Hoe kan ik mijn medisch dossier inzien?

Het medisch dossier is een boekwerk over u medische gezondheid en gaat over u. daarom kunt u via uw behandelaar de gegevens inzien, dit staat geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Een persoon heeft recht op inzage van diagnose, en verslagen. De login gegevens van het dossier waarmee u kunt kijken wie u dossier heeft bekeken. Voor het inzien van het medisch dossier moet vaak een afspraak gemaakt worden met een behandelaar. Vaak word het niet opgestuurd of gekopieerd ipv met de privacy. Een persoon heeft recht op een kopie van het dossier, wanneer dit wel word opgestuurd gaat dit vaak via een beveiligde mail met login, waarna u het dossier kunt downloaden. Voor inzage mag een behandeling geen geld vragen.

Het kan zijn dat u niet u gehele dossier kunt bekijken omdat de privacy van een ander persoon geschaad kan worden. Een behandelaar moet hiervoor een goede reden hebben en deze met u bespreken en afwegen of u belang voor het lezen belangrijker s dan het belang van de andere persoon. Een verzoek voor inzage kunt u doen via uw behandelaar of begeleider. Krijgt u geen inzage of een kopie neemt dan contact op met pvp.nl of juridisch loket.

Vraag het medisch dossier op bij uw behandelaar. Vraag om een overzicht van de laatste rapportages. Vraag regelmatig gesprekken aan om een duidelijk beeld te krijgen hoe het ervoor staat. Bewaar alle papieren die u krijg van mentale gezondheidszorg in een aparte map, zo blijft het overzichtelijk, zoals behandelplannen en aantekeningen. Maak tijdens gesprekken aantekeningen of neem het gesprek op. Hierdoor vergeet u geen belangrijke punten en kunt u er later op terug komen. het medisch dossier kan verwijderd worden wanneer een persoon 5 jaar niet is opgenomen geweest. Vraag hiervoor meer informatie bij het juridisch loket.

Wie schrijft er in het medisch dossier?

Het is zeer onduidelijk wat er word geschreven in het medisch dossier van een cliënt en wie wat er in schrijft. Rapportages worden genoteerd door begeleiders en behandelaren. Veelal worden zaken in het medisch dossier slecht gelezen of gerapporteerd. Hierdoor gaat een hoop informatie verloren die juist belangrijk is voor het herstel.

Voortgangsgesprekken

  • Teamoverleg met cliënt
  • Geeft een duidelijk plan en iedereen weet wat er word gedaan en verwacht
  • Er is een aanpak in 1 team mogelijk
  • De cliënt hoeft niet af te wachten of zich zorgen te maken over hulp.