Verdien ik de liefde om mij heen?

Wat is het?

Iedereen verdient liefde, steun en hulp in zijn leven. Een persoon verdient de steun van personen om hem/haar heen om goed te kunnen herstellen. Vaak ligt het minder aan de persoon, maar is het geven van liefde het probleem. Het trauma is niet de schuld van de persoon het is aangedaan, dit maakt het extra moeilijk om te verwerken. De persoon heeft vaak een schuldgevoel door het trauma, wat het moeilijker maakt in het contact.

De problematiek die lost komt bij een trauma is vaak heftig en moeilijk bespreekbaar waardoor het lastig kan zijn u zelf te uiten of woorden te geven. Het gedrag kan ineens veranderen wat het moeilijk maakt voor naasten, die het vaak minder goed begrijpen. Wanneer een persoon een nare ervaring heeft meegemaakt is het belangrijk de situatie te bespreken en om personen te hebben die de persoon willen en kunnen helpen met het verwerken van het trauma.

De gedachten aan het trauma komen met zeer grote regelmaat opzetten waardoor het voor andere vaak lastig is in het contact. Personen met een trauma geven vaak aan dat het moeilijk is om personen na de gebeurtenis te vertrouwen of het contact aan te gaan met een persoon. De personen vermijden vaak plaatsen of personen om geen herinneringen te hebben aan de gebeurtenis.

Herkennen

Personen met een trauma hebben minder het gevoel van liefde, gevoel van plezier, fijn voelen, dit komt vaak door de gedachten aan het trauma die al het gevoel en emoties afvlakken of zeer hoog laten opkomen. Voor een persoon is het vaak geen normale dag maar een dag die moet worden overleeft. Door alle twijfels onzekerheid en onduidelijkheid is het voor een persoon extra zwaar tijdens het herstel van een trauma. De naasten zijn belangrijk om het proces thuis goed te ondersteunen in de dagen dat een hulpverlener niet kan. Trauma’s zorgen voor veel gedachten, piekeren en malen en steeds afvragen of het wel goed is wat een persoon doet. Een persoon met een trauma twijfelt er veel over de dagelijkse zaken waardoor het erg onzeker is voor de persoon en steeds minder duidelijk.

De persoon heeft met een trauma minder vertrouwen in de samenleving en heeft hierdoor wantrouwen naar mensen toe. Deze personen hoeven hier niks mee te maken te hebben, maar voor de persoon heeft het een link met het trauma.Een persoon kan moeilijk herstellen wanneer er geen naasten of steunende personen zijn. Het trauma kan worden verergerd wanneer er door het trauma word besloten een persoon te verstoten. Het verstoten om een trauma of mentale problematiek zorgt voor een nieuw trauma. Trauma’s kunnen zijn aangedaan door naasten of door personen die dichtbij een persoon stonden. Het is moeilijk om de persoon te vergeven voor wat hij/zij heeft aangedaan, waardoor het contact kapot gaat.

Behandelen

Een persoon verdient om mogelijkheden te hebben tot herstel met naasten die een persoon steunen en helpen met het verwerken van het trauma, door er voor de persoon te zijn of door mee te gaan naar gesprekken. Een trauma kan de persoon veranderen maar liefde is onvoorwaardelijk, het is een lange weg voor de persoon en naasten, maar met een goed contact en de juiste hulp zijn er mogelijkheden. Naasten die er kunnen zijn voor de persoon, dragen bij in het herstel.

Gevolgen

Personen met een trauma voelen zich vaak meer eenzaam en alleen, omdat het gevoel, gedachten, trauma niet word begrepen of niet uitlegbaar is zodat het beter word begrepen. Hierdoor is een persoon vaker alleen en is er een grote kans op sociaal isolement. Doordat een persoon minder gevoel heeft van liefde voelt het zich meer eenzaam en alleen overal voor staan. Dit kan zorgen voor depressie en een verminderd zelfbeeld of zelfvertrouwen. De problematiek loopt op wanneer een persoon is verstoten, de persoon krijgt herbelevingen van momenten die herinneringen aan de persoon, voelt zich slecht door dat er niemand meer is, de signalen worden door het denken vaak verergerd en zeer hevig, de persoon krijgt sneller buien en kan hierdoor steeds meer gaan vermijden.

Plan

Hoe vind u dat naasten tegen u zouden moeten doen? wat zou u fijn vinden dat ze deden? Waar kunnen naasten in helpen? Hoe kunt u het contact in een goede balans houden? Liefde of ondersteuning is niet af te dwingen een naasten geeft het of niet. Maak zelf een keuze over het contact en hoe het verloopt. Is het gepast? Voelt u zich goed bij naasten? Maak de problematiek rond een trauma bespreekbaar aan de hand van signalen waar u last van heeft. Naasten kunt u leren meer begrip te hebben voor de situatie door het duidelijk te maken aan de hand van overzichten en schema’s.