Wat is het

Vechtscheiding + uithuisplaatsing + hechtingsproblematiek. Gedragsverandering, stemmingswisselingen, buien, regelmatig code tornado. Van het nare dat een persoon heeft opgelopen heeft een persoon dagelijks nachtmerries en herbelevingen.

Complex geeft aan dat het op meerdere gebieden is niet dat er veel verschillende trauma’s zijn. Een persoon kan wel meerdere trauma hebben wat het veroorzaakt. Klachten die horen bij PTSS, maar ook klachten op het gebied van zelfbeeld, relaties met anderen, het bewustzijn (aandacht, concentratie en geheugen), emotieregulatie en toekomstperspectief.

CPTSS is geen officiële diagnose via dsm 5 de signalen zijn meer van de PTSS. Er worden debatten gevoerd om de diagnose in het boek op te nemen. CPTSS staat als diagnose in de nieuwe ICD-11 classificatiesysteem. De signalen zijn het zelfde al PTSS met extra: Overdreven negatieve overtuigingen of verwachtingen, extreem alertheid, Vertekende cognities die leiden tot zelf of anderen de schuld geven, Persisterende negatieve gemoedstoestand ,Roekeloos of zelfdestructief gedrag, woede-uitbarstingen, Dissociatieve symptomen. Maal gedachten, vastzittende gedachten komen vaker voor

CPTSS ontstaat over het algemeen doordat er in het vroege leven een ernstige traumatische ervaring heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan seksueel misbruik, mishandeling, ernstig (auto) ongeluk of verwaarlozing. De persoon heeft weinig hoop en vertrouwen ervaren, hierdoor heeft een persoon vaak meer weerstand tegen de samenleving. De persoon is zeer veel beschadigd. Hierdoor is het persoon vaak niet mogelijk mee te draaien in de samenleving en werkt te behouden.

Een CPTSS trigger is voor iedereen iets anders en iedereen kan er iets anders onder verstaan wat de gevolgen kunnen zijn van de trigger. Een persoon met CPTSS ervaart niet altijd dezelfde signalen als een andere persoon, de ene persoon heeft veel last van angsten en paniek een andere persoon ervaart veel stress en krijgt van alles stress. Zo heeft de ene persoon meer last van triggers als een andere persoon en zijn niet alle triggers gelijk voor iedere persoon met CPTSS.

De CPTSS word getriggerd door iets wat word gezien op tv, maar het is niet de CPTSS waar de persoon last van heeft, maar de signalen die een persoon ervaart naar het zien van het fragment. De persoon kan op het moment meer last ervaren van stress angsten of een herbeleving krijgen, het zijn onderdelen van de CPTSS.

Een persoon met CPTSS kan veel last hebben van triggers, het kunnen geur trigger, woord trigger zijn, maar het kan ook te maken hebben met geluiden of beelden. Door een waargebeurd verhaal kunnen er erkenningspunten zijn die een persoon hetzelfde heeft ervaren of soortgelijk. Door het te zien word de gebeurtenis van de persoon getriggerd, de persoon kan het gaan herbeleven en de eigen situatie ervaren zoals toen.

Herkennen

PTSS is niet in de eerste plaatst chronisch, een persoon heeft last van de trauma gedachten en herbelevingen van de gebeurtenis. Een PTSS is te behandelen waardoor klachten en signalen kunnen afnemen. Vaak zijn enkele sessies genoeg om de problematiek te verminderen. Wanneer een persoon niet word behandeld kunnen de signalen steeds vaker oplopen en chronisch worden waardoor een persoon er steeds meer last van heeft en een persoon kan beperken in het dagelijks leven.

De signalen worden als chronisch gezien als een persoon er minimaal 6 maanden last van heeft. Vaak is hier met oefeningen, werken aan herstel, sporten en EMDR nog veel aan te doen. Wanneer een persoon een chronische PTSS heeft is het een CPTSS, vaak word de afkorting gebruik voor complexe PTSS, het kan soms verwarrend zijn in een gesprek. Complex hoeft niet hetzelfde te zijn als chronisch, chronisch kan complex zijn, van complex hoeft een persoon geen lichamelijke klachten te hebben wat bij chronisch vaak het geval is.

Doordat EMDR een van de zwaarste therapieën is is het moeilijk vol te houden, hierdoor kan het al langer duren voor een persoon is hersteld. Regelmatig moet een persoon eerst stabiel zijn voor het kan starten met een therapie, het stabiel worden met een trauma is niet mogelijk. Hierdoor is het wachten tot het gaat beginnen en verwerkt kan worden, dit kan jaren duren. In de nieuwste methode is het stabiel zijn niet meer nodig maar dit word niet overal toegepast.

Een chronisch PTSS heeft een persoon wanneer een trauma langdurig aanhoud en niet word behandeld, wanneer een persoon bijvoorbeeld enkele jaren wacht. De signalen die een persoon ervaart gaan steeds meer deel uitmaken van het dagelijks leven. Een persoon heeft chronisch/dagelijks veel last van. Wanneer een PTSS te lang aanhoud en niet word behandel of niet volledig word behandeld kunnen signalen die e maken hebben met de PTSS chronisch worden. Vaak is dit het geval bij een CPTSS of MCPTSS, de klachten houden meer dan 1/2 jaar aan.

Chronische PTSS signalen geeft aan dat de signalen van de PTSS te lang hebben geduurd waardoor het chronisch is geworden, voor een persoon is het zeer lastig hiermee te leven aangezien de signalen dagelijks terug komen. De signalen naar een half jaar zijn vaak zo aanwezig dat het dagelijks leven van een persoon beïnvloed. Een persoon heeft chronische ptss signalen een persoon heeft geen chronische ptss.

De persoon kan een acute PTSS hiervan krijgen als de signalen ongeveer 1 maand aanhouden. Wanneer de signalen langer dan 1 maand aanhouden heet het chronische PTSS. Veel personen hebben al een chronische PTSS voordat er gestart word met behandeling voor PTSS, omdat het wachten op een wachtlijst al langer duurt.

Bijvoorbeeld een persoon heeft een langdurig trauma en dit is meerdere keren voorgekomen. Een persoon heeft hiervan veel angsten ervaren. De angst ervaart een persoon nog regelmatig na het trauma in de vorm van meer schrikken, alert zijn, triggers, buien. De tijd tussen de angsten word korter en gaat steeds meer invloed hebben op een dag. Een persoon moet steeds grenzen voor zichzelf verleggen om een dag door te komen, waardoor een persoon steeds meer dagen op de tenen gaat lopen en steeds meer angsten ervaart, het is voor een persoon niet of zeer moeilijk mogelijk rust te ervaren en is steeds bezig met de omgeving.

Chronische ptss klachten zijn vaak het gevolg van minder goed behandelen, het niet onder controle krijgen van de signalen of door dat de signalen niet juist zijn opgepakt. De problematiek houd te lang aan waardoor signalen er dagelijks zijn. De persoon met chronische ptss klachten houd vaak last van nachtmerries en slaapproblemen, last van prikkelbaarheid en soms last van woede-uitbarstingen, op de hoede zijn, altijd waakzaam zijn, alertheid bij PTSS, schrikachtig zijn, concentratieproblemen en vermijdingsgedrag

Een persoon krijgt meer last van chronische trauma gedachten die als een tornado of orkaan door het hoofd kunnen gaan. Een persoon krijgt meer last van chronisch piekeren, chronische maal gedachten en chronische vastzittende gedachten. Hoe chronischer de gedachten hoe meer invloed deze hebben op het dagelijks leven. Zoals meer gedachten voor het slapen gaan, moeilijker in slaap komen, het hebben van een nachtmerrie en al piekerend opstaan.

Behandelen

Het is per persoon verschillend welke klachten van de ptss chronisch worden, niet elke persoon heeft dezelfde signalen die het zelfde opkomen, voor elke persoon is het anders. De signalen die u nu heeft van een PTSS komen dan chronisch op. De chronische signalen van een PTSS zijn langdurig meer dan 6 maanden en hebben hierdoor meer invloed op het dagelijks leven. Een persoon ervaart meer stress of angst door triggers die er elke dag zijn. Een persoon houd buien die vaker opkomen.

Chronische klachten is afhankelijk van de hulp die de persoon krijgt, van het gene wat een persoon er aan doet het te verminderen en hoe goed een persoon er mee om kan gaan. Hoe beter de persoon er mee om kan gaan en hoe vroeger een persoon begint hoe minder chronische klachten er zijn.

De c van CPTSS staat voor complex dit geeft aan dat het meerdere trauma’s zijn en er signalen zijn op meerdere gebieden. Chronische PTSS bestaat niet de signalen van een PTSS kunnen wel chronisch zijn. De signalen van PTSS zijn dezelfde als voor een chronische PTSS alleen bij PTSS zijn er up en down’s terwijl het bij chronische PTSS dagelijks is en vaak een gehele dag. De signalen van een cptss en mcptss zijn sneller chronisch dan de signalen van een PTSS.

Gevolgen

De gevolgen van chronische signalen van PTSS is dat ze moeilijk aan te pakken zijn en vaak dagelijks aanwezig zijn. Hierdoor heeft een persoon er vaak veel last van. De signalen zijn terug kerend waardoor er dagelijks hard aan gewerkt moet worden, terwijl de signalen zorgen voor meer vermoeidheid.

Een persoon kan hypergevoelig zijn voor geluiden, geuren woorden en alles kan een trigger zijn. Hierdoor kan een persoon een verscherpt gehoor krijgen, radar oren, en is extreem alert op alles wat rond om de persoon gebeurt waardoor de persoon niet meer kan doen waarmee de persoon bezig is omdat het word gestoord. De triggers verstoren het dagelijks leven en de persoon kan zelden zichzelf zijn. De dag word verstoord door triggers.

De signalen van stress angst of paniek nemen toe waardoor het dagelijks leven zeer veel veranderd en er minder mogelijkheden zijn. De persoon veranderd en kan minder goed zichzelf zijn. De siganlen lopen dagelijks hoog op waardoor een persoon meer kans heeft op een crisis. Doordat de signalen hoog en vaak voorkomen heeft een persoon meer last van lichamelijke klachten, spanningen van spieren en vaak overprikkeling. Hierdoor heeft een persoon meer stemmingswisselingen over de dag, kan minder goed slapen en dit kan ten koste gaan van het dag en nacht ritme en de voeding.

Chronische klachten kunnen ervoor zorgen dat een persoon minder goed kan functioneren en mogelijkheden op het aantal uren werken kan verminderen of werk niet mogelijk is. Hierdoor heeft een persoon meer kans op een depressie. Het functioneren kan op meerdere gebieden achteruit gaan waardoor er op meerdere gebieden meer problematiek ontstaat.

Doordat de klachten chronisch zijn is het voor een persoon vaak lastiger om het nieuws te volgen hier krijgt het snel herinneringen van en geeft extra stress. Vooral met heftig nieuws komt het extra hard binnen, waardoor het vastzittende gedachten kunnen worden die als een tornado of orkaan door het hoofd heen gaan. Hierdoor krijgt een persoon meer last van woord triggers die herinneren aan een woord uit het nieuws. Door vermijden kan een persoon dit normaal gaan vinden om meer en meer dingen te gaan vermijden, waardoor de persoon zelden buiten is en heel kort, de persoon zonder zich meer af van de wereld en kan in een sociaal isolement komen.

Door dagelijkse nachtmerries krijgt een persoon een slaap te kort, verdraaid het dag en nacht ritme en is overdag meer vermoeid. De persoon heeft zware buiten kan moeilijker tegen prikkels en heeft een extreem zware dag. De batterij van de persoon laad steeds minder op omdat een persoon steeds meer getriggerd word en minder goed slaapt waardoor het minder rust heeft en de rust kan verdwijnen. Hierdoor doet de persoon het met de helft of minder aan energie.

Chronische ptss signalen komen door niet behandelen, hierdoor heeft een persoon meer problemen met het aangaan van contacten met hulpverleners die ervoor hebben gezorgd dat de klachten toenamen in plaats van afnamen. Dit kan tot gevolg hebben dat een persoon hulp weigert.

Plan

De chronische signalen van PTSS worden vaak minder goed behandeld in de mentale gezondheidszorg. Vaak word er niet alert naar gekeken en worden de gevolgen ervan niet erkent. Het kan veel schade voor de persoon opleveren als er niet alert naar gekeken en gehandeld word. Chronische klachten worden vaak niet gezien als een lange termijn gevolg van de PTSS, de signalen worden vaak niet mee genomen in een traumabehandeling. Hierdoor heeft het meer kans dat het uitgroeien tot chronische klachten. De lange termijn gevolgen worden vaak niet gezien omdat er ook andere problematiek speelt of omdat veel hulpverleners werken in het hier en nu en niet verder kijken.

Het ligt aan de persoon hoever de signalen oplopen en wat de persoon er zelf aandoet door een zelfstudie te volgen of oor te letten op de signalen en deze aan te pakken. Chronische klachten kunnen niet verdwijnen, hierdoor moet een persoon leren met de klachten overweg te kunnen, lees hiervoor over de signalen op internet en de gevolegn die dit verder kan hebben voor uw gezondheid, lees hoe u de dingen kunt aan pakken bij huisarts.nl of via lotgenoten en probeer zoveel mogelijk uit en kijk wat werkt.

Chronische signalen kunnen voor een deel worden voorkomen door het aanpakken van de signalen en het behandelen van de PTSS met trauma therapie. De chronische klachten kunnen worden voor een deel worden voorkomen door actief te bewegen en de spieren soepel te houden door bijvoorbeeld, sport, yoga, of rek en soepelheidsoefening rug.

De signalen komen minder vaak op wanneer een persoon voldoende beweegt en doet aan yoga en relaxen minimaal 1 uur per dag. Door het bewegen blijven de spieren soepel waardoor er minder spanning en spierpijn komt. beweeg dagelijks minimaal 30 minuten actief. De chronische signalen zijn blijvend, het is een manier om mee te leren leven. Door te letten op de signalen die u nu heeft en te lezen over de gevolgen is er een aanpak die mogelijk is om het te hoog te laten oplopen. Maak gebruik van de code wind storm tornado en orkaan om de fase duidelijk te maken en meer balans te krijgen in signalen.

Breng een goede dag balans aan met activiteiten die nog wel goed gaan en die u leuk vind om te doen. Door de structuur aan te houden kunt u klachten voorkomen. In een goede structuur zit bewegen, hoofd lege door praten of schrijven, goed slapen, goede voeding, activiteiten actief en ontspannend.