‘Wat is het?

Met PTSS aan het diner zou een gezellige en leuke tijd moeten zijn, maar voor PTSS ligt dit vaak anders. Het is niet vanzelfsprekend dat een persoon het ervaart als leuk of gezellig, vaak zijn de gevoelens meer afgevlakt. De dag beleeft een persoon met PTSS vaak anders dan andere. Wilt u het gezellig hebben tijdens het diner en word het door iemand anders georganiseerd? Geef dan aan een prikkelarme diner.

Herkennen

Alle personen verdienen een diner, voor sommige personen zonder diagnose is het makkelijk te organiseren en zijn er geen aanpassingen. Voor vele met een diagnose vraagt het een kleine aanpassing waardoor het voor de persoon veel beter word. PTSS kan worden gezien als hooggevoelig, hierdoor kunnen veel dingen een trigger zijn. Leuke dingen kunnen zorgen voor veel stress, het kan te maken hebben dat de persoon het leuk erin niet ziet, of dat een persoon trauma gedachten heeft. Hierdoor kan het voor de andere heel leuk zijn, maar zou de persoon liever naar huis gaan.

Rustige versiering of met niet al te veel lichten. Het voel als drukte als er te veel knippert of de boom of huis vol hangen. Hierdoor krijgt een persoon drukte. Het knipperen van licht kan zorgen voor meer stress. Het diner in een rustige ruimte kan een persoon vaak goed aan. Geen afleidende muziek, hierdoor is het lastiger het gesprek te voeren en muziek kan dan zorgen voor meer gedachten of stress. Voor en persoon kan het storend zijn.

Trigger woorden zouden bekend zijn, zodat deze vermeden kunnen worden. Neem iets mee om afleiding zoeken mogelijk te maken. Wanneer u met een huiskamer vol visite bent, zijn er veel gesprekken, hierdoor veel triggers. Het is belangrijk om uw gedachten te focussen op iets anders wat u kunt doen, bijvoorbeeld een spelletje spelen, een mandala maken of in het diner helpen.

Duidelijkheid is erg belangrijk voor iemand met PTSS, spreek ruim van te voren af wat er gaat gebeuren en wat het plan is. Zorg dat het duidelijk is wat de persoon moet doen of kan doen. Voor een persoon met PTSS is het al een heel ding om naar het diner te komen, veel mensen vinden contacten lastig. De persoon heeft het ervoor over te komen en het diner samen te eten.

Behandelen

Niet voor iedereen is een gebeurtenis een nare tijd of met zeer veel hoge prikkels, er zijn vele dingen aan te doen om het een betere tijd te laten zijn. Het is belangrijk dat u het goed voorbereid. Vier het zoals het voor u goed voelt, het beste gaat. Maak hier afspraken over.

Om het gezellig te houden is het belangrijk te weten wat de PTSS betekend voor de persoon, wat het met de persoon doet en wat de persoon triggerd. Door deze punten te weten kunt u het diner erop aanpassen en toont u begrip voor de persoon met PTSS. Niet iedereen heeft dezelfde signalen of heeft evenveel last van PTSS. Het is zeer verschillend als het een PTSS is of CPTSS of MCPTSS.

Vraag naar de wensen van de persoon en hoe de persoon het graag zou willen en wat er eventueel anders moet in de versiering of boom. Voor een persoon is het erg fijn als er een moment is om samen te zijn en dat de persoon zich ook oke voelt. De persoon houd er positieve herinneringen aan over.

PTSS leren begrijpen en kennen en weten hoe u kunt helpen of het kan weten dat er iets is. Hoe beter u de PTSS begrijpt hoe makkelijker het is in het contact en meer de persoon zich op zijn gemak voelt. Positief contact is zeer belangrijk om gedachten minder op te roepen en de persoon niet te trigger is het belangrijk geen trigger woorden te gebruiken. Van positief gesprek of over leuke dingen is het voor iedereen leuk.

Basisrust creëren door te starten met een ademhalingsoefening of yoga of door muziek luisteren of een tekening maken. Kijk naar de mogelijkheden om even alleen te zijn. Het is belangrijk dat de basis rustig en dit de start van het diner is. Problemen oplossen door het te leren van te voren door te starten met onderzoek naar u zelf, de signalen te kennen en weten hoe deze opkomen. Het probleem is vaak al veel vaker geweest hoe heeft u deze toen opgelost? Wat zou u er nu aan veranderen.

Gevolgen

Stel geen vragen over trauma of de gebeurtenissen, hierdoor kunnen herbelevingen worden opgeroepen en hierdoor kan de persoon het diner als zeer naar ervaren. De persoon houd er een nare herinnering aan over. Een persoon kan hierdoor ook overvraagd worden. Houd het een gezellig luchtig gesprek over gezellige dingen.

Houd er rekening mee dat de persoon door de drukte, prikkels, zorgen rondom de dag, de persoon minder goed slaapt, een persoon is meer prikkelbaar dan anders. Voor personen is een diner een gevecht tegen signalen en triggers. Hierdoor kan een persoon anders zijn dan normaal. Het is een andere omgeving, druk, gedachten aan samen zijn, trauma gedachten, er zijn veel manieren om extra getriggerd te worden of te zijn.

Een persoon is bezig om te vechten tegen overprikkeling, er zijn tijdens deze dagen veel meer prikkels dan anders. Het gevecht is erg vermoeiend en zorgt voor hoge signalen. Na de periode moet een persoon vaak bijkomen van alle indrukken, het doorgaan en de strijd tegen de signalen. Een week na de dag zou een persoon hiervan bij gekomen kunnen zijn.

Plan

Het is belangrijk om de dag te plannen. Door een duidelijk overzicht blijft er structuur ook tijdens deze dag. Door het op te schrijven is het duidelijk waar u grens ligt en wat nog mogelijk is. Zorg dat zoveel mogelijk is geregeld en gehaald is de week ervoor. Een goede, duidelijke planning kan helpen om overprikkeling te voorkomen.

Bereid zoveel mogelijk voor wat mogelijk is om met de dag zo min mogelijk prikkels te ervaren zoals de kleding klaar leggen of spullen die u mee gaat nemen. Hierdoor hoeft u alleen de ochtend te controleren of u alles heeft. Kleine groep maximaal 4 of 5 personen, hierdoor blijft het overzichtelijk en rustig. Hoe groter de groep, hoe meer drukte, hoe sneller alles oploopt. Laat het diner niet te lang duren, met vele gangen, een persoon heeft vaak minder geduld, en word hierdoor snel nerveus of zenuwachtig.

Geef een duidelijk beeld wat PTSS en de gebeurtenis voor u betekend. Wat zijn uw eigen wensen? Wat zouden andere niet moeten doen? Waar zouden andere rekening mee kunnen houden? Wat aan de dag geeft triggers? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben wat de dag met u doet en uw wensen duidelijk te maken.

Beperk het aantal bezoeken of contact momenten, geef hierbij duidelijk uw grenzen aan wat voor u kan en mogelijk is. Houd het rustig en maakt niet te veel afspraken op een dag en achter elkaar. Plan er ruimte tussen zodat u even kunt bijkomen. Beperk de tijd van een bezoek, het is niet nodig dat u lang blijft hangen, het aanwezig zijn en iedereen weer hebben gezien, is vaak genoeg, de andere weten en kennen de situatie.

Wanneer u vragen krijgt waarom u weg gaat vertel over de PTSS en wat u ervaart, ga niet in discussie. Wanneer er vragen zijn geeft dit vaak aan dat de andere niet begrijpen wat PTSS ook kan doen met de persoon. Wees gewoon eerlijk en open over de reden. Geef duidelijk aan waarom uw dag op uw eigen manier wilt vieren, bijvoorbeeld omdat het te veel prikkels geeft en u overprikkeld raakt, omdat u zich minder goed voelt, of omdat het te druk is. Geef hierbij aan dat u graag een andere keer gezellig gaat eten maar dit voor u nu niet kan.

Plan B voor signalen die hoog oplopen, actieplan. Wat kunt u doen wanneer signalen oplopen naar tornado? Wat kunnen andere voor u doen? Hoe kunt u het herkennen en wat heeft u nodig dit te stoppen? Hoe komt u weer terug in rust en wat heeft u hiervoor nodig? Het is belangrijk de mogelijkheden te bekijken wat mogelijk is bij een diner. Kijk de fase wind storm tornado en orkaan om een duidelijk beeld van de signalen te krijgen met de oplossing per fase.