Wat is het

Een mentaal plan heeft u nodig om mentaal gezond te blijven. het lijkt makkelijk om mentaal gezond te zijn maar wanneer er problematiek opspeelt ben u vaak te laat het nog aan te pakken. Een mentaal plan is bedoelt om zo lang mogelijk mentaal fit te blijven. Het is belangrijk al vroeg te beginnen met het zoveel mogelijk in controle houden van het brein.

Herkennen

Hoe meer duidelijk u heeft over de problematiek, hoe meer u kunt herkennen en erkennen en hoe meer inzicht u heeft in de gevolgen van de problematiek hoe beter plan u kunt maken voor de toekomst. Geeft duidelijk aan wat u kunt doen in welke fase, door gebruik te maken van de fase wind, storm tornado en orkaan.

Door de 4 fase is het duidelijk in welke fase u bent, wat u kunt verwachten en hoe u het kunt oplossen. Geeft duidelijk aan hoe u er mentaal voorstaat, het geeft een duidelijk beeld van de problematiek hoe deze nu is, welke stappen u direct kunt nemen. En plan kan zijn voor 1/2 jaar, heel jaar of meerdere jaren. Door de plannen te vergelijken met elkaar kunt u vorderingen of achteruitgang beter zien.

Het plan geeft duidelijk aan waar de grootste verandering moet komen en wat even kan wachten. Het plan is er om doelen te maken om verder te komen. Wanneer 1 signaal goed gaat kunt u verder gaan met 2 en de volgende keer 3 tegelijk. Het plan geeft in zich in de problematiek en de signalen. Door het maken van een overzicht van de signalen waar u last van heeft en hier bij te zetten hoeveel last u ervan heeft krijgt u een duidelijk beeld van de problematiek en wat als eerste moet worden aangepakt.

Hierdoor krijgt u meer inzicht in de problematiek, de ernst en wat dit kan betekenen voor u. Geeft een duidelijk beeld van de toekomst. Om een goed plan te kunnen maken is het belangrijk om te kijken naar de toekomst en de gevolgen te overzien wat er op de lange termijn kan gaan gebeuren. Door hier nu al rekening meer te houden, kunt u gevolgen voorkomen.

Wanneer u mentale problematiek wilt bespreken met andere is het belangrijk het duidelijk uit te leggen, op een manier die voor een ander begrijpelijk is, bijvoorbeeld aan de hand van een voorbeeld, een soort gelijke situatie, waarin u zeker weet dat de persoon zich zo moet voelen. Het kan helpen om een schema bij te houden of in een dagboek te schrijven om de juiste woorden te kunnen vinden van de problematiek en de ernst.

Hoe duidelijker u een omschrijving kan geven ov er de problematiek hoe duidelijker het kan zijn voor een ander, voor een hulpverlener, waardoor er een beter beeld is van de problematiek, waardoor u beter geholpen kan worden. Bijvoorbeeld wanneer u een angststoornis heeft, kunt u zeggen angstige gevoel van als je in een achtbaan gaat of een presentatie geeft? De angst die je dan ervaart ervaar ik elke dag en deze kan door PTSS extra hoog oplopen op een dag.

Behandeling

Het maken van de code en deze leren te gebruiken in het dagelijks leven, het voorkomen van mentale problematiek is dagelijks bezig zijn met de concentratie, geheugen, en het zoveel mogelijk verwerken en loslaten van gebeurtenissen, situaties en gedachten. Zoals de stoplicht methode. Een mentaal plan kan als een lijndraad worden gebruikt in gesprekken of om dagelijks mee bezig te zijn om te werken aan zo fit mogelijk blijven als een motivatie.

Positief denken kan helpen wanneer negatieve gedachten opspelen, door de negatieve gedachten om te zetten in leuke herinneringen gaan de gedachten sneller weer weg. Het is belangrijk om zoveel mogelijk problematiek uit te stellen waar mogelijk is, door het dagelijks oefenen en bijhouden van het geheugen, de concentratie en het verwerken van gebeurtenissen. Hoe rustiger het hoofd is, hoe meer controle u erover heeft, hoe minder kans op problematiek.

Om mentale problematiek voor een deel te voorkomen is het belangrijk om oplossingsgericht te kunnen denken in simpele makkelijk uitvoerbare oplossingen. Hoe simpeler de oplossing hoe sneller de oplossing een gewoonte is/word. Begin met iets wat u al lang wilde doen, maar er tot nu toe nog niet van is gekomen. In deze periode heeft u veel tijd voor het opruimen van spullen of weer meer orde aanbrengen in spullen. Om verveling tegen te gaan is een project starten een goede manier van afleiding zoeken. Bijvoorbeeld door het maken van een groot schilderij.

Gevolgen

Stop met piekeren en probeer manieren te vinden de pieker gedachten aan te pakken, piekeren kan zorgen voor slaapproblematiek, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, meer signalen en voedingsproblematiek. Veel mentale problematiek valt te voorkomen door simpel er mee bezig te zijn en gewoonte te veranderen. Door slechte gewoontes kan er meer problematiek op spelen op meerdere gebieden. Wanneer er minder inzicht in de signalen van stress of andere kan een persoon minder goed buien voorkomen of dat de klachten chronisch worden.

Loopt vaak erg snel op bijvoorbeeld van een dip naar depressie. De gevolgen van mentale problematiek zijn niet altijd te overzien of voorkomen. Mentale problematiek kan ervoor zorgen dat een persoon zeer beperkt word in het dagelijks leven en functioneren. Zonder plan heeft u minder zicht op achteruit gang en komt u er later achter wanneer er eigenlijk al hulp had moeten zijn. Hierdoor springt u te laat in bij de problematiek.

Op veel problematiek zit een taboe om het te bespreken, hierdoor is het lastig om het er over te hebben en zijn er veel vooroordelen. De taboe op het onderwerp maakt dat mensen veel later hulp gaan vragen, waardoor problematiek al groter is. Wanneer gedachten minder goed zijn verwerkt kunnen gedachten vastzittende gedachten worden, maal gedachten of trauma gedachten. Van deze gedachten kunt u meer problematiek krijgen.

Dwing uzelf een stapje terug te doen. Blijf niet elke keer vol gas geven dit is slecht voor de motor en gaat ie door kapot. Neem af en toe tijd voor u zelf en doe het rustiger aan, denk aan meer relaxen. Het is belangrijk om dagelijks u hoofd te legen door erover te schrijven, te praten of door het van u af te schilderen. Het is belangrijk om rust te vinden bijvoorbeeld door afleiding zoeken of een ademhalingsoefening.

Het uitleggen van mentale problematiek kan lastig zijn omdat niet iedereen hetzelfde denkt over problematiek of over woorden. Bijvoorbeeld wanneer iemand aan geeft stress te hebben, kan dezelfde stress voor een andere minder zijn en de persoon kan er geen last hebben, of een persoon ervaart het veel erger als de persoon. Het word stress is vaak niet voldoende, ook woorden als zwaar of licht is voor iedereen anders.,

Plan

Wat betekenen code wind storm tornado en orkaan voor u? hoe kunt u handelen in welke fase? Wat kan helpen in welke fase? Leer de codes kennen en ze aan te pakken door oplossingen en een onderzoek te starten naar u zelf en de signalen, te kijken welke oplossingen kunnen in welke fase. Wanneer een persoon een drukke tijd heeft ervaart het meer stress waardoor de concentratie achteruit kan gaan. Het is belangrijk hier goed op te letten en dagelijks te blijven lezen en het geheugen en de concentratie te trainen.

Geniet van het hier en nu en zorg voor leuke gezellige en vrolijke momenten. Schrijf deze op, maak er een foto van of een video die u herinneren aan het moment voor als u het een keer moeilijker heeft. Vraag op tijd om hulp wanneer signalen vaker terug komen of wanneer u zich meer zorgen maakt. Zorg ervoor dat u preventief te werk gaat en dat u erger voorkomt. Loslaten en verwerken van gedachten is heel belangrijk om mentale problematiek te voorkomen, door gedachten los te laten hebben ze geen invloed meer op signalen en gedachten waardoor er meer rust is. Wanneer verwerken moeilijker is of u zich meer zorgen maakt maakt het bespreekbaar.

Luister naar uw lichaam wanneer het vermoeid is, meer pijnklachten heeft, meer signalen en spring hierop in door meer rust, meer beweging en zorg een juiste balans. Het is belangrijk om een netwerk te hebben, het hoeft niet groot te zijn 2 of 3 personen kan ook, wanneer dit goede vrienden zijn die elkaar door dik en dun steunen.

Wat heeft u nodig voor de toekomst om mentaal fit te kunnen blijven? waar ligt nu de problematiek en gevaarpunten? Wat zouden signalen kunnen zijn die u zou kunnen krijgen ( erfelijk)? Het is belangrijk dagelijks 30 minuten actief te bewegen, om zoveel mogelijk signalen en gedachten los te kunnen laten. Door actief te sporten kunt u meer verwerken dan door wandelen.

Start een onderzoek naar u zelf. Van welke signalen heeft u veel last en kunt u aanpakken? Welke problematiek speelt er? probeer het overzichtelijk te maken in een mindmap? Houd dagelijks schema’s bij. Schrijf gedachten van u af en maak hiervan een overzicht. Maak aantekeningen van gesprekken zodat u niet alles hoeft te onthouden

Hoe beter u de grenzen kunt stellen en hou meer u zich consequent aan houd, hoe minder u gaat piekeren. Door grenzen en nee te kunnen zeggen raakt u minder snel overbelast door werkdruk. Wat kunnen positieve ontwikkelingen zijn na de tijd voor uw leven? Wat zou u anders willen doen als voor de tijd? Wat zijn nieuwe plannen voor de toekomst? Start met het maken of aanpassen van een toekomst plan en kijk wat u ervoor nodig heeft en hoe snel u kunt beginnen.

Hoe kunt u voorkomen dat uw gedachten meer vast blijven zitten en vastzittende gedachten of maal gedachten worden? Hoe kunt u de gedachten van u afzetten en los laten? Het is belangrijk om de gedachten te kunnen verwerken om mentaal fit te blijven. Maak een realistische weekplanning waarin de punten om mentaal fit te blijven duidelijk aan bod komen. Zoals actief sporten, ontspannen, bewegen, leuke dingen doen.