wat is het

Een trauma hoeft geen PTSS te zijn, een nare gebeurtenis hoeft niet altijd te zorgen voor een trauma. Wanneer u geen last heeft van de hoofd signalen van PTSS nachtmerries en herbelevingen is de kans klein dat u veel last heeft van een trauma. Een nare gebeurtenis kan een persoon verwerken, de persoon kan nieuwe stappen zetten en hiermee verder gaan.

PTSS is een diagnose die u krijgt naar het meemaken van een zeer nare gebeurtenis. Een persoon hoeft er niet direct last van te hebben dit kan ook later opkomen. Vaak word de diagnose gesteld binnen de 6 maanden gesteld, doordat een persoon veel last heeft van de signalen of word beperkt in het dagelijks leven. Bij andere kan het zijn dat de PTSS pas word vastgesteld naar jaren.

PTSS hoeft geen blijvende diagnose te zijn, het is erg afhankelijk wat de persoon heeft meegemaakt, hoe de persoon in het leven staat, de persoon kan omgaan met de situatie, welke hulp er is geboden, wat er is veranderd, of de persoon naasten en steunfiguren heeft. De ene persoon lukt het beter te herstellen van de PTSS als de andere persoon. Hoe meer een persoon heeft mee gemaakt hoe lastiger het is om te herstellen.

Een PTSS krijgt de persoon vanaf het moment van de gebeurtenis. De persoon heeft er alleen geen last van waardoor het niet word onderzocht of de diagnose word gesteld. De signalen die horen bij PTSS zijn op het moment minder van sommige zijn al wel aanwezig. Het trauma is opgelopen en hier kan een persoon later veel last van krijgen.

Wanneer een persoon een nare gebeurtenis heeft gehad wil het niet altijd zeggen dat de persoon er ook direct veel last van heeft, vaak is dit wel het geval. Bij sommige personen kan het in de aard van de persoon liggen, het is gebeurt, het was naar en ik moet verder. De persoon stort zich dan op bijvoorbeeld het werk, groot voor doen. De gebeurtenis is tot de dag dat de persoon er last van krijgt niet verwerkt waardoor het als zeer heftig kan worden ervaren als de persoon er wel last van krijgt.

De persoon heeft te weinig stil gestaan bij de impact van de gebeurtenis op de gezondheid, het voelde op het moment goed om zinnen te verzetten en door te gaan. Over een trauma kan een persoon heenkomen als het zich kan storten op werk of school. De persoon verkropt de gebeurtenis en gaat verder met het leven. Wanneer er iets naars gebeurt kan dit voor de persoon een druppel zijn en dat het als nog veel last geeft.

Bij sommige personen is het zo naar en heftig geweest dat ze het niet zien als een trauma of het gevoel hebben van het trauma, sommige personen durven er niks aan te doen. Het voelt voor de persoon erg onveilig waardoor het voor een persoon niet mogelijk is te verwerken. Jaren later komen de gevoelens van pijn, angst en stress boven, waardoor dan pas duidelijk wordt dat er sprake van PTSS is.

Herkennen

In de loop van enkele dagen of weken kunnen gedachten aan een nare gebeurtenis afnemen en langzaam meer naar achter in het hoofd gaan. Hierdoor heeft een persoon veel minder last van signalen van PTSS, waardoor deze niet gesteld word. De persoon heeft geen last van een trauma of signalen hiervan, zoals bij een auto ongeluk of een scheiding.

Van een trauma kan een persoon lange tijd geen last hebben. Een persoon lijkt het goed verwerkt te hebben en kan door met het dagelijks leven. Sommige personen storten zich op werk en proberen het aan de kant te zetten. Vaak is het effect van korte duur en krijgt een persoon op de lange termijn meer last van PTSS signalen.

De gedachten, herinneringen, het beschadigde stuk is niet iets waar iemand over heen kan stappen, het verzetten van zinnen en het gaat wel weer. Een persoon is beschadigd in het gevoel, gedrag, emotie en gedachten. Een persoon moet leren omgaan met de gedachten aan het trauma, met de herbelevingen en nachtmerries die bij PTSS horen.

Trauma gedachten komen te pas en te onpas opzetten en hier is weinig controle over, deze gedachten zorgen voor herbelevingen van het moment zoals het toen gebeurde. De persoon ervaart hetzelfde in het gevoel, gedachten en emoties. De trauma gedachten komen dagelijks terug en zorgen voor veel piekeren en malen en kunnen zorgen dat u meer in het verleden bent dan in het hier en nu.

Nare gebeurtenissen maakt iedereen mee, de ene gebeurtenis is makkelijker te verwerken als een andere gebeurtenis, hierdoor kan de ene gebeurtenis makkelijker blijven hangen dan een andere gebeurtenis, waardoor u van de ene gebeurtenis meer last heeft als van een andere gebeurtenis. Het duidelijk hebben wat de gebeurtenis met u doet en hoeveel last u ervan heeft maakt duidelijk hoeveel impact het heeft op uw dag en uw gezondheid.

Een persoon krijgt meer last van de signalen van PTSS zoals vermijden, alertheid, herbelevingen of nachtmerries. Een persoon kan hierdoor vaak slecht slapen en is hierdoor prikkelbaar overdag. Voor een persoon kan het erg moeilijk zijn om te blijven werken en de dagelijkse dingen te blijven doen. Het kost een persoon steeds meer om de dingen te blijven doen zoals het dit deed.

De signalen die een persoon ervaart zijn vaak erg heftig en extreem, het kan te pas en te onpas komen opzetten en lang aanhouden. Hoe meer signalen een persoon heeft hoe meer invloed het heeft op de persoonlijkheid een het dagelijks leven met mogelijkheden een persoon kan het hierdoor meer als uitzichtloos gaan zien. Een persoon kan snel last krijgen van chronische klachten van de PTSS wat zorgt dat een persoon regelmatig pijnklachten ervaart. Voor een persoon is het vaak onzeker hoe een dag verloopt, door onverwachte trigger, oplopende signalen of gedachten, of onverwachte dingen.

Wanneer u een trauma heeft opgelopen heeft u vaak negatieve herinneringen aan het moment, voelt u zich regelmatig als in het moment, slaap u vaak slechter, heeft u minder concentratie, heeft u vaak minder zin dingen te ondernemen, bent u meer alert op de omgeving, ervaart u meer wisselingen in gevoel, emoties en gedachten. De gedachten en signalen hebben meer invloed op de dag, houden meer bezig, zijn moeilijker te stoppen of te veranderen, zijn vasthoudend, komen te pas en te onpas opzetten. Dagelijkse dingen worden lastiger of alles voelt zwaarder.

Behandelen

Een PTSS word gesteld als signalen minimaal 6 maanden aanblijven die te maken hebben met PTSS volgens de dsm5 PTSS. De signalen die eerder verminderen door een andere dagstructuur, door meer rusten of door te gaan sporten of praten, zorgen dat het geen PTSS is. Wanneer een persoon nog niet veel heeft meegemaakt kan het vaak makkelijker dingen verwerken en loslaten als een persoon die al veel heeft meegemaakt.

Wanneer een persoon een goede balans kan houden in het dagelijks leven zijn er vele mogelijkheden om de dagelijkse dingen te blijven doen. Wanneer een persoon veel stemmingswisselingen heeft of slecht slaapt heeft dit een grote invloed op de dag en het functioneren waardoor minder mogelijk is. Hoe meer motivatie een persoon heeft, hoe meer goede steunende contacten en hulp hoe meer kans op een volledig herstel.

Na een behandeling kan een persoon hersteld zijn en geen last meer hebben van het trauma, of trauma gedachten, maar een persoon houd vaak wel restverschijnselen zoals meer prikkelbaar of hooggevoelig. Een persoon moet hier mee leren omgaan.

Van een PTSS kan een persoon volledig herstellen als het trauma behandeling heeft gehad en heeft leren omgaan met de signalen. Voor de persoon kan het erg lang goed gaan en geen last van trauma gedachten of van het trauma. Wanneer er iets gebeurt wat heftig is of herinnerd aan het gene wat is gebeurt an een persoon weer herbelevingen krijgen of trauma gedachten.

Met de behandeling word er gewerkt het stukje van het trauma te verlichten alleen het ergste stuk. Hierdoor blijft de rest van het trauma onbehandeld en kan altijd boven komen. Met een behandeling kan de gebeurtenis niet uit uw hoofd worden gehaald, worden gewist, het is en blijft iets wat u heeft meegemaakt. Het is afhankelijk of het terugkomt van hoe goed een persoon het heeft verwerkt en de dag en toekomst weer kan oppakken.

Een PTSS die niet word behandeld kan gaan groeien en een persoon kan steeds meer last krijgen van trauma gedachten of hoge signalen. Hierdoor kan een persoon worden beperkt in het dagelijks leven. Een persoon ervaart de signalen als chronische problematiek, waardoor simpele dingen als boodschappen doen moeilijk kunnen zijn.

Een trauma waar een persoon veel last van heeft wat niet word behandeld zorgt ervoor dat een persoon steeds meer herbelevingen gaat krijgen, slechter kan slapen, problemen krijgt bij sociale contacten en voeding. De engst van het trauma en uw beleving hiervan blijven hetzelfde maar komen vaker voor.

Gevolgen

Wanneer u PTSS heeft ervaart u meer stress en angsten op een dag, deze nemen regelmatig toe, zijn er veel schommelingen in gevoel, gedachten en emoties, deze lopen geregeld door elkaar. Een PTSS zet het leven van een persoon totaal op zijn kop. De persoon ervaart veel gedachten die te maken hebben met het trauma, hoe het is gebeurt en hoe het is verlopen. Wanneer u een PTSS heeft kan het uw dagelijks leven gaan beïnvloeden. Hierdoor gaat u slechter slapen, heeft u minder concentratie, voelt het hoofd voller aan, gaat u meer vermijden of situaties ontlopen, om geen signalen te ervaren.

Wanneer een persoon denkt geen PTSS te hebben en door blijft lopen, kan het zijn dat een trauma en trauma gedachten op een later tijdstip gaan toenemen. Hierdoor kan een persoon er lang geen last van hebben en later een PTSS hierdoor is de behandeling voor de PTSS veel langer. De persoon is beschadigd bij het oplopen van het trauma en dit heeft invloed op de tijd naar het trauma. Zo kan een persoon minder vertrouwen houden of minder zelfverzekerd zijn, maar dit als een signaal zien en niet linken aan het trauma.

Een nieuwe gebeurtenis kan zorgen dat een persoon weer meer last krijgt van trauma gedachten of signalen van PTSS, dit kan bijvoorbeeld zijn bijna rouw. Heet kan komen door bijvoorbeeld negatief nieuws wat een trigger geeft waardoor er meer gedachten opspelen, Een persoon krijgt bij de PTSS vaak veel triggers en kan meer alert en waakzaam zijn, hierdoor kan een persoon veel moeilijker tegen geluiden, de geluiden kunnen trauma gedachten oproepen.

Een persoon ervaart nog met regelmaat het gevoel en de gedachten van het trauma, of het opnieuw gebeurt, dit heeft grote invloed op een dag en op de lange termijn. Hierdoor kan een persoon zich vaak vies voelen, zoals bij misbruik. Een persoon kan hierdoor zich meer machteloos voelen, een schuldgevoel hebben.

Een persoon kan minder vertrouwen krijgen in andere of een laag zelfbeeld krijgen. Het is lastig om contacten aan te gaan of te onderhouden. Een persoon kan door angsten of veel stress meer gaan vermijden van plekken die aan het trauma herinneren of personen die angst gevoel geven.

Plan

Het is belangrijk te weten of u de signalen van een PTSS ervaart en hoe lang u deze heeft en of deze oplopen. Hoe meer signalen u ervaart hoe meer kans u heeft op een trauma. Om het PTSS te noemen moeten signalen minimaal 6 maanden bestaan. In de dsm kunt u zien waaraan u moet voldoen om het een PTSS te noemen. Hierbij staat van hoeveel signalen u minimaal last moet hebben en welke signalen hierbij horen. Een PTSS gaat niet vanzelf over, hiervoor is een behandeling en verwerking van PTSS en het trauma nodig. Het is niet dat u een trauma oploopt en dat het weer afzakt, naar vele jaren kan een persoon er nog veel last van hebben.

Het is niet 100& duidelijk vast te stellen dat er geen trauma aanwezig is, hiervoor is onderzoek nodig door een psycholoog en door uzelf. Door te kijken waar u last van heeft en de signalen te vergelijken met die van een trauma. Hiervoor is het belangrijk de signalen en gedachten goed bij te houden en te weten wat het met u heeft gedaan. Hiervoor kunt u een dagboek gebruiken, een onderzoek starten, of schema’s bijhouden.

Lees over PTSS en wat dit inhoud en kan betekenen voor een persoon en vergelijk het met uw situatie ziet u overeenkomsten? Personen met PTSS kunnen u helpen met vragen over PTSS en het voor u duidelijk te krijgen, lees de ervaringsverhalen. Online zijn veel zelftesten kies een betrouwbare website en vul de test in, of maak een vragenlijst van hulpverleners te vinden in zoekmachine. Lees in de dsm en kijk naar de signalen wat overeenkomt.

Een trauma die van zelf over gaat kan worden afgevraagd of het wel echt traumatisch was voor de persoon. Een persoon met PTSS kan periode minder last hebben van het trauma. Iemand die een PTSS heeft heeft hier veel last van in het dagelijks leven, alleen met de juiste hulp kan een PTSS verminderen.