Wat is het?

Wanneer een persoon bij de crisisdienst komt word vaak de vraag gesteld. het is een rare vraag als een persoon een crisis heeft, het is toch logisch wat de persoon hier komt doen en waarom de persoon hier is. Het is zeer verwarrend voor een persoon. Voor een persoon kan het overkomen als is mijn dossier wel gelezen, moet ik nu weer opnieuw beginnen. Het is toch wel overgedragen? Voor het gesprek heeft een persoon al meer vragen dan het binnen kwam. Het gesprek heeft vaak veel indruk.

Herkennen

Wat is de reden voor komst? Hebben jullie het niet gehoord dan de afgelopen paar uren of dagen, ik heb een crisis dit heb ik toch gemeld, ik geef het al die tijd al aan, maar er komt geen actie. Omdat er al vaak is gebeld, maar het druk is en er geen tijd is voor de problematiek. Omdat het zo hoog oploopt ben ik zelf maar gekomen omdat ik hulp nodig heb er is geen gehoor gegeven aan het bellen. Vaak word een persoon of heel laat terug gebeld of niet terug gebeld.

Wat is de reden voor komst? Omdat er actie nodig zijn het te stoppen en het niet alleen kan. het is een crisis en er geen persoon die alleen uit een crisis komt, het hoofd bij denken in de crisis en signalen blijven in crisis. De persoon belt al vaak enkele keren voor het bij de crisisdienst uiteindelijk komt. De persoon probeert ook meerdere optie, zoals naasten, hulplijn, mailen.

Wat is de reden voor komst? Omdat er verder weinig hulp is geboden en nu zo is opgelopen, de signalen lopen al een hele dag op, waardoor een persoon aan het begin van de avond al een crisis heeft. De persoon neemt wel contact op maar word weggezet als zeur, of ga even wandelen.

Wat is de reden voor komst? Omdat ik hier zelf ben neer gezet. Ik vind het niet nodig maar ja als er gebeld word kan ik er weinig aan doen. Het zijn dingen/gedachten van andere waarom ik hier ben. Vaak word de persoon aangemeld voor het bij de crisisdienst terecht kan. Hier is het vaak erg druk en er moet tijd worden ingepland. Hierdoor zou het probleem al duidelijk moeten zijn voordat de persoon komt, er is ook een oordeel geweest dat de persoon moest komen.

Wat is de reden voor komst? Het is een verwarrende vraag en het geeft het gevoel van onbegrip. Het is toch duidelijk dat de persoon een crisis heeft waarom dan nog een heel gesprek, het weer uitleggen. Het is voor een persoon al zwaar genoeg. De vraag roept meer vragen op en maakt het onduidelijker.

Behandelen

Wat is de reden voor komst? Geef niet aan dat de situatie zoals die is doorgegeven duidelijk is. De persoon moet met een crisis weer het gehele verhaal uitleggen, een persoon heeft al veel last van signalen en gedachten waardoor het vaak erg moeilijk en nog zwaarder is het te moeten herhalen. Het geeft het gevoel dat het niet gehoord word.

Wat is de reden voor komst? Vaak krijgt een persoon overdag niet de hulp van ambulante hulpverleners. In de avond en nacht zijn deze er niet en is een persoon aangewezen op de crisisdienst net als in de weekenden. Een crisisdienst is een nare ervaring voor een persoon, er gebeurt veel in korte tijd, het is belangrijk om dit goed te verwerken en te bespreken. Voorkom dat het trauma gedachten oproept.

Wat is de reden voor komst? Is het de bedoeling dat de situatie, gebeurtenis word uitgelegd of dat de persoon een hulpvraag stelt? Wanneer een persoon alleen een hulpvraag stelt is het sneller duidelijk en duurt het gesprek korter. Vaak is het niet duidelijk wat een persoon kan en mag verwachten van de crisisdienst of wat het inhoud. Vanuit ambulante hulp word het steeds gezegd bellen naar de crisisdienst mar zonder echte duidelijke uitleg.

Gevolgen

Wat is de reden voor komst? Geeft aan dat het niet is gerapporteerd anders was het gelezen, het geeft aan: of het leuk is hier heen te komen, zien jullie de ernst dan niet, wat denken jullie zelf dat ik hier kom doen? De persoon kan hierdoor het gevoel krijgen dat er niks is gebeurt in de tijd van bellen en er komen. Het komt over als onbegrip voor de situatie.

Een persoon voelt zich bij de eerste zin al niet begrepen. Er is blijkbaar nog steeds niet duidelijk naar al die gesprekken of na de zoveelste keer bellen. Hebben ze wel echt inzicht in wat ik nodig heb? Een persoon kan het als zeer naar ervaren. De persoon krijgt het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Na de crisisdienst heeft een persoon een zeer naar gevoel aan het hele moment crisis en is eigenlijk niet verder geholpen, wanneer het vaker voorkomt kan een persoon hier een trauma van oplopen, zich niet gehoord en begrepen voelen en meer hulp gaan weigeren, weerstand tegen hulpverleners.

Wat is de reden voor komst? Wanneer familie belt, kan de crisisdienst de politie inschakelen om de persoon naar de crisisdienst te brengen. Vaak gaat de crisisdienst iet zelf of alleen. Hierdoor heeft een persoon een extra nare ervaring aan de crisisdienst.

Wat is de reden voor komst? Wanneer een persoon in crisis is kan het vaak minder goed uitleggen wat het nu daar komt doen, als de persoon geen naasten heeft die mee gaan. Wanneer de signalen hoog zijn kan een persoon moeilijke gaan praten of moeilijker uit de woorden komen.

Wat is de reden voor komst? Hoe moet ik dat weten, ik heb geen idee wat ik hoe moet komen doen. Ik ben niet in crisis. Ik ben geen hulpverlener en ik heb niet zelf gebeld, het geeft het gevoel van dit word aangedaan.

Plan

Wat is de reden voor komst? Geef duidelijk aan wat de hulpvraag is en wat er per direct moet veranderen. Hiervoor is het belangrijk voldoende inzicht te krijgen in de signalen die u heeft en om duidelijke fase van wind storm tornado en orkaan te hebben. Door een duidelijk beeld van de gehele problematiek en niet alleen van het moment kan er een beter oordeel worden gemaakt.

Wat is de reden voor komst? In Nederland is te weinig hulp voor in de avond, nacht en weekenden voor personen die het nodig hebben. De personen zijn meer afhankelijk van naasten of hulplijnen of chat. Er zouden ambulante hulpverleners op deze tijden moeten werken (het is immer 24/7 zorg), waardoor een persoon altijd een vaste begeleider heeft in deze tijden, waardoor meer problematiek word gezien en kan worden aangepakt, met een vertrouwd persoon.

Wat is de reden voor komst? Heeft de naasten de problematiek wel duidelijk? Hoeveel heeft de naasten erin gedaan of betekend? Hoe dichtbij staat de naasten? Soms kunnen naasten bellen terwijl ze niks verder doen voor de persoon. Hierdoor komt er een heel ander beeld dan het is. Er word alleen gebeld in crisis, terwijl er meer dagen zijn zonder crisis maar de naasten niks van weet.

Wat is de reden voor komst? Kan een zeer nare vraag zijn voor de persoon, wanneer het er niet om vraagt maar door ander er is gekomen. Dit heeft veel invloed op het contact met hulpverleners en naasten. Hierdoor kunnen er meer ruzie ontstaan en contacten worden verbroken. De persoon gaat zich slechter voelen door de vraag, waardoor deze vraag beter niet gesteld kan worden.

Bespreek een crisis altijd na, een dag later of beter op hetzelfde moment. Door het bespreekbaar te maken en te kijken hoe het is verlopen en wat nog mogelijkheden zijn kan het worden verwerkt en meer met rust worden gelaten. Voor een persoon is het een zeer zware periode en moeilijke tijd en heeft extra steun en begrip nodig.

Schrijf na de crisisdienst de gedachten van u af, zodat u uw hoofd kunt legen en om het meer met rust te laten. Plan erna een moment van relaxen door een ademhalingsoefening en ga daarna iets doen wat u leuk vind. Kijk naar de mogelijkheden van sporten of bewegen hierdoor neemt een crisis vaak sneller af door te fietsen of te boksen.

Plan meer leuke dingen in een week en schrijf deze op in het positief dagboek. Houd het dagboek dagelijks bij met een compliment voor u zelf want er gaan ook veel dingen goed. Probeer in minder momenten het te gaan lezen, waardoor u meer positief blijft denken.

Maak een crisis noodplan voor de volgende keer om een crisis te verminderen, door 4 simpele stappen kunt u een fase terug. Het kost tijd en oefening maar door het vaak te proberen in lichtere buien word het gewoon zo te handelen.