Wat is het

Het erkennen van een trauma is heel lastig. Het word vaker niet erkent dan wel, een persoon loopt door het niet erkennen vaak meer schade op aan de gezondheid. Het niet erkennen word vaak als traumatisch beschouwd en heeft zeer veel invloed op het dagelijks leven. De gebeurtenis zelf word vaak niet erkent, het leed word door hulpverleners soms erkent als PTSS aan de hand van de signalen van de dsm.

Herkennen

Het erkennen van een trauma is vaak lastig aangezien er in veel gevallen geen voldoende bewijs is. De persoon die het trauma word aangedaan heeft op dat moment geen camera, vaak zijn er geen getuigen. Omdat er vaak geen bewijs is komt het vaak ook niet voor de rechtbank en is aangifte doen niet mogelijk. Ook met bewijs wil het niet altijd zeggen dat het erkent word, het moet juridisch voldoende bewijs zijn, hierdoor valt sommig bewijs af. Het blijft het woord van de dader tegen het slachtoffer.

Het erkennen van een trauma gebeurt vaak niet, hierdoor heeft een persoon een grote kans dat een trauma word verwaarloost en de signalen van een trauma niet worden gezien, waardoor een persoon een PTSS krijgt. De persoon ervaart van het niet erkennen veel last en het kan zorgen dat een persoon steeds meer beperkt word in het leven.

Een trauma kan erkent worden als het duidelijk is omschreven aan de hand van de feiten. Het is aan de ander of het geloofd word of niet en hiermee erkent word. Het is altijd de vraag of het gebeurt. Vaak zijn er hele rechtszaken voor nodig om erkenning te krijgen, het is de vraag of de persoon die strijd aan kan.

Erkenning geeft aan dat de persoon gelijk heeft, het is ook zo gebeurt, het is een bevestiging voor andere dat het zo is gelopen. Wanneer het niet word erkent kan een persoon meer wantrouwen krijgen en een schuldgevoel. Trauma’s van instanties worden zelden erkent, terwijl er wel degelijk veel personen een trauma hiervan hebben. Het zorgt ervoor dat een persoon steeds over het trauma moet heen stappen voor een gesprek en doen of er niks is gebeurt. Het geeft een verkeerd gevoel bij de persoon wat het contact in de weg komt te staan. Het niet erkennen zorgt dagelijks voor hoge signalen en buien. Een persoon heeft veel moeite deze onder controle te houden. Het erkennen van het leed kan de pijn en signalen van een persoon verlichten. Door het niet te erkennen kan een persoon hierdoor chronische klachten krijgen.

Behandelen

Erkenning van een trauma is zeer belangrijk voor het verwerken van het trauma en het een plek te kunnen geven om weer een nieuwe start te maken in de toekomst. Wanneer er geen erkenning komt draagt een persoon dit de hele tijd mee. PTSS is een diagnose die niet vaak word gesteld, als deze word gesteld word het vaak gesteld in combinatie met andere diagnose. Hierdoor is het niet overtuigend en alleen PTSS. De kans op een erkenning is hierdoor kleiner. Voor personen beroepsgerelateerde PTSS hebben word het vaak niet erkent. Terwijl het overduidelijk is dat de persoon het trauma op het werk heeft opgelopen. De personen voeren jaren rechtszaken zonder succes.

Erkenning is nodig om het nare deel te veranderen, om weer te bouwen aan een andere weg, om weer meer vertrouwen te krijgen of om een nieuwe start te maken. Zonder erkenning blijft een persoon bezig met het nare stuk, wat daardoor veel invloed heeft. De gedachten, het gevoel en gedrag veranderen hierdoor. Het erkennen is alleen mogelijk via de rechtbank, een bedrijf of instantie zal dit nooit vanuit zichzelf toegeven en erkennen. Het geeft schade aan het bedrijf of instantie. Vaak word de persoon de hand boven het hoofd gehouden. Het imago van het bedrijf is belangrijker dan erkenning.

Gevolgen

Wanneer een trauma niet word erkent word het leed dat de persoon ervaart van het trauma niet gezien. Het trauma dat is aangedaan word genegeerd. Het geeft een zeer naar gevoel voor de persoon die zich niet gehoord en begrepen voelt. Een persoon is door een trauma beschadigd in het gevoel gedachten, emoties, het trauma heeft de persoon veranderd. Het is aangedaan en de persoon wil gerechtigheid, hierdoor word het erkent en kan de persoon stappen nemen. Wanneer deze niet mogelijk zijn word de dader nooit bestraft, hierdoor is een persoon nog meer slachtoffer.

Door het niet erkennen word er gedaan of er niks gebeurt is, de persoon heeft geen nare ervaring gehad of ach het valt wel mee. De persoon word niet gezien als een persoon met PTSS wat door niet erkennen veel meer last heeft van het trauma op het gebied van sociale contacten, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid. De persoon kan hierdoor veel meer gaan vermijden en in een sociaal isolement komen.

Doordat het niet word erkent kan een persoon het niet verwerken en blijft een persoon last houden van herbelevingen. De persoon ervaart elke dag hetzelfde waarom het zo is gelopen. Het geeft elke dag een zeer naar gevoel. Wanneer een trauma niet word erkent, word het niet gezien dat het een trauma is, hierdoor word er geen rekening mee gehouden en kan de persoon veel vaker door triggers in buien komen. De persoon heeft geen trauma maar een andere diagnose.

Een trauma wat is opgelopen door een instantie zorgt ervoor dat een persoon minder zelfvertrouwen heeft, argwaan krijgt, wantrouwen krijgt. De persoon voelt zich niet op de gemak, het voelt niet veilig en onbetrouwbaar. Hierdoor komt het contact op het spel te staan, wat met erkenning was voorkomen voor een deel. Door het niet te erkennen maakt een persoon zich elke dag zorgen, voelt zich minder waardig, heeft geen rechten, het mag worden aangedaan. Een persoon kan hierdoor minder goed slapen en is zeer prikkelbaar. Een persoon kan hierdoor een verminderde eetlust krijgen.

Plan

Voor het erkennen is het belangrijk dat er bewijs is van de gebeurtenis en dat het duidelijk is wat deze gebeurtenis heeft gedaan met uw leven. Hiervoor kunt u een dagboek bij houden met de signalen, gesprekken van emdr opnemen om een duidelijk beeld hiervan te krijgen. Het is belangrijk voor de erkenning het duidelijk op papier te zetten en te sturen naar het bedrijf, binnen 6 weken moet u een reactie krijgen. Heeft dit geen effect dan kunt u een klacht indienen, daarna naar de geschillencommissie en naar de rechtbank. Ga hiervoor naar het juridisch loket.

Het is belangrijk in de periode dat u bezig bent met erkenning goed op uzelf te letten en voldoende rust te nemen. Niet te veel op een dag en beetje bij beetje. Zoek meer rust met een ademhalingsoefening en afleiding zoeken. Zorg voor een goede dagstructuur met voldoende nachtrust. Vraag hulp aan personen die u kunnen helpen. Blijf positief en houd de moed erin. het is belangrijk om door te zetten en erkenning te krijgen.

Als u stopt heeft u alles voor niks gedaan. Het is belangrijk positief te denken en te kijken naar de dingen die goed gaan en die stapjes vooruit zijn, noteer deze in het positief dagboek. Het is belangrijk om grip te krijgen op de signalen die u ervaart door gebruik te maken van de fase wind storm tornado en orkaan. Door de fase te kennen en te weten hoe dit voelt in uw lichaam kunt u steeds eerder stappen zetten om hoge fase te verminderen.