Wat is een inbewaringstelling ofwel ibs?

IBS = In Bewaring Stelling. Dit is een gedwongen opname met toestemming van de burgemeester of rechter. Dit krijgt u wanneer mensen uit uw omgeving vinden dat u een acuut gevaar voor uzelf, anderen of de omgeving bent. Bijvoorbeeld u heeft borderliner en heeft hier al jaren last van. Hierdoor heeft u suïcidale gedachten en wilt u een poging doen. De personen die u helpen of ondersteunen kunnen u niet bijstaan en helpen en vrezen voor u leven. Een ibs is ongeveer voor 1 maand, 3 weken opname en 1 week vooraf voor de beslissing van de rechter. Dit kan langer duren als er in deze periode een RM word aangevraagd.

Stap 1 Voor een IBS krijgt u enkele mogelijkheden met een toegewezen advocaat te spreken.

Stap 2 Voor een aanvraag van IBS is een geneeskundige verklaring nodig die een arts afgeeft. De arts geeft 3x ja op de volgende vragen en u weigert vrijwillig te worden opgenomen.

• Is er sprake van acuut gevaar?
• Bestaat er een vermoeden dat het gevaar door een mentale stoornis wordt veroorzaakt?
• Is een opname in een mentale gezondheidszorg-instelling de enige mogelijkheid om het gevaar af te wenden?

Stap 3 De verklaring van de arts word gestuurd naar de burgemeester die toestemming geeft voor een IBS bij de mentale gezondheidszorg. Hiervoor krijgt u het papier officieel ‘beschikking van de burgemeester inhoudende een last tot inbewaringstelling’. Heeft u dit papier niet gekregen vraag het aan uw behandelaar of via pvp.

Stap 4 de ibs kunt u stopzetten door een verzoek te doen aan de geneesheer directeur of via de rechtbank. Geef hier duidelijk in aan dat u geen gevaar meer bent.

Stap 5 bewaar alle papieren in een aparte map. Vraag hulp van PVP. Vraag uw medisch dossier op om te weten wat ze over u schrijven