Zelfhulp bij angsten

Wat is het

Het accepteren dat er angsten zijn kan helpen in het bedenken van mogelijkheden om de angsten te stoppen. Het is belangrijk om te kunnen starten met een oplossing. Het niet accepteren kan zorgen dat u er langer in blijft, waardoor het een angst bui kan worden. Het vechten tegen de angsten heeft geen zin, het is vermoeiend en lost vaak niks op.

Het leren bij angsten is belangrijk om de angsten beter te kunnen begrijpen, te weten wat er in u omgaat en om te leren met de angsten om te gaan. Door te kijken naar vorige momenten met angsten, kunt u hier een hoop van leren om de aanpak te verbeteren en steeds andere oplossingen te kunnen bedenken.

De verwachtingen die u heeft wat wel en niet kan, zorgen ervoor dat sommige dingen niet gaan, of dat u er meer angsten van krijgt. Het is belangrijk het elke dag opnieuw te proberen en te kijken wat wel of niet kan, wat gisteren was, is niet vandaag en is niet morgen. Wanneer u het vandaag aanpakt voor morgen, kan het overmorgen anders zijn, of voor de lange termijn.

Angsten hebben is in de eerste plaats een zeer nare ervaring, elke keer weer als u er last van heeft. Naast alle nadelen die angst heeft heeft het ook goede dingen. Angst zorgt ervoor dat u beter door heeft wat wel en niet kan, duidelijkere grenzen in mogelijkheden, het zorgt voor alert op de omgeving zodat u meer van te voren ziet zoals in het verkeer.

Heeft u voordelen van de angsten of kent u alleen de nadelen? De voordelen kunt u gebruik van maken, door de angsten anders in te zetten als ze meer opkomen, door juist op dat moment iets te gaan doen met prestatie, presteren, hierdoor kunt meer grip krijgen op de angsten. Angsten zorgen voor een betere prestatie, de emotie en de stressreactie die daaronder ligt, helpen ons te beschermen, waardoor u zich meer kunt richten op 1 ding.

Bij angsten zijn er verschillende mogelijkheden om het te verminderen en het aan te pakken om zo te leren beter met de angsten om te gaan. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te leren van de angsten en de angsten te onderzoeken en patronen te herkennen.

Herkennen

Waar ben je precies bang voor? Het is belangrijk te onderzoeken waar de angsten vandaan komen en hiervan een overzicht te maken. Het is belangrijk om de oorzaak te weten van de angsten en hoe het komt dat u er nu meer last van heeft. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de angsten die u ervaart, hoe ze opkomen en hoe het verloop is naar hoge angsten of bevriezen. Hoe meer aanknopingspunten u heeft in de dingen die u ervaart hoe eerder u de angsten weer onder controle kan krijgen.

Met vorige momenten is het belangrijk te letten op hoe de angsten op kwamen, hoe u zich voelde, wat gedachten waren die de angsten lieten oplopen, de acties die u heeft genomen en hoe u heeft gehandeld en of er iets anders kan in de aanpak om het te verminderen of anders te doen. Door te letten op bepaalde gedachten die angsten kunnen geven, kunt u deze uiteindelijk steeds beter erkennen, waardoor u de angsten eerder kunt stoppen, het zegt veel over de angsten zoals u ze ervaart, hoe het voor u is, het is een goede manier om te leren en uw angsten beter te begrijpen.

Wanneer u het kunt accepteren kunt u werken aan het doel en het verbeteren. De angsten zijn er in een situatie, het is belangrijk om deze situatie aan te gaan, anders te gaan denken en kijken naar de situatie, het heeft geen zin om de angsten te gaan vermijden door uit de situatie te gaan. Het niet accepteren van de angsten kan zorgen dat u de angsten en de situatie niet kan verwerken waardoor de angsten steeds vaker en hoger opkomen.

Maar accepteren houdt wel in dat u deze heftige emotie accepteert en een plekje weet te geven. Hiervoor is het belangrijk om te praten over de angsten, de angsten te onderzoeken en te weten wat de oorzaken zijn van de angsten. Om minder angsten te ervaren kunt u de angsten met EMDR laten behandelen. Het is belangrijk naast de behandeling om te kijken wat u zelf kunt doen, zoals het leren van vorige momenten of het maken van een signaleringsplan.

Wanneer u probeert meer rust te vinden in de signalen die horen bij trauma of PTSS kan het zijn dat het een negatief effect heeft, het is belangrijk het om te draaien, het tegenovergestelde te gaan doen, om de signalen te verminderen. Het is belangrijk met PTSS om duidelijk de grenzen aan te geven aan gedachten, signalen, hoe het met u gaat, wat voor dag het is, wat wel gaat lukken en wat niet. Door een duidelijk beeld te hebben van wat de PTSS voor u betekend kunt u leren om meer grip te krijgen op de signalen. Door de grenzen aan te geven en op tijd te stoppen kunt u voorkomen dat het een bui word.

behandelen

Het is belangrijk om een doel te stellen voor het aanpakken van de angsten. Vaak is het doel wat word gesteld niet haalbaar, het doel is te groot, u bent minder gemotiveerd, geeft een naar gevoel als het niet lukt. Er zijn vele manieren waarom het niet lukt het doel te behalen. Het is belangrijk om te accepteren dat de angsten er zijn, het is niet anders.

Start een onderzoek naar de angsten bij u zelf: hoe is het wanneer u de angsten heeft, hoe voelt het, hoe komt het op? Wat kan het verergeren, wat zijn triggers? Wat lukt wel in fase wind en wat lukt nog in tornado? Wat zijn stappen die u moet nemen om het te verminderen en wat helpt wel en wat niet? Het werken met verschillende fase kan voor u meer duidelijkheid geven over de angsten van het moment en de actie die u moet nemen, daarnaast is het makkelijker om de angsten uit te leggen.

Het zoeken naar nieuwe manieren om de signalen of gedachten aan te pakken. Het is een zoektocht naar dingen die kunnen helpen, het verlichten of wegnemen. De ene keer kan het helpen en een andere keer niet, hierdoor heeft u vele oplossingen nodig om de rust te vinden als het hoog oploopt. Het vinden van nieuwe manieren kan door het huidige te evalueren, te kijken wat goed gaat, wat anders zou kunnen, door een verbetering aan te brengen in hoe u het heeft aangepakt. Leer zoveel mogelijk van vorige momenten, pas het aan en verbeter het.

Nieuwe mogelijkheden hebben een kans nodig om effectief te kunnen zijn, zoals wanneer u start met een ontspanningsoefening gaat dit niet in 1 x goed word u direct sen. het is er dagelijks mee bezig zijn het aanpassen en verbeteren om het aan te leren. Maak een overzicht van manieren die kunnen helpen, wat u heeft geprobeerd en niet hielp, en wat heeft geholpen in welke fase.

Het is belangrijk goed na te denken over wat een juiste tijd is om een manier in te zetten. Wanneer u te lang wacht kan het doorschieten naar een bui. Wanneer u het op een punt hiervoor doet kan het zijn dat u terug kan naar een fase lager. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van wat signalen met u doen, wat triggers kunnen doen en wat hoge signalen kan inhouden voor u om een juiste start te maken en aan te leren.

gevolgen

Loop niet weg voor plekken waar u meer angsten ervaart, het zorgt ervoor dat u voor steeds meer plekken angst krijgt en steeds meer gaat vermijden. Het is belangrijk om naar de plekken te blijven gaan en een manier te vinden om hier rust te krijgen. De situatie nu is er anders, het is toen gebeurt en het kan nu ook anders worden.

Zet bijvoorbeeld muziek op, om meer rust te ervaren en de omgeving minder te horen. Blijf als het goed voelt, blijf kort als het minder goed voelt, het is wennen en het gevoel veranderen, de ene keer gaat beter als een andere keer, probeer het elke keer opnieuw, geniet van de momenten dat het goed voelt op de plek.

Het vermijden van de angsten en niet meer met personen praten of het vermijden van plekken kan zorgen voor veel mentale problematiek, het kan zorgen voor een sociaal isolement. Het is belangrijk om in contact te blijven en de angsten om ogen te blijven komen en hier een weg in te vinden om mee om te gaan. Personen zijn er altijd, het is niet leefbaar als het alle mensen zijn, of alle mannen of …

De angsten blijven terug komen, hierdoor kunt u meer gaan vermijden. Door niet meer op de plekken te komen die angst geven leert u niet omgaan met de angsten en het anders te bekijken, hierdoor komt u meer binnen te zitten en zijn er steeds meer situaties die angsten geven.

Het leren heeft tijd nodig om het duidelijk te krijgen en om op tijd actie te kunnen ondernemen, hierdoor kan het nog regelmatig voor komen dat u een bui heeft voor u er meer grip op krijgt. Dit kan demotiverend zijn en een negatief effect hebben zodat u stopt met het uitproberen of om door te gaan.

Plan

Onderzoek

Leer van vorige momenten om de momenten met angst te verbeteren door te kijken naar hoe het is verlopen, hoe u het heeft aangepakt, wat hiervan het gevolg was. Hoe kunt u de volgende keer de situatie eerder erkennen? Wat zijn beelden/gedachten die u zich herinnerd? Wat zou u de volgende keer anders doen?

Onderzoek bij uzelf of deze angst ergens aan een angst van vroeger raakt. Is er in het verleden iets gebeurt wat nu herinneringen geeft, wat de angsten of stress verhoogt? het kan zijn dat u een trauma heeft opgelopen toen en dat dit nu opspeelt.

Wat maakt u angstig? Wat zijn dingen waaraan u het kunt merken? Wat zijn de gevolgen hiervan? Wat doet dit met uw dagelijks leven? Hoe vaak komt het voor? het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de angsten, de oorzaak en de ernst om de juiste hulp in te zetten.

Maak voor uzelf een overzicht van verwachtingen die u heeft voor de angsten en het aanpakken, hoe realistisch zijn deze en hoe goed zijn ze voor uw gezondheid? Zorgen ze voor minder of meer angsten? Heeft u duidelijke grenzen wat wel en niet kan, en bij andere personen, situaties? Wat zijn dingen die u mag verwachten wanneer u angsten heeft in wind? Wat mag u verwachten als u tornado angsten heeft? In welke fase moet u rustig aan doen en een stapje terug zetten, om het niet hoger te laten oplopen?

Erken dat u angstig bent, het is heel begrijpelijk. Het is belangrijk te onderzoeken hoe dit komt en wat de oorzaak is. Zijn het gedachten die angstig maken of is het het nieuws en de besmettingen? Hoe meer u het kunt accepteren dat corona er is en nu zo loopt, hoe meer u het met rust kunt laten, waardoor angsten minder opspelen of minder hoog oplopen.

Welke triggers maken u angstig? Hoeveel triggers heeft u? Hoe vaak komen deze voor? Denk aan bijv aan nieuws op tv, krant of bepaalde internetberichten/filmpjes, bepaalde gesprekken met mensen, bepaalde gedachten, etc. Kijk of u de triggers zoveel mogelijk kunt vermijden of in ieder geval beperken. Weet hoe u moet omgaan met een trigger die kan zorgen voor een andere fase zoals van storm naar tornado.

Het is belangrijk om de gedachten die u heeft tijdens de angsten om deze beter te gaan onderzoeken. Leer zoveel mogelijk van vorige momenten van angsten. Hoe komen deze gedachten op en wat doet dit met u? Waar kunt u de gedachten aan herkennen? Wat is het patroon in de gedachten? Hoe heeft u gehandeld met de gedachten en angsten? Hoe heeft dit geholpen, wat was het gevolg? Wat zou u de volgende keer anders doen? Hoe kunt u de oplossing verbeteren? Hierdoor kunt u het patroon ontdekken van hoe de gedachten verlopen en kunt u steeds eerder inspringen met een oplossing, waardoor het minder snel oploopt.

kruiden

In de vele natuurwinkels zijn er kruiden die angsten kunnen verlichten of weten ze welke kruiden hierbij kunnen helpen. Het zetten van een kopje thee met deze kruiden kan dagelijks helpen om de angsten iets te verminderen. Sommige kruiden zijn verwerkt tot een vorm van medicatie.

Deze kruiden hebben een relatief natuurlijk effect op u lichaam en kunnen u helpen net iets beter met een situatie om te gaan, beter te slapen of minder te piekeren over uw angsten. Het is gezonder gebruik te maken van kruiden dan medicatie, maar kruiden zijn vaak alleen effectief bij lichte angsten of het begin van een stoornis.

kruiden die kunnen helpen zijn:

  1. Kamille
  2. Passiebloem
  3. Valeriaan
  4. Ashwagandha
  5. CBD-olie

Vraag naar de mogelijkheden voor u in de winkel, vraag informatie over de kruiden en combinatie. Lees er eerst over en stel vragen voor u het gat gebruiken. Sommige combinatie kunnen ook andere problematiek geven. Kruiden hebben een geneeskrachtige werking, maar de combinatie kan zorgen dat het anders werkt.

Medicatie

Het kan soms helpen om medicatie te gebruiken bij angsten. Om de angsten minder te laten of komen, of deze meer te dempen, zoals bij een angststoornis of bij PTSS. Deze medicatie dempen de klachten, let op dat u zich anders kan gaan voelen, verdooft in het hoofd, let op de gevaren die het in het verkeer kan opleveren. Let wel op dat medicatie u niet leert om beter om te gaan met de angsten, het is een hulpmiddel, zodra u stopt met de medicatie komen de angsten ook weer meer terug.

Medicatie en therapie kan helpen om de klachten van angsten zoveel mogelijk te verminderen of te stoppen. Hiervoor heeft u een doorverwijzing nodig van de huisarts. Hoe heftiger de angsten zijn hoe meer hulp er vaak nodig is, zoals bijvoorbeeld EMDR voor nare beelden die de angsten oproepen. Deze angsten moeten door middel van een gesprek, therapie, verwerken en loslaten, verandering van leefstijl, minder worden.

Het is alleen aan te raden wanneer u dit samen met een arts doet al dan niet in combinatie met therapie. Door de medicatie vervolgens langzaam af te bouwen zorg je ervoor dat u er niet afhankelijk van wordt. Het medicijn kan verslavend zijn, lees op de website van de apotheek hoelang het medicijn mag worden voorgeschreven.

Koop geen medicatie van het internet die belooft dat u minder angsten gaat ervaren, u weet verder niks over het product, op internet staat het vaak mooier als het is en het kan gevaarlijk zijn. Ga altijd naar een arts of apotheek voor de medicatie en hulp.

Inzicht

Lees op het internet naar manieren die er zijn, lees de ervaringen van andere, vaak zijn de simpele oplossingen de beste en de meest effectieve. Het is makkelijk vol te houden, u hoeft er weinig over na te denken. Door steeds nieuwe dingen te blijven proberen en te kijken of het helpt heeft u een beter beeld van wat het met u kan doen en in welke soort manier u kunt denken voor een oplossing, wat het beste bij u past.

De stop kan u inzichtelijk maken door een signaleringsplan in fase, bij de verschillende fase geeft u aan hoe het opkomt, wat u ervaart, waar u last van heeft hoe u het kunt erkennen en wat u kunt doen het te verminderen per fase. Het geeft veel inzicht van de problematiek en u kunt leren de problematiek eerder te stoppen door te letten op vaste punten die opkomen, zoals meer gedachten aan een trauma of beelden.

Houd in een dagboek bij hoe het gaat, de positieve dingen, waar u aan wilt werken, gedachten die het veroorzaken, wat de gevolgen zijn, zodat u een steeds beter beeld krijgt wat angsten voor u betekenen en wat u eraan heeft gedaan en of het heeft geholpen. Bedenk geruststellende gedachten die u uzelf voor kunt houden op een moment waarop u weer dergelijke angst voelt. Schrijf ze op en lees ze terug zodra u weer angst ervaart. Maak een positief dagboek voor moeilijke momenten.

Houd een positief dagboek bij met dingen die wel goed gaan. Met leuke dingen die u heeft gedaan van langer geleden of nu. De positieve momenten en het dagboek kunnen helpen de gedachten te veranderen en hierdoor kunnen de angsten afnemen. Denk aan bijv wandelen in de natuur, luisteren naar de vogels, yoga, etc.

Ondanks de angsten is het belangrijk om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en niet afhankelijk te worden van andere. Zoek naar manieren om minder angsten te ervaren op moeilijke momenten, bijvoorbeeld naar buiten gaan, hoe kunt u het toch iets beter maken voor uzelf zodat u toch ondanks alles het blijft proberen en ook echt gaat, wat zijn dingen die hiervoor nodig zijn? Het is belangrijk om niet te gaan vermijden en binnen te blijven, hierdoor is de kans op een depressie zeer groot. Zet kleine stappen die het gaan verbeteren.

Leer om te kijken en zelf te oordelen over de angsten, het kan helpen om beter met de situatie om te gaan. Is het iets om angst van te krijgen of is het uw eigen gevoel? Wanneer het u gevoel is kunt u tegen uzelf zeggen ik hoef hier niet bang voor te zijn, het is oke. Vaak kan dit net even helpen om het toch te gaan doen. Wat zijn helpende gedachten voor u, waardoor de angsten en gedachten minder kunnen worden? Houd een positief dagboek bij met dingen die u kunnen helpen, met dingen die goed gaan, met dingen die u heeft behaald, wat u kunt lezen op moeilijke momenten en zo meer rust krijgt.

Wanneer u voelt dat de angsten opkomen is het belangrijk om direct te gaan handelen, blijf niet zitten, hierdoor kunnen de gedachten erger worden en kunnen de angsten juist gaan toenemen. Het is belangrijk om in beweging te komen, iets te gaan eten en drinken en daarna totaal iets anders te gaan doen, het liefst in een andere ruimte. Maak een overzicht van activiteiten en dingen die u kunnen helpen, wat u rust geeft, wat dingen kan veranderen.

Ritme

Hoe meer u in een vast ritme leeft hoe meer grip u kunt houden op de signalen van angsten, piekeren en malen. De angsten houden de gedachten in stand en andersom. Zorg dagelijks voor voldoende afleiding en dagstructuur om zoveel mogelijk grip te houden op de signalen. Hoe meer u plant en hoe meer structuur er is op een dag, hoe beter de dagen verlopen, hoe beter u de moeilijke momenten aan kunt.

Om minder last te hebben van de angsten is het belangrijk elke dag goed te bewegen, zoals wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren. Met angsten kan het probleem zijn dat u minder naar buiten durft, zorg ervoor dat u dan voldoende oefeningen in huis doet om het lichaam soepel te houden, angsten hebben een grote invloed op uw lichamelijke gezondheid.

Voeding

Door de angsten kan het zijn dat u minder eetlust heeft, hierdoor kunnen gedachten de angsten in stand houden. Het is juist belangrijk op deze momenten goed op uw voeding te letten en voldoende te eten. Zorg ervoor dat u altijd dingen als liga of vifit in huis heeft voor momenten dat het niet lukt om te koken maar u wel iets te eten heeft. Maak op dagen dat het beter gaat meerdere maaltijden en zet deze in de vriezer voor de dagen dat het minder gaat, zo heeft u altijd een goede maaltijd.

Rust

Zorg dagelijks voor voldoende ontspanning, maak er vaste momenten van waar u even de boel de boel laat en tijd neemt om een ontspanningsoefening te gaan doen, hierdoor vind u meer rust. Het is belangrijk om het met regelmaat te oefenen om volledig sen te kunnen worden. Heeft u even minder tijd maar zoek u wel de rust kan het helpen om gebruik te maken van gesproken meditatie die u kunt afluisteren en verder niks hoeft te doen.

Door een goede nachtrust kan het lichaam herstellen en kunt u de volgende dag anders opstaan. Het is belangrijk om een goed slaapritme te hebben om zo voldoende uren te kunnen slapen. Kijk naar mogelijkheden die u heeft om uw nachtrust te bevorderen, zoals het doen van een yoga oefening of door het luisteren van gesproken meditatie.

Steun

Zoek steun bij naasten, vrienden of familie, die u kunnen helpen op moeilijke momenten en u kunnen begeleiden in de angsten. Ga het gesprek aan over hoe het gaat, waaraan andere kunnen zien dat het hoger oploopt en wat andere voor u kunnen doen op die momenten. Maak samen een signaleringsplan, aan de hand van wind, storm, tornado en orkaan, zodat de ander zich er iets bij kan voorstellen.

Praat met lotgenoten die in een zelfde situatie zitten als u, zij kunnen u tips en adviezen geven hoe u met dingen kunt omgaan. Lees op het internet de tips en probeer zoveel mogelijk dingen uit, kijk welke helpen en schrijf deze in een lijstje, loop elke keer het lijstje op een vaste volgorde af, hierdoor word het een gewoonte zo te handelen als het hoger oploopt.

Zoek een belangrijke ander om dit te delen. Het is belangrijk te praten over de angsten die u ervaart voor corona om het te kunnen accepteren en te verwerken om er minder last van te gaan krijgen. Het is belangrijk te kijken wat de mogelijkheden zijn om de angsten aan te pakken.

Maak gedachten die opkomen bij de angsten bespreekbaar, blijf er niet mee rond lopen, er zijn andere met dezelfde problematiek, vraag hulp als de angsten meer gaan bezig houden of u de angsten wilt gaan verminderen, door te blijven zitten kan het een angststoornis worden.