Wat is het?

Ieder persoon heeft negatieve trigger, de ene wat meer dan de andere en de ene persoon is eerder overprikkeld. Er zijn vele soorten negatieve triggers. De gedachten kunnen een trigger zijn van een persoon wanneer het veel piekert, de signalen van stress kunnen een trigger zijn, of een persoon kan een financiële trigger hebben.

In de samenleving word er weinig gedaan aan negatieve triggers die eigenlijk voor iedereen geleden. Triggers zoals niet op tijd komen. Veel mensen hebben er een hekel aan wanneer andere niet op tijd zijn, maar komen zelf ook niet op tijd. Negatieve trigger hebben een negatieve invloed op een persoon.

Herkennen

Wanneer een persoon meer last heeft van vastzittende gedachten heeft een persoon vaak meer woord triggers op een dag die negatief werken op het lichaam. Hierdoor heeft een persoon meer negatieve gedachten die gelinkt kunnen zijn aan een trauma. De aantrekkingskracht van het product is zo groot om het ook te kopen dat het moeilijk is controle te houden. Impulsaankopen kan een financiële trigger zijn wanneer een persoon vaak te spullen koopt die het eigenlijk niet nodig heeft.

Een persoon die hooggevoelig is heeft een verscherpt gehoor waardoor harde geluiden nog harder binnen komen. Harde geluiden zorgen voor een schrik reactie meer gedachten of meer stress. Vaak door dezelfde geluiden word een persoon getriggerd, bijvoorbeeld het overvliegen van een vliegtuig of het schreeuwen van een kind in de supermarkt.

Regelmaat; druppelen kraan. Het is geen hard geluid maar door de regelmaat blijft het lang triggeren waardoor het na afloop enige tijd duurt voor het weer “normaal” is. Uitingen van andere kunnen zorgen voor een negatieve trigger wanneer de uitspraken negatief zijn, een persoon het gevoel geven dat de persoon er minder toe doet. Door woord trigger kan een persoon een herbeleving krijgen die zeer negatief is, hierdoor ervaart het de gebeurtenis zoals deze toen was.

Door vooroordelen zijn veel mensen die negatief getriggerd worden en in een hokje worden geplaatst. De vooroordelen hebben vaak niks te maken met de persoon, en de persoon die het uit weet vaak weinig van de problematiek. Negatieve trigger komen ook voor door hulpverleners wanneer er bepaalde uitingen zijn of het gaat over een behandeling. De hulpverlener triggerd elke keer de persoon waardoor deze meer last heeft van signalen en negatief getriggerd word. Onduidelijkheid zorgt voor een negatieve trigger. Een persoon blijft onzeker en in afwachting van wat er gaat komen, dit geeft veel spanning en zorgen of vragen. Hoe langer het onduidelijk is, hoe meer een negatieve trigger het word met meer linken naar andere momenten.

Gevolgen

Van veel negatieve triggers word een persoon alleen maar negatiever in het gedrag, gedachten, gevoel en emoties. Een negatieve trigger kan zorgen voor zeer negatieve gedachten of voor stress buien. Door een negatieve trigger kan een persoon minder zelfvertrouwen hebben, een verlaagd zelfbeeld, minder goed komen tot dingen doen, minderwaardig voelen, meer gaan vermijden. Negatieve trigger kunnen het leven een persoon zwaar beïnvloeden.

  • Negatieve triggers van buiten kunnen ervoor zorgen dat een persoon meer binnen blijft omdat dit veiliger voelt voor de persoon. Hierdoor kan een persoon meer plekken gaan vermijden of contacten ontlopen, waardoor de kans groot is op een depressie of een sociaal isolement.
  • Financiële trigger = Aantrekking product – prikkel in uw hoofd – ik wil dat kopen – ik neem het me – het blijft in de kast liggen. Het geld is uitgegeven aan iets wat niet word gebruik, maar later heel hard nodig kan zijn. Het geld word op een verkeerde manier besteed waardoor er financiële problematiek kan ontstaan.
  • Geluid trigger – blijvende trigger – het blijft prikkels geven – het geeft hoofdpijn – de gedachten steeds sneller – overgeven. Een persoon word te veel getriggerd door geluiden waardoor het snel achter elkaar getriggerd word, hierdoor is er geen tijd om bij te komen en kunnen signalen en gedachten veel sneller oplopen waardoor er meer lichamelijke klachten kunnen ontstaan.
  • Gedachten triggers– blijvende trigger – tornado gedachten – hoofdpijn – overgeven. Hoe meer zuchten, hoe meer stress, het zuchten zorgt voor ontspanning. De gedachten zijn vastzittende gedachten of maalgedachten die nog niet zijn verwerkt of zijn losgelaten. Door de gedachten is er steeds een trigger die kan zorgen voor tornado gedachten, de gedachten zijn vaak niet door de persoon zelf te stoppen.
  • Hard trigger; boren, auto. Deze geluiden zijn vaak niet te voorkomen of te vermijden en hierdoor word een persoon vaak op een dag getriggerd.

Plan

Om gedachten triggers minder aanwezig te laten zijn is het belangrijk en duidelijk beeld te hebben welke gedachten de oorzaak zijn van de negatieve trigger, De gedachten die zorgen dat de gedachten meer negatief gestemd zijn, zijn belangrijk te erkennen aan de hand van vaste gedachten of van beelden in uw gedachten. Door eerder in te springen kunnen veel nare gedachten stoppen.

Geluid triggers kunnen verminderen door het overstemmen van het geluid door het opzetten van muziek en deze harder te zetten dan het geluid. Let hierbij wel op gehoorschade. Het is een tijdelijke manier die u voor het gehoor niet te vaak moet doen. Het kan lange tijd duren voor een persoon bij komt van geluiden van een dag of van een druk moment, het is belangrijk om te starten met afleiding zoeken en meer relaxen.

Financiële triggers kunnen verminderen door het bijhouden van een budgetplan, het volgen van een budget cursus en het bijhouden en op orde houden van de administratie. Door een maandelijks plan te maken van inkomsten en uitgaven is het bedrag aan het eind van de maand 0. De financiële trigger van te veel geld uitgeven kunnen u verminderen door een pas te laten blokkeren voor rood staan, hierdoor is op = op.

Schrijf de gedachten die te maken hebben met de negatieve trigger zoveel mogelijk van u af om het los te laten. Het is belangrijk om de negatieve lading op een positieve manier te uiten door te praten of te sporten of door het doen van een ademhalingsoefening.

Krijg een duidelijk beeld van welke negatieve triggers u last heeft en wat u graag zo willen veranderen hieraan. Door vaak simpele oplossingen heeft u uiteindelijk een groot resultaat. Wat zijn mogelijk bij de fase wind storm tornado en orkaan triggers? Wat zijn oplossingen voor tornado en welke voor storm? Wat helpt wel in wind maar niet in tornado?

Om van een trigger af te komen helpt het om te gaan bewegen naar een andere kamer van de plek en uit de kamer waar u nu bent. In de kamer blijven de signalen aan houden en verergeren, uit de kamer geeft meer rust.