Wat is het

Depressie is een ziekte waar een persoon meer moet leren omgaan. Het is niet iets wat binnen een dag weer anders is het heeft enige tijd nodig om te herstellen met het gevaar dat er altijd een kans is op een terugval. De tijd tot volledig herstel kan een persoon niet zichzelf zijn.

Herkennen

Een persoon met een depressie kan door de gedachten het gevoel niet zichzelf zijn. Geef niet te vaak aan dat de persoon depressief is, hiervan kan een persoon juist meer van deze gevoelens krijgen, dit komt meer veroordelend over. Geef wel de erkenning dat u begrijp dat de persoon een depressie heeft. De erkenning en begrip zijn voor de persoon heel belangrijk.

Een persoon is overdag zeer vermoeid, een persoon heeft veel prikkels en weinig energie, het hoofd is vol met veel gedachten. Hierdoor komt het vaak voor dat het lastig is een volledig gesprek te voeren en alles te onthouden maak aantekeningen voor de persoon en vat het gesprek kort samen.

Doordat een persoon zich moe voel, en futloos is voelt het zich de hele dag ziek. De persoon wil graag dingen doen maar het er toen zetten lukt niet. Motiveer de persoon dingen te gaan ondernemen hoe klein deze ook zijn. Het is belangrijk om af en toe dingen van de persoon over te nemen wanneer depressie hoog op speelt, bijvoorbeeld het doen van een boodschap of de afwas.

Omdat de persoon futloos is gaat het vaak minder naar buiten of lukt het niet activiteiten te plannen en uit te voeren. Plan wekelijks een leuk moment samen waar de persoon naar uit kan kijken, kijk wat er op het moment mogelijk is het alleen koffie is het goed, word het een wandeling ook goed.

Behandelen

Benoem in een gesprek niet dat een persoon een ziekte heeft, dit komt voor een persoon heel naar over. De persoon weet het en door het te zeggen is het een extra bevestiging. Iemand met een depressie voelt zich ziek, maar wil niet steeds horen dat alles komt door de depressie, het is elke keer een bevestiging van het ziek zijn, het kan ervoor zorgen dat het meer blijft hangen. Houd het contact zo positief mogelijk en geef complimenten over wat er wel goed gaat of is gelukt.

Gevolgen

Een persoon met een depressie heeft veel gedachten voelt zich down en heeft vaak weinig balans in het leven hierdoor voelt een persoon zich minder zichzelf. Doordat steeds minder dingen goed gaan of nog lukken heeft de persoon sneller iets van ach laat maar het zal wel. Het negeren of doen als of een depressie niet bestaat is zeer naar voor een persoon, een persoon heeft er veel last van en het heeft veel invloed op het dagelijks leven. Het is belangrijk om begrip te tonen voor de zware periode die een persoon doorstaat.

Voor de persoon ziet de wereld er zwart wit uit en is er weinig kleur of vrolijkheid te erkennen, voor de persoon voelt het de periode zo. Geef hierbij niet aan dat het door een andere bril moet kijken of een ander pad moet kiezen. Het is een warboel voor de persoon, er is geen balans in gedachten en gevoel en hierdoor kunnen meer signalen toenemen. Voor een persoon is het een zwarte tunnel met weinig licht aan het einde. De persoon maakt gaat vaak denken in zwart wit het is het een of het ander, meer keuze is er niet. Doordat de persoon dit doet ziet de persoon vaak geen mogelijkheden. Het is de bedoeling dat de persoon dit patroon doorbreek om weer meer positief te gaan denken.

Het gedrag van de persoon veranderd vaak in het hevigste stuk van depressie met de gedrag verandering is soms lastig om te gaan, om dat het in buien opkomt. Door het opkroppen van emoties en gevoelens word en depressie erger.

Plan

Geef de persoon het gevoel dat u de situatie begrijpt en dat er aandachtig naar wilt luisteren en het gesprek erover wilt voeren. Probeer de persoon niet te overtuigen van feiten die u ergens heeft gelezen. het is vaak niet van toepassing op de persoon die zijn eigen kenmerken heeft van een depressie.

Het is belangrijk dat de persoon zichzelf kan zijn in de contactmomenten die er zijn en dat de persoon open kan praten over de depressie. De persoon voelt zich ziek en naar het is belangrijk dat hier begrip voor is. Steun de persoon zo veel mogelijk door contact te houden en het gevoel te geven dat u er voor de persoon bent.

Het is belangrijk niet te pushen iets te gaan doen of te ondernemen, dit werkt averecht. Maak er leuke gezellige momenten van en noteer deze in een positief dagboek met leuke foto’s voor een moeilijke tijd. Maak een plan wat u af en toe voor de persoon kan doen, zoals het brengen van een maaltijd, bespreek de mogelijkheden die u heeft met de persoon en bied u hulp hiervoor aan, het kan de persoon helpen om toch goed te blijven eten, ook al heeft het geen energie eten te maken.

Leer de fase van een persoon kennen van wind storm tornado en orkaan en weet hoe u kunt handelen om het een fase te laten zakken. De gedachten van een persoon moeten veranderen om anderen signalen te laten zakken.