Zelfhulp bij PTSS

Wat is het

Het verbeteren, herstellen en leren omgaan, is iets wat de persoon met een PTSS zelf moet doen, dit kan alleen maar door het te ervaren en ervan te leren, oplossingen voor de aanpak te verbeteren en veel te lezen over mogelijkheden die er zijn en deze steeds uit te proberen. Hoe meer een persoon een onderzoek doet naar de PTSS van zichzelf hoe meer kans een persoon heeft om meer grip te krijgen op de PTSS. De zelfstudie is zeer belangrijk naar het volgen van trauma therapie.

De aanpak van signalen om deze te verminderen begint bij een onderzoek naar u zelf. Het onderzoek geeft duidelijkheid over welke signalen er spelen een hoe vaak ze voorkomen. Een onderzoek is vaak een start van het aanpakken van problematiek op elk niveau. Door goed te letten op lichamelijke signalen kunt u veel problematiek voorkomen.

Mentale problematiek is vaak lastig wanneer een persoon minder inzicht heeft in de signalen of het moeilijk kan verwoorden. Door het starten van het onderzoek kan een persoon leren de signalen te herkennen bij zich zelf en deze woorden te geven zodat een hulpverlener en cliënt over hetzelfde praten om miscommunicatie te voorkomen.

Herkennen

Met een PTSS krijgt u 1x per week hulp van een behandelaar die met u een EMDR sessie doet. Dit kan helpen het trauma te verlichten waardoor u een nieuwe start kunt maken in het leven. Zelfstudie is belangrijk bij PTSS voor de andere dagen dat er geen hulp is, het is belangrijk uw eigen signalen en gedachten te kennen en herkennen, zodat u weet hoe deze opkomen, zodat u weet wanneer u in actie moet komen om dit te stoppen of veranderen. Hulpverleners kunnen helpen met handvaten, maar in de praktijk moet u het zelf uitvoeren, hiervoor heeft u voldoende zelfkennis nodig.

PTSS leren kennen kan door het bijhouden van overzichten en schema’s die over uzelf gaan, door gedachten op te schrijven die te maken hebben met het trauma, door de beelden goed te kennen kunt u ze steeds eerder stop zetten. Het beter leren omgaan met een PTSS is voor een groot deel een zelfstudie. Hoe meer u leert terug te kijken naar eerdere momenten van een bui hoe beter u leert het aan te pakken, oplossingen te verbeteren en mogelijkheden te bekijken. Hoe meer u begrijp van uw eigen PTSS hoe meer mogelijkheden u kunt vinden een balans aan te brengen.

Het lezen en leren van PTSS zijn belangrijke onderdelen in het herstelproces. Wanneer een persoon de PTSS niet begrijp is het moeilijker stappen te zetten, de persoon moet eerst de kennis van PTSS hebben en weten wat het voor de persoon betekend, om het te kunnen aanpakken per signaal of gedachten die een persoon ervaart. Het hebben van een PTSS is 24/7 dit is ook de tijd dat een persoon bezig is met het verminderen van de klachten, het letten dat het niet te hoog oploopt en het leren om d aanpak te verbeteren.

Behandelen

Het hebben van grip op signalen kan alleen door zelfstudie, het veel lezen over de signalen en weten hoe dit bij u is. Door veel dingen uit te proberen en te kijken of het voor u verlichting brengt. Het leren van de PTSS is lastig als er geen zelfstudie is naar signalen en gedachten. Van PTSS herstellen is meer als alleen het volgen van trauma therapie, het is in het dagelijks leven leren omgaan met een trauma. Naast een zelfstudie blijft het erg belangrijk het trauma te laten behandelen, het is de combinatie die u laat herstellen.

Hoe meer een persoon leert van de PTSS hoe meer een persoon het begrijpt hoe het verloop is, hoe meer een persoon eerder kan ingrijpen om erger te voorkomen. Het leren is belangrijk om beter om te kunnen gaan met de PTSS zodat het niet te veel invloed heeft in het dagelijks leven waardoor een persoon beperkt kan worden. Hoe meer een persoon leert, hoe meer balans een persoon kan houden, hoe meer rust een persoon ervaart.

Het lezen van ervaringsverhalen van andere kan helpen bij erkennen van de signalen, van het benoemen van situaties, het zien waar de problematiek ligt. Er zijn geen hulpverleners met de ervaring die het zo kunnen uitleggen als een persoon die zelf een PTSS heeft opgelopen. In het verhaal staan vaak tips en adviezen of dingen die zijn uitgeprobeerd, hier kan een andere persoon van leren en uitproberen of het helpt, het brengt nieuwe inzichten en mogelijkheden. Grip krijgen op een PTSS moet u voor een groot deel zelf doen, hiervoor is het belangrijk te onderzoeken en te leren, hoe meer u weet, hoe meer u kunt aanpakken.

Gevolgen

Wanneer een persoon niet aan zelfstudie doet, komt een persoon regelmatig in herbelevingen of buien, een persoon weet hier niet mee om te gaan en kan hierdoor regelmatig in een crisis komen. Een persoon weet niet hoe de gedachten reageren naar een trigger of kan een manier bedenken om te gaan met angsten of stress. Hierdoor zitten er veel schommelingen in een dag en het dagelijks leven, waardoor een persoon meer beperkt raakt. Een persoon laat het dan altijd op het beloop en wacht af.

Wanneer een persoon niet aan een zelfstudie doet blijft een persoon stil staan of gaat achteruit. De persoon leert niet om zich te verbeteren, waardoor er minder mogelijkheden zijn voor een herstel. De persoon leert niet wat buien zijn of hoe de persoon deze kan herkennen of voorkomen. Hierdoor kan een persoon nooit stabiel worden of grip houden op het dagelijks leven. Het word dagelijks overleven en het komt zo als het gaat.

Het onderzoek kan een confrontatie zijn met uzelf, het is duidelijk dat er meer aan de hand is en dat u hulp moet gaan zoeken om de problematiek aan te pakken. Door miscommunicatie krijgt een persoon vaak niet de hulp die het nodig heeft om te herstellen van de problematiek. Een persoon is dan vaak aangewezen op een zelfstudie. Het onderzoek is ter preventie van problematiek, het oplopen van buien en voor meer inzicht in de signalen. Waardoor veel problematiek voorkomen kan worden. Het is een eerste stap in het aanpakken van mentale problematiek. Door het onderzoek kan het zijn dat het tijdelijk wat meer stress geeft of meer gedachten omdat u er meer mee bezig bent.

Plan

Een zelfstudie kunt u vergelijken met een onderzoek naar uw eigen PTSS. Niemand kent u PTSS en weet hoe het voor u is. Boeken over PTSS zijn algemeen en geven algemene informatie, niet over uzelf, de praktijk bent u met uw PTSS. Het is belangrijk de signalen goed te kennen om de juiste hulp vragen te kunnen stellen en hulp te krijgen bij het verwerken van PTSS. Om het te kunnen uitleggen is zelfkennis en hierdoor een zelfstudie nodig.

Wat betekend PTSS voor u? Van welke signalen heeft u last? Wat zijn gedachten die u kunt herkennen voor u een herbeleving krijgt? Wat zijn triggers waar u last van heeft? Wat zijn dingen die de signalen verergeren? Om te kunnen starten met een zelfstudie is het belangrijk een duidelijk beeld te hebben van uw eigen PTSS, een basis. Het is belangrijk te gaan onderzoeken wat triggers zijn, wat dit met u doet, hoe het opkomt, hoe het aanvoelt, wanneer u de antwoorden heeft kunt u de oplossingen en mogelijkheden onderzoeken en mogelijkheden van een cursus, ademhalingsoefening of afleiding zoeken.

Inzicht krijgen

Start een onderzoek naar u zelf door het bijhouden van een dagboek. Een onderzoek kan helpen wanneer een persoon dagelijks bezig is met de problematiek en dit noteert. Wanneer het dagboek word besproken en de signalen hiervan worden besproken. Het onderzoek naar u zelf geeft duidelijkheid waar u staat, wat de problematiek is, wat u eraan kunt oden, hoe u het voelt opkomen, wat gevolgen kunnen zijn. Het onderzoek is gericht op uw eigen diagnose en uw eigen signalen om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen. Het is belangrijk de signalen die van toepassing zijn een diagnose om deze te kennen en herkennen. Hiervoor is het nodig om een onderzoek naar uzelf te starten. Voor het erkennen van de signalen is het belangrijk het te accepteren, hierdoor kunt u werken aan het signaal.

Om een onderzoek te starten is het belangrijk de verschillende fase van een signaal te kennen: wind storm tornado en orkaan. Door op tijd in te zetten met een verandering kunnen de 2 laatste codes vaak voorkomen worden. De signalen leren kennen is nodig voor een goede aanpak van het signaal en om duidelijk te kunnen uitleggen wat het met u doet en hoe het voelt. Een onderzoek kan helpen om te weten hoe een signaal als stress op komt, hoe dit voelt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn

Door het te onderzoeken staat u er langer bij stil, gaat u dieper op de problematiek in waardoor u een beter beeld krijg van alles wat er bij hoort. Wanneer het dagboek kan helpen met de gedachten op te schrijven en het bijhouden van overzichten en schema’s. Hoe meer overzichten een persoon heeft, hoe meer een persoon het kan vergelijken, hoe meer inzicht een persoon krijgt.

Een onderzoek naar uzelf is nodig om meer inzicht te krijgen in de signalen en hoe het met u gaat. Door een onderzoek kunt u beter een oplossing vinden voor problematiek. Door het onderzoek leert u uw zelf om de signalen beter te erkennen en herkennen om er sneller actie op te kunnen nemen. In de mentale gezondheidszorg word te weinig stil gestaan bij het onderzoek naar een persoon zelf. Het zijn vaak vragen van een hulpverlener aan een persoon.

Door een eigen onderzoek aan te leren leert de persoon beter de signalen herkennen waardoor het hier beter mee kan leren omgaan. Door het onderzoek kunt u veel problematiek op de lange termijn voorkomen, door het plan elk 1/2 jaar te bekijken en aan te passen, of een nieuw onderzoek te starten, blijft het up to date. Een onderzoek is belangrijk om regelmatig te doen en hierop een plan in te stellen om te kijken waar verbeteringen nodig zijn.

Het is belangrijk bij PTSS om te kijken naar de mogelijkheden van zelfhulp. Het is belangrijk elke dag te werken aan het in balans houden van gedachten en signalen, die vaak met regelmaat worden getriggerd. Hiervoor is het nodig om voldoende inzicht te hebben in wat de gedachten met u doen, hoe deze opkomen en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Hoe meer u het patroon kunt erkennen in de gedachten hoe eerder u kunt inzetten op het verminderen.

Maak hiervoor een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan die u een duidelijk overzicht geven wat de signalen met u doen, deze kunt u als een handboek gebruiken. In het plan komt te staan bij elke fase wat u er aan kunt doen, hoe u het kunt verminderen, en wat de nood oplossingen zijn in de hoge fase.

Vorige momenten

Vorige momenten zijn momenten die erg leerzaam kunnen zijn. Wanneer er bepaalde gedachten opkomen die bijvoorbeeld naar een herbeleving lijden. De gedachten hebben vaak een patroon, die hiervoor zorgen. Door terug te denken hoe het is op gekomen kunt u bepaalde gedachten erkennen, door hier direct op in te springen kunt u een gehele herbeleving voorkomen. De aanpak van toe kunt u beter gaan bekijken, was het een goede oplossing, in hoeverre heeft het geholpen en wat zou u de volgende keer anders doen?

Een zelfstudie heeft u nodig om te weten welke actie wanneer moet worden ingezet. Het maken van een signaleringsplan is hierbij belangrijk in de fase wind storm tornado en orkaan, het geeft een duidelijk beeld waaraan u kunt herkennen in welke fase u zit en met oplossingen die u per direct kunt gaan toe passen, het overzicht geeft duidelijkheid waardoor u minder hoeft na te denken over de actie om het te stoppen.

Zelfstudie is belangrijk om meer grip te krijgen op gedachten en signalen door te leren van vorige momenten en te weten hoe gedachten en beelden opkomen, wat gedachten ervoor zijn en hoe u deze kunt herkennen. Hoe vaker u het uitprobeert hoe meer grip u kunt krijgen op de gedachten en hoe eerder u de gedachten kunt stoppen. Het is een leerproces om gedachten minder vaak te laten opkomen.

Dagstructuur

Probeer uw dagritme vast te blijven houden. Dit houdt in dat u een vaste tijden probeert op te staan en naar bed te gaan. Ook op dagen dat het moeilijker gaat door bijvoorbeeld slechte nachtrust. Door elke dag bezig te blijven, lukt het om zoveel mogelijk balans te krijgen op een dag. Doe het rustiger aan op dagen dat het minder goed gaat maar blijf bezig met activiteiten en dingen doen. Daarnaast hoort hierbij dat u regelmatig en gezond probeert te eten en dagelijks voldoende beweegt.

Sta dagelijks even stil bij hoe de dag is gegaan. wat ging er goed vandaag en wat ging er minder? Wat gaat u morgen doen, om het anders te laten zijn? Welk doel gaat u morgen bereiken? Door er dagelijks even bij stil te staan gaat u steeds meer signalen herkennen en meer oplossingen die werken vinden of mogelijkheden. Hierdoor blijft u gemotiveerd het aan te pakken en blijft u meer positief. Houd dagelijks de overzichten bij van de stress, wat er goed gaat, waaraan gewerkt moet worden en wat de dag doel is van morgen.

Zoek afleiding en in- of ontspanning door het doen van een activiteit. Dit kan bijvoorbeeld een creatieve activiteit zijn, een sport, muziek of het maken van een wandeling. Maak een overzicht van activiteiten die u leuk vind om te doen, die helpend kunnen zijn bij gedachten, gevoel of bij hoge stress. Volg het lijstje elke keer opnieuw om minder last hiervan te hebben in een vaste volgorde.

Maak een afleidingsschema voor afleiding zoeken, plan per code wind storm tornado en orkaan 10 activiteiten die de fase kunnen verminderen. Als ik stress voel opkomen dan ga ik …. doen. Hang het schema op een zichtbare plek waar u regelmatig langsloopt, zodat u regelmatig aan de lijst word herinnerd om actie te nemen.

Ontspanning

Leer u een eigen manier aan van ontspannen, bijvoorbeeld door het doen van een ademhalingsoefening waar u let op de manier van ademhalen, hoe sneller deze gaat hoe hoger de emoties en het gevoel is. Hoe rustiger deze is hoe meer rust u ervaart. Dit kan door simpel de hand op de buik te leggen en het ritme te voelen, met iets druk kunt u het corrigeren. Doe bij voorkeur een oefening voor het slapen gaan om meer rust te krijgen in de gedachten, bijvoorbeeld een yoga oefening om geheel te kunnen ontspannen. Op internet vind u vele voorbeelden hoe u dit kunt aanpakken.

Schrijf het gevoel de gedachten of de emoties van u af. Het kan helpen om de gedachten met rust te laten en zo meer rust te vinden. Schrijf op wat er in u opkomt het maakt niet uit of het goed of fout is, het gaat er om dat u het even kwijt kan. Het helpt voor een deel met het verwerken van het gevoel en de gedachten. Schrijf aan de hand van een vaste volgorde als de 4b methode om te leren van de gedachten, schrijf op wat u wilt om het met rust te laten.

Schrijf gedachten zoveel mogelijk van u af aan de hand van het 5g methode. Schrijf dagelijks de knelpunten op en hoe u deze heeft aangepakt en opgelost, leer van de vorige momenten. Het is belangrijk gedachten bespreekbaar te maken en zoveel mogelijk te verwerken en los te laten.

Maak aantekeningen van gesprekken en noteer belangrijke afspraken. Maak een overzicht van vraag en antwoord van vragen die u heeft over de signalen, de aanpak en of aan de hulpverlener. Vraag lotgenoten om steun en adviezen bij de signalen. Houd schema’s bij van de signalen om de oorzaak ergst en de oplossing te vinden. Maak overzichten van een maand om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek.

Praten

Praat met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt als u, vraag de personen om tips en adviezen en lucht u hart. Door te praten over de gebeurtenis kunt u het verwerken en met rust laten. Zoek een persoon uit die u vertrouwd, die u beter kent die u een goed gevoel geeft, dit hoeft niet u naasten of vrienden te zijn. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en u het gevoel heeft dat u het mag en kan uiten.

Wanneer u last blijft houden van de klachten is het belangrijk om het bespreekbaar te maken en te vragen naar hulp om het trauma te verwerken, blijf er niet mee zitten het kan ervoor zorgen op de lange termijn dat het grote invloed heeft op het dagelijks leven. Het is een grote stap en een zwaar traject traumahulp, maar het is beter om het te starten en door te zetten om van de klachten af te komen, vraag hulp zoals bijvoorbeeld emdr.

Met een PTSS heeft u met regelmaat hoge signalen, herbelevingen of nachtmerries, een huisdier kan hierin helpen, deze kan de signalen herkennen en u meer in het hier en nu houden. Voor PTSS zijn hulphonden die getraind zijn om de signalen te herkennen en u te helpen. Ook een ander huisdier kan zorgen voor afleiding, de nodige tijd buiten en meer rust. Kijk online naar de mogelijkheden voor een hulphond.

Eigen regie

Personen met PTSS hebben het gevoel dat ze weinig of geen controle hebben over het dagelijks leven en de dingen die gebeuren, hierdoor voelen de personen zich vaak onzeker en angstig. Het gevoel van angst komt met regelmaat terug door de traumagedachten en herbelevingen. Het is belangrijk om de draad weer op te pakken en zoveel mogelijk te plannen, hoe meer het in een vaste structuur is hoe makkelijker het gaat.

Kijk naar de dingen die u geen angst geven, en verbeter de momenten dat u het voelt opkomen, leer de angsten kennen en leer hoe u dit kunt aanpakken om meer te kunnen in het dagelijks leven. Het is belangrijk om grenzen te verleggen, om het te kunnen aanpakken, op het moment kost het veel, maar later heeft u er veel plezier van. Blijf altijd in contact met anderen.

Lees op het internet over de signalen en de aanpak, hoe u deze kunt verminderen en wat de gevolgen kunnen zijn wanneer u het niet aanpak. Door de gevolgen te weten kunt u eerder hulp vragen wanneer het te hoog oploopt of zelf eerder een bui verminderen. Door het bij houden in een schrift met tabbladen. Door het bijhouden op een computer met tekstbestanden in mappen op datum. Door het maken in een mindmap online.

Stel prioriteiten welke signalen u deze week gaat aanpakken aan de hand van degene die het vaakst voorkomt en waar u het meeste last van heeft, kijk hierbij verder dan het eerste signaal een oorzaak kan ook ergens anders liggen, zoals meer gedachten -> meer stress, het lijkt dan stress die moet worden aangepakt maar het is de gedachten die het veroorzaak waar dingen nog niet zijn verwerkt.