Wat is het

Wanneer een persoon zich aanmeld voor ggz heeft de persoon verwachtingen van GGZ over de hulp die de persoon denkt te gaan krijgen voor het probleem waarvoor de persoon zich aanmeld. De persoon verwacht dat er goed gekeken word naar de problematiek, dat hier een juiste behandeling voor word gezocht en dat er minimaal 1x per week hulp komt, om te kunnen herstellen van de problematiek.

In GGZ is het echter zo dat een persoon vaak niet word behandeld, er zijn te weinig behandelaren, psychologen en psychiaters, een persoon krijgt vaak medicatie als gehele behandeling en in sommige gevallen 1x per week een gesprek, dit is niet altijd bij iedereen. In een opname kan het zijn dat een persoon 1x per 1/2 jaar een gesprek heeft om 1x per jaar te tekenen voor een langer verblijf en vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

Herkennen

Een jaar in een opname lijkt een lange tijd, waarin veel kan gebeuren, waar er extra goed op een persoon kan worden gelet, waar een juiste behandeling zou kunnen worden gestart, waar problematiek duidelijk in kaart is om stappen te zetten in een opname om dingen te verbeteren. Het jaar van 365 dagen, kan gebruikt worden om een goede basis te krijgen, om stabiel te worden en weer mogelijkheden te hebben voor thuis en toekomst.

Er is jaren veel bezuinigd in de GGZ, er is een zwaar bedden te kort, zijn lange wachtlijsten en een groot personeelstekort. De wachtlijsten zijn nu al zo lang dat een persoon vaak al een jaar moet wachten (in het snelste geval) voor een persoon een therapie krijgt. Door het personeelstekort op een afdeling, word er veel minder gelet op een persoon, is de hulp vaak alleen voor de dag doorkomen. Er zijn vaak maar 2 begeleiders voor een gehele afdeling van 20 personen. Door het bedden te kort kunnen veel personen niet worden opgenomen die dit eigenlijk wel nodig hadden.

In een jaar tijd word er vaak erg weinig gedaan, dit heeft veel te maken met personeel en hoeveel deze zich willen inzetten voor een persoon. Vaak heeft de persoon een PB nodig om dingen voor elkaar te krijgen bij een behandelaar, wanneer de persoon het duidelijk zelf aangeeft heeft het vaak geen effect. Hierdoor heeft een persoon vaak veel discussies over de juiste hulp die nodig is en word de problematiek in die tijd niet aangepakt, een persoon word dan niet behandeld met therapie, want die moet nog gezocht worden, word niet behandeld in een discussie en krijgt waarschijnlijk alleen behandeling van medicatie.

Behandelen

Een behandeling bij ggz hoeft geen therapie te zijn, een gesprek of alleen medicatie kan worden omschreven als een behandeling. Een gesprek kan zijn met een psycholoog of psychiater of met een begeleider, dit kan met grote regelmaat zijn maar ook 1 gesprek in de week valt hieronder.

Het hoeft niet te gaan over herstellen, voor sommige personen is dit niet haalbaar en word het alleen zorgen dat de persoon niet verder achteruit gaat. Van alleen medicatie hersteld een persoon niet, het is elke dag onderdrukken van de signalen, met medicatie leert een persoon niet om dingen anders te zien, aan te pakken of dingen anders te gaan doen.

Een persoon met meerdere problematiek word vaak complex bevonden, in GGZ houd dit in dat een persoon vaak geen therapie meer krijgt, dat dingen steeds meer worden uitgesteld en een jaar in GGZ weinig effect heeft op de gezondheid van de persoon. In plaats van de persoon te helpen word er dan per direct gekozen voor het houden zo als het is en daarop inzetten om het niet te laten verslechteren. Het kan hierdoor zijn dat een persoon geen behandeling meer krijgt, en uitbehandeld is. Personen worden snel opgegeven binnen GGZ, er word te weinig gekeken naar de persoon en de hulp die ook echt nodig is.

Gevolgen

Wanneer een persoon een depressie heeft word de persoon niet geleerd om weer een dagstructuur op te bouwen, weer dingen te gaan doen, de sombere gedachten te veranderen. Een persoon spreek een behandelaar vaak te weinig om hierin te veranderen. De behandeling is vaak alleen antidepressiva. De kans is groot dat de persoon regelmatig terug valt, de persoon met regelmaat somber is en negatieve gedachten heeft en dit steeds meer groeit.

In een opname is vaak weinig of geen structuur op een dag, voor personen die dit lastig vinden om dit zelf te doen kan het lastig zijn om een structuur aan te brengen en te behouden. Bij een depressie kan een persoon dan veel moeilijker dingen gaan doen of het dag en nachtritme goed houden. Een persoon kan kiezen om langer te blijven liggen en pas tegen 12.00 uur uit bed te komen, hierdoor veranderd het ritme, wat wel belangrijk is voor een herstel en dingen doen op een dag.

Wanneer alles wat een hulpverlener word omschreven als behandeling, komt een persoon niet verder. De persoon word op papier behandeld, het word opgeschreven als een behandeling, waardoor het lijkt of de persoon voldoende is behandeld, maar in werkelijkheid is de persoon nog steeds even onbehandeld. Hulpverleners zeggen dan we hebben zoveel voor je gedaan, als zoveel aangeboden, je hebt al genoeg behandeling gehad je bent uitbehandeld.

Voor een persoon kan het zeer naar zijn wanneer de persoon steeds bezig is met het krijgen van hulp en als er dan word gezegd dat de persoon al voldoende behandeld is. De persoon blijft aangeven hoeveel last een persoon ervan heeft en wat moet gebeuren maar krijgt alleen voldoende terug. Het geloof is de hulpverlening en de betrouwbaarheid neemt hierdoor steeds meer af.

Plan

Een persoon krijgt te horen dat de persoon voldoende is behandeld of is uitbehandeld, het is vaak de vraag hoe GGZ er naar kijkt. Wanneer ere word gekeken naar therapie is er vaak onvoldoende behandeld. Wanneer er word gekeken naar gesprekken die zijn gevoerd kan het voldoende zijn, maar het heeft ook te maken met wat voor gesprek er word gevoerd, waar het over ging, het moet dan gaan over de problematiek, signalen, herstel. Het beeld dat GGZ heeft van behandeling is in de jaren veel veranderd, hierdoor word therapie maar zelden voorgeschreven, en is medicatie meer standaard. Het zou terug moeten naar de beste zorg voor de persoon, met voldoende hulp en ondersteuning, met kansen op een herstel.

Het is belangrijk om uw eigen plan te gaan maken wat u in 1 jaar gaat doen, waar u aangaat werken, in een opname kan het zeer demotiverend werken. Het is belangrijk goed te lezen over de signalen en de diagnose en de tips en adviezen uit te proberen. In een opname is het belangrijk dat u een dagstructuur heeft en krijgt door zelf hiermee bezig te zijn, kijk naar dingen die u leuk vind om te doen om de tijd door te komen. Zonder bezigheden is het 24 uur u tijd uitzitten en kan problematiek juist toenemen.

Start een onderzoek naar uzelf voordat u zich gaat aanmelden bij een GGZ, kijk in de dsm wat een diagnose is die bij u zou passen en wat de kenmerken zijn om de diagnose te krijgen, lees op het internet de informatie en ervaringsverhalen en kijk of het overeenkomt met uw eigen signalen en gedachten. Maak een overzicht van de problematiek, de signalen en gedachten, schrijf erbij wat de gedachten kan verergeren, hoe u er grip op houd, wat u eraan heeft gedaan, om een zo uitgebreid mogelijk verslag te hebben van u zelf. het kan helpen bij de uitleg bij een intake om de juiste hulp te krijgen. Wees overtuigd van de diagnose die u heeft en zoek de hulp die nodig is, kijk online welke hulp erbij hoort.