Een signaleringsplan kan helpen bij het meer duidelijk krijgen van problematiek. Het geeft een duidelijk beeld van de fase van gedachten of gevoelens, voor het voorkomen van terugval. Het plan is voor uzelf, hulpverleners en naasten. Het kan helpend zijn met het bespreken van de problematiek zodat er over dezelfde dingen en ernst gesproken word.

In het plan staat omschreven hoe u zich voelt per fase, er zijn 4 verschillende fase die oplopend zijn. Door het plan leert u de mogelijkheden kennen van het oplossen van de problematiek door afleiding zoeken in lage fase en hulp te vragen wanneer het extreem is. Het is belangrijk om te voorkomen dat u bij de 2 laatste fase komt waarin vaak minder mogelijkheden zijn of minder effectief om gedachten of gevoel te veranderen.

Het maken van een plan is belangrijk om meer grip te kunnen krijgen op bijvoorbeeld stress. Door het duidelijk in te delen en erbij te zetten hoe het opkomt wat u ervaart en wat de gevolgen ervan kunnen zijn, kunt u ook oplossingen per fase bedenken om het aan te pakken en te voorkomen. Door het plan leert u meer de fase en het verloop van een fase kennen waardoor u het steeds eerder kan stop zetten.

Het plan kan voorkomen dat u van een dip in een depressie raakt. Door depressie in de laatste fase te zetten weet u wat ere moet gebeuren voor u hier bent, hoe de signalen van een dip oplopen naar depri naar depressie. In het plan staan de acties die u moet nemen om niet een fase hoger te gaan. Het plan is voor preventie.