Zoals verwacht loopt alles anders

Met PTSS is geen dag hetzelfde, wanneer een persoon veel last heeft van de signalen, kunnen deze steeds komen en gaan en hebben veel invloed op de dag. Voor een persoon kan het hierdoor moeilijk zijn de verwachte dagstructuur uit te voeren. Het kan voor een persoon zwaar zijn of te veel signalen geven waardoor het niet mogelijk is. Een persoon kan er minder vanuit gaan dat wat het van zichzelf verwacht of wat de samenleving verwacht uit te kunnen voeren.

Voor een persoon met PTSS is het vaak moeilijk om een dag te voorspellen, op een dag kan veel gebeuren, het kan zijn dat een persoon slecht heeft geslapen en hier een hele dag last van heeft, een persoon kan getriggerd en overprikkeld raken, kan veel herbelevingen hebben of hoge signalen. Hierdoor kan het zijn dat een persoon zich vaak minder lekker voelt.

Een persoon met PTSS kan plannen iets te gaan doen of een afspraak maken maar kan niet zeggen of het door kan gaan. Het ligt aan de dag en wat er op die dag gebeurt voor de afspraak. Een persoon moet rekening hiermee houden de dag voor de afspraak minder te doen en rustig aan te doen om voldoende energie te hebben voor het gesprek. Triggers en nachtmerries zijn niet te voorspellen en vaak ook niet te voorkomen.

Wanneer een persoon getriggerd raakt voor een afspraak, kan een persoon een herbeleving krijgen, wanneer een persoon naar de afspraak gaat, is het vaak nog bezig met het verwerken van de traumagedachten waardoor er meer langs de persoon heen kan gaan, de persoon is er niet met 100% concentratie bij. De persoon kan in het gesprek nog veel last hebben van hoge signalen.

Een persoon kan een dagstructuur in plannen maar niet verder komen dan de helft, omdat de persoon vermoeid is, veel signalen ervaart, het gedachten oproept. Een persoon heeft op een dag meer rust momenten nodig om de planning te kunnen afmaken. Op een dag met veel signalen van PTSS kan het al genoeg zijn om alleen boodschappen te doen en moet de persoon de rest van de dag ervan bijkomen.