Personen met PTSS hebben vaak het gevoel van schuld of waardeloos, het is losgemaakt door het aangedane trauma. Het schuld gevoel is vaak hevig aanwezig waardoor het invloed heeft op het functioneren. Waardeloosheid en schuldgevoel hebben veel al met elkaar te maken, ze versterken vaak elkaar waardoor een persoon veel negatiever naar alles gaat kijken. Door een trauma kan een persoon vaak moeilijker omgaan met anderen. Het heeft vaak geen gevoel van vertrouwen in andere personen, ook al is het een kennismaking.

Het gevoel heeft veelal te maken met de gedachten aan iets naars. Het trauma heeft het gevoel al die tijd versterkt. In de gedachten is het het trauma meer aanwezig en gedachten houden meer bezig. Hierdoor is het gevoel meer aanwezig. Een persoon met deze gevoelens piekert en maalt vaak veel meer en heeft vaak verhaal lijnen aan gedachten die het gevoel vergroten. Hoe langer een persoon nadenkt over het schuld gevoel hoe meer de persoon zich waardeloos gaat voelen.

Het gevoel van waardeloos komt vaak voort uit het gene wat is beleeft en hoe het tot stand is gekomen tot een traumatische ervaring. Het trauma kan zijn aangedaan vanuit onder andere onderdrukking, geweld, misbruik. Wat ben ik nu nog waard? Waar is dit mij aangedaan? Het gevoel kan vergroot worden wanneer een persoon door het trauma steeds minder kan doen in het dagelijks leven.

Voor een PTSS krijgt een persoon vaak emdr voorgeschreven om het trauma te behandelen. De emdr is gericht op het trauma niet op het gevoel. Het gevoel en emoties veranderen vaak minder. Het gevoel van waardeloos en schuld kan niet worden behandeld met emdr. Deze word vaak niet besproken tijdens een sessie.

De gevoelens van schuld en waardeloosheid komen vaak voor bijna personen met een traumatische ervaring of een persoon met PTSS, CPTSS of MCPTSS. Het heeft veel al te maken met de hoeveelheid die is aangedaan bij de persoon hoe veel last die er van heeft. Een schuldgevoel kan door meerdere punten komen, vaak heeft te maken met bedrogen worden, of misbruik gemaakt van vertrouwen, of er is iets aangedaan met geweld.

De manier waarop en de persoon die het heeft gedaan zeggen vaak veel over het gevoel dat erna is ontstaan. Wanneer een persoon verder weg staat, is het vaak minder, dan wanneer het om een familielid gaat. Bij een schuldgevoel zitten vaak meerdere gevoelens, van wraak woede en wrok. De emoties nemen vaak niet af omdat het is aangedaan en niet is uitgesproken of terecht is behandeld.

De persoon heeft het voel niks meer te betekenen in deze wereld of ik kan het toch niet zie je nu wel. Door het gevoel ziet een persoon niet de toekomst en is het een lange tunnel met een zwart gat. De persoon is vaker klaar met het leven door het gevoel van waardeloosheid, omdat de persoon vaak het gevoel van schuld heeft ziet het vaak geen kansen of mogelijkheden van het gevoel af te komen of te veranderen, zeker wanneer een persoon meerdere trauma’s of PTSS heeft.