Voorheen kon ik er weer even tegen als een museum bezocht, vrienden sprak of met vrienden at.

Ik laad steeds minder goed op. Voorheen kon ik er weer even tegen als een museum bezocht, vrienden sprak of met vrienden at. Nu al een tijdje niks van dit alles, Ik houd me nog steeds aan de regels maar het valt me bij vlagen zwaar.

Wat is het

Corona is een zwaar en moeilijke tijd, de ene week gaat het beter dan de andere week. Het heeft veel te maken met het verwerken van de gebeurtenissen, het nieuws en van alles wat er verder gebeurt in de wereld. Het kan voor een persoon heel zwaar vallen, omdat er te veel achter elkaar gebeurt. Het opladen kan hierdoor moeilijker worden, omdat er overdag veel minder rust is.

Herkennen

Nu corona steeds langer duurt kan het steeds moeilijker zijn om gemotiveerd te zijn en te blijven, om door te zetten en het positief te blijven bekijken. Het valt zwaar dat het nu een jaar onderweg is. Het heeft tot nu toe weinig verbetering. Het is zwaar te leven met veel beperkingen. Er zijn steeds meer dingen die moeten worden verwerkt, er komen meer dingen bij, hierdoor kan het hoofd het soms moeilijker verwerken en kunnen het meer vastzittende gedachten worden. Het verwerken kan langzamer gaan wanneer er veel gebeurtenissen achter elkaar zijn. In hoeverre heeft u lockdown 1 verwerkt? De tijd tussen 1 en 2?

Het doen van leuke dingen is minder mogelijk in corona en lockdown. Er zijn minder mogelijkheden om op een andere manier afleiding te gaan zoeken. Hierdoor kan het veel zwaarder vallen om dingen met rust te laten of gedachten te stoppen. De contacten zijn veel minder vaak dan anders en veel gaat online, dit geeft vaak niet hetzelfde gevoel als het gewone gezellige face tot face contact. Het stukje dat ontbreekt, gaat steeds meer een rol spelen in het dagelijks leven.

Het kan veel zwaarder voelen wanneer dingen die u normaal doet, nu niet meer kunnen, het kan lastig zijn om nieuwe of andere manieren te vinden om positief te blijven en het contact te hebben en te toekomst te blijven zien. Hoe langer corona aanhoud, hoe zwaarder het gaat voelen. Niks voor nu, het is belangrijk het doel in ogen te houden waarom het nu niks is. Als we het nu omdraaien naar alles kan weer zijn er zo veel besmettingen en loopt het geheel anders. Het is belangrijk dat het nu zo is, om er meer grip op te gaan krijgen.

De regels worden er steeds meer, zijn al zeer lange tijd van toepassing, vele personen houden zich niet aan de regels hierdoor kan het voor een persoon overkomen waarom doe ik het nog? Het kan lijken op een oeverloze strijd zonder resultaat. Personen die voor corona nog geen mentale problematiek hadden hebben in corona een grote kans het op te lopen. De problematiek kan door verschillende dingen worden veroorzaakt. Hierdoor hebben deze personen nu ook meer last dat het erg zwaar valt.

Het opgeven heeft geen nut, alleen meer doorgaan en doorzetten komen we verder. Het is een zware tijd voor elke persoon. Het is belangrijk hier woorden aan te geven en u te uiten in gevoel, emotie en gedachten. Om het bespreekbaar te maken zodat u het meer los kunt laten. Het is zwaar en een moeilijk tijd, iedereen ervaart meer spanningen, stress of erger een depressie. Het hoort bij de situatie van het moment. Het is naar en vervelend het te moeten ervaren. Het is belangrijk om te weten wat u nu moet doen om stappen te zetten om erger te voorkomen.

Gevolgen

In corona is er veel stress en spanning hierdoor kan een persoon meer vermoeid zijn op een dag. Naast corona gebeuren nog vele andere dingen die allemaal nog verwerkt moeten worden, hoe meer er gebeurt hoe moeilijker het verwerken kan worden en hoe langer het kan duren om het los te laten.

Corona kan een persoon bewust en onbewust erg bezig houden, hierdoor kan een persoon er meer over gaan piekeren of maal gedachten krijgen. De gedachten geven veel signalen waardoor een persoon meer vermoeid is op een dag. Een persoon kan minder goed slapen, waardoor het minder is uitgerust. Een persoon krijgt in corona veel te verwerken hierdoor is er minder rust op een dag en meer spanning. Hierdoor kan een persoon moeilijker slapen waardoor het minder goed kan bij komen en niet uitgerust op staat. Wanneer dit lang aanhoud kan een persoon de rust verliezen.

Door nu veel minder contacten en alles op een andere manier kan een persoon het gevoel krijgen dat alles voor de persoon word bepaald, dat de persoon geen keuze heeft, een persoon kan hierdoor veel meer weerstand krijgen naar andere personen. Een persoon mag nu niet naar het museum, hierdoor moet het tegen zichzelf ingaan om dit soort dingen niet te gaan doen. Hierdoor kan een persoon vermijden gaan aanleren om er niet heen te gaan, waardoor het later veel minder zin heeft dit nog te gaan doen.

Het kan het gevoel van uitzichtloos geven, we zijn al zo lang bezig maar het veranderd niet, we krijgen er niet meer grip op, de dingen mogen nog steeds niet dan even wel dan even niet, het is onduidelijk. Een persoon kan steeds meer negatieve gedachten krijgen. Het kan de persoon de moed in de schoenen laten zinken, de persoon kan het opgeven en gedemotiveerd raken om zich aan de regels te houden, de wil van het contact of de dingen die anders wel mogen kan groter zijn dan de wil aan de regels te houden.

De impact van corona word door veel personen onderschat, door corona is de kans zeer groot dat een persoon mentale problematiek oploopt, door bijvoorbeeld de lockdown en het binnen zitten. Een persoon kan veel meer gedachten hebben en dit kan van invloed zijn op de dag. Een persoon kan zich minder goed concentreren en hierdoor minder functioneren. De gedachten kunnen ervoor zorgen dat een persoon minder eetlust heeft of juist meer.

het nieuws kan een trigger worden voor een persoon, de persoon krijgt door het woord corona meer stress of angsten. Een persoon kan bepaalde woorden die hiermee te maken hebben als een trigger ervaren waardoor een persoon meer spanningen ervaart over de dag. Het is nu niks en het is nu zwaar beperkt, maar er komt een tijd dat corona voorbij is, en dat er weer genoeg kansen zijn die u kunt aanpakken om weer verder te gaan. Het kan lijken dat de wereld nu stil staat door de lockdown, maar kansen en mogelijkheden zijn er ook in corona om al te werken aan dingen voor na corona.

Plan

Wat zijn dingen die u bezig houden? Heeft u corona verwerkt en losgelaten zo ver dit mogelijk is? Hoe komen de gedachten op en van welke signalen heeft u last? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de problematiek, door er aantekeningen van te maken in het dagboek of het bijhouden van overzichten of schema’s. Het is belangrijk om het te gaan verwerken om mentale problematiek te voorkomen. Het houd u nu te veel bezig waardoor u minder oplaad, het is belangrijk om er over te gaan praten en hulp te gaan zoeken.

Het geeft aan dat u alles nog niet goed heeft verwerkt. Het kost veel energie waardoor u minder goed oplaad en minder energie heeft op een dag. Neem een paar dagen meer rust en kijk naar het maken van een plan voor meer afleiding zoeken of relax momenten. Het is belangrijk te gaan kijken hoe het komt en wat u bezig houd, het is belangrijk om een duidelijk beeld te maken wat er de afgelopen tijd zo spannend voor u was en wat u nu nog steeds bezig houden. De eerste gedachten die opkomen zijn vaak gedachten die nog niet verwerkt zijn. Wat u niet heeft verwerkt in lockdown 1 kan u bezig houden in lockdown 2, met daarbij al het nieuwe van lockdown 2. Het kan een opstapeling worden van emoties, gevoel, gedachten, hierdoor kan een persoon een vol hoofd krijgen, het kan ook als een trigger gaan werken.

Het zit nu zwaar tegen, veel dingen mogen niet en de regels zijn zwaar en streng. Er zijn altijd mogelijkheden voor leuke momenten en om dingen samen te doen ondanks alle beperkingen. Met de beperkingen is het mogelijk personen uit te nodigen met een afstand kan het ook een etentje zijn. De tijd komt dat het weer mogelijk is, het is nu even zo, maar u kunt ook nagenieten van alle leuke etentjes en dromen van wanneer het weer kan. Het kan moed geven en energie om weer door te gaan en gemotiveerd te raken.

Het is belangrijk u gevoel te uiten en te lezen over hoe u de signalen die u ervaart kunt verminderen en kunt aanpakken. Lees hierover bij lotgenoten of ervaringsdeskundige. Maak voor de signalen een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan om meer grip te krijgen op de signalen. Wat zijn leuke dingen die nog wel kunnen? Wat zijn dingen wat u leuk vind te doen? Wat geeft u een goed gevoel? Ondanks corona is het belangrijk om goede, leuke positieve momenten te hebben om hierop te kunnen bouwen en gemotiveerd te blijven. Schrijf de momenten op in het positief dagboek.

Praat erover met de vrienden, hoe u het ervaart en deel uw ervaringen met elkaar, van de ander is er begrip en waarschijnlijk zit deze met hetzelfde gevoel. Het uiten kan opluchten en helpen weer door te gaan. Het is even niet anders, het is belangrijk te accepteren dat corona niet voor korte tijd is, en dat het lang kan gaan duren. Het is belangrijk een plan te gaan maken wat u kan helpen de tijd anders door te komen en het meer positief te gaan ervaren, bijvoorbeeld voor een plan voor de toekomst en het starten van een opleiding.

Maar ik ga starten met een leuke activiteit die ik voor minimaal een week kan gaan doen, ik ga me bezig houden met een project zodat ik niet elke dag iets anders moet gaan bedenken. Het word iets leuks wat ik daarna kan gaan gebruiken, hierdoor is het dubbel effectief. Het is niet geheel niks, een persoon mag nog steeds naar buiten, hierdoor zijn er nog mogelijkheden om te gaan hardlopen of fietsen of een wandeling om lekker in beweging te zijn en de gedachten te verzetten. In corona is het extra belangrijk te bewegen. Kijk naar de dingen die kunnen, er kan meer dan u denkt.

Wat zijn dingen die u gemotiveerd houden? Wat zijn dingen die u kunnen stimuleren? Het is belangrijk het nu te laten voor het moment, want het mag er zijn, het is een zware periode, het is belangrijk het te erkennen en proberen er een draai aan te geven. Door het morgen anders aan te gaan pakken.

Wat maakt dat het sommige momenten zo zwaar valt? Wat is het verschil met andere dagen? Komt het als een bui of vlaag aan? Loopt het op in de week? Wat zijn dingen waaraan u het kunt herkennen? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van het moment, om te weten welke actie u moet nemen en wanneer u moet instappen voor afleiding zoeken mogelijk te maken.