Wat is het

Op een HC afdeling zijn er opname met een IBS of RM hiervan staat vast dat de persoon er minimaal 3 weken tot 6 maanden moet verblijven op de afdeling. Dit heeft veel al te maken met de behandeling van medicatie en hoe deze aanslaat bij de persoon. Een rm kan na de 6 maanden worden verlengt met minimaal 3 maanden.

Herkennen

Een opname in de mentale gezondheidszorg is een opname in een gesloten ruimte, waar personen niet van de afdeling kunnen. Er zijn HC en Ic afdelingen wat betekend half open of gesloten. Op een open afdeling mag een persoon gaan en staan waar hij/zij wil. Op een half open afdeling is een persoon opgesloten en kan de persoon niet van de afdeling. De persoon krijgt eerder vrijheden om naar buiten te gaan. Op een gesloten afdeling is een persoon opgesloten en is het zeer zelden dat een persoon buiten de afdeling mag.

Om weer voldoende herstelt te zijn moet u alles aanpakken wat u aangereikt krijgt in de vorm van behandeling en van activiteiten. Veel hulpvragen stellen en hulp vragen waar nodig is. Het gaat niet aan de hand van diagnose hoe lang u moet blijven. De diagnose geeft de problematiek en behandel richting aan. Hieraan zit een richting hoe lang het zou kunnen duren in het gunstigste geval. Aan de hand van de diagnose word een behandelplan opgesteld. Hierin staat hoelang de verwachte behandeling en daarmee de opname gaat duren.

Elke afdeling en elke instelling regelt dit op een andere manier. De informatie van de locatie, bezoektijden en regels behoren geven te worden of kenbaar gemaakt te worden waar u ze kunt vinden, op het moment van opname. Sommige hebben een welkoms map met de regels, 1ste gesprek, adres, bezoektijden. Bij andere instellingen hangt het op een bord bij de begeleiders Bij andere moet u om de informatie vragen. Het is belangrijk om de diagnose en signalen te begrijpen. Inzicht krijgen in mogelijkheden diagnose, signalen, toekomst, huis, leven. Met een gezonde basis kunt u weer een nieuwe start maken na de opname\

Behandelen

Niet alle opname beginnen op een gesloten afdeling de personen die verward zijn of niet in staat zijn voor zich zelf te zorgen. De andere opname komen terecht op een 1/2 gesloten afdeling. Hoe lang een opname duurt hangt af van de problematiek en het herstel van de persoon. Niet voor iedereen duurt de hersteltijd of verbetering even lang. Het kan zijn dat een time-out 3 of 4 weken is, het kan ook zijn met een rechtelijke machtiging dat u zo ie zo 6 maanden bent opgenomen.Tijdens een opname in een mentale gezondheidszorg ligt het aan de afdeling waar u terecht komt wat uw mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld bij een high care afdeling krijgt u eerder vrijheden dan een ic afdeling.

In het begin van een opname is er een observatieperiode. Hier word er gekeken naar de problematiek en na een paar dagen na opname krijgt u een diagnose en medicatie. Aan de hand van het soort afdeling waar u bent is er een vast dagprogramma met vaste activiteiten. Een opname binnen een mentale gezondheidszorg is geen prettige situatie en het is logisch dat personen er niet te lang willen verblijven. Een opname kunt u kort laten duren door met u zelf aan de slag te gaan, de wil te vinden en weer moet te verzamelen door te gaan.

Gevolgen

Vaak zit er aan een opname een vaste tijd vast en gaat het er niet om of de persoon dit korter of langer wil maar bepaald mentale gezondheidszorg dit, door bijvoorbeeld een machtiging of door vrijwilliger time-out opname van 2 weken. In de mentale gezondheidszorg tijdens een opname is het bewijzen dat u in staat bent zelfstandig te kunnen leven en zelfstandig kunt omgaan met de signalen. Wanneer u geen of weinig hulpvragen stelt heeft u minder of geen hulp nodig. Hierdoor is er een vertekend beeld van een persoon die stil is, niet praat of verlegen is. In alle gevallen worden u vrijheden u ontnomen, dit geld voor een rechtelijke machtiging, in bewaring stelling en een vrijwillige opname. De vrijheden kunt u weer terug krijgen door goed gedrag.

Maak een keuze wat het beste is voor u. Vrijwillige opname is wel vrijwillig maar er zitten ook een hoop regels aan vast, u kunt niet zomaar weg of heeft direct vrijheden. Een opname kan helpen om een time-out te nemen en tot rust te komen. Een lange opname kan een persoon schade aanrichten. Door de manier van opname met opname reden. het zien vertrekken van personen maar zelf niet weg mogen. De stilstand of achteruitgang. Het zelfvertrouwen word minder. Een lange opname kan zorg voor een trauma.

Wat doet het met de persoon? Over het opgenomen zijn word vaak niet gesproken binnen de mentale gezondheidszorg. Wat dit met u doet of waar u mee zit. Hierdoor word het al vaker als een straf beschouwd of iets naars. Wanneer er geen welkoms map is of het niet duidelijk is voor de persoon kan dit erg vervelend en naar overkomen. Het is niet duidelijk wat er van de persoon word verwacht. De persoon moet eerst vragen om informatie, terwijl het net is opgenomen en in emoties zit voor het iemand het adres kan doorgeven of de bezoektijden kan doorgeven. Vaak word er door de personen niet gevraagd om de regels van de afdeling en worden deze ook niet uitgedeeld

Plan

Een behandelaar spreek u 1x p.w. Het is lastig alle vragen te onthouden en vaak komen de vragen op op momenten van rust. Schrijf de vragen op zodat u ze niet kan vergeten. Vraag u behandelplan op voor meer duidelijkheid voor hoe lang u moet blijven en de verwachtingen zijn. Vraag om meer duidelijkheid als u het nog niet begrijpt of als u vragen houd. Door er over te piekeren krijgt u er stress en onrust van. Vraag uw behandelplan op en alle belangrijke afspraken op papier zodat u duidelijk heeft en er op terug kunt komen.

Wat kunt u van te voren al te weten komen over de instelling? Wat zijn belangrijke punten die u wilt weten? Kijk op de website van de instelling vaak staat hier al veel informatie op. Zoek de informatie van te voren op en schrijf het in een schema. Leg deze weg tot het moment van opname. Vaak verhuisd een instantie niet en wijzigen bezoektijden ook niet. Accepteer dat u op een HC afdeling bent en dat u enige tijd moet houden aan de regels van de afdeling voor uw gezondheid. Hiermee word het verblijf op de afdeling makkelijker, het is zo en u kunt het op dit moment niet veranderen.

Plan activiteiten binnen en buiten de afdeling. Sta op tijd op en ga op tijd slapen, houd een goed ritme aan. Krop problematiek niet op en maak deze bespreekbaar met de begeleiding. Hoe meer u bespreekbaar maakt hoe beter ze u kunnen helpen. Als u het lastig vind het uit te spreken schrijf het op papier en laat het lezen. Houd hiervoor de schema’s van het dagboek bij, om het te verduidelijken.

Ga de eerste dagen niet bij de deur zitten en steeds er naar kijken. U gaat piekeren waarom u hier bent, het klopt niet, hiervan krijgt u veel onrust. Zoek een plek waar u zich op uw gemak voel en begin met een activiteit. Op een afdeling zitten ongeveer 25 personen, het kan soms erg druk zijn . Voor een rust moment is het fijn om muziek bij te hebben. Zorg dat u een radio of mp 3 speler mee te nemen. Ga er bij zitten en praat mee of drink gezellig koffie. U hoeft niet actief bezig te zijn bij bijvoorbeeld creatief.

Probeer zo rustig mogelijk te blijven wat er ook gebeurt op de afdeling. Soms zijn er incidenten waardoor de afdeling op zijn kop staat. Wees voorbereid op deze momenten en die ten alle tijden kunnen gebeuren. Op een afdeling heeft u veel vrije tijd en er is zelden therapie. Besteed de tijd nuttig door na te denken over de toekomst of iets te maken wat u later thuis kunt gebruiken zoals het breien van een deken.

Een plan voor de toekomst en voor de lange termijn van de diagnose. Behandelplan en behandel afspraken. Aan de hand van de situatie van uw gezondheid word er gekozen voor een open, 1/2 open of gesloten. Vele opname beginnen op een 1/2 open afdeling of een HC. Een opname korter later duren is onderzoek doen naar signalen van uzelf deze kunnen aanpakken en kunnen verbeteren met behulp van de begeleiding.Tijdens een opname is er een gesprek met een behandelaar en 1x 14 dagen een gesprek met de psychiater. Stel zoveel mogelijk vragen in dit gesprek, schrijf alle vragen op als ze opkomen in een notitieblok.