Paniek heeft vaak veel te maken met het niet meer overzien van de problematiek of dingen die moeten gebeuren. Met mentale problematiek hebben personen er vaak meer last van, zeker bij PTSS of een trauma. De paniek kan dan ook voortkomen uit de ervaring van toen, zoals met een herbeleving. Paniek is belangrijk om aan te pakken en om het niet te laten groeien, het kan ervoor zorgen dat u er steeds meer last van krijgt in het dagelijks leven.

Paniek bui

Wat is het Een PTSS bui is voor een persoon erg zwaar en moeilijk er loopt van alles door elkaar heen, hierdoor kan het voor een persoon lastig zijn nog goed te functioneren. Het vergeten van medicatie kan een oorzaak hiervan zijn. De medicatie is belangrijk op tijd in te nemen voor een te kort…