Wat is het

Vastzittende gedachten zijn gedachten die niet verwerkt zijn en in het hoofd blijven hangen. Ze komen zomaar op zetten en het is moeilijk deze gedachten los te laten. Vastzittende gedachten zijn vaak gedachten die op komen in een periode dat er meer stress is, meer gebeurtenissen achter elkaar of heftig nieuws. Als het teveel achter elkaar gebeurt blijft het hangen in de gedachten en kan een persoon het moeilijk los laten.

De gedachten zijn vaak niet verwerkte problemen of zorgen over een andere persoon. Lang rond blijven lopen met deze gedachten kan zorgen voor meer mentale problematiek. De gedachten komen veel overeen met piekeren en malen, vaak omdat het onduidelijk is of geen oplossing voor mogelijk is.

De vastzittende gedachten zijn de eerste signalen dat er iets meer aan de hand is. het is belangrijk deze gedachten serieus te nemen en goed te verwerken om er geen last van te houden en om een manier te leren hiermee overweg te kunnen. Wanneer klachten aanhouden is het belangrijk ze goed in de gaten te houden en op tijd om hulp te vragen.

Vastzittende gedachten kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven en hoe een persoon zich voelt. De gedachten maken vaak somber en down en het hoofd voelt zwaar en vol aan, waardoor sommige zaken minder goed gaan.

Vastzittende gedachten zijn vaak van momenten van zorgen, verdriet of dingen die niet willen loslaten. De gedachten kunnen bij iedereen vastzitten, personen met mentale problematiek zoals bij een trauma hebben hier vaak veel last van. De vastzittende gedachten zijn vaak storend en nadrukkelijk aanwezig waardoor het dagelijks leven van een persoon gaat beïnvloeden. Vastzittende gedachten kunnen zijn in en na een periode van gebeurtenissen. De gedachten nemen na de laatste gebeurtenis geleidelijk af.

Vastzittende gedachten zijn een teken van problematiek en de eerste verschijnselen van mentale problematiek. De problematiek kan niet worden verwerkt of niet volledig waardoor de persoon de situatie niet kan loslaten. De vastzittende gedachten kunnen zorgen voor meer mentale problematiek en een persoon kan meer stress of onrust krijgen. Het hoofd voelt vaak als vol aan omdat de gedachten voor een groot deel van de dag aanwezig zijn.

los laten moeilijk = controle = Er is controle over de hoeveelheid gedachten die door het hoofd gaan en de gedachten zijn wel af te leiden. De gedachten houden een persoon meestal wakker. De gedachten zijn te verminderen maar komen wel vaker op. De gedachten blijven vaker in het hoofd hangen. dit komt vaak omdat het probleem niet is verwerkt of u er geen rust in heeft gevonden.

Gevolgen

Gedachte zijn vaak wisselend maar hoe langer de gedachten aanhouden hoe negatiever ze worden. Hoe langer gedachten aanhouden hoe meer ze van invloed zijn voor de rest van het enken en uw stemming bepalen. Vastzittende gedachten kunnen zijn voor een periode maar zoals bij PTSS ook blijvend aanwezig zijn.

Door de vele gedachten is het moeilijk te concentreren op iets op te schrijven of het maken van een puzzel. Het hoofd voelt steeds voller aan waardoor er steeds minder ruimte is voor het geheugen en zaken op te slaan, het lezen gaat vaak lastiger. Door de gedachten die vast zitten is er steeds minder ruimte gedachten en herinneringen op te slaan. Het geheugen word meer vol van de gebeurtenissen die vastzitten. In het begin lukt het nog onderscheid te maken tussen positieve en negatieve gedachten. Na een periode met alleen vastzittende herinneringen kan een persoon op de langere termijn vaak alleen negatieve dingen opslaan.

Het houd de persoon een deel van de dag bezig, waardoor de persoon steeds meer word beperkt in het dagelijks leven en zaken lastiger gaan. Hoe langer het aanhoud hoe langer het bezig houd, en hoe moeilijker de gedachten te stoppen of te veranderen zijn. Het geeft vaak een hele druk in het hoofd en de persoon bouw steeds meer lichamelijke klachten op. De persoon heeft vaak hoofdpijnen en druk in het hoofd.

Vastzittende gedachten kunnen zorgen voor een crisis. Gedachten worden erger en negatiever aan de hand van de situatie die is gebeurt. De gedachten en het malen en de zorgen maken ervoor dat het een groot ding word in het hoofd en het minder overzichtelijk word. De persoon word meer somber en heeft grote kan op een depressie, door de gedachten gaat een persoon vaak minder naar buiten omdat de persoon zich minder goed voelt. Wanneer negatieve gedachten niet worden gestopt kunnen ze de overhand nemen in uw hoofd.

Door dat de gedachte vastzitten slaapt een persoon vaak minder goed, wat veel stress geeft en daardoor minder goed kan functioneren op de werkvloer.

Plan

Wat zijn dingen die u leuk vind? Hoe kunt u de gedachten veranderen en aanpakken? Het loslaten van gedachten is vaak wanneer u er een andere gedachten voor in de plaat zet. Hoe vast zitten de gedachten en hoeveel last heeft u ervan? Kunt u het zelf aan of heeft u toch hulp nodig? Vraag op tijd hulp om te voorkomen dat gedachten te veel gaan vastzitten en er mentale problematiek ontstaat. Probeer niet de gedachten te stoppen door er niet over te willen denken, hierdoor gaat u er juist vaker over na denken.

Wat was de grootste trigger? Hoe kunt u dit de volgende keer anders doen? Wat zou u anders doen, anders aanpakken? Het is belangrijk de gedachten niet de overhand te laten nemen en uw zinnen te verzetten. Ga op zoek naar minimaal 5 activiteiten die de gedachten kunnen veranderen. Schrijf deze op en hang ze op een zichtbare plek in huis. Beweeg dagelijks 30 minuten actief om gedachten te veranderen en alles eruit te sporten en te bewegen. Plan dagelijks 15 minuten aan ademhalingsoefeningen en afleiding zoeken. Vermijd enige tijd het nieuws en maak een planning van maximaal 2 vaste momenten om het nieuws te bekijken en te lezen voor maximaal 30 minuten, hierdoor houd het vaak minder vast.

Wat zijn de vastzittende gedachten? Wat is de oorzaak hiervan? Wat maakt het dat het zo vast houd? Hoeveel houd het u bezig? Wat is het gevoel er achter? Hoe zijn uw gedachten vandaag? Wat ging er goed en wat minder? Waren ze positief of negatief? Veel blijvende hangende gedachten? Wat kunt u leren van deze dag en zou u morgen anders doen? Houd dagelijks een dagboek bij met aantekeningen, gedachten en schema’s. Weet hoe u kunt handelen in alle fase en met alle soorten gedachten. Maak hiervan een duidelijk overzicht en een stappenplan hoe u kunt handelen het kan herkennen en hoe u het kunt verwerken.

Wat heeft de vorige keer geholpen in deze fase? Wat hielp niet? Als u terug kijkt naar vorige momenten dat u deze gedachten had wat zijn punten die goed waren? Wat minder goed en welke verbetering zou u nu toepassen? Leer door regelmatig terug te kijken aan eerdere momenten.

Wat betekend voor u een crisis? Wat moet er gebeuren, wat zijn de mogelijkheden, hoe kunt u er uit komen? Maak aan de hand van het crisis noodplan een eigen plan die u door de fase heen helpt. Praat zoveel mogelijk de gedachten van u af, schrijf over uw gedachten en zorg dat u hoofd minder vol aanvoelt. Door te praten kunt u al een deel van de gedachten verwerken. Dior er over te schrijven kunt u ze meer loslaten op het moment en meer inzicht krijgen.

Gedachten stromen komen vaker voor. De gedachten stromen komen vaak voor bij vastzittende gedachten. De gedachten zijn vaak negatiever en blijven hierdoor vaak langer hangen. Positieve gedachten komen vaak minder snel op of worden sneller vergeten. Zeurende herhalende gedachten. Gedachten waar u al vaak over heeft na gedacht. het hoofd dwingt de persoon er nog een keer en nog een keer over na te denken. Het kan zijn dat er steeds meer dwanggedachten komen.

Zinnen verzetten werkt vaak nog goed. Bij vastzittende gedachten helpen vaak de oplossingen van code storm en tornado erg goed en kunnen de gedachten afnemen. Door afleiding zoeken kunnen gedachten vaak nog veranderen in meer positief. Door meer positieve ervaringen en gebeurtenissen is de kans vaak dat een persoon minder vastzittende gedachten heeft.

Cursus loslaten. De behandeling bij de mentale gezondheidszorg bestaat vaak uit het loslaten van de gedachten. Er is vaak geen therapie voor maar gesprekken met een psycholoog. Gedachten kunnen veranderen door anders denken, door afleiding te zoeken of erover te praten. De gedachten verwerken en loslaten. Is voor veel personen vaak een probleem als dit vast zittende gedachten zijn. De gedachten willen vaak niet los. Vraag hulp en praat over de zorgen die u bezig houden.