Ziek zonder netwerk bij PTSS

Wat is het?

Wanneer een persoon ziek is, de griep heeft, en het heeft een zeer minimaal netwerk of geen netwerk is het extra zwaar voor de persoon. Een klein netwerk, minimaal 1 persoon, kan een persoon nog helpen met doen van boodschappen of iets in het huishouden, wanneer een persoon geen netwerk heeft zal de persoon het alleen moeten oplossen. Ziek zijn zonder netwerk is denken in mogelijkheden hoe de persoon snel weer beter word, en hoe de dagelijkse dingen toch door kunnen gaan.

Er zit een groot verschil in of een persoon ziek is van een griep of van mentale problematiek of chronische klachten heeft. Bij een griep kan een persoon zich er vaak over heen zetten om toch boodschappen te doen. Bij mentale problematiek kan het zijn dat een persoon zich zo ellendig voelt dat het niet meer lukt. Bij chronische problematiek komen vaak ook pijnklachten die zorgen voor een meer beperkt leven.

Herkennen

Wanneer een persoon mentale problematiek heeft of chronisch ziek is kunnen afspraken minder vaak doorgaan, door hoog oplopen de signalen of pijnklachten. Wanneer iemand ziek is en er is geen netwerk is de persoon verplicht een alternatief te bedenken, voor de dagelijkse dingen die moeten gebeuren. De persoon moet meer oplossingsgericht denken en handelen. Veel dingen zijn online te koop waardoor het iets makkelijker is als vroeger. Omdat er geen netwerk is kan het een persoon veel angst geven of veel stress, de persoon heeft niemand op terug te vallen of iemand die op de persoon let. De angst om ziek te zijn, zieker te worden. De boodschappen zouden online gedaan kunnen worden, maar hier loopt een persoon aan tegen het minimale bedrag. In tijden dat het heerst word er veel online geshopt waardoor het erg druk is en wachttijden ontstaan.

De persoon moet ziek met de fiets, openbaar vervoer of taxi naar de huisarts of op verzoek kan de huisarts komen, maar medicatie moet bijna altijd worden opgehaald. Een persoon moet ziek over straat. Het huishouden blijft liggen, omdat de persoon zich ziek voelt, de persoon heeft niet de energie om het huis geheel schoon te maken. Een persoon moet zich er toe zetten het weer op te pakken. Omdat een persoon geen netwerk heeft is er geen motivatie of stimulatie van een andere persoon, hierdoor moet de persoon dit zelf doen. Hierdoor moet een persoon, ondanks dat de persoon zich ziek voelt, zichzelf motiveren dingen in balans te houden of weer controle over te krijgen. Wanneer een persoon voor een korte periode ziek is heeft het vaak nog een voorraad in huis waardoor het moment boodschappen doen even kan worden uitgesteld. Wanneer een persoon langer ziek is dan 4 of 5 dagen beginnen er problemen te ontstaan.

Voor veel personen is het moeilijk om de juiste weg te vinden naar dingen die kunnen helpen of hulp kunnen bieden. Het is vaak niet duidelijk waar een persoon moet zijn. Een persoon kan niet echt ziek zijn, er moeten dingen worden gedaan, een persoon kan niet de gehele dag op bed liggen. Een persoon heeft niet alleen de griep maar ook andere problematiek hierdoor is het een opstapeling van signalen. Een persoon maakt zich meer zorgen over de gezondheid waardoor het meer kan gaan piekeren en hierdoor meer gedachten en signalen kan krijgen van stress, waardoor er meer spanningen in het lichaam zijn.

Behandelen

Buren kennen elkaar vaak minder goed, er word minder vaak iets gevraagd of uit zichzelf geholpen. Een netwerk opbouwen voor een persoon zonder netwerk is vaak erg moeilijk. Een persoon heeft niet voor niks geen netwerk, er zijn vaak zeer nare dingen gebeurt waardoor het leggen van contacten veel moeilijker gaat. Vaak houd de gebeurtenis van toen tegen dat u persoon nu geen contacten heeft of aangaat. Een persoon zonder netwerk is afhankelijk van hulpverleners en wat zijn overhebben voor een persoon. Sommige personen zouden hulp bieden, maar vel ook niet. Er zijn weinig middelen (landelijk) die een persoon heeft die kunnen helpen. Er zijn er weinig organisatie die personen alleen helpen. Veelal zijn de organisatie in de regio. Er is geen duidelijk overzicht of website waar een persoon zonder netwerk terecht kan.

Gevolgen

De persoon heeft de keuze zelf gaan of bestellen. Vaker is de keuze alleen zelf gaan door de financiën. Door het ziek zijn, binnen zijn, de gedachten, somber, negatief, heeft een persoon meer kans op een depressie. De persoon heeft altijd een grote kans op een sociaal isolement. Personen zonder netwerk hebben in tijden van ziek zijn, het extra zwaar, er is geen steun, geen hulp en geen gesprekken. Een persoon maakt zich meer zorgen. De persoon voelt zich al beroerd en door niemand die helpt word dit erger.

Er zijn meer gedachten, vaak negatief, die meer hoofdpijn klachten kunnen veroorzaken waardoor een persoon minder goed kan slapen, eten en kan herstellen. Griep kan al voor veel problemen zorgen, maar hoe chronisch zieker een persoon word hoe moeilijker het leven is zonder netwerk. Een persoon zonder netwerk is vaak verstoten, hierdoor is het vragen om hulp bij ander zoals buren veel moeilijker dan normaal. Een heeft veel minder vertrouwen in personen. Hierdoor kan het zijn dat de persoon niet aangeeft dat het hulp nodig heeft.

Wanneer een persoon helemaal alleen is heeft het vaak ook mentale problematiek. Wanneer een persoon griep krijgt voelt de persoon zich extra eenzaam of verstoten. Vaak heeft de persoon meer herinneringen aan alle gebeurtenissen. Een persoon kan zichzelf heel lang motiveren alleen, maar op een gegeven moment is de motivatie op en raakt een persoon gedemotiveerd waardoor er meer problematiek kan opspelen. In geval van nood kan de persoon alleen hulpverleners bellen die kunnen helpen. Voor de nood is er vaak niet iemand die kan helpen of bijspringen. Ziek wanneer een persoon ziek is, is het niet goed voor het lichaam nog extra inspanning te vragen door dingen te doen. Hierdoor kunnen juist meer pijnklachten ontstaan en een lichaam meer uitgeput raken.

Plan

Zet uw gezondheid op de eerste plaats het is belangrijk te herstellen en beter te worden om de andere dingen beter aan te kunnen en weer de weg terug te nemen. Kijk wat er nodig is om voor het herstel, waar de klachten liggen en vraag hulp hierbij. Doe een zelf onderzoek naar de klachten en kijk hoe u deze kunt verhelpen. Lees op de website van thuisarts.nl. Vaak zijn het simpele dingen met een groot resultaat waar u snel van opknapt (grootmoeders tips)

Er zijn hulplijnen die kunnen helpen met het doen van boodschappen zoals van het rode kruis. Ook een maatje kan helpen in deze tijden. Vraag op sociaal media om hulp, er zijn altijd personen in de buurt die het willen doen. Het is belangrijk alle moed te verzamelen om toch hulp te gaan zoeken, zodat de dingen toch geregeld worden. Doe het op 50% beter iets geregeld dan niks geregeld.

Bij sommige online boodschappen is het minimale bedrag € 70,- bij andere € 25,-. Voor een persoon alleen kan €70,- er veel zijn om in 1x te bestellen, het gaat veelal dan om houdbare producten. Wanneer u aanbiedingen neemt en het bedrag bespaart wat u normaal kwijt zou zijn aan de bezorgkosten, heeft u de bezorgkosten bespaart.

Vraag de huisarts bij u langs te komen en leg het verhaal uit dat het niet mogelijk is te komen en dat er geen naasten zijn. Of vraag naar de mogelijkheden voor beeldbellen. Denk in mogelijkheden die kunnen en kunnen bijdragen aan een oplossing en verbetering van de gezondheid, neem bijvoorbeeld meer fruit waardoor u zich vaak sneller beter voelt. Kijk naar mogelijkheden online welke hulp er bij u in de buurt is. Maak een planning wat u nog gaat doen. Zorg voor voldoende rust door een ademhalingsoefening of relaxen.