wantrouwen

Wat is het?

Over diverse diagnoses staat in de signalen dat ze wantrouwig zijn en achterdochtig. Maar regelmatig komt het wantrouwen door een van bovenstaande punten, hierdoor is het bij ieder persoon zo dat hier door het wantrouwen groeit. Heeft de persoon last van het signaal van een diagnose of heeft de persoon last van de omgang van de samenleving?

Herkennen

In het begin van de diagnose heeft een persoon nog weinig wantrouwen alleen in het trauma. De persoon heeft niet eens meer wantrouwen. Door hoe de samenleving de persoon ondersteunen en begeleiden is bepalend hoe veel wantrouwen de persoon krijgt. Hoe meer er gebeurt en hoe minder er verbeterd, hoe meer wantrouwen in de samenleving.

Door een traumatische gebeurtenis is het lastig om op een persoon of plek te vertrouwen. Dit komt omdat personen geweld hebben gezien/meegemaakt of omdat de persoon een ongeluk heeft gehad. Door na een ongeluk in uw auto te stappen en langs de plek te rijden, komt u over de angst om niet meer te rijden en verwerkt u het trauma. Door niet te rijden bouwt u een fobie op en word het lastiger om weer te rijden.

Behandeling

Voor een goede samenwerking moet er de waarheid gezegd kunnen worden, duidelijkheid, moet het vanuit beide komen. Door weinig met iemand om te gaan en in het contact niet positief is, zal de band negatief kleuren. Door discussies/gesprekken over feiten/meningen en waarheden / niet waarheden en veroordelen/ oordelen. Als vertrouwen beschaamd is, is het niet makkelijk te herstellen en het kost veel tijd, energie en doorzettingsvermogen, maar waar een wil is, is een weg. Informatie eerlijk duidelijk, simpel, kort is voor een persoon met mentale problematiek makkelijk te volgen. Een afspraak is afspraak en tijd is tijd.

Gevolg

Het wantrouwen word vaak aangedaan waardoor de reactie is ik vertrouw het niet en ik voel me niet veilig. Door de plaatsen te mijden, lijkt het of u zich beter voelt, maar in werkelijkheid vermijd u steeds meer plaatsen en steeds een deel van de samenleving. Door ruzie en grote woorden die de volgende dag niet gemeend/geloofd worden. Tijdens ruzie worden er vaak dingen gezegd die niet zo zijn bedoeld of ze moeten anders worden opgevat en dit blijft wel vaak hangen. Deze feiten komen regelmatig terug in discussies.

Door niet samen te werken en door weinig voor iemand over te hebben en niet te kunnen bouwen op personen. Door geen vertrouwen in elkaar is samenwerken niet mogelijk. Door iedere keer het verleden te betrekken met toen was dit en toe dat, nee dat klopt niet het is zo en zo en nee ik heb gelijk en niet te kijken naar de toekomst word de relatie niet beter.

Plan

Schrijf u reden van uw wantrouwen aan de samenleving op. Door het op te schrijven en uw gedachten op schrijven verwerkt u al een deel van uw reden. Waarom heeft u geen vertrouwen in de samenleving wat is er gebeurt, probeer het zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Schrijf een op wat u graag veranderd zou willen zien, wat is er voor nodig om dit te behalen, door te bekijken hoe u dit kan veranderen ziet u weer mogelijkheden.

Probeer in mogelijkheden te blijven denken. Vul hiervoor het trigger schema in. Maak voor uw zelf een schema waardoor uw weer wat vaker naar buiten gaat en wat gaat doen. Plan dit in het begin 1 x per week voor een maand en bereid dit steeds vaker en langer uit. Het vertrouwen om weer buiten zo komt weer terug. Vul hiervoor het afleidingsschema in.

Door dagelijks de hersenen te blijven trainen voor een gezond geheugen en de goede concentratie, door bijvoorbeeld elke dag spelletjes te spelen waarbij concentratie geboden is en daarnaast het maken van puzzels. Door het dagelijks trainen van de hersenen loopt u minder risico op problematiek in de hersenen.