Wat is het

Verstuur een familiebrief. Dit is een brief waarin u uitleg geeft over dat ze bij een diagnose hebben vastgesteld. Deze brief is bedoel voor familie waar u minder contact mee heeft, om de familie toch op de hoogte te brengen. Of wanneer u het niet persoonlijk wilt vertellen, omdat u dit erg lastig vind. De brief kunt u per mail of post versturen.

Herkennen

Voorbeeld familiebrief

Beste familieleden,

Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik … heb. Ik heb al enige tijd last van … vandaar het onderzoek naar …  Ik heb voor de duidelijkheid de informatiefolder bijgevoegd, het zou erfelijk kunnen zijn. Misschien overval ik jullie en schik je nu van dit bericht, maar het is belangrijk voor mijn gezondheid en die van jullie dat jullie dit weet. Voor vragen verwijs ik jullie door naar …  in het ziekenhuis….. Op dit moment valt de diagnose …. mij erg zwaar en zou dit graag eerst beter willen verwerken .

Met vriendelijke groet

Naam

Behandelen

Wat komt er in een brief te staan? De gestelde diagnose en wanneer u deze heeft gekregen. De reden waarom uw de diagnose heeft gehad, de signalen en waarom u dit meld. Een doorverwijzing voor meer informatie naar uw behandelaar. De brief kunt u zo uitgebreid maken naar de hand van wat u kwijt wil aan de naasten. Voor een persoon kan het veel makkelijker zijn dingen uit te leggen via een brief dan via de telefoon of face to face. Het versturen van een brief of mail kan helpen het beter op papier te zetten om het duidelijker kenbaar te maken.

Gevolg

een brief kan anders begrepen of opgevat worden, hierdoor kan de boodschap niet geheel duidelijk over komen of als bijvoorbeeld een verwijt worden gezien. Hierdoor kunnen er vele discussies volgen, en nog veel over en weer worden verweten wat er wel en niet word gedaan of wat wel en niet klopt. Een brief is geen vervanging van het gesprek, het is een eerste uitleg van een diagnose, daarna zal familie u vragen stellen. De vragen kunnen lastig en zwaar zijn, vaak heeft familie weinig kennis van de diagnose.

Door erover te praten kunnen dingen worden opgelost en aangepakt, door het te verwijzen weet niemand er iets van en kan niemand u steunen. Voor een persoon kan het lastig zijn om alleen met de problematiek over weg te kunnen maar ervaart angsten, onzekerheid of twijfel om de hulp ook echt te vragen. Iedereen kan mentale problematiek krijgen, bij de ene persoon gebeurt het vroeg bij de andere later en ander hebben geluk. Naasten kunnen begrip hebben voor de situatie, maar vele hebben dit ook net. Dit heeft veel te maken met de taboe die heerst op mentale problematiek, waardoor onderwerpen veel moeilijker bespreekbaar zijn. Wanneer er meer taboe is in een familie word het contact vaak slechter.

De tijd tussen dat een persoon beseft dat het mentale problematiek heeft en de tijd wanneer een persoon het uitspreek is een zeer onzekere tijd, met veel vragen, zorgen, gedachten. De persoon kan dit niet uiten, twijfelt aan de reactie of wat er gezegd moet worden. Open zijn over mentale problematiek kan voelen als een opluchting, een persoon heeft het al die tijd voor zich gehouden en kan er nu gewoon over praten. Een persoon kan bang zijn voor de reactie die gaat komen, de persoon gaat uit van een negatieve reactie, of het klopt of juist is weet de persoon niet. De persoon heeft een oordeel over de naasten.

Wanneer een persoon een diagnose krijgt kan dit positief zijn omdat een persoon dit verwachte te horen waardoor reactie mild zijn, wanneer een persoon een andere diagnose krijgt, kan er negatiever tegen worden aangekeken, waardoor een persoon meer te maken krijgt met oordelen en vooroordelen. Familie is er wanneer het goed gaat met een persoon en wanneer het minder gaat. Goede familie zou een persoon steunen en willen begrijpen, mee gaan naar de gesprekken en helpen waar mogelijk is. familie zijn personen van zeer dichtbij, hierdoor is er al meer een drempel om dit soort dingen te bespreken.

Wanneer een persoon een diagnose heeft gehad, word het daarna alleen nog gezien als een persoon met mentale problematiek. Alle signalen zijn ineens problematiek, maar vaak horen ze gewoon bij de mens. De signalen zijn terug te vinden in lijstje online, een naasten kan alle signalen zien bij een persoon en op de manier reageren.

Plan

Door het uit te stellen, kan het zijn dat uw familie of naasten al op de hoogte zijn van de diagnose als u het wilt gaan vertellen., ze hebben dit dan gehoord van iemand anders en niet van u. Dit zorgt ervoor dat u scheven gezichten krijgt. Door het uitstellen, loopt u steeds tegen een punt aan van ja dan ga ik het vertellen, maar door dat punt steeds te verschuiven heeft u er meer last van dan het ook echt te vertellen en te delen.

Maak een afspraak met een familie vertrouwenspersoon van de instantie waar u onder behandeling bent. Deze persoon kan u helpen in het contact met uw familie of het uitleggen van diagnoses. Iedere instantie heeft zijn eigen persoon hiervoor het kan zijn dat het PVP heet, kijk op de website van uw instantie.

Bespreek de mogelijkheden wat de naasten voor u kan betekenen. Waar zou u hulp bij kunnen gebruiken, wat zou u willen dat een naasten voor u deed? Wat kunt u doen in geval van nood kunt u dan terugvallen op uw naasten of niet? Maak voor u zelf een overzicht met minimaal 10 punten wat u gaat doen als u in de stress zit om afleiding te zoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van relax oefeningen.

Maak een plan voor de toekomst, wat heeft u nodig om de situatie te verbeteren? Wat zou u kunnen helpen het beter te leren accepteren en om te gaan met de diagnose en problematiek? Door duidelijk inzicht te hebben van uw problematiek en de trigger achter de problematiek te weten is het makkelijker om de diagnose te accepteren en er mee om te gaan. Het is belangrijk veel te praten over de diagnose en uw zorgen hierover.

Naasten

Maak samen een doel wat u aankomende maand bereikt wilt hebben. Begin hierbij bij een klein doel als bijvoorbeeld elke week winkelen of koffie drinken en bouw dit langzaam uit tot grotere doelen. Door samen het proces te door lopen houd de persoon vertrouwen in de samenleving en heeft de persoon het gevoel ondersteund en begrepen te worden.

maak samen een plan wat duidelijk aangeeft wat u kunt verwachten wanneer u wel of niet geholpen word uw naasten en maak een crisis noodplan voor het geval van nood in 4 stappen weet u dan duidelijk of het een crisis is of niet en wat u dan moet en kunt doen. Laat u naasten duidelijk aan geven wat het aankan en wat uw naasten doet als het de naasten te veel word. Wanneer naasten de grenzen kunnen aangeven en nee kunnen zeggen is de kans op overbelasting kleiner.

De overbelasting komt door te veel stress, waar de naasten niet of slecht mee om kan gaan, daarnaast kan het een reden zijn dat de persoon geen nee kan zeggen en daardoor maar hooi op de vork blijft nemen en dit op een gegeven moment te veel word.