werken vaak een 1/2 week , waardoor er als meer begeleiders nodig zijn. Het kan nadelig zijn als een andere begeleider aangeeft te moeten wachten op de andere omdat die er meer van weet.

In een gewone gesprekken zijn deze menige van deze personen ook over 1 onderwerp. Door vele begeleiders, behandelaren zijn en er vele meningen. Regelmatig spreken deze elkaar tegen of geven geen volledige informatie. Voor een persoon is het erg lastig om menige die zeer verschillen of averechts zijn te verwerken of iets mee te doen of wie de persoon moet geloven. Behandelaren werken vaak niet langer dan 1 jaar op 1 plek, hierdoor heeft een persoon in een traject meerdere behandelaren. De wissel zorgt ervoor dat er op A begonnen moet worden en dat het verhaal van vooraf aan begint. Er word niet doorgepakt waar de persoon was gebleven. Hierdoor kan een persoon jaren in zorg zijn maar geen stappen hebben gemaakt.

Veel wissels kunnen zorgen voor meer mentale problematiek, niet iedere begeleider pakt hetzelfde signaal, hetzelfde op, hierdoor kan er met veel wissels een wisselt beeld ontstaan van de persoon. Het wisselen van behandelaren zorgt ervoor dat er weer anders word gedacht waardoor er ook weer andere diagnose kunnen komen, het opnieuw stellen van diagnose kan ervoor zorgen dat een persoon complex word. Moet een persoon alles elke keer opnieuw vertellen of uitleggen, het kan een persoon tegen gaan staan in het contact. Het is een gesprek voor een gesprek met weinig effect. Het heeft geen doorstart en het onderwerp word beter besproken. Het blijft bij het ene gesprek en over een tijdje is de begeleider toevallig weer de begeleider.

De begeleider kent de persoon niet of nauwelijks en ziet de persoon af en toe, hierdoor kan er niet over het probleem worden gepraat en aangepakt, de begeleiders is niet voldoende op de hoogte door het niet terug lezen van rapportage, niet ingelicht, niet voldoende signaleren. Een begeleider is meer een pool kracht die minder zou weten.

Plan

Met vaste begeleiders is het makkelijker om stappen te zetten en door te gaan op een onderwerp, Het kan vaker worden besproken, erg kan meer begrip zijn voor de situatie, het verder te onderzoeken en te kijken naar de mogelijkheden. Er kan vaker overlegt worden in een klein team voor de persoon. Het kan beter worden bekeken wat de problematiek is en welke signalen opvallen. De persoon kan beter worden geobserveerd en de signalen kunnen duidelijker worden. Ook na enige tijd vallen andere kleine signalen op. Wanneer het contact beter word durft een persoon meer te vertellen over de problematiek, hierdoor kan het contact veel meer verbeteren in korte tijd, het kan ook een nadeel hebben als een hulpverlener er andere dingen achter zoekt als diagnose.

Met wisselende begeleiders blijft het vaak bij koetjes kalfjes gesprekken en heeft het weinig effect in de mentale gezondheid. Het sturen van een gesprek kan soms lastig zijn voor de persoon. Het valt niet te voorkomen dat er wissels zijn, bij ziekte of vakantie, maar voor de persoon is het, het beste om vaste personen te hebben en allee wissels op deze momenten, met een klein team valt meer op dan met 100 wissels. Probeer wissels tot het minimale te beperken.