Wat is het

Een woord trigger geeft een persoon vaak een zeer naar gevoel, veel stress of angsten. Woord triggers zijn vaak woorden die een persoon niet wil of kan horen. Een woord dat gelinkt is aan een gebeurtenis kan ervoor zorgen dat een persoon zich anders voelt, anders denkt, of het gedrag veranderd. Voor bijna iedereen is het woord bezuinigingen een trigger woord geworden en roept het veel emoties op.

Veel personen met PTSS hebben last van woord triggers, maar ook mensen zonder mentale problematiek hebben hier last van bijvoorbeeld bij zeer heftig nieuws. Het woord dat voor een persoon naar klinkt bij bijvoorbeeld pesten zoals jij kan het toch niet, zal een persoon altijd herinneren en gevoelens oproepen. Door te veel woord triggers te hebben kan het het dagelijks leven beïnvloeden door te veel stress of andere signalen die het oproept.

Een woord trigger kan zijn corona, iedereen heeft hier iets mee, het roept gelijk gedachten op aan bepaalde periode, wanneer het vaak word uitgesproken raakt een persoon steeds meer getriggerd of gefrustreerd zoals bij nieuwe maatregelen. Een woord trigger kan zijn besmettingen, lockdown. Van het woord kan een persoon meer gedachten krijgen waardoor het een geheel verhaal word over corona, hierdoor kan een persoon zich minder concentreren en voelt het hoofd voller aan en de persoon krijgt hoofdpijnen.

Een woord trigger kan voorkomen in een gesprek en het gesprek veranderen, de persoon is er met de gedachten veel minder bij waardoor de persoon meer uit het trauma reageert dan vanuit zichzelf en het gesprek. Een woord trigger kan iets zijn vanuit de tv of krant, wanneer het woord word uitgesproken krijgt een persoon herinneringen aan hert moment. Hoe meer van deze woorden een persoon heeft hoe moeilijker het word om tv te kijken of de krant te lezen.

De persoon moet tegen de gedachten in gaan die worden opgeroepen, dit gaat vaak enkele keren goed, maar het kan ook zorgen voor een herbeleving of buien. De persoon ervaart de trigger als iets naars, waardoor het vaak bozer reageert.

Herkennen

Een woord dat herinneringen oproept bij bijvoorbeeld een trauma gelinkt aan een persoon of gebeurtenis. Aan het woord zit de nare gebeurtenis gelinkt waardoor 1 woord soms genoeg kan zijn voor een herbeleving. Bijvoorbeeld wanneer een persoon jaren overlast heeft ervaren van de buren, kan het woord buren herinneringen oproepen van de ellendige tijd.

Een trigger is een woord dat een persoon prikkelt, waardoor het meer stress, angst of paniek kan krijgen. Het woord kan zowel positief als negatief zijn, vaak word het negatief bedoelt. Door het woord kan een persoon in en bui terecht komen. Voor een persoon met een woord trigger kan het lastig zijn een krant te lezen of hetzelfde soort gelijke product te kopen.

Woorden die voor een persoon naar zijn, zijn overal, via het nieuws, tv, gesprekken, producten. De woorden zijn niet mogelijk te negeren. Wanneer een persoon geweld is aangedaan kunnen woorden die hiermee te maken hebben triggeren bij het lezen of horen van het nieuws. Woord triggers zijn gebeurtenissen die niet zijn verwerkt waardoor het woord extra hard aankomt.

Een woord trigger kan dezelfde angst, stress op paniek oproepen als in de gebeurtenis. Het woord geeft een schrikreactie of kan een black out veroorzaken waardoor een persoon niks meer kan zeggen. Een woord trigger uit het nieuws kan zijn corona en alles wat hiermee te maken heeft. Een persoon kan door alleen corona uit te spreken, geheel van het begin tot eind de situatie vertellen. Het herinnerd de persoon aan de gehele tijd en alles wat er is gebeurt.

Wanneer een persoon word afgewezen bijvoorbeeld naar het stellen van een diagnose kan een persoon bijvoorbeeld familie of vrienden anders gaan zien. Het woord familie roept andere herinneringen op. Moeten is voor personen een woord trigger en krijgen gelijk het gevoel averechts te moeten reageren of handelen. Het woord moeten roept veel op bij een persoon, waardoor het in 1 klap kan veranderen.

Het volume waarop iets word gezegd kan een persoon meer of meer triggeren. Wanneer het hard word gezegd kan een persoon meer angst krijgen. Wanneer het trigger woord minder hard word uitgesproken triggerd het 1x ander is het en hard en het woord.

Gevolgen

In de mentale gezondheidszorg word er weinig rekening gehouden met woord triggers. Een persoon met een trauma heeft deze best vaak, hierdoor kunnen hulpverleners het uitspreken en niet begrijpen waarom een persoon zo reageert. Personen in de mentale problematiek hebben vaak woord triggers als medicatie, psychisch, diagnose, hulpverlener.

Doordat ander niet weten wat de woord trigger van een ander is kunnen spanningen vaak hoog oplopen en uitlopen tot een ruzie. Zoals bijvoorbeeld in een relatie of op het werk, waar dingen niet geheel uitgesproken zijn. Het woord word te vaak en te veel gebruikt waar het niet om triggers gaat.

Hoe meer rust een persoon heeft over dag, hoe minder last een persoon vaak heeft van woorden of er controle over kan houden. Wanneer een persoon vaker meer gestresst is of minder goed slaapt kunnen woorden meer vast houden en meer triggeren. Wanneer er gebeurtenissen zijn die te maken hebben met woord kaan een persoon veel moeilijker het nieuws volgen zonder er iets van te merken dat het een trigger is. Het valt niet uit te zetten en een persoon kan er elke keer weer last van hebben.

Wanneer een persoon meerdere woord triggers heeft is het erg lastig om dingen te gaan doen, of het bespreekbaar te maken. De woorden zorgen voor meer signalen, waardoor een persoon overdag meer vermoeid kan zijn. De woorden kunnen zorgen voor nachtmerries of nare dromen waardoor de nachtrust word verstoord. Een woord trigger kan overal zijn, hierdoor kan het voor een persoon met meerdere woord triggers lastig zijn wanneer er veel personen zijn, het druk is. Woord triggers zijn iets persoonlijks, waardoor vele mensen heet niet weten, waardoor een persoon er vaak last van kan hebben.

Wanneer iemand negatieve uitingen heeft naar een persoon, blijft dit meestal goed in het geheugen hangen en kan een persoon oneindig herhalen. De woord van de negatieve uiting roept herinneringen op wanneer een persoon het hoort. Hierdoor kan een persoon zich minderwaardig gaan voelen, minder zelfvertrouwen hebben, een verlaagt zelfbeeld. Het woord kan zorgen voor meer spanningen, waardoor een persoon meer mentale problematiek oploopt. Een persoon die dagelijks woord triggers heeft kan meer last hebben van hoofdpijnen of migraine.

Woord trigger word niet veel over gesproken maar veel mensen hebben deze wel, met en zonder mentale problematiek, hierdoor blijft een groot deel van de problematiek onbelicht. Door een woord trigger kan een persoon een herbeleving krijgen waardoor het meer met het woord en de gedachten bezig is in het verleden en de nare ervaringen van toe als in het hier en nu is.

Wanneer er meerdere woord triggers achter elkaar zijn kan een persoon overprikkeld raken en het overzicht tijdelijk verliezen. De triggers stapelen te snel op waardoor een persoon snel in emoties is. Om minder getriggerd te raken door het woord kan een persoon de woorden gaan vermijden of andere woorden gaan gebruiken. Door de woord trigger te vermijden kan het zijn dat een persoon steeds minder gaat praten of dat de gedachten vaker opkomen.

Wanneer een persoon langere tijd niet of nauwelijks leest, gaat het lezen en begrijpend lezen achteruit, hierdoor word het voor een persoon moeilijker een artikel te lezen in een krant en te begrijpen wat er stond. Trigger woorden die te maken hebben met mentale problematiek, kunnen dingen uitlokken of aanzetten tot. Door het woord te gebruiken krijgt een persoon gelijk de soort gedachten of een beeld erbij. Wanneer het woord vaker in een tekst staat kan het voor de persoon anders overkomen en gevaarlijk worden.

Plan

Welke woord triggers heeft u? Wat maken de triggers bij u los? Hoe komt het dat u er zo heftig op reageert? Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de woorden die de trigger veroorzaken en wat het met u doet. Wanneer u last heeft van woord triggers kunt u deze bijhouden in een dagboek met overzichten en schema’s om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek. Houd van elke trigger apart een schema bij waardoor er meer overzicht is in het dagboek. Neem een dagboek met tabbladen wat meer duidelijkheid kan geven. Het dagboek kunt u gebruiken bij gesprekken om de problematiek meer duidelijk te maken.

Wat kunt u doen wanneer u getriggerd bent? Wat kan helpen en wat kunt u beter niet doen? Het is belangrijk een overzicht te hebben met activiteiten die kunnen helpen om de signalen te verlichten, de makkelijkste manier is door afleiding zoeken mogelijk te maken en door te kijken naar wind storm tornado en orkaan. Door meer inzicht te krijgen inde signalen en te weten hoe deze opkomen kunt u ze beter erkennen waardoor u ze eerder kunt stoppen.

Wat kunt u doen wanneer u bent bijgekomen? Het is belangrijk het moment even te evalueren, hiervoor kunt u gebruik maken van vorige momenten. Door te kijken hoe u heeft gereageerd op wat u voelde en wat opkwam kunt u steeds betere oplossingen vinden. Hoe meer u de controle heeft over uw emoties, hoe minder invloed het heeft op uw leven. Ga op internet opzoek naar lotgenoten die het probleem kennen. Vraag hoe hun dit hebben aangepakt en hoe ze hiermee omgaan. De woord triggers valt mee te leven wanneer het er niet te veel zijn. Kijk naar de tips en adviezen en probeer ze uit.

Om minder last te hebben van een woord trigger is het belangrijk de gedachten die er mee te maken hebben te veranderen in meer positief door positieve gedachten op te roepen wanneer de trigger er is of door gedachten te verwerken met traumatherapie. Wanneer een woord minder heftig in uw gedachten is, triggerd het ook minder snel of minder hard.