Wat is het

Met een PTSS is het mogelijk om te werken en blijven werken, hiervoor is het wel belangrijk om de PTSS te laten behandelen en om gemotiveerd te zijn om dingen te verbeteren om goed te herstellen. Het is afhankelijk of een persoon kan blijven werken van het aantal trauma dat een persoon heeft, hoe de persoon in het leven staat en hoe de persoon omgaat met het trauma en buien. Daarnaast is het belangrijk om therapie te volgen om de nachtrust en dag rust te verbeteren en minder last te hebben van het trauma.

Om te kunnen werken is het belangrijk om een balans te hebben en te kunnen omgaan met PTSS en de signalen die u ervaart. Wanneer u hier goed mee kunt omgaan kunt u zich ten leeftijden goed neerzetten op de werkvloer en hebben andere geen last van uw PTSS, wanneer dit moeilijker gaat is het te veel opvallend waardoor de kans kleiner is om te blijven werken.

Van elke uitkeringsinstantie mag u werken. Als u zich goed genoeg voelt om te gaan werken kunt u gaan werken en opzoek gaan naar een baan. Samen met de instantie kunt u onder behoud van een uitkering werken en als het goed gaat kunt u volledig in loondienst gaan. Met een PTSS is het mogelijk om te werken wanneer een PTSS is behandeld en u er geen last meer van heeft of alles onder controle kunt houden.

Herkennen

Het is belangrijk om de klachten serieus te nemen en de ptss en depressie verder te laten onderzoeken. Het is belangrijk dat het vast komt te staan of u het heeft of niet, dit geeft voor u duidelijkheid en voor de bedrijfsarts. Met een PTSS en een depressie is het vaak erg zwaar door te werken en niet verstandig, veel van de signalen lopen op in plaats van dat ze afnemen. De depressie moet eerst worden behandeld en er moet beter gekeken worden naar de PTSS.

Dagen duren lang, bezigheid. Hoe lang kunt u op een dag werken en voor hoeveel uur in de week? Met PTSS is het vaak lastig om een goede balans te houden in de signalen. Kunt u signalen allemaal aan en buien voorkomen? Of u kunt werken is erg afhankelijk van de signalen die u ervaart en hoe goed u hiermee overweg kan.

Vooruitgang, toekomst, positief beeld. Het is positief weer aan het werk te willen en te kunnen. Het is belangrijk wel een goed beeld te houden van de problematiek, de ernst en het verloop. Het is belangrijk om goed te kijken naar de vooruitgangen die u heeft gemaakt in het afgelopen jaar en hoe stabiel u bent, om een afweging te gaan maken weer opzoek te gaan naar een baan.

Niet elke PTSS is hetzelfde, hierdoor is het moeilijk vast te stellen of een persoon wel of niet kan werken. Dat de persoon is afgekeurd geeft niet aan hoeveel trauma’s de persoon heeft, hoe veel behandeling de persoon heeft gehad, hoe goed de persoon met signalen en buien overweg kan. Het aantal trauma’s zegt hoeveel een persoon is beschadigd in het gevoel, gedachten, gedrag en emoties.

Het is belangrijk om voldoende hersteld te zijn om aan de slag te kunnen, wanneer u niet voldoende bent hersteld kan het meer mentale problematiek veroorzaken. Door niet voldoende te zijn hersteld kan een persoon buien krijgen of stemmingswisselingen. Een persoon moet kunnen omgaan met herbelevingen op het werk of triggers op het werk.

“Ik denk dat ik ptss heb”. Trauma gedachten zijn gedachte aan een zeer nare gebeurtenis. De gedachten aan de gebeurtenis komen vaker terug. De personen ervaren veel angsten op een dag en hebben veel last van triggers. Wanneer u iets naars heeft mee gemaakt is het belangrijk om het goed te verwerken. Het is belangrijk om het te laten onderzoeken of het om een traumatische ervaring gaat of het iets anders is.

Gedachten die u gevangen houden kunnen gedachten zijn die veel indruk hebben gemaakt of opkomen als een gedachten stroom. De gedachten zijn nog niet verwerkt en die stapelen zich in de loop van de dag op. Aan het begint vaak nog positief maar hoe langer het duurt hoe meer negatief. De stress kan zorgen voor meer spanningen in het lichaam waardoor er meer druk komt in het hoofd. Een persoon kan meer of andere emoties of gevoel hebben wat zorgt dat een persoon meer vast zit in de gedachten.

Depressief van de gedachten die zoveel invloed hebben op uw dagelijks leven kunt u behoorlijk depressief raken, dit samen met de gebeurtenissen die u verder nog mee maakt. De depressie zorgt ervoor dat er meer gedachten zijn u zich meer somber voelt en dingen moeilijker gaan. De depressie kan komen door veel werkdruk of door de trauma gedachten of dingen die u veel bezig houden.

Behandelen

PTSS en depressie komen vaak voor als losse diagnose of depressie als en signaal van een PTSS. Het kan zijn dat u een PTSS heeft en daardoor meer depressief bent, het kan ook dat gedachten meer vastzittende gedachten of maal gedachten zijn waardoor u meer herinneringen krijgt. Met een PTSS en depressie kunt u werken, maar het is belangrijk goed op te letten in welke fase u bent. Door te blijven werken met de diagnose en veel werkt druk kunnen signalen sneller toenemen. Hierdoor heeft u veel meer last van beide diagnose en kunt u achteruit gaan in het functioneren. Het is afhankelijk hoe u met beide kunt omgaan, hoe zware depressie het is, en hoeveel trauma’s u heeft. Bij een zware depressie is er geen energie voor.

Door het steeds weer opnieuw moeten zieken melden, voelt u zich vaak nog minder goed en het heeft een nadelig effect op het contact. Door het steeds ziek melden kunt u zich meer schuldig voelen of juist erg boos wat meer stress oplevert. Wanneer u vaak ziek moet melden op het werk geeft al aan dat u meer hulp nodig heeft en eerst moet herstellen. Het is niet verstandig door te werken als de signalen hoog zijn.

Doordat u bent afgekeurd wilt het aangeven dat u niet voldoende bent hersteld om weer volledig aan de slag te gaan. Een arts keurt een persoon niet zomaar af, er zijn hiervoor redenen, het is bij een herkeuring afhankelijk of er verbeteringen zijn. Het is verder kijken dan alleen een werkgever en solliciteren, het blijven denken in mogelijkheden en kansen.

Stoppen van afhankelijk te zijn van een uitkering. Het kan meer rust geven voor de persoon om weer zijn/haar eigen geld te gaan verdienen en weer meer te draaien in de samenleving, om er weer bij te horen. Het geeft een beter gevoel weer op eigen benen te kunnen staan. Het is erg afhankelijk in hoeverre dit lukt, met de ptss. Wanneer een persoon veel heeft geleerd en de ptss veel onder controle heeft is het mogelijk te werken. Wanneer een persoon het niet verwerkt heeft zijn er minder kansen. Er word bepaald gedrag verwacht op de werkvloer waar u aan moet voldoen.

Met een behandelde PTSS is het mogelijk te werken, met een onbehandeld trauma zijn er vaak te veel schommelingen waardoor een persoon moeilijker kan functioneren en concentreren. Een persoon heeft dan veel last van herbelevingen of nachtmerries waardoor de persoon onvoldoende rust ervaart om te kunnen werken of niet genoeg heeft geslapen. Zonder behandeling is het niet mogelijk te blijven werken omdat een PTSS niet ophoud bij alleen het nare moment, het trauma groeit door.

Gevolgen

De gevolgen van niet werken geven veel schade aan de sociale contacten en sociale samenleving. De persoon komt verder van de samenleving te staan en is meer thuis met een groot risico op een sociaal isolement. Een persoon komt meer thuis te zitten en kan zich meer gaan vervelen, hierdoor kunnen meer gedachten en gedachten stromen opkomen. Een persoon kan meer problematiek krijgen.

Solliciteren met een 100% afkeuring is vaak lastig. De kans dat u word aangenomen is nihil. In een sollicitatie kunt u dit niet verzwijgen en op en of andere manier word het een onderwerp in de sollicitatie. Het open en eerlijk zijn over mentale problematiek is vaak een taboe, er word heel anders naar gekeken, personen met mentale problematiek worden minder snel aangenomen door vooroordelen.

Het zijn afgekeurd kan zwaar vallen, het kan zorgen voor meer malen en piekeren en dat een persoon het er meer bij laat zitten, het is zo beslist dus het zal wel. Een persoon kan hierdoor meer demotiveert raken. Wanneer een persoon demotiveert is kan heeft het meer kans op een depressie. Hierdoor kan een persoon veel minder doen op een dag.

Wanneer een persoon regelmatig buien en hoge signalen heeft, is de kans zeer klein dat een persoon lang het werk houd. Wanneer een persoon moeite heeft met op tijd komen of een dagplanning aanhouden, is de kans ook zeer klein. Wanneer een persoon veel last heeft van herbelevingen of nachtmerries heeft een persoon vaak weinig rust en geeft een werkvloer al snel te veel prikkels.

Door door te werken kunnen klachten alleen maar erger worden. De PTSS als deze niet behandeld word kan veel trauma gedachten veroorzaken waardoor een persoon vaker nachtmerries heeft en meer prikkelbaar is overdag. Personen zijn erg prikkelbaar, ervaren veel stress of angst, proberen dingen of personen veel te vermijden. Een onbehandelde PTSS kan oplopen tot een CPTSS. Wanneer u meer trauma’s meer maakt kan het een MCPTSS worden.

Wanneer een PTSS of depressie niet worden erkent door een bedrijfsarts of de bedrijfsarts het anders ziet, heeft de persoon een extra probleem. De persoon krijgt geen gehoor in de problematiek die dagelijks afspeelt, hierdoor voelt een persoon zich niet begrepen. De problematiek kan niet gezien worden, waardoor andere er geen rekening mee houden. De persoon kan hierdoor vaak geen hulp krijgen omdat het niet erkent word.

Een depressie die niet word behandeld maar door word gewerkt kan zorgen voor een zware depressie waardoor u meer beperkt word in het dagelijks leven. Door een zware depressie is het niet mogelijk te werken, een persoon heeft zeer weinig energie. De bedrijfsarts moet op de hoogte zijn van het feit. De mogelijkheden bij een depressie zijn zeer minimaal, pas naar behandeling en therapie kan een persoon een nieuwe start maken.

Door het uitstellen van een behandeling duurt een behandeling langer, er zijn meer gesprekken en medicatie nodig om hetzelfde te bereiken. Soms is dit met een PTSS dan niet meer mogelijk. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te starten met een behandeling. Het uitstellen is uitrekken en het uitrekken is het verslechteren van de gezondheid.

Plan

Waarom bent u afgekeurd? Hoe lang bent u afgekeurd? Hoeveel tijd heeft u niet gewerkt? Hoe oud zijn diploma’s? Het is belangrijk te weten wat de reden is en of deze veranderd is sinds de laatste keuring. Door een goed beeld te hebben van de problematiek kunt u een afweging maken. Hoe groot de kans is op het krijgen van een baan.

Wat is er veranderd? Welke hulp heeft u gehad? Welke vooruitgang is er? Om opnieuw aan de slag te gaan moeten er dingen zijn veranderd waardoor u nu minder last van de diagnose heeft voor u weer kunt gaan werken. Het is belangrijk om een overzicht hiervan te maken en deze te bespreken. De therapie en wat u heeft geleerd moeten een verandering hebben gebracht, het gedrag, uitingen moeten gewenst zijn, de ” normale” persoon .

Hoeveel uren zou u nog kunnen werken? Wat is haalbaar? Hoe zorgt u dat u niet overbelast raakt? Het aantal uur wat u denkt te kunnen werken kan anders zijn als dat het lukt om te werken. Bij PTSS hebben personen vaak last van nachtmerries waardoor een persoon vaak later wakker is of meer vermoeid over de dag, waardoor het extra zwaar kan worden om te werken. Probeer eerst een minimaal aantal uren en bouw dit langzaam op. Het aantal uren dat u kunt werken is nu het aantal uur dat u geconcentreerd bezig kan zijn.

Hoe goed heeft u de PTSS in bedwang? Hoe gaat u om met buien op het werk? Hoe goed heeft u ze onder controle? Wat als het te veel word? Hoe gaat u om met een slechte dag? Herbelevingen? Veel stress? Dit zijn belangrijke vragen bij een sollicitatie en voor u zelf. Het is belangrijk controle en een balans te houden in alles wat met PTSS te maken heeft. Het moet niet opvallen op de werkvloer of u moet niet uitbarsten in woede of paniek. Het is belangrijk te bedenken hoe u gaat antwoorden en hoe het overkomt voor iemand die niks van PTSS weet. De signalen, de woorden als vermijden, depressieve klachten, buien, waakzaam kunnen hevig binnen komen, waardoor het heel ernstig lijkt.

Aan uw klantmanager moet u door geven dat u wilt gaan werken. Het loon dat u ontvangt moet u doorgeven en deze word ingehouden op uw uitkering. Als u gelijk u uitkering stop zet bent u afhankelijk van uw loon. Als het werk tegen valt of het lukt toch niet helemaal heeft u geen inkomsten. Het is raadzaam om in het begin te werken met behoud van uitkering om te kijken hoe het gaat. Vraag u klantmanager om advies en tips hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Solliciteren naar een betaalde baan, is vaak erg lastig. Mensen die volledig zijn afgekeurd doen vaak vrijwilligerswerk. Een werkgever kan een bedrag krijgen van de overheid om u in dienst te nemen. Wees eerlijk in uw brief en gesprek over diagnoses en de wil om te gaan werken. Dat u wilt gaan werken is een goede motivatie naar de gebeurtenissen. Vraag een indicatie baanafspraak aan en/of doe een beroep op hulp van je gemeente bij het vinden van aangepast werk.

In de brief van de keuring waarin staat dat u volledig bent afgekeurd staat in wat u wel en niet meer mag. U mag wel solliciteren, maar er zit geen verplichting meer aan. U kunt zich laten herkeuren als u denkt dat u dan meer kans heeft op de arbeidsmarkt, maar een herkeuring is niet nodig om een baan te vinden.

Kijk naar andere mogelijkheden die er zijn bijvoorbeeld werken vanuit huis, door het maken van een eigen webshop, het starten van een eigen bedrijf, het starten van een informatieblog. Kijk naar de mogelijkheden die u heeft, die kunnen, het afgekeurd zijn wil niet zeggen dat er geen kansen zijn. Kijk naar de mogelijkheden van omscholen.

Het is verstandig een doorverwijzing te vragen, door bij de huisarts aan te geven dat u een diagnose stelling wilt. Door het vast te stellen dat u een PTSS en een depressie heeft, heeft u meer te zeggen tegen een bedrijfsarts. In Nederland heeft u altijd het recht op een second opinion. Na het stellen van de diagnose kunt u nogmaals vragen voor een keuring of de vragen die u heeft.

Wanneer een bedrijfsarts geen gehoor geeft aan de diagnose kunt u nog de rechtbank om het aan te vechten, vraag het juridisch loket voor de stappen die u kunt nemen. Het is belangrijk dat er is vastgesteld dat u een PTSS heeft en een depressie. Hiervan heeft u bewijs nodig in de rechtbank.

Geef de bedrijfsarts duidelijk aan wat u merkt van beide diagnose en wat dit voor u gezondheid en leven betekend. Wat minder goed gaat en hoe dit komt. Welke feiten heeft de bedrijfsarts dat u gewoon moet werken? is het de bedrijfsarts duidelijk wat een PTSS inhoud en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn? Het is belangrijk dat de bedrijfsarts werkt met de juiste informatie, voor een duidelijk beeld van de problematiek en voor een eerlijk oordeel. Laat het toetsen bij een andere arts en laat het vaststellen.

Houd zoveel mogelijk een dagboek bij met de signalen die u merk die horen bij PTSS en depressie. Het dagboek met schema’s kunt u meer nemen naar het gesprek en naar de huisarts om het probleem meer bespreekbaar te maken. Schrijf duidelijk de signalen op en hoe vaak het voorkomt, hoe lang het aanhoud en maak hiervan een duidelijk beeld, schrijf het op in een verhaal dat u het duidelijk kunt uitleggen en aangeven.

Bekijk de mogelijkheden die er zijn om minder uren te gaan werken bij voorbeeld 20 uur part-time te werken. Door minder te werken heeft u tijdelijk meer rust om te herstellen. De bedrijfsarts heeft de situatie onderschat, als u zo doorgaat in het aantal uren kunt u overbelast raken, het is verstandig hier duidelijk in te zijn dat meer uren nu niet lukt door de mentale problematiek.

Een PTSS en depressie zijn zeer belangrijk om in de gaten te houden en hebben grote gevolgen voor e toekomst. Het is belangrijk daarom beide goed te laten onderzoeken en te starten met therapie. In de tijd dat u op de wachtlijst staat is het belangrijk de signalen goed te kennen en herkennen door het starten van een onderzoek naar u zelf, hierna heeft u een duidelijk beeld van de problematiek en kunt u het beter uitleggen.

Is er een mogelijkheid om in de ziekte wet te komen? In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen/niet in vaste dienst toch een inkomen hebben. Deze kunt u aanvragen bij het uwv. Kijk voor de voorwaarden op de website van uwv.nl

Wanneer u denkt dat u ontslagen word vraag gelijk een bijstandsuitkering aan. Het duurt minimaal 6 weken voor er een besluit word genomen. Wanneer u een uitkering heeft heeft u recht op kwijtschelding van gemeente belastingen en recht op diverse vergoedingen. Heeft u alle toeslagen aangevraagd waar u recht op heeft, wanneer u een minima bent, zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag van de belastingdienst?

Kijk naar de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij u in de buurt. Er zijn vele bedrijven die regelmatig vrijwilligers zoeken, hiermee kunt u kijken hoeveel uur u zou kunnen werken en of het ook echt haalbaar is. Wat doet u er nu aan om de dag in te plannen? Hoeveel uur achter elkaar kunt u het volhouden? Haalt u een ochtend of ook een deel van de middag? Het aantal uren zijn bepalend voor de mogelijkheden. Door vanuit huis te werken kunt u meer uw eigen tijd indelen.

Herkeuren als u in behandeling bent en het beter gaat, kan altijd worden aangevraagd. Om vast te stellen dat u van de PTSS af bent of geheel behandeld bent en erg geen last meer van heeft kunt u een herkeuring aanvragen.

Bent u meer hersteld? Wat heeft u gedaan om te herstellen? Hoe goed kunt u omgaan met PTSS? Wat als u een bui krijgt op het werk? Hoeveel kans denkt u dat u maakt? Hoe relevant is uw CV, heeft u de afgelopen jaar gewerkt? Heeft u een gat op uw CV? Een werkgever kan vele vragen stellen, om er achter te komen of u de juiste bent voor de plek, op alle vragen van een werkgever moet u een antwoord geven om kans te blijven maken.

Veel werkgevers hebben moeite iemand met PTSS aan te nemen, hierdoor is het zo ie zo al lastig een baan te vinden, als u geheel bent afgekeurd staat u onder aan de lijst van kanshebbers. Het is aan een werkgever of deze u een kans wilt geven.

Het is belangrijk bewijs te verzamelen wat u kunt gebruiken tegen de bedrijfsarts door het vaststellen van een diagnose. Zoek online naar meer informatie en onderzoeken met betrekking op ptss depressie en werk. Lees erover wat regels zijn die een bedrijfsarts moet doen en weten, wat u rechten en plichten zijn. Zorg dat u goed geïnformeerd bent. De financiën zijn erg belangrijk, maar de gezondheid gaat voor. Het is niet anders dan dat u eerst moet herstellen.

Een PTSS en depressie moeten worden behandeld. Deze diagnose gaan niet vanzelf weg. De diagnose kunnen zorgen voor veel schade. Waardoor u meer beperkt word in het dagelijks leven. Het hebben van een uitkering, hoeft niet voor altijd te zijn, het nu belangrijk om aan uzelf te denken en het herstel. De hulp die u gaat vragen aan de mentale gezondheidszorg bestaat uit 1 uur EMDR die u kan helpen bij het trauma, de kans is groot dat daarna de depressieve klachten verminderen. Het is belangrijk de gedachten te verwerken zodat ze niet vasthouden. Vraag de huisarts om hulp.