Werken met een depressie

Ik denk dat ik ptss heb. Ik heb veel gedachten waardoor ik me soms gevangen voel. Ook denk ik dat ik depressief ben, maar volgens de bedrijfsarts moet ik gewoon blijven werken. Ik moet me heel vaak ziek melden en daardoor raak ik in de problemen financieel. Wat moet ik doen?

Wat is het?

het is belangrijk om de klachten serieus te nemen en de ptss en depressie verder te laten onderzoeken. Het is belangrijk dat het vast komt te staan of u het heeft of niet, dit geeft voor u duidelijkheid en voor de bedrijfsarts. Met een PTSS en een depressie is het vaak erg zwaar door te werken en niet verstandig, veel van de signalen lopen op in plaats van dat ze afnemen. De depressie moet eerst worden behandeld en er moet beter gekeken worden naar de PTSS.

2 herkennen

“Ik denk dat ik ptss heb”. Trauma gedachten zijn gedachte aan een zeer nare gebeurtenis. De gedachten aan de gebeurtenis komen vaker terug. De personen ervaren veel angsten op een dag en hebben veel last van triggers. Wanneer u iets naars heeft mee gemaakt is het belangrijk om het goed te verwerken. Het is belangrijk om het te laten onderzoeken of het om een traumatische ervaring gaat of het iets anders is.

Gevangen voel = Gedachten die u gevangen houden kunnen gedachten zijn die veel indruk hebben gemaakt of opkomen als een gedachten stroom. De gedachten zijn nog niet verwerkt en die stapelen zich in de loop van de dag op. Aan het begint vaak nog positief maar hoe langer het duurt hoe meer negatief. De stress kan zorgen voor meer spanningen in het lichaam waardoor er meer druk komt in het hoofd. Een persoon kan meer of andere emoties of gevoel hebben wat zorgt dat een persoon meer vast zit in de gedachten.

Depressief van de gedachten die zoveel invloed hebben op uw dagelijks leven kunt u behoorlijk depressief raken, dit samen met de gebeurtenissen die u verder nog mee maakt. De depressie zorgt ervoor dat er meer gedachten zijn u zich meer somber voelt en dingen moeilijker gaan. De depressie kan komen door veel werkdruk of door de trauma gedachten of dingen die u veel bezig houden.

PTSS en depressie komen vaak voor als losse diagnose of depressie als en signaal van een PTSS. Het kan zijn dat u een PTSS heeft en daardoor meer depressief bent, het kan ook dat gedachten meer vastzittende gedachten of maal gedachten zijn waardoor u meer herinneringen krijgt.

Met een PTSS en depressie kunt u werken, maar het is belangrijk goed op te letten in welke fase u bent. Door te blijven werken met de diagnose en veel werkt druk kunnen signalen sneller toenemen. Hierdoor heeft u veel meer last van beide diagnose en kunt u achteruit gaan in het functioneren. Het is afhankelijk hoe u met beide kunt omgaan, hoe zware depressie het is, en hoeveel trauma’s u heeft. Bij een zware depressie is er geen energie voor.

Door het steeds weer opnieuw moeten zieken melden, voelt u zich vaak nog minder goed en het heeft een nadelig effect op het contact. Door het steeds ziek melden kunt u zich meer schuldig voelen of juist erg boos wat meer stress oplevert. Wanneer u vaak ziek moet melden op het werk geeft al aan dat u meer hulp nodig heeft en eerst moet herstellen. Het is niet verstandig door te werken als de signalen hoog zijn.

3 behandelen

Het is belangrijk bewijs te verzamelen wat u kunt gebruiken tegen de bedrijfsarts door het vaststellen van een diagnose. Zoek online naar meer informatie en onderzoeken met betrekking op ptss depressie en werk. Lees erover wat regels zijn die een bedrijfsarts moet doen en weten, wat u rechten en plichten zijn. Zorg dat u goed geïnformeerd bent.

De financiën zijn erg belangrijk, maar de gezondheid gaat voor. Het is niet anders dan dat u eerst moet herstellen. Een PTSS en depressie moeten worden behandeld. Deze diagnose gaan niet vanzelf weg. De diagnose kunnen zorgen voor veel schade. Waardoor u meer beperkt word in het dagelijks leven. Het hebben van een uitkering, hoeft niet voor altijd te zijn, het nu belangrijk om aan uzelf te denken en het herstel.

De hulp die u gaat vragen aan de mentale gezondheidszorg bestaat uit 1 uur EMDR die u kan helpen bij het trauma, de kans is groot dat daarna de depressieve klachten verminderen. Het is belangrijk de gedachten te verwerken zodat ze niet vasthouden. Vraag de huisarts om hulp.

4 gevolgen

Door door te werken kunnen klachten alleen maar erger worden. De PTSS als deze niet behandeld word kan veel trauma gedachten veroorzaken waardoor een persoon vaker nachtmerries heeft en meer prikkelbaar is overdag. Personen zijn erg prikkelbaar, ervaren veel stress of angst, proberen dingen of personen veel te vermijden. Een onbehandelde PTSS kan oplopen tot een CPTSS. Wanneer u meer trauma’s meer maakt kan het een MCPTSS worden.

Wanneer een PTSS of depressie niet worden erkent door een bedrijfsarts of de bedrijfsarts het anders ziet, heeft de persoon een extra probleem. De persoon krijgt geen gehoor in de problematiek die dagelijks afspeelt, hierdoor voelt een persoon zich niet begrepen. De problematiek kan niet gezien worden, waardoor andere er geen rekening mee houden. De persoon kan hierdoor vaak geen hulp krijgen omdat het niet erkent word.

Een depressie die niet word behandeld maar door word gewerkt kan zorgen voor een zware depressie waardoor u meer beperkt word in het dagelijks leven. Door een zware depressie is het niet mogelijk te werken, een persoon heeft zeer weinig energie. De bedrijfsarts moet op de hoogte zijn van het feit. De mogelijkheden bij een depressie zijn zeer minimaal, pas naar behandeling en therapie kan een persoon een nieuwe start maken.

Door het uitstellen van een behandeling duurt een behandeling langer, er zijn meer gesprekken en medicatie nodig om hetzelfde te bereiken. Soms is dit met een PTSS dan niet meer mogelijk. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten met een behandeling. Het uitstellen is uitrekken en het uitrekken is het verslechteren van de gezondheid.

5 plan

Het is verstandig een doorverwijzing te vragen, door bij de huisarts aan te geven dat u een diagnose stelling wilt. Door het vast te stellen dat u een PTSS en een depressie heeft, heeft u meer te zeggen tegen een bedrijfsarts. In Nederland heeft u altijd het recht op een second opinion. Na het stellen van de diagnose kunt u nogmaals vragen voor een keuring of de vragen die u heeft.

Wanneer een bedrijfsarts geen gehoor geeft aan de diagnose kunt u nog de rechtbank om het aan te vechten, vraag het juridisch loket voor de stappen die u kunt nemen. Het is belangrijk dat er is vastgesteld dat u een PTSS heeft en een depressie. Hiervan heeft u bewijs nodig in de rechtbank.

Geef de bedrijfsarts duidelijk aan wat u merkt van beide diagnose en wat dit voor u gezondheid en leven betekend. Wat minder goed gaat en hoe dit komt. Welke feiten heeft de bedrijfsarts dat u gewoon moet werken? is het de bedrijfsarts duidelijk wat een PTSS inhoud en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn? Het is belangrijk dat de bedrijfsarts werkt met de juiste informatie, voor een duidelijk beeld van de problematiek en voor een eerlijk oordeel. Laat het toetsen bij een andere arts en laat het vaststellen.

Houd zoveel mogelijk een dagboek bij met de signalen die u merk die horen bij PTSS en depressie. Het dagboek met schema’s kunt u meer nemen naar het gesprek en naar de huisarts om het probleem meer bespreekbaar te maken. Schrijf duidelijk de signalen op en hoe vaak het voorkomt, hoe lang het aanhoud en maak hiervan een duidelijk beeld, schrijf het op in een verhaal dat u het duidelijk kunt uitleggen en aangeven.

Bekijk de mogelijkheden die er zijn om minder uren te gaan werken bij voorbeeld 20 uur part-time te werken. Door minder te werken heeft u tijdelijk meer rust om te herstellen. De bedrijfsarts heeft de situatie onderschat, als u zo doorgaat in het aantal uren kunt u overbelast raken, het is verstandig hier duidelijk in te zijn dat meer uren nu niet lukt door de mentale problematiek.

Een PTSS en depressie zijn zeer belangrijk om in de gaten te houden en hebben grote gevolgen voor e toekomst. Het is belangrijk daarom beide goed te laten onderzoeken en te starten met therapie. In de tijd dat u op de wachtlijst staat is het belangrijk de signalen goed te kennen en herkennen door het starten van een onderzoek naar u zelf, hierna heeft u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u het beter uitleggen.

Is er een mogelijkheid om in de ziekte wet te komen? In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen/niet in vaste dienst toch een inkomen hebben. Deze kunt u aanvragen bij het uwv. Kijk voor de voorwaarden op de website van uwv.nl

Wanneer u denkt dat u ontslagen word vraag gelijk een bijstandsuitkering aan. Het duurt minimaal 6 weken voor er een besluit word genomen. Wanneer u een uitkering heeft heeft u recht op kwijtschelding van gemeente belastingen en recht op diverse vergoedingen. Heeft u alle toeslagen aangevraagd waar u recht op heeft, wanneer u een minima bent, zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag van de belastingdienst?