Wat is het?

Het probleem met het vinden van een baan kan voor veel personen met mentale problematiek gelden. Een zeer klein deel word maar aangenomen. Werkgevers hebben allerlei reden om een persoon niet aan te nemen, deze hebben veel te maken met de taboe op de mentale problematiek. Er is nog te weinig over bekend, waardoor een werkgever het niet aandurft om de persoon aan te nemen. Een persoon met PTSS heeft een trauma wat is aangedaan, door het niet aangenomen worden word een persoon dubbel gestraft.

2 herkennen

Elk persoon in Nederland heeft kans op het oplopen van mentale problematiek. Er zijn vele situaties die hiervoor kunnen zorgen zoals rouw, ongeluk, lockdown, tegenzitters. De situatie zijn naar en heftig en moeten eerst goed verwerkt worden voor een persoon weer verder kan. Vaak is er te weinig aandacht voor e onderwerpen, waardoor het veel neer komt op dat een persoon dit zelfstandig moet oplossen.

Wanneer een persoon mentale problematiek heeft is de kans zeer klein dat en persoon weer kan mee draaien in de samenleving. Het meedraaien zou kunnen helpen in het herstel van de persoon. De persoon blijft in de samenleving staan en heeft kansen verder te komen. Wanneer een persoon geen baan vind en niet word aangenomen kan dit zorgen voor meer mentale problematiek.

Een werkgever neemt personen minder aan als het een angststoornis heeft, een depressie of een burn-out. De diagnose zijn behandeld en een persoon hersteld, een persoon kan gewoon weer aan de slag. Vaak zijn de werkgevers bang dat een persoon een terugval krijgt en dat de persoon in de ziektewet komt, wat veel geld kost voor het bedrijf.

Arbeidsdiscriminatie is al zeer lang van toepassing voor personen met mentale problematiek, een persoon maakt zeer zelden een kans op een gewone baan en is aangewezen op vrijwilligerswerk of een sociaal werkplaats. Er word niet gekeken naar de kennis en kunde die een persoon heeft maar er word geoordeeld op mentale problematiek. Dit is vaak totaal niet op het schoolniveau van de persoon.

Wanneer een persoon word aangenomen, kan dit een gunst zijn van een werkgever, die de persoon een kans wil geven om het leven weer op te bouwen. Van deze werkgevers zijn er maar enkele in het land, een persoon krijgt vaker geen kans dan wel een kans.

Het nadeel van werken en het zoeken van werk is dat een persoon met mentale problematiek al snel een gat heeft op de cv, door behandeling die de persoon is aangegaan, of door een opname. Een gat loopt vaak snel op als het een depressie heeft of PTSS. Hierdoor heeft een persoon al veel minder kansen, want het heeft geen recente werkervaring.

Mensen met psychische problemen vaak in verband gebracht met gevaar en onvoorspelbaarheid. Dit is wat een werkgever bij voorbaat denkt over de persoon, hierdoor is de kans al zeer klein dat het tot een gesprek komt. Veel diagnose hebben niks te maken met gevaarlijk of onvoorspelbaar gedrag. Het gedrag kan gevaarlijk zijn al een persoon niet kan handelen en weet signalen of gedachten te stoppen, maar dan is het al zeer lang aan de gang. Wanneer een persoon onvoorspelbaar gedrag heeft heeft het veel last van schommelingen, een persoon heeft geen grip op gedachten of signalen, een persoon gaat dan vaak niet solliciteren omdat het weert hoe het op de arbeidsvloer verwacht word te gedragen.

3 behandelen

In Nederland is een persoon eerlijk over de mentale problematiek die speelt bij e persoon, de persoon geeft het aan op het werk als het zo is. De grote groep die het aangeeft, heeft meer kans op een ontslag. Er hangt een te groot taboe op mentale problematiek, om het open en eerlijk te bespreken waardoor een groep het ook verzwijgt.

Een klein deel van de werkgevers heeft een slechte ervaring gehad met een persoon met mentale problematiek. De meeste werkgevers hebben juist een goede ervaring, hierdoor is het vreemd dat personen niet worden aangenomen als het mentale problematiek heeft wat zou kunnen helpen met het weer opnieuw vinden van een goede structuur.

” Waar werkgevers het vaakst tegenaan lopen is dat ze niet weten hoe ze iemand moeten helpen of hoe ze er überhaupt mee om moeten gaan.” Het niet weten hoe een werkgever met een persoon om moet gaan is raar als het op het internet staat beschreven. Het uitzoeken is dan te veel werk om het te willen weten en te begrijpen. Wanneer een persoon niet wet hoe het met een ander moet omgaan is het stellen van vragen hoe de persoon dit zo willen een optie.

Iemand met Autisme of ADHD word sneller aangenomen dan een persoon met PTSS of een depressie. Autisme is meer bekend, veel personen hebben de diagnose en werkgevers hebben hier een beter beeld van. PTSS is slecht bekend, de gevolgen van PTSS of het gedrag is geen duidelijk beeld van.

Arbeidsdiscriminatie voor mentale problematiek zou strafbaar moeten zijn, het ontneemt de kansen van een persoon op een normaal leven. Het zorgt voor veel meer problematiek. Het is slecht voor het sociale contact en het bijhouden van werkervaring. Het discrimineren zorgt voor uitsluiting op de werkvloer omdat een persoon mentale problematiek heeft.

Een werkgever die zelf mentale problematiek heeft meegemaakt of van dichtbij heeft mee gemaakt, staat meer open voor het aannemen van personen met mentale problematiek. Een persoon kent het beter en heeft meer begrip voor de situatie van de persoon. Een werkgever zonder deze ervaring heeft vaker vooroordelen.

4 gevolgen

Wanneer een persoon menatle problematiek heeft gehad en is hersteld, blijft de persoon als persoon met mentale problematiek worden gezien, voor de rest van het leven. Hierdoor krijgt een persoon geen nieuwe kansen. Iemand die in de gevangenis heeft gezeten krijgt deze kans vaak wel via allerlei regelingen of omscholing. Want voor de persoon is het belangrijk mee te doen in het arbeidsproces en een nieuwe kans te krijgen. De persoon heeft een strafblad, maar meer kansen als een persoon met mentale problematiek.

Vooroordelen hebben veel personen over mentale problematiek, het komt omdat er een taboe heerst op mentale problematiek en veel personen te weinig kennis hebben om er iets over te zeggen. Er is in het dagelijks leven te weinig aandacht voor mentale problematiek. In de media worden vaak alleen de grote problematiek vernoemd, zoals verward gedrag, hierdoor komt er een totaal ander beeld van alle andere diagnose.

Bij 1 diagnose kan er nog een kans zijn op werk. Een persoon krijgt alleen vaak niet 1 diagnose maar meerdere, deze zijn vaak van een hoge stapel. Hoe meer diagnose, hoe minder kans een persoon maakt op het vinden van een baan. Hoe meer diagnose hoe meer een persoon word uitgesloten.

Vaak is de werkgever bang voor het negatieve effect van een persoon, het is niet vastgesteld dat de persoon het gedrag uit maar het vooroordeel is dat het een grote kans heeft, er is niemand eerder in het bedrijf aangenomen, hierdoor is het vaak op niks gebaseerd. Het zegt niks over het gene waar de persoon last van heeft of van de persoon als het is herstelt. Elk persoon met mentale problematiek is anders, hierdoor worden alle personen op een stapel gegooid.

Een persoon met mentale problematiek kan hersteld zijn, maar dit is geen garantie, een persoon kan zich meer ziek gaan melden als de problematiek meer op gaat spelen, hierdoor is er voor de werkgever geen persoon die het werk verricht en kost het geld.

Een persoon met PTSS zit vaak in de uitkering als het hulp zoekt, het traject dat moet worden doorlopen is zwaar en hevig. Hierdoor is een persoon verplicht te handelen naar de eisen van de uitkering zoals het werken in een sociale werk plek. Deze plek is vaak niet op niveau van de persoon, waardoor een persoon meer last kan krijgen van signalen, het kan meer nutteloos voelen. Een persoon heeft hierdoor minder kans te solliciteren naar een andere baan.

Het niet worden aangenomen en vaak solliciteren en eigen elke keer dezelfde reden horen waarom een persoon de baan niet krijgt, kan een persoon onzeker maken en hierdoor kan een persoon meer gaan twijfelen aan het eigen kunnen. Hierdoor kan er veel meer problematiek gaan ontstaan en kan de persoon de hoop op geven voor het vinden van een baan wat de persoon meer buiten de samenleving zet.

Arbeidsdiscriminatie voor mentale problematiek is het in stand houden van taboe, het onderwerp niet beter willen bekijken, het niet bespreekbaar willen maken, het in stand houden van vooroordelen en het niet anders kunnen of willen zien. De taboe zorgt ervoor dat het niet juist word belicht, de verschillen van mensen niet word gezien, de mentale problematiek groot en klein kan zijn.

Arbeidsdiscriminatie voor mentale problematiek zorgt ervoor dat een persoon minder open is over de problematiek tegen de werkgever. De persoon gaat het verzwijgen waardoor er een andere sfeer ontstaat, de persoon kan en mag zich niet uiten en gehoor krijgen bij de problematiek, hierdoor kan de baan op het spel staan.Door het te verzwijgen kan een persoon er later veel meer problemen bij krijgen, door het verzwijgen voor de werkgever.

5 plan

Het is belangrijk om stabiel te zijn en te kunnen omgaan met signalen en buien die u ervaart, voor u aan de slag kunt gaan met het zoeken en krijgen van een baan. Het is belangrijk duidelijk aan te geven wat u kunt en welke werk u al heeft gedaan. Wat u heeft gedaan om de mentale problematiek te stoppen en te herstellen. Geef aan hoeveel uren u kunt werken en zorg voor een opbouw in uren, begin niet gelijk full time, maar bouw het op.

Het is belangrijk het onderwerp mentale problematiek en werk bespreekbaar te maken, war u tegen aan loopt, wat anders zou kunnen, wat ook voordelen zijn. Het onderwerp is negatief belicht waardoor de positieve kanten van het aannemen minder worden gezien. Het is belangrijk om uw ervaringen te delen.

Het is belangrijk vast te houden aan de kennis en kunde die u heeft, wat goed gaat en zorgen voor motivatie om door te gaan. Het is belangrijk de vooroordelen die u heeft ervaren te bespreken en het te verwerken. Het bedrijf dat dit doet weet niet hoe u leven is geweest met de problematiek en hoeveel stappen u al heeft gezet om deze nieuwe stap aan te gaan. Kijk naar alternatieve mogelijkheden zoals het starten van een website of webshop.

Als bedrijf is het belangrijk het onderwerp te bespreken en te kijken war u de persoon mee kan helpen, wat de kansen en mogelijkheden zijn binnen het bedrijf. Vaak is het letten op kleine dingen zoals niet te veel prikkels voor Autisme of PTSS. Een rustige ruimte is vaak mogelijk en te vinden. Het denken in mogelijkheden kan helpen om een persoon aan te nemen en de kans te geven.

Het bedrijf moet de kennis van mentale problematiek en de kennis wat personen wel of niet kunnen beter leren en overzichtelijk maken. Het is belangrijk dat personen aan de slag komen voor het weer meedraaien in de samenleving. Het is belangrijk dat werknemers een cursus volgen hoe ze kunnen omgaan met een persoon met mentale problematiek, zodat dit geen reden is voor uitsluiten.