Zelfhulp bij MCPTSS geeft meer informatie over een Meervoudige Complexe Post Traumatische Stress Stoornis. Een MCPTSS loopt iemand niet zomaar op, de kans is klein voor een burger maar voor een militair die bijvoorbeeld naar Bosnië is geweest op missie is de kans groot. Het heeft zeer veel invloed op het dagelijks leven van de persoon, herstel is bijna niet mogelijk.

PTSS vs MCPTSS

Wat is het? Het verschil van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en MCPTSS (Meervoudige Complexe Post Traumatische Stress Stoornis) zit het in de trauma’s de hoeveelheid en de ernst ervan. Een persoon krijgt vaker de diagnose PTSS als MCPTSS die zeer zelden word voorgeschreven. MCPTSS is geen officiële diagnose, PTSS wel. MCPTSS is een onderdeel…

Meervoudige Complexe PTSS van een militair op missie

Wat is het Schaarste, geweld Er zijn veel vrachtwagens met materieel, post en voedsel tegengehouden, er was geen elektriciteit hierdoor hadden militairen schaarste aan een voorraad materiaal en voeding. De leefomstandigheden gingen meer achteruit. De militairen waren slecht bewapend en konden zich slecht verdedigen. Dit heeft veel invloed op de mentale gezondheid van een militair….

Hoe zijn de trauma’s behandeld van personen uit WO2 en wat is hiervan het gevolg?

Wat is het? Er is van de tijd van de oorlog en mentale problematiek niet zoveel bekend. Uit de onderzoeken die gedaan zijn blijkt dat sommige mensen er bovenop zijn gekomen en verder konden met het leven, de draad “gewoon” weer op gepakt. Een PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) loopt men op naar een nare…

MCPTSS

Wat is het Een MCPTSS staat voor Meervoudige Complexe Post Traumatische Stress Stoornis. Een voorbeeld van een MCPTSS is een militair die is uitgezonden naar Bosnië. Een burger kan een MCPTSS oplopen naar vele traumatische ervaringen achter elkaar, een opstapeling van PTSS. Een persoon zou per trauma een PTSS hebben, doordat het langer aanhoud en…