Schuldgevoel

De persoon geeft zichzelf vaak de schuld, ik had dit kunnen doen of als ik het zo of o had gedaan. De persoon voelt zich schuldig over het trauma.Het schuldgevoel is niet iets wat zomaar weer weg gaat. Het is belangrijk om in gesprek te gaan hierover en om in therapie te gaan om het gevoel anders te bekijken. Vaak is een persoon zo beschadigd dat het schuldgevoel niet weg gaat.

Schuldgevoel zorgt ervoor dat een persoon de schuld bij zichzelf legt en hierdoor krijgt een persoon minder vertrouwen en zelfvertrouwen. Een persoon is veel onzeker en twijfelt veel. Het staat in de weg voor het opnieuw aan gaan van contacten. Iemand kan zich bijvoorbeeld schuldig voelen omdat hij de traumatische gebeurtenis overleefd heeft, terwijl dierbare anderen omgekomen zijn. De persoon heeft het gevoel dat het mee had moeten doen,het anders had gekund, voorkomen had kunnen worden.

Gevolgen

Het schuldgevoel is vaak niet terecht een persoon kan er vaak niks an doen dat het een trauma heeft opgelopen en nu is beschadigd in gevoel, gedachten en emoties. De persoon is slachtoffer. Het is tegen de wil van de persoon. Het schuldgevoel word vergroot waardoor een persoon meer kan gaan vermijden, een verlaagd zelfbeeld krijgt, minder zelfvertrouwen, meer afstand neemt van contacten. Een persoon kan veel last hebben van kwaadheid en heeft meer kans op een depressie.

Op de lange termijn kan een persoon zeer veel last krijgen met de gevoelens. Het kan de persoon zijn dagelijkse leven gaan beïnvloeden en hierdoor kan een persoon steeds meer beperkt worden in het dagelijks leven. Hoe langer het gevoel aanhoud hoe moeilijker het te behandelen is en het een chronisch schuldgevoel word waar een persoon dagelijks last van heeft en het dagelijks leven voor een groot deel bepaalt. Door deze gevoelens krijgt een persoon een minderwaardigheidscomplex en heeft een vergrote kans op een depressie. De persoon onderneemt geen actie voor de toekomst of het verbeteren van de situatie voor morgen.

‘Had ik dat nu maar niet gedaan’, of ‘Ik had dit kunnen voorkomen’ De gedachten zijn vaak begonnen bij de start van het trauma en komen met regelmaat terug in het hoofd. De gedachten komen vaker op dat een persoon het niet waard is om te leven om niet mogen te leven. Het is een gevoel waar een persoon dagelijks mee moet leren omgaan. Het gevoel maakt dat een persoon zich naar enige tijd steeds meer waardeloos gaat voelen. Zeker wanneer een trauma mag worden aangedaan en de persoon niet word opgepakt en berecht.

Komt vaak voor

Schuldgevoel is een buitengewoon veelvoorkomende vorm van emotionele pijn. Het is aangedaan, vaak iets naars, door een persoon regelmatig van dichtbij. Het geeft schade in de vorm van een trauma en van veel emoties. hoe langer de pijn aanhoud hoe meer onrust en stress een persoon heeft over de dag. De pijn neemt veel energie in beslag en is moeilijk los te laten. De gedachten houden een persoon bezig waardoor er veel minder tijd is voor het rustige normale leven.

Trauma

De persoon geeft zichzelf vaak de schuld, ik had dit kunnen doen of als ik het zo of o had gedaan. De persoon voelt zich schuldig over het trauma. Het schuldgevoel is niet iets wat zomaar weer weg gaat. Het is belangrijk om in gesprek te gaan hierover en om in therapie te gaan om het gevoel anders te bekijken. Vaak is een persoon zo beschadigd dat het schuldgevoel niet weg gaat.

MCPTSS

Een persoon met MCPTSS heeft hier vaak veel last van er zijn vele trauma’s die door je tijd zijn opgelopen en opgestapeld vaak zijn het trauma’s door meerdere personen. Hoe meer personen er bij betrokken zijn, of hoe meer situaties zijn gebeurt, hoe meer de persoon zicht tegen de samenleving gaat richten. Het is de schuld van de samenleving. Het gevoel van schuld gaat gepaard met lichamelijke reacties als versnelde hartslag, onregelmatige ademhaling en een gespannen stemgeluid. Door de hoeveelheid spanning i het lichaam kunnen klachten van hartpijnen of migraine vaker voorkomen.

Oorzaak

Schuldgevoel wordt veroorzaakt door de overtuiging dat we iets verkeerd hebben gedaan of een ander schade hebben berokkend, vaak is het tegen over gestelde waar en is de persoon geen dader maar een slachtoffer. Een schuldgevoel bij een trauma is vaak niet terecht. De persoon kan er weinig aan doen dat het is aangedaan of is misleid. De schuld ligt bij de andere persoon. Het gevoel word vaak vergroot wanneer de persoon die het heeft aangedaan niet word opgepakt of berecht. De persoon voelt zich hierdoor niet gehoord en begrepen en hiermee word het gevoel los gemaakt dat het mag worden aangedaan.

Bewust

Wees u ervan bewust dat het niet door u komt dat er nu een trauma is, u heeft geen schuld aan het trauma, het is aangedaan door iemand om welke reden ook, er is misbruik gemaakt van vertrouwen. Accepteren ik ben niet schuldig ik heb hier geen schuld aan. Door het te kunnen accepteren verdwijnt al een deel van het gevoel en kunt het meer met rust aten. Werk aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen door het volgen van een cursus of door er regelmatig over te praten en positieve dingen te ervaren.

Wanneer er geen gehoor word gegeven aan een trauma die is ontstaan en een persoon krijgt mentale gezondheidszorg kan het zijn dat een persoon word opgenomen of medicatie krijgt. Een persoon word opgenomen met een andere diagnose hierdoor krijgt een persoon meer het gevoel van schuldig zijn. Doordat er vaak ook andere diagnose worden gesteld in plaats van PTSS is EMDR vaak niet voorgeschreven voor het behandelen van het trauma. Hierdoor heeft een persoon er veel last van maar word er niet bij geholpen.

Trauma aanpakken

Het trauma word behandeld, maar hiernaast zijn vaak nog vele signalen die het gevoel los maken, zoals meer stress, angst of paniek. Door het trauma te behandelen word deze signalen wel iets minder maar kunnen ook getriggerd worden door herinneringen of geluiden. Houd een dagboek bij van de signalen waar u meer last van heeft. Hoe kunt u deze aan pakken en wat is ervoor nodig. Voor een schuld gevoel en waardeloosheid is dit vaak een vechtsport om meer zelfvertrouwen te krijgen in het kunnen en presteren. Door het er letterlijk uit te slaan of te schoppen (gecontroleerd) krijgt u meer rust in het gevoel en ontstaat er meer balans

Wanneer een trauma is behandeld en er gebeurt iets wat het gevoel los maakt kan een persoon een herbeleving of herinneringen krijgen aan het moment van het trauma dat is behandeld. Een geur geluid kan ervoor zorgen dat er meer gedachten stromen zijn die negatiever oplopen, het gevoel van schuld word vergroot en gedachten zijn negatief gestemd want het is mijn schuld. Trauma worden vaak niet geheel erkent en daarom niet allemaal besproken. Hierdoor blijven veel gedachten aan trauma’s in het hoofd en worden het traumatische vastzittende gedachten.

Zelfbeeld

Door het schuldgevoel krijgt een persoon een negatief zelfbeeld en minder zelfvertrouwen. Wanneer iets naars is aangedaan blijvend een persoon zich dit herinneren, hierdoor word het beeld van de persoon steeds meer negatief. Het schuldgevoel wat komt van het trauma zorgt ervoor dat een persoon vaak minder sociaal is, minder voor zichzelf opkomt en hierdoor kan meer problematiek ontstaan.

Het schuldgevoel word vergroot waardoor een persoon meer kan gaan vermijden, een verlaagd zelfbeeld krijgt, minder zelfvertrouwen, meer afstand neemt van contacten.Schuldgevoel zorgt ervoor dat een persoon de schuld bij zichzelf legt en hierdoor krijgt een persoon minder vertrouwen en zelfvertrouwen. Een persoon is veel onzeker en twijfelt veel. Het staat in de weg voor het opnieuw aan gaan van contacten. Schuldgevoel en wantrouwen zijn problematiek die u met hulpverleners moet bepreken om het aan te pakken. Voor beide is alleen positieve ervaring wat het zou kunnen veranderen.

Praat

Praat over het verbeteren van de toekomst, maak plannen en doelen die het leven weer op de rit kunnen krijgen. begin met kleine stappen en bouw deze langzaam uit. Hoe vaker u een doel bereikt hoe meer motivatie het geeft om door te gaan. Probeer positieve in het leven te staan door het doen van leuke dingen of het gewoon om te gaan draaien en juist de dingen te gaan doen die goed zijn. Het blijven denken over het gevoel maakt het erger door personen te ontmoeten de positief zijn kan u weer meer vertrouwen krijgen in personen. Niet iedereen is zoals die persoon.

Schrijf

Schrijf of schilder zoveel mogelijk gedachten van uw af en maak u hoofd leeg, schrijf boeken vol met de gedachten. Start daarna een relax oefening zoals een ademhalingsoefening, uw hoofd krijgt meer rust en u kunt beter relaxen. Maak een overzicht van activiteiten die u leuk vind om te doen. Plan deze in, wanneer het gevoel oploopt, neemt u de lijst en voert u 1 van de activiteiten uit. Bij terugkomst schrijft u er een positief stukje over. De gedachten aan het positieve kunnen helpen als helpende gedachten bij het nare gevoel.