Wat is het

Een persoon binnen de mentale gezondheidszorg word vaak complex bevonden. Als u een aantal aandoeningen tegelijk hebt, spreken we van complexe psychische problemen. Complex geeft niet duidelijk aan wat de problematiek is van de persoon, hoe ernstig het is of hoeveel last een persoon ervan heeft. Complexe problematiek kan groeien als een trauma die niet is behandeld naar een cptss. Complexe problematiek kan ook voorkomen wanneer er minder word geluisterd naar de signalen en hier niet alert op word gereageerd. De oorzaak van de complexe problematiek is belangrijk voor de behandeling, het contact met de hulpverlener en zegt veel over het resultaat.

herkennen

Complex geeft aan dat er problematiek is op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld wanneer een persoon een complex trauma heeft is het beschadigd op meerdere gebieden waardoor een persoon minder goed zichzelf kan zijn. Complex zegt niks over de ernst van het probleem, het geeft niet aan dat een persoon er veel of weinig last van heeft, het geeft geen duidelijk beeld wat nu de ware problematiek is. Doordat het al snel complex word genoemd zijn veel dingen minder goed bespreekbaar. Complexe problematiek kan ontstaan wanneer het voor een lange tijd niet duidelijk is welke diagnose juist is. De persoon krijgt hierdoor niet de gepaste hulp. Er word weinig gehoor gegeven aan de signalen die worden aangegeven of ze worden verkleind. Een persoon word vaak gezien als zeuren waardoor het als minder word opgeschreven. Complex kan ook in 1x wanneer een persoon cptss heeft.

Complex geeft aan dat een persoon meer hulp nodig heeft. De problematiek zorg voor een belemmering in het dagelijks leven, het zorgt er voor dat een persoon meer beperkt moet leven en minder mogelijkheden heeft. Complex wilt zeggen dat een persoon vaak moeilijker kan functioneren en dat een persoon een handleiding heeft. Omdat het op meerdere gebieden is heeft een persoon meer last van stemmingswisselingen, hierdoor is het belangrijk om de handleiding van de persoon te kennen om goed om te kunnen gaan met de persoon zodat die hiervan minder last heeft.

Complex wilt niet altijd zeggen dat het klopt, wanneer er beter word geluisterd naar de persoon zijn het vaak simpele dingen die het probleem veroorzaken of in stand houden. Omdat het als complex word gezien zijn de simpele oplossingen, complexe problemen met moeilijke oplossingen. Signalen als stemmingswisselingen, stress bui of een crisis zijn niet complex, maar omdat het hoort bij een diagnose word het complex gezien. Diagnoses geven vaak aan dat het complex is. Hoe meer diagnose hoe complexer het is. De diagnose worden door de instanties gesteld in korte termijn, vele personen hebben meerdere diagnose, wat het overzicht in de problematiek alleen maar onduidelijk maakt. Hoe meer diagnose een persoon heeft, hoe minder goed een persoon word geholpen.

gevolgen

Wanneer complexe problematiek niet word aangepakt, word het voor de persoon alleen meer complex en krijgt steeds minder hulp, omdat de persoon niet begrepen of gehoord word in de problematiek. Hierdoor gaat vaak de gezondheid van een persoon achteruit. Doordat er minder word geluisterd naar complexe problematiek, word een persoon minder gehoord en begrepen, hierdoor kan een persoon het gevoel hebben er minder toe te doen. Een persoon kan een verdraaid zelfbeeld krijgen of minder zelfvertrouwen, een persoon kan zich minderwaardig gaan voelen.

Door complex groeien vaak de signalen en buien door en is er een veel grotere kans op regelmatig een crisis of crisis gedachten. De gedachten kunnen vastzittende gedachten, maalgedachten of traumagedachten zijn die de gehele dag een persoon bezig houden. Hierdoor veranderd een persoon erg veel, waardoor er ook meer negatieve gedachten zijn met alle gevolgen van dien. Door de wachtlijsten moet een persoon lang wachten dit verergert de kwaal, een persoon moet een zwaar beroep doen op de omgeving en dit leidt uiteindelijk tot zwaardere en duurdere zorg en soms van meerdere personen.

De buien voor een persoon komen onverwachts waardoor een persoon hier vaak weinig invloed op heeft, de persoon is meer hooggevoelig en heeft meer triggers, het word vaak minder goed begrepen en er is weinig begrip voor. Signalen kunnen door hulpverleners worden uitvergroot en zeer ernstig worden opgeschreven of verkleind waardoor het veel te mild is, of negeren waardoor er niks word opgeschreven. In alle gevallen is er geen duidelijk beeld en is de persoon de dupe van het rapporteren. Personen met complexe problematiek worden vaak minder goed begrepen en dit kan ervoor zorgen dat een persoon meer verstoten word door naasten of familie, hierdoor staat een persoon vaak alleen in de problematiek.

Plan

Complexe problematiek word vaak minder goed behandeld binnen de mentale gezondheidszorg. De reden complex is in veel gevallen, langere wachten, geen gepast of gerichten behandeling. Complex word vaak aangeven om er minder aan te doen, het is complex en daarmee te moeilijk om aan te pakken. De persoon krijgt vaker minimale zorg (pappen en nat houden). Wanneer een persoon complex, word het minder snel aangenomen voor hulp, de persoon is minder goed door te verwijzen. Personen staan vaak langer op de wachtlijst voor start van hulp. Terwijl de hulp diret nodig is en niet kan wachten. Complex word vaak in gezet als een manier om minder te doen voor de persoon, vaak werkt het in het nadeel van de persoon. Complex helpt mensen vaak niet verder, er is minder overzicht over de signalen.

Blijf vragen om gepaste hulp die u kan helpen in het herstel, start een eigen onderzoek naar u zelf om meer te leren van de signalen en hoe u deze kunt aanpakken met de hileka methode. Zoek de signalen op en kijk naar moeilijke oplossingen en kijk naar de lange termijn gevolgen en waar u deze aan kunt herkennen om ze te voorkomen.

Zorg voldoende ontspanning, door afleiding zoeken, ademhalingsoefening, of door meer te relaxen. Zorg ervoor dat u de zorgen en dingen die u bezig houd uitspreekt en niet opkropt. schrijf zoveel mogelijk gedachten van u af en houd dagelijks een dagboek bij met overzichten en schema’s om een duidelijk beeld te hebben en te houden over de problematiek.

Hoe meer duidelijkheid u kunt geven aan een hulpverlener hoe minder complex het word gezien, dit kan door het dagboek, eigen inzicht in de problematiek, het duidelijk verwoorden of door de juiste hulpvragen te stellen. Laat het woord complex zoveel mogelijk los, het zegt weinig over de echte problematiek, door er minder aan te denken en te kijken naar alle dingen die wel goed gaan, de stapjes die u heeft gezet, door het positief te bekijken houd u motivatie dingen aan te pakken.