Vragen concentratie

Gaat de concentratie achteruit bij PTSS?

Door de trauma gedachten heeft een persoon meer last van een vol hoofd. Hierdoor is het moeilijker om geconcentreerd te blijven.De gedachten aan het trauma maken het normale denkpatroon in de war, de trauma gedachten zijn vaker aanwezig en het andere denkpatroon zelden. Slecht kunnen concentreren, kan worden verbeterd wanneer een persoon in therapie is en het trauma leert verwerken.

Wanneer er aandacht is voor de andere signalen van PTSS kan een persoon zich weer verbeteren. Het concentreren is vaak lastig door een vol hoofd en veel gedachten. Zolang de trauma gedachten een persoon bezig houden blijf de concentratie slecht. Door een trauma die niet is verwerkt word het steeds moeilijker om te lezen en begrijpend te lezen. De tekst word niet goed opgeslagen en een persoon kan enkele keren een artikel lezen maar niet weten wat het nu heeft gelezen.

Slecht kunnen concentreren, zorgt ervoor dat het geheugen minder gaat op slaan en een persoon steeds meer moeite krijgt met lezen. Hierdoor kan een persoon steeds meer gaan vermijden om te lezen. Door een trauma die niet is verwerkt word het steeds moeilijker om te lezen en begrijpend te lezen. De tekst word niet goed opgeslagen en een persoon kan enkele keren een artikel lezen maar niet weten wat het nu heeft gelezen. Probeer een manier te vinden om u meer te focussen op waar u mee bezig bent.

Bijvoorbeeld een mandala die u 30 minuten kleurt en dan even stopt, kijk hoe ver u komt. Kijk terug in de week wat heeft u gisteren gegeten en eergisteren en de dag ervoor, kijk hoever u terug komt in het denken. Door een trauma die niet is verwerkt word het steeds moeilijker om te lezen en begrijpend te lezen. De tekst word niet goed opgeslagen en een persoon kan enkele keren een artikel lezen maar niet weten wat het nu heeft gelezen.

Heb ik minder concentratie door vuurwerk bij PTSS?

Slecht kunnen concentreren. Door het vuurwerk word een persoon steeds gestoord in het werk na een maand vuurwerk kan een persoon zich steeds moeilijker concentreren op het werk. Omdat de persoon gestoord word is het een grote ergernis en kan de persoon veel moeilijker de dag doorkomen. Veel vuurwerk achter elkaar zorgt voor minder concentratie, een persoon word steeds getriggerd en het geluid is er steeds, hierdoor kan een persoon zich moeilijker afleiden en bezig blijven. Hierdoor kunnen signalen juist meer oplopen.

De druk in het hoofd en het vuurwerk kunnen ervoor zorgen dat een persoon steeds meer een dof gevoel krijgt in het hoofd, het nadenken word steeds moeilijker. De gedachten kunnen het vuurwerk en de irritatie hoger oplopen. Door het vuurwerk is een persoon uit gedachten en getriggerd, het is heel moeilijk om na de zoveelste keer vuurwerk dan nog door te gaan met het werk. Hoe meer uit gedachten hoe moeilijker het word om op te starten.

Hoe meer vuurwerk er word afgestoken hoe meer een persoon steeds gestoord word in de bezigheden. Het is niet alleen op oud en nieuw maar ook de maand ervoor dat een persoon veel triggers ervaart, hierdoor word de concentratie van een persoon om het vuurwerk aan te kunnen en om door te gaan met de activiteit steeds moeilijk. Op oud en nieuw en vaak de week ervoor heeft een persoon hier veel meer moeite mee, waar door buien snel kunnen opspelen.

De concentratie is nodig voor het zoeken van afleiding of het veranderen van gedachten. Wanneer de concentratie laag is is het veel moeilijker tegen de gedachten te vechten en ze aan te kunnen. Door het steeds weer opnieuw gestoord worden is het moeilijk een balans te houden en weer opnieuw op te starten, hoe meer het oud en nieuw word hoe moeilijker en zwaarder een persoon het heeft.

Waarom kan ik niet meer nadenken bij PTSS?

Bij PTSS kan het voorkomen dat het denken een stuk langzamer gaat of dat veel minder dingen worden opgeslagen, dit komt omdat het hoofd vaak vol is, u te veel piekert of maalt, waardoor het hoofd niet meer kan denken over de gewone dagelijkse dingen. Een persoon kan moeilijker op dingen komen in een gesprek of het gesprek moeilijk vinden omdat het niet kan uiten of duidelijk kan maken.

Concentratie en geheugen zijn vaak een probleem bij PTSS, door weinig concentratie kan een persoon moeilijker nadenken over wat te zeggen, dat er minder concentratie is komt door de trauma gedachten en dingen die niet zijn verwerkt. Door dat er minder concentratie is kan het geheugen niet altijd alles opslaan en vergeet een persoon meer.

De overprikkeling zorgt ervoor dat er meer gedachten zijn, deze zorgen ervoor dat u over veel kan denken maar niet meer het juiste voor een activiteit of voor meer rust. De gedachten kunnen bezig houden waardoor een persoon verder weinig kan doen, het stil houden van de gedachten is vaak niet mogelijk. Overspannen mensen kunnen vaak niet meer helder denken en nemen geen informatie meer op. Ze voelen zich niet meer in staat problemen het hoofd te bieden.

Het niet kunnen nadenken kan voelen als een een verdoofd hoofd. Het denken of het opstarten is moeilijk. Er is dan druk in het hoofd wat de gedachten of juist verergerd tot gedachten stromen van trauma gedachten of denken is niet mogelijk waardoor praten ook moeilijk word. Wanneer een trauma onbehandeld is kan het vaak voorkomen, wanneer het is behandeld, minder vaak, vaak heeft het te maken met een hersenaandoening.