Verdiep u in de angsten

Het is belangrijk te leren van de momenten van angst, dit kan door het bijhouden van een schema of te leren met vorige momenten. Veel personen denken zichzelf te kennen, maar door een onderzoek te starten komen er nieuwe inzichten, die meer duidelijkheid geven, zodat u beter weet waar het vandaan komt en hoe het verloop is. Lees verder in onderzoek angst en signaleringsplan angst en paniek.

Het is belangrijk dat u de triggers kent, weet welke gedachten er opkomen en dat u stukje kunt herkennen om het eerder te stoppen, zoals bepaalde gedachten die opkomen. Stel uzelf hiervoor bijvoorbeeld de vragen: Waar ben ik bang voor? Wat voel ik als ik bang ben? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Hoe reageer ik hierop? Wat betekent deze angst voor mijn leven? Maak hiervan een signaleringsplan in de fase wind storm tornado en orkaan.