Zeg tegen uzelf: ik heb herbeleving.

Wat is het

Het is belangrijk dat u zich bewust bent dat u een herbeleving heeft en dat u de signalen, gedachten, gevoelens, emoties kunt herkennen en de beelden die horen bij een herbeleving,. Het is belangrijk om de beelden van een herbeleving te kunnen herkennen, hoe het opkomt en wat het voor u inhoud om het op tijd te kunnen stoppen of het te voorkomen.

Herkennen

Het tegen u zelf zeggen is het accepteren dat het zo is, waardoor u de herbeleving heeft herkent en kan starten met het stoppen, het accepteren helpt bij het verwerken en starten. Het word makkelijker om het los te laten en het aan te pakken. Bij een herbeleving komen er bepaalde gedachten op en hierbij foto’s of filmpjes. Wanneer u vragen een herbeleving heeft gehad, kunt u deze gedachten en beelden herkennen, u weet in welke fase van een herbeleving u bent en wat de actie moet zijn om naar het hier en nu te komen.

Ik heb een herbeleving en kan dit herkennen aan hoe de gedachten gaan, hoe ernstig ik nadenk, hoe ik pieker of maal, hoe somber of down ik mij voel, hoe vermoeid ik ben, hoe prikkelbaar ik ben, hoe ik denk in het verleden, hoe negatief ik denk. Ik heb een herbeleving en kan dit herkennen aan de signalen, hoe hoog deze zijn, hoe vaak ze schommelen, hoe vaak de stemming wisselt, hoe veel zin ik heb om te eten, Hoe veel druk ik ervaar, hoe veel angsten of paniek ik ervaar, hoe veel dingen goed gaan op de dag, hoe veel rust ik ervaar, hoe veilig ik me voel.

Behandelen

Ik heb een herbeleving, maar heb geleerd met het maken van schema’s en overzichten om er meer grip op te houden. Door het bijhouden van overzichten kunt u veel leren hoe een herbeleving voor u is, hoe u het ervaart, wat dingen zijn die altijd terug komen. Door te kijken met vorige momenten kunt u veel leren om gedachten en signalen en het gevoel, emoties te erkennen.

Gevolgen

Door het niet te erkennen kunt u er veel langer in blijven zitten en kan het uren duren voor het stopt. Hoe langer een herbeleving aanhoud hoe meer gedachten, hoe meer beelden die in ernst toenemen. Waar het begint met gedachten aan iets wat triggert kan oplopen tot geheel in het trauma, zoals het toen was met gevoel, gedachten, emoties.

Wanneer u de herbelevingen niet kunt herkennen, lopen deze veel hoger op, het niet kunnen nemen van een actie zorgt voor meer problematiek. Wanneer u alleen bent kan het zijn dat herbelevingen veel langer aanhouden en soms uren voor u het in de gaten heeft dat u een herbeleving heeft, er niemand die u dit verteld. De kans is groot dat er veel tijd van een dag voorbij is gegaan zonder dat u er erg in had.

Plan

Het is belangrijk te accepteren dat het zo is, het is belangrijk om anders te gaan denken, het patroon te doorbreken. Ik heb er nu last van, ik heb nu een directe actie nodig, ik heb … nodig om het te verminderen. De gedachten moeten worden veranderd, door te gaan lopen, ergens anders te gaan zitten en afleiding te gaan zoeken. Ga daarnaast iets eten en drinken, een herbeleving kost veel energie, eten brengt u meer terug in het hier en nu.

Ik heb een herbeleving en ga het nu stoppen. Ik maak een actie plan voor als ik een herbeleving heb, ik hier lang over nagedacht wat de dingen zijn die mij verder kunnen helpen om de gedachten te stoppen of te verminderen en op de ademhaling te letten om meer rust te ervaren waardoor gedachten kunnen veranderen. Ik heb een signaleringsplan gemaakt om de signalen van een herbeleving beter en duidelijker te hebben en te weten wat ik kan doen in de verschillende fase, het is een goede houvast om via de stappen weer meer terug te komen, in het dagelijks leven.

Ik heb een herbeleving en moet hulpvragen. Ik weet dat het nu even niet alleen lukt, het is belangrijk om het erover te hebben met andere en het trauma aan te pakken. Ik heb het besproken met mijn naasten zodat hun weten hoe ze het kunnen herkennen als ik een herbeleving heb, zodat hun eerder een actie kunnen nemen.

Ik heb een herbeleving en kan handelen om de klachten te verminderen. Ik weet welke dingen mij kunnen helpen om meer rust te ervaren, om terug te komen in het hier en nu door het doen van een oefening met tellen of het benoemen wat ik zie. Om meer rust te ervaren en sneller terug te komen, luister ik actief naar muziek, het actief luisteren zorgt ervoor dat de trauma gedachten minder kansen hebben. Ik heb een afleidingsschema gemaakt om elke keer op dezelfde manier te handelen om het een gewoonte te maken, het gaat nu vanzelf.

Ik heb een herbeleving en kan dit herkennen aan … Ik ben opzoek gegaan naar de gedachten en de beelden om ze te gaan erkennen. Met de bepaalde gedachten die een herinnering geven aan het trauma of een naar gevoel geven, heb ik ze opgeschreven, om ze op een ander tijdstip te kunnen herkennen als ze opkomen. Door steeds eerder de gedachten te kunnen herkennen, kan ik nu de herbelevingen eerder stoppen en lopen niet meer zo hoog op, ook de signalen blijven veel lager.