Wat is het

Beide woorden geven een hele andere kijk op problematiek. De persoon die beschadigd is is meer duidelijk waar de persoon last van heeft dan bij ziek. Ziek is voor naasten of de samenleving vaak eng het is een bevestiging van psychische problematiek. Een beschadigd persoon word vaak eerder geholpen door naasten, dan een persoon die ziek is of psychiatrisch is.

Herkennen

Personen in de mentale gezondheidszorg hebben vaak niet het gevoel echt ziek te zijn. De signalen die het met zich meebrengt zijn vaak mee te leven of te leren mee om te gaan, soms kan het een persoon beperken in mogelijkheden maar een persoon voelt zich hierdoor niet ziek zoals bij een griep.

Het woord ziek geeft aan dat het een bevestiging is dat een persoon ziek is. Vaak heeft dit voor de persoon zelf een heel ander gevoel bij een trauma. De trauma’s zijn een persoon aangedaan, door het aangedane is een persoon ziek. Beschadigd geeft aan dat een persoon nog mogelijkheden heeft en het woord motiveert meer om het aan te pakken.

Een beschadigde persoon heeft veel leed achter de rug, het woord geeft het aan. Het woord ziek is hierbij niet echt van toepassing omdat een persoon zich niet ziek voelt maar een probleem heeft met een trauma of gevoel. Een ziek persoon kan om verschillende redenen in het ziekenhuis komen, deze klachten horen niet bij een beschadigd persoon maar bij lichamelijke klachten.

Tussen ziek en beschadigd zit een groot verschil. Het ligt aan de persoon die het te horen krijgt hoe het overkomt. Een beschadiging in een gebroken theekopje valt te lijmen. Ziek geeft meer aan dat een persoon zich niet lekker voelt.

Het DSM boek schrijft over ziek en psychische/psychiatrische stoornissen, dit geeft een bepaald beeld van een persoon, wanneer er meer word gesproken over mentale klachten, van gedachten veel stress, trauma gedachten klinkt het heel anders en is het meer bespreekbaar.

Herstellen

Patiënt, iemand die lijdt, erkenning geven. Ziek is een bevestiging van moeilijk herstellen of ziek kan worden opgevat als een griep. Ziek is een persoon in het ziekenhuis, het is vaak lichamelijk. Ziek word vaak letterlijk gezien waardoor het letterlijk is ziek in het hoofd “gek”. Ziek geeft aan dat er moeilijk van is te herstellen, Beschadig geeft het gevoel dat er nog herstel mogelijk is en dat een persoon weer zich zelf kan worden. Het geeft hoop en moet, vaak is dit bij ziek niet of minder aanwezig. Beschadigd kan te maken hebben met bijvoorbeeld een snee in een vinger, hiervoor is een pleister nodig. In het geval van mentale gezondheidszorg is het meer stimulerend om te spreken van een beschadiging bij een trauma.

Oorzaak

Ziek is vaak door de persoon zelf door immuunsysteem of door gedachten. Beschadigd is vaak door een ander aangedaan. Voor veel naasten voelt ziek als iets naars of iets vervelends in de mentale problematiek is het vaak eng, waardoor personen er sneller alleen voor staan. Beschadigd kan zijn in gevoel emoties of gedrag bijvoorbeeld door andere aangedaan. Een persoon die een trauma heeft is vaak niet ziek niet geestelijk en niet lichamelijk. Het zijn trauma gedachten die maken dat een persoon meer nare ervaringen heeft uit het verleden.

Lichamelijke

Ziek kan voor zowel lichamelijk als geestelijk en is hierdoor minder duidelijk wanneer het word gezegd. Beschadigd is vaak meer geestelijk met lichamelijke gevolgen. Beschadiging geeft aan dat er veel leed is geweest en de persoon bijvoorbeeld een trauma heeft. Personen met mentale problematiek hebben minder lichamelijke klachten, maar geestelijke klachten.

Diagnose

Wanneer een persoon een diagnose heeft gekregen wil dit niet zeggen dat een persoon zich ziek voelt. De persoon heeft bijvoorbeeld een trauma en veel stress en moet hiermee leren omgaan. De persoon voelt zich niet ziek zoals bij griep. Door de signalen kan een persoon zich meer ziek gaan voelen wanneer deze oplopen met regelmaat.

Taboe

Door het woord ziek te gebruiken is er een taboe op veel onderwerpen in de mentale gezondheidszorg waardoor het voor veel personen lastig is de juiste hulp te krijgen of de problematiek te bespreken. Door de samenleving word eerder beschadigd meer begrepen dan ziek, bij ziek word er aan lichamelijk gedacht, bij beschadigd vaak aan nare gebeurtenissen. Beschadigd bij een trauma zou eerder bespreekbaar zijn dan met ziek. In de media word een persoon vaak als negatief weggezet wanneer het gebruikt maakt van mentale gezondheidszorg. Hierdoor is er een negatief beeld over hulp hiervan, en de personen die er hulp vragen.

Vooroordelen

Personen die ziek worden genoemd maar die trauma hebben voelen zich vaak beledigd, ze zijn ziek door wat een ander hun heeft aangedaan. Een beschadigd persoon is een slachtoffer vaak door de samenleving, door de persoon ziek te noemen geeft het geen erkenning aan het leed dat is geleden.

Gevolgen

Gevolgen

Signalen

Door het woord ziek kunnen personen onzeker worden, meer zelfvertrouwen krijgen en minder positief in het leven staan. Met ziek word er te kort gedaan aan het leed van een trauma wat bij beschadigd meer naar voren komt. Beschadigd kan lijken op dat het minder ernstig is, het problemen verkleinen. Hierdoor kunnen signalen over het hoofd worden gezien. Bij ziek en beschadigd kan en persoon zich minderwaardig voelen en anders dan de rest, gestopt in een hokje. Beschadigd kan zorgen voor minder zelfvertrouwen en een verlaagd zelfbeeld. Een persoon kan meer last hebben van slaapproblematiek. Beschadigde personen hebben vaak meer moeite met het leggen van contacten door dingen die ze hebben ervaren, voor een persoon die ziek is heeft het vaak een andere reden.

Gevoel

In de mentale gezondheidszorg word vaak gesproken over dat personen ziek zijn, door dit regelmatig te uiten dat een persoon ziek is, geeft dit een slecht gevoel bij de persoon en kan de persoon zich letterlijk ziek gaan voelen. Personen die beschadigd zijn hebben vaak een persoonlijkheidsstoornis of PTSS. Door de stoornis word het gedrag of uitingen sneller gelegd bij de diagnose dan bij de signalen die nu spelen. Door het woord ziek kan een persoon zich meer ongemakkelijk gaan voelen, minder zelfvertrouwen, veranderd zelfbeeld, verandering van gedrag. Bij het woord beschadigd is er al een deel aanwezig maar vergroot het niet, wat bij ziek vaak wel is.

“Anders” denkend

Wanneer een persoon een beelddenker is of alles letter neemt is dit voor de persoon erg naar om te horen en vaak geen erkenning van het leed. Personen die moeite hebben met verwerken hebben vaak meer problemen met het woord ziek dan beschadigd. De persoon blijft denken in ziek, overdenken en haalt er meer bij. Beschadigd geeft bij de persoon meer een geruststellend gevoel.

Vooroordelen

Over zieke personen in de mentale gezondheidszorg zijn vele vooroordelen die het leven van de persoon niet beter maken. Wanneer een persoon word opgenomen is dit vaak in een ziekenhuis, vaak heeft dit veel invloed op de persoon waardoor de persoon meer beschadigd raakt.

Een persoon in de mentale gezondheidszorg word vaak aangesproken als patiënt of als cliënt. Patiënt klinkt meer als een persoon in het ziekenhuis die ziek is. Een cliënt klinkt meer als een persoon die kan herstellen of waar meer mogelijkheden voor zijn. Psychisch of mentaal van psychisch klinkt het of een persoon er moeilijk van af kan komen en niet kan herstellen. Psychisch klinkt meer als een veroordeling voor gedachten of gedrag. Mentaal klinkt of iedereen het kan oplopen of krijgen en dat het een probleem is die aan te pakken is.

Plan

Plan

Er is wel degelijk een verschil

Voor een persoon maakt het veel uit hoe er over de persoon word gesproken en het kan de persoon veel zorgen en stress bezorgen wanneer het woord wat minder passend is word uitgesproken. Wilt u dat er anders over u gepraat word en dat er op een ander manier gekeken word naar de problematiek, geef dit aan bij de behandelaar.

Wanneer behandelaren zouden spreken over beschadigd is het duidelijker voor ander hulpverleners wat er word bedoelt. Ziek heeft weinig inhoud en zegt weinig over de persoon. De juiste woordkeuze in de mentale gezondheidszorg is erg belangrijk bij het aangaan van het contact en voor het vertrouwen. Het is belangrijk bij het accepteren van een diagnose en het verloop van een behandeling. Door de juiste woordkeuze kan een persoon het beter of makkelijker verwerken.

Bij trauma

In de mentale gezondheidszorg zou het woord ziek minder gebruikt moeten worden, maar meer moeten worden gesproken over beschadigde personen of de signalen. Wanneer er meer over signalen word gesproken klinkt het minder ziek en zijn onderwerpen meer bespreekbaar. Signalen geven een duidelijker beeld dan zieke personen of beschadigde personen. Ziek en beschadigd kan worden behandeld in de mentale gezondheidszorg. Een persoon die beschadigd is en het gevoel heeft dat het beschadigd is hersteld vaak beter dan wanneer er word gezegd dat de persoon ziek is. Door het woord ziek word een persoon meer in een hokje gestopt dan met beschadigd.

Taboe

De taboe moet bespreekbaar worden gemaakt waardoor er andere woorden nodig zijn om het te bespreken door ziek te gebruiken hebben personen hier vele linken mee en word het bij mentale problematiek al snel de artikelen uit de krant. Bij beschadigd word er snel gedacht aan een trauma of aan oorlog.

Media schrijft vaak over nare gebeurtenissen, waardoor er een verdraaid beeld is van de mentale gezondheidszorg. Door het met andere woorden aan te geven is veel meer problematiek bespreekbaar zoals psychisch -> mentaal