Zelfhulp CPTSS geeft u meer duidelijkheid wat een Complexe Post Traumatische Stress Stoornis inhoud of een Chronische PTSS. Hoe het is om dagelijks te moeten leven met een PTSS en hoe dit een persoon kan beperken in het dagelijks leven. Hoe een persoon het kan oplopen en wat een persoon eraan kan doen.

Wat is het verschil tussen PTSS en complexe PTSS?

PTSS en Cptts hebben dezelfde signalen waar een persoon last van heeft, zoals herbelevingen, nachtmerries, vermijden. In beide gevallen kan het op dezelfde manier opgelopen worden. Bij CPTSS heeft een persoon vaak last van dissociatieve momenten. Dat betekent dat bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst. Een cptss kan ook zijn…

Hoe ga ik om met een hulpverlener op vakantie bij Complexe PTSS?

Wat is het Voor een persoon valt er op het moment van een vakantie van de hulpverlener een stuk zekerheid weg, het is voor tijdelijk, maar een persoon kan het ervaren als wel 3 weken zonder hulp. Wanneer er meerdere hulpverleners zijn, kunnen deze ook tegelijk op vakantie zijn, hierdoor is het van meerdere hulpverleners…

CPTSS

Wat is het? CPTSS is een complex trauma wat vaak naar ontstaat naar meerdere trauma’s die langdurig bestaan. Het complex heeft invloed op de gedachten, het gedrag, emoties. Een persoon heeft op meerdere gebieden signalen en problematiek. Van een complexe PTSS valt vaak niet te herstellen, signalen kunnen wel verminderen. De persoon heeft meer klachten…

cptss vs cptss

Complex kan zijn op meerdere gebieden of door verschillende klachten die een persoon heeft, chronisch zegt meer over de tijdsduur en de lange termijn gevolgen. Complexe klachten zijn vaak ingewikkeld en moeilijk aan te pakken, chronische klachten zijn vaak makkelijker te verminderen of beter in balans te houden. De beide termen worden vaak door elkaar…

Chronische PTSS

Wat is het Vechtscheiding + uithuisplaatsing + hechtingsproblematiek. Gedragsverandering, stemmingswisselingen, buien, regelmatig code tornado. Van het nare dat een persoon heeft opgelopen heeft een persoon dagelijks nachtmerries en herbelevingen. Complex geeft aan dat het op meerdere gebieden is niet dat er veel verschillende trauma’s zijn. Een persoon kan wel meerdere trauma hebben wat het veroorzaakt….