Wat is het

Thuis word een persoon beoordeeld op minder zelfstandig kunnen zijn, een persoon word opgenomen, wanneer een persoon op een afdeling is word er 100% zelfstandigheid verwacht vanaf dag 1. De persoon heeft verder niks geleerd als een persoon weer naar huis gaat op het gebied van zelfstandig zijn of worden en het thuis weer alles op orde hebben en houden. Hierdoor is de kans om in het oude patroon terug te vallen zeer groot.

Tijdens een opname voor langdurige zorg of crisiszorg word veel voor personen overgenomen, in sommige gevallen is dit goed om bij te komen, maar hoe langer een persoon de dagelijkse normale dingen niet meer doet, hoe meer het word afgeleerd, hoe meer een persoon er aan moet doen het weer dagelijks te gaan doen, of het er bij laat zitten en niet meer gaat doen. Vaak ligt hier al een groot probleem voor de persoon, het ritme en regelmaat hebben van dingen opruimen, schoonmaken, bijhouden en plannen.

De belangrijkste dingen die op orde zouden moeten zijn voor een persoon weer naar een huis gaat, zijn opruimen en schoon maken, planning om alles op tijd in huis en dagstructuur en het dagelijks verzorgen van 3 maaltijden. Deze dingen worden overgenomen tijdens een opname, de dagstructuur is hoe een persoon deze zelf invult. Hierdoor word het een persoon meer afgeleerd, een persoon raakt meer gedemotiveerd om de dagelijks dingen te gaan doen of op te pakken.

Tijdens een opname is er weinig dagstructuur, hierdoor is een persoon eigenlijk de gehele dag op eigen kunnen en doen aangewezen. Er is vaak geen dagprogramma wat een persoon 5 dagen in de week in de ochtend volgt voor het herstel, waar een persoon aan moet deel nemen omdat het is opgenomen. Hierdoor komt het met grote regelmaat voor dat persoon over de afdeling lopen en niet weten wat ze moeten gaan doen. Hierdoor krijgt een persoon veel meer gedachten en gaat piekeren en de signalen lopen alleen maar verder op.

Voor een persoon kan het moeilijk zijn om de doen knop en het actief iets gaan doen moeilijk zijn een persoon word niet gemotiveerd om dingen te gaan starten of op te pakken. Hierdoor blijft de persoon in een cirkel zitten die niet word doorbroken en er geen verandering is. De persoon gaat dan meer zitten en niks doen, de tijd voorbij laten gaan, geen nuttige dingen op een dag, hierdoor kan het uitzichtloos worden of zorgen voor een depressie.

herkennen

Dingen weer gaan doen zoals het opruimen en op orde houden van de kamer, zonder dat de huishouding dit doet, zoals elke week bed verschonen alles op een vaste dag in de was. In een instantie word dit vaak over genomen door de huishouding, voor een persoon is dit in het begin goed om bij te komen en te rusten, maar naar enige tijd is het belangrijk dat een persoon het weer zelf gaat doen, omdat in een huis situatie ook moet als een persoon met ontslag gaat naar een eigen huis of een RIBW.

Van een opname afdeling naar zelfstandig wonen is een grote stap voor een persoon. Op een afdeling hoeft een persoon zeer weinig te doen, thuis word verwacht dat alles word gedaan. De stap kan veel te groot zijn voor personen die problematiek hebben. Er is een tussenwoning waar een persoon kan laten zien zelfstandig te zijn, maar hier word er vanuit gegaan dat een persoon dat is, kookt een persoon niet dan is het een broodeter, als de persoon veel binnen zit wilt de persoon graag alleen zijn. Hierdoor word er niet gemotiveerd of gestimuleerd dingen aan te leren die belangrijk zijn voor de stap naar een eigen woning, de persoon pakt het zelf aan of het blijft zo.

Op een afdeling kunnen personen mee-eten met de pot, dagelijks word er gekookt voor de personen op de afdeling. Er is een bedrag dat een persoon kan ophalen om zelfstandig te koken, van dit bedrag word zeer zelden gebruik gemaakt. Om weer zelfstandig te wonen en een ritme te krijgen in het dagelijks weer voor een maaltijd zorgen met daarbij het doen van boodschappen is belangrijk, door steeds mee te eten went het om niet te koken, om een nieuw ritme aan te leren is tijd nodig, ook op de momenten dat het minder gaat moet er wel een maaltijd zijn.

Op een afdeling kunt u goed oefenen met zelfstandiger worden, het kan dat u wel eens de sleutel vergeet, op een afdeling is dit geen probleem en word de deur geopend, in een huis zou u buiten de deur staan en een slotenmaker moeten bellen. Op het moment dat u het vergeet op een afdeling kunt u ervan leren en meer letten op dat u de sleutel meeneemt voor u weggaat een klein leermoment.

Tijdens een opname is er vaak weinig tot geen dagstructuur, de enige dingen zoals een maaltijd en medicatie geven een structuur in de dag. Voor de rest van de dag bepaalt een persoon wat er gebeurt en wat er word gedaan. Wil een persoon rondlopen een dag is dit goed, blijft een persoon veel op bed liggen word hier vaak niks mee gedaan, is een persoon een gehele dag bezig is dit ook goed. Er is geen vaste structuur in het volgen van therapie of dingen op een dag om van te herstellen.

behandelen

Tijdens een opname is er weinig oog voor dingen weer zelfstandig oppakken en weer aanleren tot een goede basis. Hierdoor is het belangrijk om zelf de stappen te zetten en zelf hiermee te gaan beginnen, zo kunt u laten zien aan de begeleiders dat u het kan en dat u gemotiveerd bent dingen aan te pakken of op te pakken en uit te proberen. Tijdens een opname word er te weinig gewerkt aan een goede stevige basis van zelfstandigheid.

Tijdens een opname is het normaal om dingen te vragen en met regelmaat te vragen aan begeleiders en behandelaren. Wanneer een persoon thuis is, zijn deze personen er niet en kan er veel minder worden gevraagd. Het vragen kan een gewoonte worden, waardoor u steeds meer gaat vragen, waardoor u minder zelf nadenkt over wat u zou kunnen doen, voor het gemak vragen. In de opname is het zo gewent, thuis zorgt het voor veel problemen als het niet lukt zelf de oplossing te bedenken en uit te voeren.

Blijf gemotiveerd om dingen aan te pakken, uzelf te verbeteren, leer luisteren naar uw lichaam en de signalen waar u last van heeft, probeer zoveel mogelijk te plannen en zelfstandig te blijven doen, het houd u sterk en krachtig om vooruit te blijven gaan en uw doel te bereiken. Werk aan de dingen die u belangrijk vind, probeer minder te letten op andere en streef uw doel na, houd u bij uw doel en werk er elke dag aan. Het is uw gezondheid en uw leven, kijken naar een ander kan een averechts effect hebben als ze minder dingen doen, minder actie hebben.

gevolgen

In een opname is het voor de persoon makkelijk gemaakt, naar een opname komt een persoon thuis en moet alles weer zelfstandig doen, vaak lukt dit voor een tijdje maar zakt het vanzelf weer in naar het oude gewoon. De persoon heeft te weinig geleerd om het een vaste gewoonte te maken en het te kunnen houden om het thuis weer te redden.

Dat komt morgen wel, ik doe het straks, ik heb nu geen zin. Het zijn zinnen die al aangeven dat het gene wat nu moet gebeuren niet gaat gebeuren, het geeft aan dat het smoezen zijn om het niet te doen, het kan uitstelgedrag worden om steeds minder te gaan doen, waardoor het steeds meer gaat achter lopen en er weinig structuur en ritme is.

Omdat er weinig op word ingezet, kan het zijn dat bijvoorbeeld een persoon met regelmaat een grote verzameling kopjes in zijn kamer heeft of borden. De persoon ruimt het op wanneer er tijd is, of wanneer de persoon zin heeft, dit geeft al aan dat de persoon het minder belangrijk vind het op te ruimen. Als de persoon nieuwe koffie gaat halen kan het andere kopje mee naar de keuken waar de koffie staat, zo blijft het opgeruimd. In een woning zouden de vaat langer blijven staan, niet opruimen, afwassen en meer een rommel zijn.

Op de afdeling zijn er personen die u kunt vragen voor het doen van een boodschap, voor een persoon kan dit erg makkelijk zijn om het te vragen. Wanneer een persoon het een keer heeft gevraagd vraagt het makkelijker ook een tweede keer en steeds vaker. Terwijl de persoon ook zelfstandig boodschappen zou kunnen doen als de persoon meer gemotiveerd word. De persoon kan er een gewoonte van maken om het te blijven vragen, hierdoor veel minder van het terrein te komen en minder zelfstandig te worden. Kiezen voor het gemak, wat kan zorgen voor achteruitgang door minder te bewegen, minder te ondernemen, meer op het terrein blijven minder met de samenleving.

Een persoon moet zelfstandig zijn binnen de afdeling, maar koken,wassen, huishouding, boodschappen worden wel overgenomen. OP het terrein is vaak een winkeltje, personen worden gemotiveerd hier hun boodschappen te gaan doen. Dit betekend dat een persoon veel minder of niet meer van het terrein komt. De persoon beweegt veel minder, gaat niet fietsen of lopen naar de winkel, komt niet meer in de samenleving en is alleen onder de mensen met problematiek. Het gewone van naar een winkel gaan, veranderd. Het gewone om meer te bewegen veranderd. Een persoon komt steeds verder van de samenleving.

plan

Wat zijn dingen die u lastig vind, sneller laat liggen? Wat zijn signalen die kunnen wijzen op dat het weer vaker gebeurt dat u het uitstelt of laat liggen, waar kunt u het aan merken? Wat zijn dingen die u wilt gaan verbeteren of wilt gaan leren voor meer structuur en ritme in het dagelijks leven? Wat heeft u hiervoor nodig? Wie kan u helpen, wat zouden begeleiders erin kunnen doen? Wat worden uw doelen? Wanneer gaat u starten?

Kijk terug naar de momenten dat het minder ging. Hoe kunt u de dingen anders aanpakken? Wat waren dingen die minder gingen? Zou dit een andere keer ook kunnen? Hoe kunt u voorkomen dat het weer zo gaat worden? Waar zou u eerder iets veranderen? Waar zou u op kunnen letten? Probeer zoveel mogelijk te leren van vorige momenten om dingen te verbeteren en anders aan te pakken. Maak zo veel mogelijk gebruik van een afdeling om dingen uit te proberen, hulp te vragen en opnieuw te starten.

Ook al worden dingen overgenomen, u kunt ervoor kiezen dingen zelfstandig te blijven doen, zoals wekelijks uw bed verschonen, kamer op tijd opruimen en in orde houden, in het weekend koken. Kies ervoor om eraan te werken, om het thuis langer vol te houden. Maak het bespreekbaar met de begeleiding, hoe u dit het beste kan gaan oppakken.

Maak een planning voor het weekend, het is in de ochtend vaak rustig op een afdeling, tijd om rustig aan de slag te gaan met nieuwe doelen en de dingen te gaan doen. Bijvoorbeeld vrijdag is voor de boodschappen voor een week. Zaterdag is voor het koken in het weekend. Zondag is voor het opruimen en verschonen van het bed en de was doen. Zo heeft u elke dag wat te doen, heeft u een planning en een stukje structuur, 1 ding op een dag valt makkelijk vol te houden en hoe beter het gaat hoe meer dingen u erbij kan gaan doen.

Het is belangrijk om gemotiveerd te blijven, tijdens een opname kan dit heel erg lastig zijn door andere personen die dit niet of veel minder hebben, het kan demotiverend werken als personen veel rond lopen en weinig doen, het kan lastig zijn dan juist dingen te gaan oppakken. Kijk naar dingen die u kunnen helpen om meer gemotiveerd te blijven en om de kracht te houden de strijd aan te gaan om dingen te verbeteren, leer te werken met vorige momenten, signaleringsplan en positief dagboek.

Maak uw eigen dagstructuur op een dag, zorg dat u op tijd opstaat, start met het ontbijt, en daarna gaat starten met een activiteit. Het doen van dingen is tijdens een opname nog belangrijker als anders, er is niks ergers dan vervelen op een afdeling, het zorgt voor veel gedachten en signalen. Plan elke avond iets te doen voor de volgende dag, denk bij creatief in grotere dingen zoals een deken breien of het maken van een groot schilderij waar u dagen mee bezig kunt zijn, het steeds opnieuw bedenken wat u gaat doen of maken kan veel stress geven en hierdoor kunt u minder komen tot het doen.