Ervaringsdeskundige

wat is het?

Praktijkkennis van een ervaringsdeskundige werd in 1980 erkend als waardevolle aanvulling op kennis uit literatuur en onderzoek. Ervaringsdeskundige zijn personen met mentale problematiek, die aan de slag gaan met de ervaring om andere te hebben of te voorkomen dat ze ook dezelfde problematiek krijgen. Ervaringsdeskundige zijn er op vele manier zoals in een instantie, via een blog, via stappenplannen of chat. Er zijn vele manieren om een ervaringsdeskundige online te vinden de makkelijkste is sociaal media.

Herkennen

Ervaringsdeskundige willen graag andere helpen, ze weten hoe het is om problematiek te hebben en hoe dagen en buien kunnen zijn. Door andere te helpen hoeft niet steeds hetzelfde wiel te worden uitgevonden en kunnen er eerdere stappen of betere stappen worden genomen. Ervaringsdeskundige hebben ervaring met diagnose, hulp, signalen en buien, doordat de persoon zelf problematiek heeft gehad en zelf is hersteld hiervan. Hierdoor is het een perfect voorbeeld hoe het kan en dat het kan.

Ervaringsdeskundige kunnen coachen, motiveren. Ze weten wat het probleem is en kunnen hier makkelijk op inspringen uit ervaring en weten hierdoor goed wat kan motiveren of stimuleren om een stap te zetten of een dag door te komen. Ervaringsdeskundige zijn geschoold, voor ze aan de slag gaan. Voor de start zijn vaak strenge eisen. Het is een lange pittige opleiding, een persoon kan zichzelf hierin vaak tegen komen.

Ervaringsdeskundige en lotgenoten hebben vaak 1 verschil, de lotgenoten hebben het vaak over problematiek en de ernst. De ervaringsdeskundige heeft er een beroep van gemaakt om met de problematiek een ander te helpen. Het geven van voorlichting. Een ervaringsdeskundige kan voorlichting geven over het omgaan met een diagnose of met signalen, hoe u meer structuur kunt aanbrengen of welke stappen u kunt gaan zetten, met u mee denken.

Het begeleiden van herstelwerkgroepen. Herstelgroepen zijn groepen gericht op gesprekken over herstel. De ervaringen delen met elkaar en hiervan leren. Door naar elkaar verhalen te luisteren of door het bespreken van een onderwerp wat gaat over herstel kan een persoon dit gebruiken in het dagelijks leven. Het opzetten van projecten. Een ervaringsdeskundige weet vaak het beste wat kan helpen om beter te herstellen of om dingen anders aan te pakken. De persoon heeft vaak zelf ervaren of gezien waar het ook fout loopt.

Themabijeenkomsten organiseren bijvoorbeeld om de taboe rondom mentale problematiek te doorbreken of voor een beter contact met naasten wanneer er mentale problematiek is. Buddyproject. Met een buddy kan een persoon meer gemotiveerd worden dingen weer aan te pakken, vaak is dit een ervaringsdeskundige.

Behandelen

Ervaringsdeskundige bieden geen therapie, hierdoor zijn de gesprekken vaak anders en meer laagdrempelig en meer menselijker dan hulpverleners. Personen hebben vaak met een ervaringsdeskundige een beter contact , dan met hulpverleners, hierdoor word er vaak meer open gesproken. Ervaringsdeskundige worden vaak in de zorg in gezet maar er zijn veel mogelijkheden.

De ervaringsdeskundigheid wordt georganiseerd in patiëntenorganisaties, klankbordgroepen, cliëntenraden, zelfhulpgroepen en counseling. Ervaringsdeskundigheid kan van belang zijn bij de training voor een hogere mate van zelfstandigheid, bij preventie, revalidatie en het vinden van een gezonde levensstijl.

Gevolgen

Ervaringsdeskundige hebben vaak weinig in te brengen qua therapie of hulp. Omdat gesprekken vaak makkelijker verlopen is het jammer dat de inbreng zo klein is, en ervaringsdeskundige heeft vaak een ander beeld van de persoon als een behandelaar.

Plan

Om een ervaringsdeskundige te zijn hoeft u geen opleiding te doen, het kan wel wanneer u er geld mee wilt verdienen. Het starten van een website of bedrijf kan ook zonder een diploma, het gaat om de ervaring en coaching. Vroeger leerde men het vak bij leermeester met veel ervaring, hoe meer ervaring, hoe beter. Elke ervaring die er nu is, kunnen we gebruiken om problematiek bespreekbaar te maken, meer mogelijkheden te vinden voor de aanpak, en door het met elkaar te bespreken kunnen andere worden gesteund en meer begrip krijgen. Tegenwoordig is het meer: delen is weten

Als ervaringsdeskundige kunt u personen helpen signalen beter op te pakken en hierdoor minder buien te ervaren zoals met wind storm tornado en orkaan. Door een vaste structuur in het programma kunnen personen leren de verschillende fase van signalen, gedachten of buien. Als ervaringsdeskundige kunt u gedachten van u afschrijven en deze verwerken, terwijl u aan het schrijven bent. Hierdoor kunt u meer rust krijgen in gedachten en een voldaan gevoel van helpen. Het werkt motiverend wanneer de statistieken omhoog gaan met zelf geschreven artikelen.

Wat zou u willen delen met de wereld? Wat zou u willen dat ze van uw dagelijks leven weten met een diagnose? Waarmee zouden u andere kunnen helpen? Voor een ervaringsdeskundige begint zet het vaak veel stappen, de acceptatie diagnose, het herstel, ik kon het, zal ik het delen of niet, ik kan helpen. Vaak geeft het daarom extra voldoening.

Als ervaringsdeskundige kunt u andere leren hoe ze kunnen omgaan met een bui en wat ze kunnen doen wanneer ze er last van hebben. Hoe deze buien ontstaan en waaraan u het kunt erkennen. Het stoppen zou kunnen met afleiding zoeken met afleiding zoekers of door te kijken naar vorige momenten.