In de eerste dagen van een opname heeft en persoon bij een gedwongen en vrijwillige opname geen vrijheden. De persoon verblijft 24 uur op de afdeling bij een ibs of een rm. Wanneer een persoon is geobserveerd voor een ongeveer een week krijgt een persoon 3x 1/2 uur per dag. na de hand hoe u hersteld en gedraagt opgebouwd tot 8 uur per dag dat u de afdeling mag verlaten. Bij het toekennen van vrijheden wordt altijd gekeken of dit past binnen de behandeling, hierbij is de veiligheid van de patiënt en de maatschappij een belangrijke voorwaarde. Hierbij word gekeken naar de gevolgen die het kan hebben.

Vrijheden worden pas aangepast wanneer een persoon kan bewijzen en laten zien dat het beter gaat met de persoon. De eerste vrijheden zijn onder begeleiding. Een begeleider van de afdeling gaat met u een rondje lopen wanneer dit 3 of 4 x goed gaat krijgt u zelf vrijheden om alleen naar buiten te gaan. Vrijheden kunt u bespreken met een behandelaar of psychiater. Vrijheden kunnen niet worden gegeven wanneer een instantie ervan uit gaat dat u niet terug gaat komen.

Men kan u tegen uw wil op de afdeling houden om een van de volgende drie redenen.Men vreest met reden voor uw gezondheid. Bijvoorbeeld, men heeft het vermoeden dat u buiten zelfmoord zou kunnen plegen. Om strafbare feiten te voorkomen. Zoals het gebruik maken van vrij wandelen om drugs te verhandelen. Om de orde in het ziekenhuis te bewaren. Bijvoorbeeld wanneer u zich buiten agressief gedraagt.

24 uur op een afdeling binnen is lang, de dagen duren lang en er kan van alles gebeuren. Hierdoor is de kans op een ruzie of escalatie elke dag aanwezig. 24 uur zorgen voor een eigen activiteiten, sommige afdelingen hebben een activiteitenbegeleider voor heel de afdeling. Door het binnen zitten en de vreemde personen om u heen kan het meer stress en onrust geven en hierdoor meer prikkels ervaren als anders. Door de vrijheden die afgenomen zijn kan een persoon zich letterlijk opgesloten voelen en alles afgenomen.

Neem elke dag de vrijheden op en laat zien dat u op tijd weer terug bent. Laat zien dat u zich aan de regels kan houden. Ga elke dag van de afdeling om even een break in te lassen, hierdoor krijgt u meer rust in uw hoofd. Vraag duidelijk na wat u wel en niet mag gaan doen met de vrijheden. Mag u buiten afdeling en buiten de instelling? Of alleen buiten de afdeling? Maak elke dag een overzicht van wat u gaat doen die dag een dagplanning om zo de dag makkelijker door te komen.