Wat is het

Vorige momenten van situaties zijn leermomenten om de situatie beter te begrijpen en te kunnen erkennen. Door te kijken naar een moment dat het minder goed ging en u w weet hiervan de oorzaak, dan kunt u makkelijker een betere oplossing vinden de volgende keer. Vorige momenten zijn een goede manier om meer te leren van signalen en mogelijke oplossingen. Door terug te kijken naar momenten dat het minder ging en hoe u toen heeft gehandeld kunt u het verbeteren.

Herkennen

ik had een bui -> ik ging naar de supermarkt en het was drukt -> hierdoor kreeg is nog meer stress en raakte ik in paniek -> Ik wou de winkel zo snel mogelijk uit -> ik liet mijn boodschappen staan en ben weg gegaan. Ik had een crisis -> hoe kwam dit -> wat was de oorzaak -> waarom liep het zo hoog op -> Hoelang heeft het geduurd -> wat zou u nu anders doen? -> Wat is hiervoor nodig?

Vorige momenten zijn meer als momenten die zijn geweest, het zijn momenten om van te leren om beter te worden in de aanpak van signalen of gedachten om er meer grip op te krijgen. Door regelmatig te kijken in een bui erkent u steeds meer punten en kunt u het eerder stoppen. Vorige momenten zijn er altijd en kunt u altijd gebruiken voor verbeteren.

Door terug te kijken en te evalueren wat er gebeurde toe kunt u beter reageren als het nog een keer gebeurt. Door een aanpassing te bedenken op de situatie kunt u de volgende keer anders handelen of voorkomen. Door terug te kijken naar eerdere momenten dat de situatie of iets soortgelijks zich voor deed, kunt u veel leren van signalen en het gevoel en emoties er achter.

Door te kijken naar punten die goed gingen kunt u positief kijken naar het probleem. Door ook de negatieve punten te bekijken kunt u een afweging maken. Door de negatieve punten verder uit te diepen kan er meer inzicht komen en een betere oplossing. Door de problematiek inzichtelijk te maken. Het leren van buien en emoties van u zelf, de signalen en het verbeteren ervan door andere en betere oplossingen. Door de signalen te kennen en te voelen opkomen kunt u steeds eerder reageren. Door meer inzicht kunt u veel dingen voorkomen.

Het kost 15 minuten per dag om het overzicht en inzicht te maken en te hebben en het te evalueren voor een dag of een week. Door elke dag even de dag door te nemen en te kijken wat goed ging en wat minder geeft u een duidelijk beeld hoe u ervoor staat en kan het motiveren de volgende dag het aan te pakken. Van vorige momenten valt veel te leren, het is belangrijk om de leer momenten op te schrijven en bij te houden om geen stappen terug te zetten maar vooruit te blijven gaan.

Gevolgen

Bij hoge buien kan het zijn dat een persoon stukjes mist van wat er is gebeurd, het hoofd was meer druk met signalen en gedachten dan met het opslaan in het geheugen. Hierdoor is het moment minder geschikt maar kan het gebruik worden voor wat er voor gebeurde en hoe het moment van black-out kwam. Vorige momenten hebben als doel om te signaleren wat niet goed ging, om te observeren wat beter zou kunnen en het starten van een actie voor een oplossing. Door niet regelmatig terug te kijken naar eerdere punten kunt u niet vooruit komen. Door te leren van veranderingen en aanpassingen leert u er beter mee om te gaan. Vaker terug kijken kan tornado en orkaan om het te voorkomen. Wanneer code tornado en orkaan vaker op spelen kunnen de buien ook langer aanhouden en vaker in een week zijn. Hoe vaker het voorkomt hoe meer de signalen en gedachten blijven hangen.

Plan

Neem 1 vaste situatie in gedachten en focus op dit moment, hoe hoger signaal hoe beter de opdracht tot zijn recht komt.

hoe zou u het deze keer anders aanpakken? Wat zou u veranderen met de vorige keer? waar zou u nu instappen? Wat weet u nog van de signalen en hoe deze opkomen? Kunt u ze herkennen? hoe is de situatie begonnen? Wat waren de gedachten, wat is er gebeurt? Wat is de oorzaak?

hoe ging de vorige tornado? Hoe heeft u deze aangepakt? Wat voelde u in uw lichaam? wat waren kenmerken? Welke gedachten kwamen op? Hoe snel gingen de gedachten? Wat veroorzaakte de gedachten? Wat is het verschil met storm gedachten? En met orkaan gedachten? Wat zou u deze keer anders doen om het geen code orkaan te laten worden maar terug naar storm?

Wat ging er goed in deze situatie? Waarom is dit een goed punt? Hoeveel goede punten heeft u? Wat ging er minder goed? Waarom ging het minder goed? Hoeveel minder goede punten heeft u? Wat zijn er meer positieve of minder positieve? Wat kunt u er aan verbeteren? Wat heeft u nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Welke oplossingen hebben gewerkt en welke niet? Wat was het effect van niet? wat helpt er in tornado wel en in orkaan niet? Wat hielp in wind nog wel en tornado niet? Maak een duidelijk overzicht van activiteiten die kunnen helpen de signalen te verlichten. Schrijf er achter in welke fase deze hebben geholpen en wanneer het niet helpt, door een duidelijk beeld te maken probeer u het niet onnodig uit en kunt starten met een betere oplossing.

Maak hiervan doelen voor volgende week. Evalueer het doel wat ging goed, wat kan verbeteren en maak een nieuw doel, maak hierna weer een nieuw doel er start opnieuw. Het blijven maken en verbeteren van de doelen kan veel gedachten en signalen verminderen. Schrijf positieve momenten op in het positief dagboek, deze kunnen helpen op momenten dat het minder gaat. Schrijf gedachten van u af. Maak aantekeningen van oplossingen die helpen. Maak een overzicht van oplossingen die niet helpen en waarom? Houd dagelijks het dagboek bij en schrijf hier in uw gedachten gevoel en emoties van de dag.

Maak gebruik van de schema’s om meer inzicht te krijgen en het inzichtelijk te maken voor andere. Leer meer grip krijgen op gedachten en signalen door de fase wind storm tornado en orkaan te leren kennen. Door de fase te gebruiken met de vorige momenten komt u verder in het maken van een goed plan. Maak vorige momenten bespreekbaar om problematiek duidelijk te maken, om meer begrip te krijgen voor de situatie, voor het duidelijk stellen van hulpvragen, voor het beter begrijpen van de mentale problematiek en wat dit met u doet.