Diagnose

Wat is het

Een diagnose word vaak vastgesteld door een psychiater, deze let op signalen en neemt vragenlijsten af om een diagnose vast te stellen. Alleen de hoofdbehandelaar kan medicatie voorschrijven en/of wijzigen en kan alleen een diagnose vaststellen. Het vaststellen van een diagnose kan een opluchting zijn dat u een naam heeft bij signalen, maar tegelijkertijd geeft het ook weer veel nieuwe en andere vragen. Een diagnose kan het leven van een persoon totaal veranderen.

De diagnose is niet passend bij de signalen die de persoon aangeeft. De diagnoses overlappen elkaar vaak voor 2/3 deel en zijn dus 1/3 deel anders. Hierdoor is er een grote kans dat er een verkeerde niet passende diagnose word gesteld. Zoals bij PTSS wat vaak verward word met een psychose. De herbelevingen als wanen of hallucinaties. De persoon heeft vaak al onderzoek gedaan naar een diagnose en wat het kan zijn. Het gesprek verliep niet lekker, de persoon kon zicht moeilijk uiten en krijgt die een andere diagnose.

iemand met ptss krijgt vaak een andere diagnose, de trauma worden anders omschreven als psychose of waanbeelden. Wantrouwen naar een diagnose kan voorkomen wanneer een persoon zich niet erkent in de diagnose en deze niet passend vind. Door het krijgen van veel diagnose en steeds nieuwe kan een persoon meer de hulpverlening gaan wantrouwen en de diagnose. De mening van de psychiater word als waarheid aangenomen terwijl de diagnose in 1 uur word gesteld en het het eerste gesprek is. De 2 personen kennen elkaar verder niet. Wanneer de mening van meerdere psychiaters er zouden zijn zouden ze allemaal iets anders zeggen.

Herkennen

Voor een persoon is de stap naar mentale gezondheidszorg vaak erg groot, hierdoor kan een persoon 2 tegenslagen in korte tijd hebben, wat vaak signalen verergerd. Een diagnose veranderd niks aan de persoon het iets wat een mening is van een persoon, niet alle signalen worden even goed bekeken en onderzocht. Door de mening van de persoon kan het leven van de persoon in 1 klap totaal veranderen.

Wanneer een diagnose net is gesteld is het lastig om te accepteren dat u het heeft. Hier gaat enige tijd overheen voordat u hier makkelijker mee kunt omgaan of over praten. Voor sommige geeft een diagnose een bevestiging van het gene dat ze al jaren vermoeden. Hierdoor geeft het stellen van een diagnose meer rust en kan er begonnen worden met een herstel.

De arts stelt aan de hand van een onderzoek, vragenlijsten en de signalen een diagnose vast. De arts let hierbij op de signalen van een diagnose, de signalen die u aangeeft zijn hiervoor belangrijk, zorg dat u duidelijk de ergste signalen begrijpelijk kunt overbrengen. Bijvoorbeeld hoofdpijn kan bijna bij elke diagnose voorkomen.  En op wat de arts waarneemt, door een lichamelijk onderzoek, of bloedonderzoek of door beeldvormend onderzoek zoals het maken van scan of foto.

De arts kijkt naar uw medische gegevens uit uw verleden. Welke klachten en diagnose heeft u al eerder gekregen? Is er een verband tussen de eerder klachten en deze klachten? De arts kijkt  naar uw levensstijl van nu. Heeft u gevaarlijk werk of werk onder hoge werkdruk? Bent u pas op vakantie geweest naar het buitenland waar een virus heerst? De arts kijkt naar uw reactie op de behandeling, heeft u voldoende ondersteuning, hoe reageert u op de medicatie, of deze aan slaat of dat er wijzigen nodig zijn.

Behandelen

Tips die u leest over de diagnose zijn vaak erg beperkt en vaak hetzelfde of komen op hetzelfde neer. Bij PTSS is een persoon hooggevoelig, ervaart veel angsten, heeft overeenkomsten met autisme en adhd. Over PTSS is nog niet veel geschreven, wanneer vele zoekwoorden met PTSS en … word ingevoerd in de zoekmachine. Hierdoor zijn er veel minder tips voor PTSS. Zoals bij het zoekwoord PTSS overprikkeld, wat zeer vaak voorkomt met zeer verschillende redenen zijn geen artikelen over, is geen informatie of tips.

Overprikkeld zijn is bij meerdere diagnose, het maakt niet uit door welke diagnose het komt, het gaat over wat u moet en kan doen bij overprikkeld zijn. De triggers die u heeft komen ook voor bij adhd, HSP en autisme, overprikkeld ook. Wanneer de diagnose uit de tip zou worden gehaald, is het een algemene tip die kan helpen bij het aanpakken van mentale problematiek of die kan helpen bij verlichting. De tip hoeft niet geheel te werken zoals het is omschreven, het kan een idee geven om de tip aan te passen zodat het meer werkend is voor u.

Zoek op de signalen die u ervaart, op kenmerken die horen bij PTSS, om meer tips te hebben en verder te kunnen. Door de tips te lezen over autisme die zeer dichtbij PTSS staat, heeft u meer mogelijkheden voor oplossingen in de aanpak van problematiek. Triggers word vaak gebruikt voor PTSS bij andere diagnose heet het prikkels, overprikkeld, hierop vind u meer informatie en tips om het aan te pakken.

Gevolgen

Te veel

Te veel/meerdere diagnose geeft een onduidelijk beeld. Door de onduidelijkheid kan het zijn dat een persoon geen gerichte behandeling krijgt, of de problematiek anders word gezien. Een persoon is niet geholpen met de diagnose, maar zorg voor meer leed. Een diagnose kan zorgen voor minder contacten of vermijden van contacten. wanneer een persoon een diagnose krijgt omdat er is gepraat over de persoon, kan het zijn dat de diagnose niet op de waarheid is gebaseerd. Hierdoor gaat het contact met anderen vaak achteruit.

Door te veel diagnose komt er een geheel verkeerd beeld van een persoon wat de persoon kan blijven achtervolgen, waardoor een persoon niet verder word geholpen. De signalen worden anders gezien waardoor deze minder prioriteit hebben. Er is geen duidelijk beeld welke signalen bij welke diagnose horen, of signalen worden gezin als ach valt wel mee, of genegeerd.

Te snel

Diagnose worden vaak snel gesteld binnen 1 gesprek. Hierdoor kan het zijn dat een persoon meer diagnose in 1 gesprek krijgt of in 1 jaar. Door te veel diagnose achter elkaar krijgt een persoon een verdraaid zelfbeeld, minder zelfvertrouwen en kan aan meer dingen gaan twijfelen. Diagnose zijn een verzameling van signalen, maar veel diagnose lijken op elkaar en hebben voor 3/4 dezelfde signalen. Hierdoor zegt een diagnose niet zoveel. een persoon heeft zelden alle signalen van een diagnose, de signalen die een persoon heeft kunnen ook bij andere signalen horen zoals

  • Overprikkeld bijvoorbeeld HSP, Burn-out, ADHD, (is een signaal waar eigenlijk maar weinig mee kan. Het signaal is op alle diagnose van toepassing die te diverse zijn voor meer duidelijkheid. )
  • Sociaal bijvoorbeeld anorexia nervosa, autisme, PTSS (is een signaal waar eigenlijk maar weinig mee kan. Het signaal is op alle diagnose van toepassing die te diverse zijn voor meer duidelijkheid. )
  • Stemmingswisselingen bijvoorbeeld Borderliner, depressie, dementie. (is een signaal waar eigenlijk maar weinig mee kan. Het signaal is op alle diagnose van toepassing die te diverse zijn voor meer duidelijkheid. )
  • Bij ADHD Autisme PTSS zijn veel overeenkomsten maar het zijn totaal verschillende diagnose. In de DSM 5
  • ADHD is eenneurobiologische ontwikkelingsstoornissen,
  • Autisme is een autismespectrumstoornis (ASS)
  • PTSS is een angststoornis.

Hierdoor zouden vele diagnoses minder van toepassing zijn als er alleen op het verschil word gelet.

Diagnose worden vaak snel gesteld waardoor er niet goed word gekeken naar de persoon en er verkeerde diagnoses worden gesteld. Ook komt het vaak voor dat personen veel diagnose hebben omdat er steeds nieuwe worden gesteld. Niet alle diagnoses zijn van toepassing meer maar blijven staan in het medisch dossier. Diagnoses worden vaak niet bij onjuistheid niet bij de andere psychiater gemeld, waardoor deze er niet op word aangesproken en de diagnose blijft staan in het medisch dossier, omdat deze ooit wel gesteld is. Fouten in het medisch dossier worden vaak niet verwijderd of aangepast.

Verkeerd

Verkeerd gestelde diagnose worden alleen verwijderd wanneer deze worden aangevochten en de persoon gelijk krijgt. Hiervoor is veel moed nodig en het kan voor een persoon te zwaar zijn om hiermee te beginnen. De stress kan bij een diagnose horen maar kan ook komen door werkdruk. De werkdruk word niet veranderd en alleen de diagnose aangepakt.

Na een diagnose worden veel signalen als mentaal probleem gezien terwijl het signaal gewoon menselijk is. Een persoon ervaart meer stress door het nieuws, het is heftig nieuws, de stress heeft als oorzaak het nieuws, dat de persoon meer stress ervaart op dat moment heeft niks te maken met de mentale problematiek.

Nieuw

De nieuwe arts heeft het recht u medisch dossier erbij te nemen en zich in te lezen, hierdoor kan de diagnose meer hetzelfde worden. Het aanvragen van een tweede diagnose stelling kan lang duren door de wachtlijsten die er zijn in de mentale gezondheidszorg. Ook zijn er vele psychiaters die geen patiënten meer aannemen voor een beoordeling. In de tijd dat een persoon wacht op de 2de beoordeling is er vaak geen therapie of behandeling

Een persoon kan 10 jaar later een diagnose terug horen die toen is gesteld en nu als behandel diagnose word opgeschreven. Het wil niet zeggen dat de persoon deze diagnose nu heeft of ooit heeft gehad. Het staat alleen in het dossier, maar om het niet word verwijdert blijft deze staan. De persoon krijgt voor deze diagnose wel medicatie als behandeling. Hierdoor neemt de persoon medicatie die niet bedoelt is voor de persoon en de juiste diagnose. Wat meer schade kan aanbrengen aan de gezondheid van de persoon.

Plan

Vragen

Hoe kunt omgaan met een diagnose? Klopt de diagnose? wat betekend de diagnose? Wat heeft u ervoor nodig de volgende stap te zetten? Wie wil u iets uitleggen of vertellen hierover? Wat kunnen andere voor u betekenen? Hoe gaat het nu verder, wat gaat er nu geburen, moet ik in behandeling, zo ja voor hoe lang en welke behandeling zou werken? Zorg voor zoveel mogelijk informatie van uw arts. Ga niet te veel zoeken op internet, hier vind u heel veel verschillende informatie en u gaat u van alles bedenken wat mogelijk zo kunnen gaan gebeuren.

Doe dagelijks ademhalingsoefeningen en yoga voor minimaal 15 minuten per dag om meer rust te ervaren in de onzekere tijd. Start met het dagelijks van u afschrijven van gedachten of dingen die vast houden. Start met een gezonde levensstijl van minimaal 30 minuten bewegen, gezonde voeding, voldoende nachtrust en activiteiten op een dag. Maak de schema’s van de signalen. Krijg inzicht in gedachten met wind storm tornado en orkaan of maak gebruik van de 4b methode of 5g methode. Maak de overzichten. Schrijf gedachten van u af. Neem u dagboek mee naar de hulpverlening en bespreek de problematiek. Door het te bespreken aan de hand van de overzichten kan het een stuk duidelijker worden.

Welke diagnose heeft u? Wat betekend dit voor u dat u een diagnose heeft? Wat zegt de diagnose over u? Wat merkt u in het dagelijks leven van de diagnose? Wat zijn lastige punten of signalen? Wat kunt u hieraan doen en wat heeft u hiervoor nodig? Wat zijn de lange termijn gevolgen ervan? Wat kunt u doen zoveel mogelijk de lange termijn aan te pakken? Welke punten kunt u aan pakken en voor welke punten heeft u ondersteuning nodig?Wat zouden naasten voor u kunnen betekenen?

Diagnose stellen

Wanneer een persoon een diagnose heeft gehad, word de diagnose gedeeld met andere, het is belangrijk om het alleen te delen met personen die dicht bij u staan en die u vertrouwd. Niet iedereen hoeft alles te weten, maak een overzicht wie u wat wilt vertellen. Het praten over de diagnose en wat dit met u doet is belangrijk voor het accepteren en het beginnen met herstellen. Allen samen kunt u de diagnose, de signalen en de toekomst aan, alleen is te zwaar om alleen te doen, het is belangrijk een persoon te blijven steunen en het samen aan te pakken, door bijvoorbeeld samen naar gesprekken te gaan.

Een diagnose word vaak vastgesteld door een psychiater, deze let op signalen en neemt vragenlijsten af om een diagnose vast te stellen. Alleen de hoofdbehandelaar kan medicatie voorschrijven en/of wijzigen en kan alleen een diagnose vaststellen. Het vaststellen van een diagnose kan een opluchting zijn dat u een naam heeft bij signalen, maar tegelijkertijd geeft het ook weer veel nieuwe en andere vragen. Een diagnose kan het leven van een persoon totaal veranderen.

Voor een persoon is de stap naar mentale gezondheidszorg vaak erg groot, hierdoor kan een persoon 2 tegenslagen in korte tijd hebben, wat vaak signalen verergerd. Een diagnose veranderd niks aan de persoon het iets wat een mening is van een persoon, niet alle signalen worden even goed bekeken en onderzocht. Door de mening van de persoon kan het leven van de persoon in 1 klap totaal veranderen.

Verkeerd

Vraag bij een andere instantie een second opinion aan, dit is door een andere arts die u gaat beoordelen op een diagnose. Geef aan van welke signalen u veel last heeft, hoe deze zijn ontstaan en wat er tot nu toe is aangedaan. Overtuig de behandelaar van de diagnose die u vind kloppen. Kom met feiten en overzichten, schema’s en een dagboek. Verzamel zoveel mogelijk bewijs wat u diagnose meer gelijk geeft. Bent u het niet eens met de 2 de vastgestelde diagnose neem contact op met PVP.nl de patiënt vertrouwenspersoon. Deze kan met u een klacht indienen en kijken wat meer passend is voor u en hieraan werken om dit voor elkaar te krijgen. Vraag juridische hulp bij het juridisch loket en vraag wat u verder nog kunt doen

Waarom heeft u wantrouwen over de diagnose? Wat klopt er niet aan? Is de diagnose vast gesteld na een aantal gesprekken en onderzoek? zelfonderzoek heb ik de diagnose? Hoe veel signalen komen overeen? Wat zeggen naasten of vrienden over signalen? Klopt dit met de diagnose? Maak een verslag van uw bevindingen. Welke diagnose zou volgens u juist zijn en waarom? Vraag om een second opinion bij een andere psychiater, iedereen heeft recht op 1second opinion, de voorkeur gaat uit naar iemand buiten de instelling, een onafhankelijk persoon. Vraag om eerst te luisteren en te kijken en dan pas het medisch dossier. Vraag een blanco verwijsbrief aan de huisarts, hierop staat u verleden korter omschreven waardoor niet het geheel word doorgeven.

Naasten kunnen zorgen dat het wantrouwen in een diagnose bespreekbaar is en helpen in het aanpassen van de diagnose. Door meer duidelijkheid van de persoon kan het anders worden gezien en anders worden beoordeeld. Sta de persoon bij in het moeilijke proces