Wat is het

Uitstelgedrag is het uitstellen van taken die men eigenlijk wil of moet doen en waarbij men weet dat het uitstel waarschijnlijk niet goed is en tot moeilijkheden of extra stress zal leiden. Uitstel gedrag staat vaak in de signalen lijsten van een diagnose, maar elk persoon heeft last van uitstelgedrag. Het uitstellen van aanpakken van dingen komt vaak door gedachten die bezig houden, waar u zich zorgen overmaakt. Hierdoor is het makkelijker om het niet te doen, maar de gedachten worden hierdoor juist vaak veel erger. Uitstelgedrag hebben zowel personen met mentale problematiek als hulpverleners. Het uitstellen van iets doen, waardoor er meestal meer problematiek ontstaat. De problematiek zorgt ervoor dat er minder word begrepen en opgepakt.

Elke dag is een morgen, dus eigenlijk gaat een persoon het nooit doen. Hierdoor kan een persoon het zijn leven lang uitstellen. Door het uitstellen is er geen goede planning waardoor veel dingen gebeuren op het laatste moment of al te laat. Op het laatste moment alles doen zorgt voor veel stress en geen moment om er beter over na te denken, het zorgt vaak voor problemen, terwijl ervoor vaak tijd genoeg was om het aan te pakken.

Door het niet op te schrijven voor een ander tijdstip of geen afspraak te maken om het als nog te gaan bespreken kan het snel worden vergeten, waardoor de persoon het nog een keer moet vragen. Misschien is een woord wat veel vragen oproept. Het is geen ja en gen maar een twijfelen ergens in het midden. Misschien gaan doen is het uitstellen van het daadwerkelijk gaan doen. Eens een keertje is zeer onduidelijk wanneer het keertje is. Eens een keertje kan altijd zijn, het geeft tijd of datum wanneer u het gaat doen. Het geeft meer onzekerheid.

Herkennen

Het bedenken van redenen waarom het niet op dat moment kan gebeuren. Door het te laten is de kans groot dat het niet gebeurt ook niet op een later tijdstip. De persoon bedenkt een smoes om zich er onder uit te praten door bijvoorbeeld te zeggen dat er te weinig tijd was om het af te hebben, om de druk te vermijden of niet toe te hoeven geven dat het niet perfect was of niet wil/kan inleveren. Gebrek aan korte termijn doelen stellen. Door doelen te hebben van 1 week kan een persoon meer gemotiveerd worden om grotere doelen aan te pakken. Door uitstelgedrag worden er zelden weekdoelen gemaakt die kunnen bijdragen aan het herstel.

Onze keuze voor druk doen omdat het druk is een snelle samenleving waar veel veranderd word er veel uitgesteld. Dingen die makkelijk aan te pakken zijn worden vaak wel aangepakt in een drukke periode, maar grotere taken worden vaak uitgesteld tot het niet meer anders kan. Gebrek aan overzicht omdat er minder goed overzicht is, is het niet duidelijk wat wel en niet is gedaan en wat nog moet.

Het geeft meer drukte in het hoofd en zorgt voor pikeren en maalgedachten. De gedachten blijven er mee bezig tot het is aangepakt of opgelost. Hierdoor blijven veel dingen liggen omdat het maken van een overzicht vaak te veel inspanning kost en vooruit word geschoven. Door sociaal media word een persoon vaker afgeleid door geluiden van een nieuw bericht, hierdoor zijn er meer onderbrekingen in het werk, waardoor het werk steeds word opgeschoven en opnieuw gestart moet worden.

Wanneer een persoon veel stress ervaart in het dagelijks leven, probeert de persoon zoveel mogelijk de stress te vermijden, hierdoor worden meer dingen zoals boodschappen doen uitgesteld. De stress zorgt ervoor dat personen meer pijnklachten hebben waardoor het ook niet mogelijk is om dingen te doen. Gedachten zijn voor een groot deel van invloed op het uitstellen, wanneer een persoon positief denkt stelt het vaak minder uit dan wanneer er gedachten stromen zijn of de persoon meer last heeft van trauma gedachten.

Door faalangst en het niet aandurven een opdracht uit te voeren of niet te spreken, kan zorgen voor uitstel gedrag. Een persoon ervaart veel stress en angst waardoor het dit niet wilt doen en het vaak ook niet lukt. Wanneer een persoon overtuigt is van het feit dat een persoon het al had moeten weten of kennen kan het zelfvertrouwen verminderen. Doen jullie eerst maar eens iets”. De persoon kiest er bewust of onbewust voor om meer achterover te leunen en af te wachten tot een ander iets gaat doen voor de persoon. Hierdoor stelt de persoon het moment uit om zelf in actie te komen.

Signalen

A

 • Activiteiten niet op pakken of aanpakken
 • Afleidingen, moeilijk concentreren
 • Afwas staat er vaker en langer
 • Angsten

B

 • Brievenbus vaker veel post

C

 • Concentratie laag

D

 • Dag beginnen is moeilijk
 • Depressie
 • Doelen korte termijn niet aanwezig
 • Doen vermijden

E

F

 • Faalangst
 • Financiële problematiek niet openen post

G

 • Gebrek aan geloof of hoop
 • Gedachten zijn er veel

H

 • Haast
 • Herbelevingen

I

 • Interesse afgenomen

J

K

 • Kan later ook
 • Kan het toch niet

L

M

 • Mentale problematiek
 • Morgen dat doe ik morgen wel
 • Motivatie laag

N

 • Negatieve gedachten of gevoelens
 • Nerveus worden voor activiteit begint

O

 • Opruimen is vaak minder
 • Opstarten is niet mogelijk of zeer moeilijk

P

 • Perfectionisme
 • Piekeren
 • Plannen te veel , te druk, geen overzicht

R

 • Reden altijd een reden om iets uit te stellen

S

 • Slecht slapen
 • Smoezen bedenken om het niet te doen
 • Stress en onrust

T

 • Teleurstelling door anderen
 • Tijdsbesef verminderd

U

 • Uitstellen maar u verschrikkelijk voelen

V

 • Vergeetachtig
 • Vermoeidheid
 • Verwerken langzamer
 • Vol hoofd

W

Z

 • Zelfdiscipline laag
 • Zelfvertrouwen laag
 • Zorgen maken

Gevolgen

Uitstelgedrag zorgt ervoor dat u steeds minder gaat doen en u veel voor uitschuift waardoor er veel problematiek kan ontstaan.Een persoon ervaart meer signalen die hoger kunnen oplopen, de gedachten houden bezig aan het moment dat het dan toch moet gebeuren. Het uitstellen maakt het doen alleen maar moeilijker.

Door het gebrek aan inzicht kan een persoon het uitstelgedrag minder opvallen, het gedrag hoort bij de persoon en het is voor de persoon normaal om minder vaak de post te openen en het bij te houden. Door dat er minder inzicht is kunnen veel soorten problematiek ontstaan op financieel, lichamelijk en metaal gebied. Het ontbreekt aan overzicht en en inzicht waardoor het 1 grote warboel word.

Door een gebrek aan overzicht kan een persoon zich moeilijker concentreren en het geheugen slaat het minder goed op door de vele gedachten die met het onderwerp te maken hebben. Een persoon word minder alert op dingen die gedaan moeten worden, waardoor een persoon minder overzicht heeft. Waardoor er problemen kunnen ontstaan op financieel gebied.

Door uitstelgedrag voelt u zich minder trots op uzelf, u bent sneller vermoeid en het is slecht voor uw immuunsysteem. Door de stress en zorgen die u ervaart kunt u meer pijnklachten ontwikkelen. Door uitstelgedrag van hulpverleners word problematiek minder goed gezien, waardoor er veel niet word geregeld of niet word aangepakt. Dit kan het contact in de weg komen te staan.

Het uitstellen kan een nieuwe gewoonte worden waardoor een persoon meer kan gaan vermijden zoals bij een PTSS of depressie, dat een persoon minder gaat doen of dat dingen minder goed gaan. Door contact momenten uit te stellen kan een persoon meer vereenzamen en kan een persoon in een sociaal isolement komen en een depressie oplopen. Een persoon is overdag meer vermoeid door de stress. Waardoor het vaak moeilijk kan eten.

Plan

Focus u op het resultaat van de acties die u gaat nemen om minder uit te stellen. Door te letten op de signalen die het uitstel gedrag veroorzaken, kunt u het gedrag veranderen. Houd u vast aan de vaste regel: wat nu kan nu doen en niet uitstellen. Maak een takenlijstje die u dagelijks af vink met wat is gedaan, dit geeft motivatie de rest ook te doen. Plan zoveel mogelijk afwisselt.

Hang op de plekken waar u regelmatig langsloopt de dingen die u nog moet gaan doen, zo ben en blijft u er alert op, waardoor de kans groter is dat u het ook echt gaat doen. Door afleiding zoeken het schema met 10 punten op te hangen kunt u uzelf leren beter om te gaan met signalen en op tijd stappen te ondernemen. Om minder uitstel gedrag te hebben is het belangrijk om een goede dagplanning te maken en u hier consequent aan te houden, hoe meer u het dagelijkse schema onder de knie krijgt hoe meer het uitstelgedrag zal verminderen. Maak een planning voor een dag niet te lang en niet te vol, kijk hoeveel taken u per dag aan kunt zodat elke dag alles is afgevinkt en alle noties weg zijn. De dag is klaar en alles is af, het was een goede dag.

Start een onderzoek naar de signalen en de oorzaak die het uitstel gedrag veroorzaken. Het gedrag kan te maken hebben met gedachten die niet zijn verwerkt, werkt eraan deze meer los te laten door erover te praten of te schrijven. Leer zoveel mogelijk van vorige momenten, dat u meer heeft uitgesteld, wat was de oorzaak? Waarom ging u meer uitstellen? Hoeveel heeft u uitgesteld voor deze dag, deze week? Door er een duidelijk beeld van te krijgen en te kijken aar de oorzaak kunt u meer mogelijkheden vinden het aan te pakken. Evalueer elke week voor uzelf hoe het gaat, maak er een verslagje van in het dagboek om er een overzicht over te hebben en de vorderingen te kunnen zien.

Maak wekelijkse kleine doelen die u wilt gaan bereiken en gaan aanpakken. Begin klein en bouw langzaam uit. Zorg dat de doelen realistisch zijn en dat u niet te veel vraagt van u zelf, hierdoor kunt u te veel stress oplopen en overspannen raken. Beloon u naar een week proberen en voor de inzet, dit helpt de nieuwe week weer met frisse moet te starten.

Verdeling is een taak te groot om in 1x aan te pakken verdeel het over de dag in 2 of 3 stukken, let wel op elke keer dat u er weer aan begint gaat het steeds meer tegen staan om te doen. Wanneer u bijvoorbeeld examen heeft is het leren erg veel door het in stukken te leren en meerdere keren op een dag blijft het vaak beter hangen.

Zorg er voor dat wanneer u bezig bent met iets dat u zo min mogelijk word gestoord, dit leid alleen maar af waardoor de concentratie minder word. Door een rustige omgeving kunt u effectiever en efficiënter werken. Ik ga = verander uw denkpatroon in ik ga … doen hierdoor is er direct een actie die u kunt gaan uitvoeren. Wanneer u zegt ik wil, dan word het vaak niet gedaan. Ik wil geeft meer aan dat u het wel wilt maar wanneer het word uitgevoerd is de vraag.

Dingen die u nu kunt doen, doe die nu. Leg de lat niet te hoog, en kijk goed wat u aan kunt en wat goed gaat. Neem niet te veel hooi op uw vork dit geeft alleen maar meer klachten. Een goede planning kan het gedrag veranderen door inzet en doorzettingsvermogen kan het gedrag veranderen. Het is belangrijk om te accepteren dat u met regelmaat dingen uitstelt, hierdoor kunt u zich meer gaan focussen op de oorzaak. De mentale gezondheidszorg kan u helpen met het verwerken van gedachten die kunnen zorgen dat er meer rust is waardoor u minder uitstelt.